administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Samochody w parkingu podziemnym, fot. pixabay

Samochody w parkingu podziemnym, fot. pixabay

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie deweloper, muszą przemyśleć wiele aspektów organizacyjnych.

Zobacz także

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Według danych GUS z 2019 roku, na 1000 mieszkańców w Polsce przypada już 610 aut. Każde miejsce parkingowe jest zatem na wagę złota. Dlatego też wielu klientów, którzy szukają mieszkania, sprawdza, czy wraz z nim można nabyć gwarantowane miejsce dla samochodu. Należy jednak w tym momencie rozróżnić dwa pojęcia: miejsce parkingowe i postojowe, ponieważ nie są tożsame i rządzą się odmiennymi prawami.

Organizacja parkowania na osiedlach

Miejsce parkingowe to po prostu wydzielone miejsce na parkingu znajdującym się w sąsiedztwie bloku. Korzystanie z parkingu może zostać uregulowane przepisami wewnętrznymi wspólnoty (np. przypisującymi miejsce do konkretnego pojazdu czy też pozwalającymi bądź nie na parkowanie aut gości) lub może nie podlegać żadnym regulacjom, a wówczas obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Nierzadko zdarza się, że przypisanie miejsca parkingowego do samochodu jest odpłatne.

Pod pojęciem miejsca postojowego rozumiemy wydzielony liniami plac w garażu podziemnym, będącym integralną częścią budynku. Ze względu na to, że takie miejsce nie jest samodzielnym lokalem, nie może stanowić odrębnej nieruchomości, a co za tym idzie, nie może być przedmiotem własności. Co więcej, miejsce parkingowe nie spełnia również warunków do uznania go pomieszczeniem przynależnym, ponieważ w rzeczywistości po prostu pomieszczeniem nie jest. Ze względu zatem na problem z określeniem prawnego statusu miejsc w garażu, przyjęte zostały dwa rozwiązania. W pierwszym prawo do miejsca postojowego można zapewnić poprzez ustanowienie służebności parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu. W drugim – parking podziemny wyodrębnia się jako jeden samodzielny lokal niemieszkalny, a następnie sprzedaje się go na współwłasność osobom, które będą z niego korzystać. Takie rozwiązanie wymaga dodatkowo ustalenia sposobu korzystania z garażu, a zatem uznania wyłącznego prawa lokatora do korzystania z miejsc postojowych z wyłączeniem osób trzecich.

Natomiast w sytuacji, gdy prawo do miejsca postojowego zapewnione jest poprzez ustanowienie służebności parkowania, cały garaż pozostaje częścią nieruchomości wspólnej, obciążoną służebnością na rzecz właścicieli konkretnych lokali (prawo to przechodzi także na kolejnych właścicieli), również z wyłączeniem osób trzecich. Oczywiście, nie jest możliwa sprzedaż samego miejsca postojowego, a jedynie łącznie z mieszkaniem.

Parking czy garaż podziemny?

Obecnie na nowo budowanych osiedlach najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest połączenie parkingu z garażem podziemnym. Oczywistym mankamentem standardowego parkingu jest ilość powierzchni jaką zajmuje. Trudno oczekiwać od dewelopera, że mając do wyboru budowę dużego parkingu i nowego budynku, wybierze to pierwsze. Ponadto, nawet na przestronnych osiedlach miejsce na postawienie samochodu pod chmurką, może być zagospodarowane na inne cele – np. małą architekturę, park kieszonkowy czy plac zabaw. Zdarza się także, że inwestycja realizowana jest na terenie o bardzo ograniczonej przestrzeni (np. w centrum miasta). W każdym z tych przypadków, budowa domu wielolokalowego z podziemnym garażem wydaje się korzystnym rozwiązaniem. Szczególnie, że również sami mieszkańcy cenią sobie ochronę przed warunkami atmosferycznymi, wandalami i złodziejami, jaką daje podziemny parking, wyposażony ponadto często w monitoring i inne elementy kontroli dostępu.

Plusem parkingów naziemnych są natomiast z pewnością niewielkie wymogi, jakim podlegają. Oczywiście, niezbędne jest utwardzenie terenu, oznaczenie miejsc parkingowych liniami, opracowanie organizacji ruchu i wyposażenie tej przestrzeni w znaki drogowe, jednak bez wątpienia jest to niewiele w zestawieniu z przepisami, jakich należy się trzymać decydując się na budowę bloku z garażem podziemnym.

Parking podziemny – wybrane uwarunkowania techniczne

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań technicznych jakie muszą spełniać podziemne parkingi, zawarte są w Warunkach Technicznych obowiązujących dla budynków. I tak, zgodnie z tymi przepisami, wysokość parkingu podziemnego w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych – 2 m. Wjazd do takiego wspólnego garażu musi mieć co najmniej 2,3 m szerokości oraz 2 m wysokości w świetle. Samo podziemie powinno być wyposażone w elektryczną instalację oświetleniową.

Jeśli podziemny parking przewidziany jest na więcej niż 25 samochodów, należy zamontować w nim wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami. Taki sam obowiązek dotyczy garaży z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową.

Jednak największy problem w garażach podziemnych wiąże się z prawidłowym rozwiązaniem systemu wentylacji. Na takiej zamkniętej przestrzeni kumulują się toksyczne spaliny samochodowe, zawierające węglowodory oraz związki siarki i wodoru. Co więcej, łatwo w tych miejscach o nadmierne stężenie tlenku węgla. Problem ten rośnie wraz z ilością samochodów korzystających z garażu. Dlatego wszelkie garaże podziemne (ale też obudowane parkingi naziemne) przeznaczone na więcej niż 10 stanowisk postojowych, muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną. Przy tym, jeśli istnieje możliwość dopływu świeżego powietrza z zewnątrz – wystarczy wentylacja wyciągowa. Należy przyjąć, że wymiana powietrza w garażu, który nie jest eksploatowany intensywnie, powinna w ciągu godziny wynosić 6 m3/m2 powierzchni. Natomiast w garażu, w którym ruch jest większy, należy podwoić tę wartość.

Gdzie umieścić wloty powietrza do przewodów wentylacji wyciągowej? Specjaliści radzą, żeby zamontować je zarówno pod stropem jak i nad podłogą. Umieszczenie wylotów nad posadzką zabezpiecza dzieci i zwierzęta przed wdychaniem toksycznych oparów. Z pewnością przysłuży się również kierowcom w sytuacji, gdy będą w pozycji leżącej dokonywać drobnych napraw w swoich pojazdach.

Systemy detekcji gazów w garażach podziemnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wielostanowiskowe garaże podziemne muszą być wyposażone w systemy detekcji tlenku węgla i propanu-butanu. Urządzenia te powinny współpracować z wentylacją bytową. Sterowanie wentylacją bytową w garażu polega na tym, że wentylatory wywiewne działające z zadaną wydajnością, po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu progów alarmowych stężenia poszczególnych gazów, uruchamiają się automatycznie. Jeśli garaż jest dużych rozmiarów, aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne, warto podzielić go na strefy tak, aby każda z nich sterowała osobnym wentylatorem (bądź kilkoma wentylatorami wyciągowymi).

W ramach systemów detekcji w garażach podziemnych powinny zostać zamieszczone tablice ostrzegawcze LED TP-4.s oraz TL-4, na których wyświetlona zostanie informacja o zagrożeniu związanym z nadmiernym stężeniem gazu.

Przekroczenie norm może również uruchamiać alarmowy sygnał dźwiękowy.

Woda „lubi” garaże podziemne

Kolejnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć, decydując się na budowę bloku z garażem podziemnym, jest przenikanie do niego wody gruntowej (poprzez ściany) i opadowej (przez ściany i stropy). W polskim prawie nie ma jednoznacznych wymagań dotyczących hydroizolacji garaży, jednak w związku z tym, że są to pomieszczenia przylegające do gruntu, występuje duże ryzyko przedostawania się i gromadzenia w nich wody. Aby zapobiec podtopieniom, a także degradacji murów i posadzki garażu, należy zadbać o jego właściwą hydroizolację przeciwwilgociową, przeciwwodną oraz chroniącą przed oddziaływaniem pary wodnej.

Najprostszym i jednocześnie bardzo popularnym materiałem hydroizolacyjnym są powłokowe masy bitumiczne, które nakłada się w postaci dwóch warstw na sztywne i równe, uprzednio zagruntowane podłoże. W przypadku ścian wykonanych z elementów drobnowymiarowych wymagane jest wcześniejsze ich otynkowanie. Masy bitumiczne chronią przed wodą nie wywierającą ciśnienia, są przy tym bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je zabezpieczyć warstwą ochronną.

Do wykonania bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej stosuje się również fabryczne cementowo-polimerowe zaprawy uszczelniające. W przypadku garaży podziemnych najczęściej wykorzystywany jest ich elastyczny wariant. Dobrym rozwiązaniem są również izolacje hybrydowe, czyli elastyczne grubowarstwowe masy polimerowe, łączące zalety bitumicznych mas grubowarstwowych i mineralnych zapraw uszczelniających. Tego typu izolację tworzą zazwyczaj dwa komponenty, z których powstaje materiał szybkoschnący, łatwy do nakładania i cechujący się doskonałą przyczepnością bez względu na rodzaj podłoża.

Kolejnym popularnym materiałem hydroizolacyjnym stosowanym w garażach podziemnych są rolowe materiały bitumiczne, znane szerzej jako „papy”. Tworzy się je poprzez nasączenie osnowy masą bitumiczną. Najchętniej stosowane są termozgrzewalne papy na osnowie z włókna szklanego lub poliestrowego.

Innym stosowanym w garażach materiałem hydroizolacyjnym są bardzo łatwe w obróbce bitumiczne membrany samoprzylepne, skutecznie chroniące budynek przed wilgotnością z gruntu oraz wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego. Materiał ten efektywnie mostkuje wszelkie zarysowania podłoża.

Alternatywą dla tych materiałów są tzw. folie, czyli membrany uszczelniające z polietylenu, polipropylenu oraz PVC. Ze względu na brak odporności na uszkodzenia mechaniczne, konieczne jest je dodatkowe zbrojenie. Wymagają zatem bardzo zaawansowanych prac przy montażu. Mają jednak swoje plusy – cechuje je całkowita nieprzepuszczalność wody.

Ze względu na właściwości absorpcyjne, jako materiał do wykonania hydroizolacji sprawdza się również bentonit sodowy, który wykorzystywany jest w panelach i membranach, ale występuje także w postaci zwykłego granulatu. Swoją popularność zawdzięcza temu, że może związać nawet siedem razy więcej wody niż wynosi jego ciężar, oczywiście zwiększając równocześnie o kilkanaście razy swoją objętość.

Bez względu na to, jaki materiał do izolacji zostanie wybrany, niemal równie ważny jak jego właściwości jest umiejętny i staranny montaż. Ze względu na możliwe szkody, wynikające z zalewania lub zawilgocenia garażu, na hydroizolacji nie warto oszczędzać.

Jak zorganizować parkowanie na osiedlu zgodnie z prawem?

Jak wiemy, drogi na osiedlach mogą mieć charakter drogi wewnętrznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania. Dla porządku przypomnijmy, że zakres obowiązujących przepisów na drogach wewnętrznych jest mocno ograniczony. Dlatego zarządcy osiedli decydują się najczęściej na ustawienie znaków „Strefa ruchu” – D-52 lub „Strefa zamieszkania” – D-40. Z grubsza różnica między tymi strefami jest taka, że w strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego, a w strefie zamieszkania kluczową zasadą jest bezwzględne pierwszeństwo pieszych, w każdej sytuacji i w każdym punkcie. Oprócz szczególnych praw dla osób poruszających się bez samochodu (w tym bawiących się na osiedlu dzieci) istotnym nakazem dla tego typu drogi jest ograniczenie szybkości poruszania się pojazdów do 20 km/h.

W strefie zamieszkania restrykcje dotyczą również parkowania. Jest ono możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Teoretycznie zatem samochód, który zostanie zaparkowany na chodniku lub przy krawędzi jezdni, tam, gdzie nie ma pionowego lub poziomego oznaczenia parkingu, może zostać odholowany i/lub jego właściciel może zostać ukarany mandatem. W praktyce jednak, jeżeli nie ma znaku B-36, straż miejska podejmuje interwencje zazwyczaj jedynie wtedy, gdy zaparkowany samochód utrudnia ruch pojazdów i pieszych, utrudniania wsiadanie i wysiadanie z innego pojazdu, gdy pojazd zajął miejsce osobie niepełnosprawnej, bądź stoi w strefie wyłączonej z ruchu (np. na drodze przeciwpożarowej).

Miejsca przeznaczone na postój pojazdów na parkingu powinny być wyznaczone za pomocą linii P-18 (lub P-19), w zależności od przyjętego sposobu parkowania. Do oznakowania miejsc przeznaczonych tylko dla osób niepełnosprawnych dodatkowo należy zastosować znak P-24 (z symbolem osoby niepełnosprawnej). Wybrukowanie terenu różnymi kolorami kostki tworzącymi linie, nie jest oznaczeniem stanowisk parkingowych i nie jest wiążące dla służb porządkowych.

Kontrola dostępu

Jeśli osiedle ma charakter zamknięty, wjazdu na jego teren broni brama bądź szlaban. Mieszkańcom do ich otwarcia najczęściej służą piloty sterujące, które mogą również uruchamiać bramę wjazdową do podziemnego parkingu. Zarówno wjazdem na parking, jak i na teren osiedla sterować można z domu, za pomocą przycisku działającego na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku domofonów i wideofonów. Oczywiście, wprowadzenie możliwości otwarcia wjazdu na osiedlowy parking z pozycji domu to rozwiązanie konieczne, bowiem należy się spodziewać, że lokatorzy będą przyjmować gości. Muszą także mieć możliwość wpuszczenia kurierów czy służb mundurowych.

Stosunkowo nowym rozwiązaniem są systemy pozwalające na sterowanie szlabanem bądź bramą za pomocą telefonu komórkowego, przy użyciu odpowiedniej aplikacji.

Platformy parkingowe – alternatywa dla braku miejsc

Wzrost ilości samochodów rodzi potrzebę zapewnienia im miejsc do zaparkowania, w ograniczonej przecież przestrzeni. Jednym z rozwiązań tego problemu mogą być platformy parkingowe, wyglądające jak piętrowe „łóżka” dla samochodów. W rzeczywistości to oparte na wielopoziomowych dźwigach urządzenia, które pozwalają na zaparkowanie dwóch lub więcej samochodów na powierzchni mieszczącej standardowo jeden pojazd. Platformy po tym, jak wjedzie na nie samochód, podnoszą go w górę lub opuszczają w dół do niecki, pozostawiając wolne miejsce na kolejny samochód. Oczywiście, tak ułożone piętrowo pojazdy zajmują mniejszą przestrzeń, niż miałoby to miejsce w przypadku zbudowania piętrowego parkingu, bowiem każdy samochód podnoszony bądź opuszczany jest jedynie na taką wysokość, jaka niezbędna jest do zmieszczenia jego samego i ewentualnych przymocowanych do niego elementów. Zazwyczaj kolejne platformy wznoszą się lub opadają na wysokość ok. 2 metrów.

Na polskim rynku znaleźć możemy platformy parkingowe oferujące kilka różnych rozwiązań. W prywatnych domach i niewielkich budynkach wielorodzinnych sprawdzić się mogą proste platformy zależne o nieskomplikowanej konstrukcji, łatwej w montażu. Ich wadą jest to, że aby korzystać z samochodu uniesionego do góry, należy najpierw zwolnić miejsce pod nim. Dlatego mogą być wykorzystywane jedynie w tych miejscach, w których można ustalić kolejność opuszczania miejsca parkingowego.

Znacznie bardziej praktyczne są platformy niezależne. Jak sama nazwa wskazuje, każdy samochód podniesiony na wyższy poziom lub opuszczony do niecki może zostać wyprowadzony z parkingu bez konieczności usuwania innych pojazdów. Na jednym takim urządzeniu można zaparkować od jednego do czterech pojazdów. W wariancie modułowym i półautomatycznym liczba ta rośnie do nawet kilkudziesięciu pojazdów. Tego typu platformy przesuwają stanowiska do parkowania w pionie i poziomie. W branży mieszkaniowej najczęściej zastosowanie znajdują na osiedlach mieszkaniowych i w inwestycjach deweloperskich.

Obowiązek spoczywa na zarządcy?

Pomimo prób popularyzacji idei zrównoważonego transportu, opartego na komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, wiele gospodarstw domowych posiada więcej niż jeden samochód. Nie ulega wątpliwości, że zaspokaja to potrzebę niezależności w przemieszczaniu się poszczególnych członków rodziny, często pracujących zawodowo w różnych częściach miasta (a także poza nim) i mających do zrealizowania szereg domowych obowiązków (zakupy, odbieranie dzieci ze szkoły lub zawożenie ich na zajęcia dodatkowe). Mając to na względzie nie należy się spodziewać znacznego zmniejszenia ilości samochodów na posesjach budynków wielolokalowych. Szczególnie, że zakup kolejnego samochodu nie wiąże się ani z dużymi kosztami, ani z ograniczeniami prawnymi. W związku z tym na zarządcy budynku wielolokalowego spoczywa obowiązek stworzenia przyjaznego, bezpiecznego i funkcjonalnego systemu parkowania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Damian Żabicki Jak wybrać domofon?

Jak wybrać domofon? Jak wybrać domofon?

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo...

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub do mieszkania nieproszonym gościom.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Helena Śpiewak ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one...

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki...

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. Dariusz Bajno Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć...

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć ani na działania projektowe, ani na prace ociepleniowe i dociepleniowe.

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym? Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz...

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz wiele badań na temat projektowania, rozplanowania, stylu itp. Chociaż wszystkie te rzeczy są ważne przy budowie domu – jest też coś, bez czego nie możesz nawet pomyśleć o rozpoczęciu budowy, czyli materiały budowlane. Zbyt często się jednak o nich zapomina, dlatego w tym artykule chcemy poświęcić...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ocieplanie pod czujnym nadzorem Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi,...

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi, na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę, przystępując do takiej inwestycji i nadzorując jej przebieg.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.