administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Tarasy wentylowane – układ drenażowy w pigułce

Tarasy wentylowane  – układ drenażowy w pigułce. Fot. Pixabay

Tarasy wentylowane  – układ drenażowy w pigułce. Fot. Pixabay

Tak zwany taras wentylowany to nic innego, jak taras z warstwą użytkową z płyt kamiennych, dekoracyjnych, betonowych lub konstrukcji z desek tarasowych ustawionych na podstawkach dystansowych. Sformułowanie „wentylowane” wzięło się z faktu, że pomiędzy izolacją a warstwą użytkową znajduje się pustka powietrzna.

Zobacz także

Paroc Polska Sp. z o.o. Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary!

Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary! Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary!

Nadejściu niższych temperatur, jak co roku, towarzyszy początek sezonu grzewczego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, podwyżki cen energii oraz ogólną niepewność na rynku paliw, warto już dziś...

Nadejściu niższych temperatur, jak co roku, towarzyszy początek sezonu grzewczego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, podwyżki cen energii oraz ogólną niepewność na rynku paliw, warto już dziś rozważyć inwestycję w poprawę standardu energetycznego naszego obiektu. Do tematu warto podejść kompleksowo i w odpowiedniej kolejności, wszak jesień to czas planowania celów i działań na kolejny rok.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów

Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów

Dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją rolę, czyli ochronę budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (woda, śnieg i temperatura).

Dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją rolę, czyli ochronę budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (woda, śnieg i temperatura).

Parati sp. z o.o. Płyta fundamentowa — świetna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów

Płyta fundamentowa — świetna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów Płyta fundamentowa — świetna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów

Jeśli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej budowie domu, a posiadasz działkę z trudnym podłożem i niepewnym gruntem, to wybierz płytę fundamentową zamiast tradycyjnych fundamentów.

Jeśli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej budowie domu, a posiadasz działkę z trudnym podłożem i niepewnym gruntem, to wybierz płytę fundamentową zamiast tradycyjnych fundamentów.

Sposoby odprowadzania wody z tarasu lub balkonu – powierzchniowy i drenażowy

Istnieją dwa rozwiązania technologiczno-materiałowe związane ze sposobem odprowadzenia wody z połaci tarasu lub balkonu: powierzchniowy oraz drenażowy. Ten pierwszy polega na wykonaniu na powierzchni szczelnej i odpornej na uszkodzenia warstwy, po której spływa woda opadowa. Najczęściej jest to tzw. uszczelnienie zespolone, czyli hydroizolacja z elastycznych mikrozapraw (zwanych także szlamami) w połączeniu z okładziną ceramiczną jako warstwą ochronną, choć spotyka się także rozwiązania polegające na wykonaniu elastycznej, poliuretanowej lub epoksydowej powłoki żywicznej (dotyczy to przede wszystkim balkonów). Drugi wariant zakłada, że część wody wnika w specjalną warstwę drenującą i jest przez nią odprowadzana poza konstrukcję. Wykończeniem powierzchni mogą tu być płytki ceramiczne (jako warstwę drenującą stosuje się tu jastrych wodoprzepuszczalny – wykonany na grubym kruszywie), układane na kleju, ale bez izolacji podpłytkowej ze szlamu (rozwiązanie obecnie niemal niestosowane), najczęściej spotyka się tzw. układy wentylowane, czyli płyty kamienne lub betonowe albo deski tarasowe układane na specjalnych podstawkach. Coraz rzadziej stosuje się też warstwę drenażową z płukanego żwiru. 

Często spotyka się opinie (całkowicie błędne), że układ z płytkami jest w naszych warunkach nietrwały i że sprawdzają się jedynie układy drenażowe. To oczywiście nieprawda, układy z okładziną ceramiczną, poprawnie wykonane, są równie trwałe. Konsekwencją takiego podejścia są bezkrytyczne zamiany układu z płytkami na układy drenażowe, a w dalszym etapie rozczarowanie, że układ drenażowy „cieknie” (fot. 1, 2). I w drugą stronę, zwolennicy płytek uważają układy drenazowe za skomplikowane i podatne na uszkodzenia. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze wariantu z drenażowym odprowadzeniem wody?

skutki bledow tarasy

Fot. 1, 2. Skutki błędów w wykonaniu tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody


/Fot. autor/

Wariant drenażowy – na co zwrócić uwagę?

Pierwszym krokiem jest wybór warstwy użytkowej i profili brzegowych. Chciałbym tu podkreślić, że nie ma tu żadnej alternatywy związanej z niesystemowym wykończeniem okapu. Układ drenażowy zawsze wymaga systemowego wykończenia okapu (chyba że mamy do czynienia z balustradą pełną). Konieczne jest zabezpieczenie płyt przed wypadnięciem przy zapewnieniu skutecznego odprowadzenia wody. Sytuację utrudnia fakt, że nie da się tego zrobić za pomocą obróbki blacharskiej. Z tego powodu profil okapowy musi być dopasowany do rodzaju warstwy użytkowej (deska tarasowa, płyty na podstawkach dystansowych). Stosowanie przypadkowych blach okapowych jest niedopuszczalne. Skoro istotą układu drenażowego jest wnikanie wody w połać, to w przypadku lokalizacji w pobliżu lub w terenach zadrzewionych należy się liczyć z ryzykiem przedostania się zanieczyszczeń (fot. 3). W takiej sytuacji warto zastosować profil z awaryjnym odprowadzeniem wody (fot. 4, 5). Kolejną istotną rzeczą związaną z doborem profilu jest sposób wykończenia okapu. Systemowe profile mają zwykle stałą wysokość. Przy dużych rozmiarach połaci i znacznym spadku (układ drenażowy umożliwia uzyskanie poziomej warstwy użytkowej przy „schowaniu” spadku w warstwach połaci) może się okazać, że mamy problem z zabezpieczeniem płyty posadzki przez profil. Rozwiązaniem może być zastosowanie profili dzielonych (fot. 6–8), pozwalajacych na zróżnicowanie wysokości pionowej płyty okapu. Na tym etapie należy wykonać kompleksową analizę, którą pokazuje rys. 1. 

zanieczyszczenia taras

Fot. 3. Zanieczyszczenia pod warstwą użytkową tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody 


/Fot. Renoplast/

woda opadowa

Fot. 4. Odprowadzenie wody opadowej przez główne otwory profilu okapowego


/Fot. Renoplast

odprowadzenie wody

Fot. 5. Odprowadzenie wody opadowej przez otwory awaryjnego odwodnienia w profilu okapowym


/Fot. Renoplast/

Zalety układu drenażowego?

Do zalet układów drenażowych należy zaliczyć większe niż dla wariantów z uszczelnieniem zespolonym zróżnicowanie sposobu wykończenia powierzchni (płyty betonowe, kamienne, kruszywo; możliwość zdjęcia warstwy użytkowej bez uszkodzenia powłoki hydroizolacyjnej, ułatwia wykonanie naprawy hydroizolacji w razie przecieków). Z kolei wśród ograniczeń należy wymienić wymaganie znacznie większego zapasu wysokości (większa grubość warstw konstrukcji); większe obciążenie płyty nośnej; większa wrażliwość na tolerancje wymiarowe; przy błędach w wykonaniu niebezpieczeństwo zamulenia warstwy drenującej czy wreszcie brak możliwości aranżacji kolorystycznej warstwy ­użytkowej. 

profile dwuczesciowe

Fot. 6–8. Profile dwuczęściowe umożliwiają płynną regulację wysokości strefy okapowej


/Fot. Renoplast/

Z tego powodu kolejnym etapem będzie sprawdzenie zapasu wysokości przy progu drzwiowym. Różnica grubości warstw podłogi w pomieszczeniu i na tarasie, biorąc pod uwagę aktualne wymagania cieplne, przekracza 20 cm. I to nie uwzględniając spadku. Dla balkonu na łaczniku izotermicznym będzie to mniej. Dodatkowo układy drenażowe wykorzystywane są do wykonania tzw. niskiego progu czy przejscia bezbarierowego (wysokość progu drzwiowego na połać nie większa niż odpowiednio 5 lub 2 cm). W powyższych przypadkach „niebezpieczne” są dwa miejsca – styk izolacji ze stolarką oraz sama stolarka. Izolacja połaci musi być szczelnie połączona z profilem drzwiowym. Zabezpiecza to przed przenikaniem wody w warstwy połaci i jej wnikaniem w podłogę przyległego pomieszczenia. Ale to nie jedyna droga penetracji wilgoci. Druga to same drzwi. Przy intensywnych opadach i zbyt małej szybkości odprowadzania wody może się okazać, że przy progu drzwiowym dojdzie do powstania spiętrzenia. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że krawędź powłoki wodochronnej może znajdować się poniżej poziomu warstwy użytkowej, a zatem przy powstaniu „zatoru” znajdzie się wręcz w wodzie. Jak zatem podejść do rozwiązania tego problemu? Jest to realizowane poprzez wykonanie tzw. ukrytego progu.

Po pierwsze, bezwzględnym wymogiem jest zapewnienie szybkiego i skutecznego odprowadzenia wody opadowej, co w praktyce wymusza zastosowanie przy drzwiach kratki odprowadzającej wodę. Musi ona być zabezpieczona przed zapchaniem np. na skutek opadłych liści czy innych zanieczyszczeń. Dodatkowo samo odprowadzenie wody spod drzwi musi być bardzo skuteczne, aby przy intensywnych opadach nie doszło do tworzenia się zastoin wody. 

detal konstrukcja elewacja

Rys. 1. Zagadnienia do przeanalizowania na etapie koncepcji tarasu w układzie drenażowym


/Rys. autor

Sposoby odwodnienia połaci i hydroizolacja

Na etapie analizy koncepcji uszczelnienia należy bezwzględnie przeanalizować sposób odwodnienia połaci. Nie może on utrudniać wykonania hydroizolacji lub wręcz komplikować wyprofilowanie spadków. Ma to bezpośredni wpływ na grubość warstwy spadkowej, co przy bezmyślnym zaplanowaniu odwodnienia może powodować problemy z zapasem wysokości czy wręcz połamanie połaci. Dlatego w bardziej skomplikowanych sytuacjach konieczna jest indywidualna analiza. Jest to szczególnie istotne dla połaci z balustradą pełną. Nie wymagają one profilu okapowego, ale szczególną uwagę należy poświęcić właśnie odwodnieniu – nie można pominąć odwodnienia awaryjnego (funkcję tę może pełnić także dodatkowy wpust lub rzygacz) o zaprojektowanej zdolności do odprowadzenia wody z połaci. Przekrój przelewu awaryjnego według wytycznych niemieckich nie powinien być mniejszy niż 12,5 cm2 (ø = 4 cm), z kolei zalecenia szwajcarskie wymagają przekroju 5×5 cm, a więc dwa razy większego. Przykładowo: przelew o szerokości 10 cm i wysokości 5 cm jest w stanie odprowadzić 1,5 dm3/s wody opadowej, co odpowiada mniej więcej odwodnieniu 25 m2 połaci tarasu [2].

Szczególnej uwagi wymaga odwodnienie połaci z niskim progiem (maks. wysokość progu 2 cm). Zalecenia według wytycznych [2] pokazano na rys. 2. Jeżeli warstwą użytkową są drewniane deski kompozytowe (ruszt drewniany), szerokość szczelin między nimi powinna wynosić przynajmniej 8 mm, a ich udział w powierzchni warstwy użytkowej nie powinien być mniejszy niż 5%. Rozwiązaniem może być także odprowadzenie wody z kratki odwodnieniowej bezpośrednio do wpustu punktowego. Uwaga: odpływ z wpustu znajdującego się pod rynną nie może być uwzględniany przy wyliczaniu niezbędnego odwodnienia.

umiejscowienie odwodnienia

Rys. 2. Umiejscowienie (poziomy) odwodnienia w stosunku do poziomu progu drzwiowego [2]  

Dopiero na tym etapie trzeba dobrać parametry poszczególnych warstw połaci oraz można projektować detale z uwzględnieniem rodzaju elewacji (ocieplenie ETICS, metoda lekka sucha). Ta kolejność może wydawać się nieco zaskakujaca, ale wynika ze specyfiki samego ukladu drenażowego. Przykładowo, do wykonania izolacji pod podstawkami mogą być stosowane materiały rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, rolowe materiały bitumiczne oraz materiały bezspoinowe takie jak elastyczne szlamy oraz masy hybrydowe. Nie każdy materiał hydroizoalcyjny może być zastosowany w każdym przypadku.

Dobór rodzaju materiału zależy od koncepcji konstrukcji oraz analizy obciążeń (układu podstawek dystansowych, średnicy ich stopki oraz sposobu użytkowania połaci – ze względu na obciążenie punktowe i niebezpieczeństwo uszkodzenia/przebicia hydroizolacji). Normowe obciążenie użytkowe tarasów nadziemnych czy balkonów dochodzi do 5 kN/m2 połaci. Jest to oczywiście obciążenie równomiernie rozłożone, natomiast rzeczywiste punktowe obciążenie przekazywane na warstwy połaci przez podstawki dystansowe jest zupełnie inne. Dlatego wymagane jest określenie minimalnych (lub w niektórych przypadkach maksymalnych) parametrów pozwalajacych na trwałe i skuteczne wbudowanie konkretnego materiału. Przykładowo folie z tworzywa sztucznego lub kauczuku, oprócz wymaganej odporności mechanicznej (grubość), muszą umożliwić wykonanie szczelnej powłoki. Czyli muszą dać się na krawędziach zgrzać, skleić czy zwulkanizować. Punktem wyjścia będzie zatem zdefiniowanie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać sam materiał. Charakter obciążeń sprawia, że taką membranę należy traktować jako dachową (obciążenie czynnikami atmosferycznymi) z dodatkowym obciążeniem mechanicznym (podstawki dystansowe). Elastyczne szlamy uszczelniające oraz hybrydowe masy uszczelniające to cienkowarstwowe (2-4 mm) powłoki. Doświadczenie pokazuje, że są z sukcesem stosowane w tego typu układach, jednak nie wolno tego robią bezkrytycznie. Przede wszystkim nie wolno stosować materiałów, które są deklarowane do zastosowania tylko jako izolacja podpłytkowa. Tu nie ma żadnej warstwy ochronnej, wręcz przeciwnie, występuje ciągłe oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz obciążenia mechaniczne i punktowy nacisk. Zatem szlam pracuje jak powłoka ochronna, musi być odporny na UV, szokowe obciążenia oraz cykle zamarzania i rozmrażania. Odporność na te czynniki zwykle określa się przyczepnością, szczelnością oraz wyględem powierzchni. R?wnie istotna jest zdolność mostkowania rys. Nie wolno zakładać, że podłoże się nie zarysuje i że nie dojdzie do mechanicznego uszkodzenia. Zatem szlam/masa hybrydowa powinna być także zbadana na tzw. odporność na przebicie statyczne (dla masy hybrydowej może to być tzw. obciążalność). Wartość uzyskaną w badaniach należy odnieść do rzeczywistych obciążeń (inne będą w przypadku małych przydomowych tarasów, a inne w przypadku budynków użyteczności publicznej). Te tzw. czynniki niepewności powinny decydować ożeniem mechanicznym (podstawki dystansowe). Elastyczne szlamy uszczelniające oraz hybrydowe masy uszczelniające to cienkowarstwowe (2-4 mm) powłoki. Doświadczenie pokazuje, że są z sukcesem stosowane w tego typu układach, jednak nie wolno tego robić bezkrytycznie. Przede wszystkim nie wolno stosować materiałów, które są deklarowane do zastosowania tylko jako izolacja podpłytkowa. Tu nie ma żadnej warstwy ochronnej, wręcz przeciwnie, występuje ciągłe oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz obciążenia mechaniczne i punktowy nacisk. Zatem szlam pracuje jak powłoka ochronna, musi być odporny na UV, szokowe obciążenia oraz cykle zamarzania i rozmrażania. Odporność na te czynniki zwykle określa się przyczepnością, szczelnością oraz wyglądem powierzchni. Równie istotna jest zdolność mostkowania rys. Nie wolno zakładać, że podłoże się nie zarysuje i że nie dojdzie do mechanicznego uszkodzenia. Zatem szlam/masa hybrydowa powinna być także zbadana na tzw. odporność na przebicie statyczne (dla masy hybrydowej może to być tzw. obciążalność). Wartość uzyskaną w badaniach należy odnieść do rzeczywistych obciążeń (inne będą w przypadku małych przydomowych tarasów, a inne w przypadku budynków użyteczności publicznej). Te tzw. czynniki niepewności powinny decydować o możliwości zastosowania, podkreślam, w konkretnym przypadku, konkretnego materiału. Bazowanie tylko na deklaracji właściwości użytkowych świadczy, niestety, o dyletanctwie i lekcewaeniu praw fizyki. 

Podobnie dla izolacji głównej połaci, nie wspominając o paroizolacji. Swoją specyfikę ma także układ odwrócony (hydroizolacjia chroniona jest przez termoizolację). Tu z kolei należy położyć dodatkowy nacisk na poprawne wykonanie obliczeń cieplnych (fot. 9). 

Co z tego, że zastosujemy materiał o odpowiednim współczynniku przewodzenia ciepła, gdy jego ściśliwość będzie zbyt duża (lub odwrotnie). 

W kolejnej części zostaną przedstawione konkretne zalecenia dotyczące doboru materiału na poszczególne warstwy połaci. 

zamiana ukladu

Fot. 9. Skutek bezkrytycznej zamiany układu z płytkami na układ drenażowy odwrócony. Widoczne mostki termiczne w połaci


/Fot. autor/

Literatura

  1. Außenbeläge. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB, 2019. 
  2. Merkblatt Abdichtungsanschlüsse an Tür und Fensterelementen. Gebäudehülle Schweiz, Verband Schweizer Gebäudehüllen-Unternehmungen, Technische Kommission Flachdach, Uzwil, 2011.
  3. DIN SPEC 20000-201 2018-08, „Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 201: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen“.
  4. M. Rokiel, „Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
  5. M/. Rokiel, „ABC izolacji tarasów, Grupa MEDIUM, 2015. 
  6. A. Einemann, W. Herre, M. Siegwart, M. Silberhorn, 
  7. W. Storch, „Balkone, Loggien und Terrassen“, Muller Verlag, 2016.

Komentarze

Powiązane

Crisoma Posadzki z lastryka i zalety ich renowacji

Posadzki z lastryka i zalety ich renowacji Posadzki z lastryka i zalety ich renowacji

Firma Crisoma s.c. zajmuje się renowacją posadzek od ponad 9 lat. Jesteśmy jedną z większych firm zajmujących się renowacją lastryka. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy, a w sprzęcie...

Firma Crisoma s.c. zajmuje się renowacją posadzek od ponad 9 lat. Jesteśmy jedną z większych firm zajmujących się renowacją lastryka. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy, a w sprzęcie i technologii wykorzystujemy innowacje pojawiające się na targach kamieniarskich w Weronie, w których co roku uczestniczymy.

Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o. Niezawodne mocowania izolacji termicznej budynku – łączniki do dociepleń

Niezawodne mocowania izolacji termicznej budynku – łączniki do dociepleń Niezawodne mocowania izolacji termicznej budynku – łączniki do dociepleń

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

AGENCJA HANDLOWA "JAK" Co zrobić, by nie wymieniać rur?

Co zrobić, by nie wymieniać rur? Co zrobić, by nie wymieniać rur?

Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień, który zarósł większą część przekroju rury i rdza. Administratorzy przeprowadzają...

Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień, który zarósł większą część przekroju rury i rdza. Administratorzy przeprowadzają więc poważny i kosztowny remont, a mieszkańcy muszą przygotować się na hałas, nieporządek i czasowy brak wody w kranach.

Crisoma Właściwa pielęgnacja posadzki i schodów z lastryka

Właściwa pielęgnacja posadzki i schodów z lastryka Właściwa pielęgnacja posadzki i schodów z lastryka

Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryka. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację lastryka jest stosowanie różnego rodzaju past,...

Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryka. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację lastryka jest stosowanie różnego rodzaju past, których zadaniem jest przede wszystkim nabłyszczanie posadzki. Niestety, regularne stosowanie tłustych powłok utrwala brud, co więcej, taka posadzka jest z roku na rok ciemniejsza i trudniej ją utrzymać w czystości.

DeRowerk F.H.U. Jak szybko zwróci się inwestycja w ocieplenie stropodachu?

Jak szybko zwróci się inwestycja w ocieplenie stropodachu? Jak szybko zwróci się inwestycja w ocieplenie stropodachu?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

DeRowerk F.H.U. Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym?

Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym?

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobry wybór materiału izolacyjnego do ocieplenia stropodachu budynku wielomieszkaniowego, jest trwałość rozwiązania.

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobry wybór materiału izolacyjnego do ocieplenia stropodachu budynku wielomieszkaniowego, jest trwałość rozwiązania.

DeRowerk F.H.U. Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej?

Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej? Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej?

Wybierając metodę ocieplenia dachów osiedli mieszkaniowych, trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w konstrukcję budynku.

Wybierając metodę ocieplenia dachów osiedli mieszkaniowych, trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w konstrukcję budynku.

DeRowerk F.H.U. Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Poprzez niezaizolowany dach ucieka nie tylko ciepło, ale i komfort akustyczny mieszkańców. Jak temu zaradzić? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Poprzez niezaizolowany dach ucieka nie tylko ciepło, ale i komfort akustyczny mieszkańców. Jak temu zaradzić? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

DeRowerk F.H.U. Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu? Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić...

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ekipy wykonawczej? Podpowiadamy.

DeRowerk F.H.U. Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać? Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt,...

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt, a inwestycja szybko się zwróci i będzie przynosić największe korzyści w kolejnych latach?

DeRowerk F.H.U. Ocieplenie stropodachu – cena. Od czego ona zależy? I czy warto negocjować?

Ocieplenie stropodachu – cena. Od czego ona zależy? I czy warto negocjować? Ocieplenie stropodachu – cena. Od czego ona zależy? I czy warto negocjować?

CENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych trzeba analizować w przypadku ocieplania wełną...

CENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych trzeba analizować w przypadku ocieplania wełną celulozową? Czy „taniej” zawsze znaczy taniej? Kiedy „drożej” naprawdę się opłaca?

DeRowerk F.H.U. Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów?

Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów? Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów?

Piwnice i garaże podziemne to newralgiczne miejsca w blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak np. duże szpitale czy galerie handlowe. Ich stropy muszą być ocieplone zgodnie...

Piwnice i garaże podziemne to newralgiczne miejsca w blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak np. duże szpitale czy galerie handlowe. Ich stropy muszą być ocieplone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak zabezpieczyć ogrzewaną przestrzeń przed przenikaniem chłodu od strony nieogrzewanych, podziemnych części budynku? Jak zachować pożądany chłód w piwnicach? Jak spełnić aktualne wymagania prawne?

DeRowerk F.H.U. Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

Oto o czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym:

Oto o czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym:

DeRowerk F.H.U. Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca, by uniezależnić się od wzrostów cen energii grzewczej? – 9 powodów, dla których warto wybrać wełnę celulozową Isocell For You

Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca, by uniezależnić się od wzrostów cen energii grzewczej? – 9 powodów, dla których warto wybrać wełnę celulozową Isocell For You Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca, by uniezależnić się od wzrostów cen energii grzewczej? – 9 powodów, dla których warto wybrać wełnę celulozową Isocell For You

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej?

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej?

Teais Polska Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Crisoma Renowacja lastryka z firmą Crisoma

Renowacja lastryka z firmą Crisoma Renowacja lastryka z firmą Crisoma

Crisoma to firma świadcząca usługi w zakresie renowacji, szlifowania i czyszczenia marmuru, lastryko, a także terrazzo, granitu czy betonu.

Crisoma to firma świadcząca usługi w zakresie renowacji, szlifowania i czyszczenia marmuru, lastryko, a także terrazzo, granitu czy betonu.

BOLIX Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu?

Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu? Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu?

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia...

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw. Takich sytuacji możemy uniknąć poprzez regularne, cykliczne (np. coroczne) kontrole stanu elewacji, a w razie potrzeby przez przeprowadzanie prostych prac konserwacyjnych.

BOLIX Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku

Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego...

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego ocieplenia są osypujące się lub odpadające wyprawy tynkarskie, popękane warstwy wierzchnie (wyprawa tynkarska, warstwa zbrojona).

DeRowerk F.H.U. Izolacja akustyczna parkingów i garaży podziemnych. Jak skutecznie wyciszyć wielkopowierzchniowe podziemne parkingi i garaże?

Izolacja akustyczna parkingów i garaży podziemnych. Jak skutecznie wyciszyć wielkopowierzchniowe podziemne parkingi i garaże? Izolacja akustyczna parkingów i garaży podziemnych. Jak skutecznie wyciszyć wielkopowierzchniowe podziemne parkingi i garaże?

Liczba realizowanych w Polsce inwestycji w nowoczesne apartamentowce i biurowce, wyposażone w wielkopowierzchniowe parkingi podziemne, jest imponująca. Jak inwestorzy radzą sobie z problemem izolacji...

Liczba realizowanych w Polsce inwestycji w nowoczesne apartamentowce i biurowce, wyposażone w wielkopowierzchniowe parkingi podziemne, jest imponująca. Jak inwestorzy radzą sobie z problemem izolacji termicznej stropów nad garażami podziemnymi – i równie ważnym aspektem ich izolacji akustycznej? Sprawdzonym rozwiązaniem jest pneumatyczny natrysk niepalnej wełny mineralnej Thermacoustic TC-417 o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK i klasie akustycznej A.

BOLIX Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru?

Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru? Czy prawidłowo wykonane ocieplenie na styropianie w technologii ETICS może zostać oderwane, nawet w warunkach najsilniejszego wiatru?

Do ekstremalnych wypadków, podczas których silne wichury odrywają fragmenty ocieplenia z elewacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie są to przypadki całkowicie abstrakcyjne, nierealne, które nigdy...

Do ekstremalnych wypadków, podczas których silne wichury odrywają fragmenty ocieplenia z elewacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie są to przypadki całkowicie abstrakcyjne, nierealne, które nigdy nie miały miejsca. Poniżej wyjaśniamy, jakie założenia muszą zostać spełnione, aby ocieplona elewacja była trwała i odporna na działanie nawet najsilniejszych odziaływań środowiskowych w szczególności wiatru.

BOLIX Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem?

Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem? Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem?

Kluczową kwestią dla zaplanowania jakiejkolwiek renowacji ocieplenia, w szczególności podwójnego ocieplenia, jest wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia istniejącego oraz ścian, do których jest zamocowane....

Kluczową kwestią dla zaplanowania jakiejkolwiek renowacji ocieplenia, w szczególności podwójnego ocieplenia, jest wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia istniejącego oraz ścian, do których jest zamocowane. Takiej oceny powinien dokonać uprawniony ekspert budowlany. Celem podstawowym takiego działania powinno być stwierdzenie, czy ocieplenie istniejące i ściana mogą służyć jako stabilne podłoże pod nowe ocieplenie, lub określenie sposobu przygotowania ocieplania istniejącego do ponownego ocieplenia.

DeRowerk F.H.U. Ocieplanie budynku wełną Isocell for you - czy się opłaca?

Ocieplanie budynku wełną Isocell for you - czy się opłaca? Ocieplanie budynku wełną Isocell for you - czy się opłaca?

Zewsząd informacje o falach zwolnień, zamknięć firm, problemach finansowych działających podmiotów. Bolesne skutki ekonomiczne odczujemy za pół roku, w okresie jesienno-zimowym. Budzi to strach o przyszłość...

Zewsząd informacje o falach zwolnień, zamknięć firm, problemach finansowych działających podmiotów. Bolesne skutki ekonomiczne odczujemy za pół roku, w okresie jesienno-zimowym. Budzi to strach o przyszłość Spółdzielni i jej finansową płynność. To nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań.

Canada Rubber Polska Sp. z o.o. Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą związany jest z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą związany jest z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy wiąże się z dodatkowym dociążeniem dachu, sięgającym nawet do ok. 10 kg/m2.

Arbet Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie

Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po...

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po wcześniejszym usunięciu starych warstw, lub wykonanie tzw. ocieplenia na ocieplenie.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach » Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »  Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.