administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rynek gruntów inwestycyjnych – stawki, tendencje, uwarunkowania rynkowe i prognozy

Sabina Augustynowicz | 2020-04-28
Rynek gruntów inwestycyjnych
fot. Pixabay

Rynek gruntów inwestycyjnych


fot. Pixabay

Rynek gruntów inwestycyjnych w 2019 r. skupiony był przede wszystkim na sektorze budownictwa mieszkaniowego. To właśnie on stanowił ponad 70 proc. wszystkich transakcji. Wolumen transakcji gruntów komercyjnych i mieszkaniowych, zawartych w roku 2019 eksperci szacują na rekordowe 5,5 mld zł. W tym roku – w ich opinii – tempo wzrostu cen gruntów powinno stopniowo hamować. Nieznacznie maleje bowiem dynamika wzrostu cen oraz odczuwalnie przedłużają się procesy inwestycyjne, aczkolwiek nie brakuje sceptyków obawiających się bańki na rynku nieruchomości.

Zobacz także

Redakcja W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką?

W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką? W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką?

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo powiązana z parametrami rynku pracy – i w tym zakresie chyba nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Warto jednak temat bardziej rozwinąć, ponieważ oddziaływanie...

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo powiązana z parametrami rynku pracy – i w tym zakresie chyba nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Warto jednak temat bardziej rozwinąć, ponieważ oddziaływanie to ma w rodzimych warunkach zaskakująco wymierny charakter, czego warto mieć świadomość zwłaszcza w obecnych „innych czasach”.

Redakcja news Populacja Polski maleje

Populacja Polski maleje Populacja Polski maleje

Zła sytuacja demograficzna to nie jest jakaś wydumana teoria, to jest rzeczywistość. Wprawdzie rządzący starają się stwarzać warunki sprzyjające powiększaniu polskich rodzin, jednak trudno mówić, aby proponowane...

Zła sytuacja demograficzna to nie jest jakaś wydumana teoria, to jest rzeczywistość. Wprawdzie rządzący starają się stwarzać warunki sprzyjające powiększaniu polskich rodzin, jednak trudno mówić, aby proponowane działania przynosiły spektakularne efekty. Z roku na rok ludność Polski się kurczy – więcej osób umiera, niż się rodzi.

Redakcja news Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach

Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach

Z raportu „Service Charges” przygotowanego przez Colliers wynika, że w 2023 średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców biur wzrosły aż o 26% w porównaniu do roku 2022.

Z raportu „Service Charges” przygotowanego przez Colliers wynika, że w 2023 średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców biur wzrosły aż o 26% w porównaniu do roku 2022.

Przy rosnących cenach gruntów oraz produktu końcowego, rynek gruntów inwestycyjnych w roku 2019 był skupiony przede wszystkim na sektorze mieszkaniowym, na którym zawarto ponad 70% wszystkich transakcji.

Zdaniem ekspertów, znaczącym czynnikiem kreującym popyt na powierzchnię mieszkaniową staje się przeznaczenie inwestycyjne. Dzięki utrzymującym się niskim stopom procentowym i korzystnym warunkom kredytowym, inwestorami coraz częściej zostają osoby prywatne, postrzegające nieruchomość jako bezpieczną i dostępną lokatę kapitału.

To napędza popyt ze strony deweloperów na atrakcyjnie zlokalizowane grunty, których zaczyna brakować. Naturalną konsekwencją braku gruntów pod inwestycje jest wzrost stawek ofertowych i transakcyjnych.

Według autorów raportu firmy Emmerson Evaluation pt. „Grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną”, średni udział ceny gruntu w wartości całkowitej inwestycji w miastach takich jak Warszawa, Trójmiasto, Kraków przekracza poziom 20%, ale w najdroższych lokalizacjach może osiągnąć nawet 37%. Potwierdzeniem tego mogą być dane Colliers International, zawarte w najnowszym raporcie tej firmy. Jak podają autorzy raportu, ceny transakcyjne gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, przekroczyły w najlepszych lokalizacjach m.in. Warszawy, Krakowa i Wrocławia w ubiegłym roku abstrakcyjny poziom 3–3,5 tys. zł za metr kwadratowy PUM (powierzchni użytkowej mieszkań). W opinii ekspertów, są to liczby niespotykane na polskim rynku od 2007 roku.

W sektorze biurowym od trzech lat stabilizacja na rynku gruntów inwestycyjnych

Wzrost popytu na powierzchnię biurową w Warszawie i w większych miastach doprowadził na większości rynków do spadku współczynnika pustostanów. Aktywność deweloperska w miastach regionalnych powyżej 500 000 mieszkańców cechowała się nawet wyższą dynamiką niż w Warszawie. Wszędzie jednak utrzymuje się wysoki poziom projektów w budowie i zaplanowanych, co zaowocowało trwającą trzy lata stabilizacją na rynku gruntów inwestycyjnych.

Wraz ze stabilizacją regionalnych rynków biurowych, zwłaszcza tych, będących magnesami dla usług biznesowych w znaczących ośrodkach akademickich, apetyt deweloperów na grunty o tym profilu, zlokalizowane poza obszarami klastrów biznesowych, zdecydowanie zmalał. – Aby rozważyć zakup gruntu biurowego w takiej nieoczywistej lokalizacji, muszą występować pewne zachęty, wartość dodana inwestycji, najlepiej umowa przednajmu podpisana z dużym najemcą – twierdzą analitycy.

W sektorze biurowym wciąż popularne pozostają lokalizacje centralne i adaptacje istniejących budynków na biura butikowe. Ze względu na złożoność tych procesów oraz malejącą dostępność potencjalnych celów akwizycji, ceny transakcyjne na tym rynku wzrosły o ok. 5 do 10%, co jednak zrównoważyły niskie ceny gruntów przeznaczonych pod obiekty klasy B.

W 2019 roku, zgodnie z przewidywaniami analityków i brokerów Colliers, umocnił się trend zmiany funkcji nieruchomości biurowych na cele zamieszkania zbiorowego (condo- i aparthotele, ale także mieszkania na wynajem i akademiki oraz hotele tradycyjne).

Zainteresowanie aktywami alternatywnymi, pomimo wzrostu cen gruntów

W obrębie zainteresowania inwestorów coraz częściej znajdują się także aktywa alternatywne.

Jako przykład można podać pierwszą w Polsce transakcję zakupu portfolio nowoczesnych prywatnych domów studenckich przez azjatycki fundusz inwestycyjny.

Jak twierdzą analitycy Działu Gruntów Inwestycyjnych Colliers Int. już od kilku lat obserwuje się zainteresowanie nieruchomościami spełniającymi podstawowe wymagania dla tego typu obiektów (duży ośrodek akademicki, bliskość komunikacji miejskiej), ale dopiero od niedawna deweloperzy specjalizujący się w tym segmencie rynkowym z powodzeniem zaczęli konkurować z innymi inwestorami handlowo-usługowymi i mieszkaniowymi, pomimo wysokiego poziomu cen gruntów. Trend ten sprawił, że zainteresowanie międzynarodowych funduszy inwestycyjnych wzbudzają, oprócz Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania, ignorowane do tej pory rynki, takie jak Toruń czy Lublin.

Wzrost popularności nowoczesnych akademików w Polsce jako produktu inwestycyjnego to efekt licznych europejskich i ogólnoświatowych programów wymian studenckich. Studenci krajowi znacznie częściej korzystają z opcji najmu mieszkań od osób prywatnych lub ze starszych akademików o niższym standardzie i czynszach.

Nie tylko akademiki – jako aktywa alternatywne – znalazły się w sferze zainteresowań inwestorów.

W związku z kryzysem demograficznym w Europie Zachodniej oraz rosnącym krajowym zainteresowaniem tego typu usługami, kolejnym produktem inwestycyjnym, który może przyjąć się na rynku polskim, są nowoczesne domy senioralne z całodobową opieką medyczną. Wyższy koszt realizacji tego typu obiektów wciąż powstrzymuje inwestorów, lecz trwają poszukiwania gruntów pod pierwsze projekty pilotażowe dla tego segmentu usługowego.

Rewitalizację wymusza brak gruntów

Odczuwalny brak podaży wolnych gruntów na takich rynkach, jak warszawski, krakowski czy gdański stanowi poważny problem dla tych, którzy w latach ubiegłych nie zabezpieczyli wystarczająco dużo ziemi, aby realizować inwestycje w okresie wzrostu cen.

Alternatywą dla strategii realizowania usług zamieszkania zbiorowego są kapitałochłonne projekty rewitalizacyjne. Jednak dotychczasowy schemat, zakładający relokację lub likwidację działalności przemysłowej na terenie miasta, remediację gruntu oraz budowę projektu mieszkalnego staje się obecnie niewystarczający. Coraz częściej taka inwestycja wymaga zmian planistycznych i oznacza wydłużenie czasu realizacji inwestycji.

Ponadto, od bieżącego roku inwestorzy są zobowiązani do publikowania zasad, dotyczących uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Budynki odpowiadają bowiem za ponad jedną trzecią zużycia energii w skali globalnej i 40 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla. Z tego względu wyzwaniem nadal będzie ustalenie bezpośredniej korelacji pomiędzy wyższym zwrotem z inwestycji, a niskim ryzykiem w sferze ESG, czyli w obszarze ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (z ang. ESG pochodzi od słów – environmental, social i governance).

Mimo to, inwestorzy gotowi są na kosztowny i długotrwały proces administracyjny, aby zdobyć lokalizacje odpowiednio blisko centrum miasta. W 2019 roku odbyło się wiele zakupów gruntowych, w których inwestorzy – pomimo utrudnień – brali pod uwagę tę ścieżkę administracyjną.

Największe zainteresowanie wzbudzają grunty położone w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Warto tu przytoczyć przykład sprzedaży gruntu po dawnej zajezdni przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Była to jedna z największych wolumenowo transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych – przekroczyła 300 mln złotych w zakupie gotówkowym.

Rok 2020 ma przynieść kolejne rewitalizacje m.in. kilkuhektarowego gruntu na warszawskiej Pradze, poznańskiej Wildze, czy w gdańskim Wrzeszczu.

Wysoki poziom cen gruntów sprawił, że rozpoczęto także zakupy i rewitalizację obszarów działalności biurowo-usługowej, czego przykładem może być zakup warszawskiego kompleksu Empark na Służewcu Przemysłowym, gdzie chodziło o zamianę funkcji czterech z dziewięciu budynków wchodzących w skład kompleksu biurowego.

Także miasta regionalne mogą pochwalić się nowymi inwestycjami: Kraków – projektem biurowym i akademickim, Wrocław – zmianą kilkuhektarowego gruntu przemysłowego w mixed-use funkcji centrotwórczych.

Czy pęknie bańka cenowa? 

Rekordowe ceny działek i kosztów budowy (wzrost o 50%) sprawiają, że pojawiają się obawy o pęknięcie bańki cenowej. W grudniu ubr. doszło do zauważalnego wzrostu cen w segmencie gruntów budowlanych. Rok 2019 zamknął się wynikiem równym 134,17 pkt., co oznacza, że w ujęciu miesięcznym zmiana wyniosła 1,12 pkt, podczas gdy w skali rocznej indeks wzrósł o 5,13 pkt, na co miał wpływ przede wszystkim głód ziemi inwestorów, którzy są gotowi płacić rekordowe stawki za atrakcyjne działki budowlane. Natomiast w ciągu 2 lat ceny nieruchomości wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent w centrach dużych polskich miast. Jak podaje Cenatorium, sytuację tę najlepiej obrazują rekordowe transakcje zawarte w 2019 roku. Jedna z działek w centrum Warszawy została kupiona za 54 tys. zł/mkw. (w sumie 148 mln zł). Innym przykładem jest działka na Bielanach przy stacji metra Słodowiec, którą kupiono w przetargu ustnym za 38 mln zł, trzykrotnie drożej od ceny wywoławczej.

Analitycy zwracają uwagę przede wszystkim na sztucznie wykreowane przyczyny tej sytuacji, a nie wynikające z mechanizmów wolnego rynku, naturalnego popytu i podaży. Do tych czynników zaliczają, m.in. ustawowe ograniczenie handlu ziemią i przekształceń gruntów rolnych.

Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo wspomnianych zjawisk i faktu, że ceny na rynku mieszkaniowym przekroczyły poziom z okresu boomu w latach 2006–2008, końcówka 2019 roku przyniosła zapowiedź hamowania tempa wzrostu. Indeks cen nieruchomości urban.one dla całej Polski w grudniu urósł w relacji do listopada o 0,19 pkt. i wyniósł 102,99 pkt. (wzrost r/r o 1,56 pkt.). Dla porównania, w całym 2018 r. indeks ten wzrósł o 4,27 pkt.

Wielu ekspertów zadaje sobie pytanie, czy koszt budowy 1 m2 mieszkania wobec deficytu przestrzeni w dużych miastach może spaść. Raczej nie, ponieważ rośnie płaca minimalna, która do 2023 roku ma wzrosnąć o 54% do 4 000 zł brutto, co dla pracodawcy oznacza koszt zatrudnienia przekraczający 5 000 zł – za pracownika bez żadnych kwalifikacji. Przybędzie więc osób, których będzie stać na kredyt, pomimo rekomendacji S. Ponadto, sukcesywnie pojawiają się nowe regulacje i podatki, co oznacza, że drożyzna na rynku nieruchomości nie zniknie. Zwłaszcza, że – jak zapowiedział prezes NBP – profesor Adam Glapiński w lutym 2020 – poziom stóp procentowych nie ulegnie zmianie przynajmniej do 2022 roku. Będzie więc nadal uprawiana praktyka pompowania kredytów w rynek nieruchomości.

Mieszkania droższe niż w 2008 roku, a ceny wciąż rosną

W opinii analityków ds. rynku mieszkaniowego w Cenatorium, nastroje na rynku wciąż są dobre, choć podaż nie nadąża za rosnącym popytem. Obawy wśród deweloperów jednak rosną, mimo iż obecna sytuacja pozwala im dyktować stawki. Mają bowiem świadomość, że inwestycjom nie sprzyjają przeciągające się w czasie procedury, związane m.in. z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę. Proces inwestycyjny obecnie – od momentu zakupu nieruchomości do zakończenia budowy i przekazania kluczy kupującym – wydłużył się do 3–3,5 roku.

Eksperci zwracają ponadto uwagę, że wzrost cen gruntów, wykonawstwa i ogólnych kosztów realizacji inwestycji wpływa również na decyzje o zmniejszeniu ilości realizowanych równolegle inwestycji i o zakupie innych gruntów.

W opinii analityków rynku nieruchomości jednak, bańka cenowa poważnie napęcznieje wówczas, gdy dotychczasowe tempo wzrostu cen utrzyma się do 2021 roku.

Prognozy na 2020 rok

Zdaniem ekspertów w 2020 roku stopniowo będzie hamowało tempo wzrostu cen gruntów. Ze względu na znaczący popyt i korzystne warunki makroekonomiczne rynek nadal ma być zdominowany przez sektor mieszkaniowy, a nowe strategie przyjęte w 2019 roku przez deweloperów staną się bardziej powszechne.

Obszary przemysłowe i poprzemysłowe położone w dużych miastach takich, jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Gdańsk nadal będą przekształcane w tkankę mieszkaniowo-usługową.

Podobny los czekać może starzejące się budynki biurowe z początku XXI wieku.

Mieszkania na wynajem oraz nowoczesne akademiki będą zyskiwać na znaczeniu zarówno jako metoda wykorzystania niesprzyjających zapisów planistycznych, jak i produkty inwestycyjne.

Deweloperzy przemysłowo-logistyczni będą realizowali plany, związane z rozwojem infrastruktury transportowej (drogowej, lotniczej i morskiej).

Na obszarach w pobliżu aglomeracji trójmiejskiej i Warszawy prawdopodobny jest wzrost cen, ale ogólnopolski trend stabilizacji w tym sektorze będzie można obserwować przez kolejny rok.

Zakupy gruntów o przeznaczeniu handlowo-usługowym skoncentrowane będą wokół wypełniania „luk” handlu detalicznego w średnich i małych miastach.

Nie przewiduje się co prawda spadku cen, ale liczba transakcji w sektorze handlowo – usługowym pozostanie na niskim poziomie.

W opracowaniu wykorzystano raporty i analizy: Colliers International; Cenatorium.pl; Emmerson Evaluation; Savills Polska; TerenyInwestycjne.Info; Bankier.pl; otodom.; CMP Ceneterm Management Polska.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku

Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku

Spadający popyt, powodowany niepewnością i wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, oraz mniejsza podaż mieszkań i liczba nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tak ma wyglądać polski...

Spadający popyt, powodowany niepewnością i wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, oraz mniejsza podaż mieszkań i liczba nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tak ma wyglądać polski rynek mieszkaniowy w najbliższych miesiącach. Rynek będzie zmierzał w kierunku nowej równowagi: dużo mniej transakcji, bez znaczących spadków cen.

Anna Ruszczak Grudzień 2022: stopy procentowe pozostają bez zmian

Grudzień 2022: stopy procentowe pozostają bez zmian Grudzień 2022: stopy procentowe pozostają bez zmian

Podczas grudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Stopa referencyjna wynosi dalej 6,75 proc. Analitycy rynku przewidują koniec podwyżek.

Podczas grudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Stopa referencyjna wynosi dalej 6,75 proc. Analitycy rynku przewidują koniec podwyżek.

Anna Ruszczak news Czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce?

Czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce? Czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce?

Według badań Polacy odczuwają coraz mniej satysfakcji z pracy i częściej dotyka ich wypalenie zawodowe. Czy sytuację pracowników na polskim rynku poprawiłoby wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy?

Według badań Polacy odczuwają coraz mniej satysfakcji z pracy i częściej dotyka ich wypalenie zawodowe. Czy sytuację pracowników na polskim rynku poprawiłoby wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy?

Anna Ruszczak news Styczeń 2023: stopy procentowe nadal bez zmian

Styczeń 2023: stopy procentowe nadal bez zmian Styczeń 2023: stopy procentowe nadal bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych, nie zaskakując rynku i ekonomistów. Wiele wskazuje na to, że przerwa w cyklu podwyżek stóp przekształciła się w jego koniec. Jednak...

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych, nie zaskakując rynku i ekonomistów. Wiele wskazuje na to, że przerwa w cyklu podwyżek stóp przekształciła się w jego koniec. Jednak na obniżki kosztu pieniądza jeszcze trzeba trochę poczekać.

Anna Ruszczak news Koniec z niskim bezrobociem w Polsce?

Koniec z niskim bezrobociem w Polsce? Koniec z niskim bezrobociem w Polsce?

Bezrobocie w Polsce kształtowało się na rekordowo niskich poziomach od kilku kwartałów. Wskaźniki jednak powoli rosną, a dane o zatrudnieniu się pogarszają. Eksperci przewidują wzrost bezrobocia, a wiele...

Bezrobocie w Polsce kształtowało się na rekordowo niskich poziomach od kilku kwartałów. Wskaźniki jednak powoli rosną, a dane o zatrudnieniu się pogarszają. Eksperci przewidują wzrost bezrobocia, a wiele zależy od gospodarki.

Anna Ruszczak news Prognozy dla cyberbezpieczeństwa w 2023 roku

Prognozy dla cyberbezpieczeństwa w 2023 roku Prognozy dla cyberbezpieczeństwa w 2023 roku

Vectra AI opublikowała prognozy i wskazała trendy dla cyberbezpieczeństwa w 2023 roku. Według ekspertów organizacje będą musiały stawić czoła większej liczbie nieznanych zagrożeń cybernetycznych.

Vectra AI opublikowała prognozy i wskazała trendy dla cyberbezpieczeństwa w 2023 roku. Według ekspertów organizacje będą musiały stawić czoła większej liczbie nieznanych zagrożeń cybernetycznych.

Redakcja Wsparcie dla rynku biometanu

Wsparcie dla rynku biometanu Wsparcie dla rynku biometanu

Polska ma potencjał, by zostać jednym z największych producentów biometanu w UE. Rozwój polskiego sektora wytwarzania tego gazu wymaga jednak odpowiednich regulacji prawnych.

Polska ma potencjał, by zostać jednym z największych producentów biometanu w UE. Rozwój polskiego sektora wytwarzania tego gazu wymaga jednak odpowiednich regulacji prawnych.

Anna Ruszczak news Praca jest – brakuje kandydatów z kompetencjami

Praca jest – brakuje kandydatów z kompetencjami Praca jest – brakuje kandydatów z kompetencjami

Rynek pracy dotąd nie odczuwa negatywnych skutków spowolnienia i większej ostrożności firm w trudnych warunkach gospodarczych. 70 proc. rodzimych firm sygnalizuje problemy z pozyskiwaniem odpowiednich...

Rynek pracy dotąd nie odczuwa negatywnych skutków spowolnienia i większej ostrożności firm w trudnych warunkach gospodarczych. 70 proc. rodzimych firm sygnalizuje problemy z pozyskiwaniem odpowiednich talentów, co jest jednym z problemów biznesu.

Anna Ruszczak news Energooszczędne oświetlenie daje zwrot z inwestycji

Energooszczędne oświetlenie daje zwrot z inwestycji Energooszczędne oświetlenie daje zwrot z inwestycji

Analitycy prognozują, że światowy rynek energooszczędnych technologii oświetleniowych do końca dekady zwiększy swoją wartość niemal dwukrotnie. Mają na to wpływ ceny energii rosnące w szybkim tempie....

Analitycy prognozują, że światowy rynek energooszczędnych technologii oświetleniowych do końca dekady zwiększy swoją wartość niemal dwukrotnie. Mają na to wpływ ceny energii rosnące w szybkim tempie. Firmy szukają oszczędności w największych wydatkach, a koszty oświetlenia mogą stanowić nawet 80 proc. kosztów przedsiębiorstwa.

Anna Ruszczak news Wynagrodzenia gonią inflację, ale zbyt duży ich wzrost może być zagrożeniem dla firm

Wynagrodzenia gonią inflację, ale zbyt duży ich wzrost może być zagrożeniem dla firm Wynagrodzenia gonią inflację, ale zbyt duży ich wzrost może być zagrożeniem dla firm

W grudniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rocznym. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 10 osób wzrosły o 10,3 proc.

W grudniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rocznym. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 10 osób wzrosły o 10,3 proc.

Anna Ruszczak news Ochłodzenie na rynku nieruchomości w 2023 roku

Ochłodzenie na rynku nieruchomości w 2023 roku Ochłodzenie na rynku nieruchomości w 2023 roku

W 2023 roku popyt i podaż na rynku nieruchomości mają się ustabilizować. Na niższych poziomach transakcji będzie mniej, a czas na znalezienie kupca się wydłuży. Większość agentów uważa, że ceny nieruchomości...

W 2023 roku popyt i podaż na rynku nieruchomości mają się ustabilizować. Na niższych poziomach transakcji będzie mniej, a czas na znalezienie kupca się wydłuży. Większość agentów uważa, że ceny nieruchomości w I kwartale br. nie wzrosną w żadnym segmencie rynku.

Anna Ruszczak Luty 2023: stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie

Luty 2023: stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie Luty 2023: stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie

Na posiedzeniu 8 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła tę samą decyzję już po raz piąty z rzędu. Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 6,75 proc. To oznacza, że raty kredytów o zmiennej stopie...

Na posiedzeniu 8 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła tę samą decyzję już po raz piąty z rzędu. Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 6,75 proc. To oznacza, że raty kredytów o zmiennej stopie pozostaną bez zmian.

Anna Ruszczak news Stabilizacja rynku mieszkaniowego

Stabilizacja rynku mieszkaniowego Stabilizacja rynku mieszkaniowego

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany notowane w poprzednich miesiącach, czwarty kwartał 2022 roku przyniósł pewne symptomy stabilizacji, zarówno w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych, jak i do rynku...

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany notowane w poprzednich miesiącach, czwarty kwartał 2022 roku przyniósł pewne symptomy stabilizacji, zarówno w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych, jak i do rynku mieszkaniowego.

Anna Ruszczak news Dlaczego polskie miasta się wyludniają?

Dlaczego polskie miasta się wyludniają? Dlaczego polskie miasta się wyludniają?

Migracja ludności do największych ośrodków miejskich jest trendem ogólnoświatowym. Dużo ludzi decyduje się na zamieszkanie w strefie podmiejskiej, która administracyjnie wchodzi jeszcze w skład miasta,...

Migracja ludności do największych ośrodków miejskich jest trendem ogólnoświatowym. Dużo ludzi decyduje się na zamieszkanie w strefie podmiejskiej, która administracyjnie wchodzi jeszcze w skład miasta, ale posiada inny rodzaj zabudowy. W Polsce coraz bardziej widoczny jest spadek liczby ludności w większych miastach.

Anna Ruszczak news Miliardowe inwestycje w mieszkania na wynajem

Miliardowe inwestycje w mieszkania na wynajem Miliardowe inwestycje w mieszkania na wynajem

Wartość transakcji na polskim rynku PRS przekroczyła 1,8 mld euro na koniec 2022 r., z czego większość stanowiły kontrakty dotyczące projektów w realizacji - wynika z raportu DLA Piper i Savills. Segment...

Wartość transakcji na polskim rynku PRS przekroczyła 1,8 mld euro na koniec 2022 r., z czego większość stanowiły kontrakty dotyczące projektów w realizacji - wynika z raportu DLA Piper i Savills. Segment ma potencjał rozwoju.

Anna Ruszczak news Kwiecień 2023: RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian

Kwiecień 2023: RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian Kwiecień 2023: RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej, po raz siódmy z rzędu, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wpływa to pozytywnie na rynek kredytów hipotecznych: raty przestały rosnąć, a banki chcą pożyczać...

Rada Polityki Pieniężnej, po raz siódmy z rzędu, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wpływa to pozytywnie na rynek kredytów hipotecznych: raty przestały rosnąć, a banki chcą pożyczać coraz więcej. Polacy oczekują jednak obniżek stóp, niestety mówi się ostatnio o podwyżkach.

Anna Ruszczak news Ciepłownictwo przyspiesza zieloną transformację

Ciepłownictwo przyspiesza zieloną transformację Ciepłownictwo przyspiesza zieloną transformację

Polskie ciepłownictwo będzie stopniowo przechodzić na zieloną energię. Wieloletni i wymagający dużych nakładów proces transformacji jest konieczny. Ma on przyczynić się do znaczącej redukcji emisji CO2,...

Polskie ciepłownictwo będzie stopniowo przechodzić na zieloną energię. Wieloletni i wymagający dużych nakładów proces transformacji jest konieczny. Ma on przyczynić się do znaczącej redukcji emisji CO2, zapewniając przy tym poprawę jakości powietrza i umożliwiając dostarczanie mieszkańcom ekologicznego ciepła po rozsądnej cenie.

Anna Ruszczak news Brak pieniędzy z KPO zmniejsza konkurencyjność firm

Brak pieniędzy z KPO zmniejsza konkurencyjność firm Brak pieniędzy z KPO zmniejsza konkurencyjność firm

Pierwsze kraje otrzymały pieniądze z KPO przeznaczone na odbudowę gospodarek po pandemicznych zamknięciach już w sierpniu 2021 roku. Polska nie złożyła nawet wniosku o ich wypłatę.

Pierwsze kraje otrzymały pieniądze z KPO przeznaczone na odbudowę gospodarek po pandemicznych zamknięciach już w sierpniu 2021 roku. Polska nie złożyła nawet wniosku o ich wypłatę.

Anna Ruszczak news Większe zainteresowanie kontraktami na zieloną energię

Większe zainteresowanie kontraktami na zieloną energię Większe zainteresowanie kontraktami na zieloną energię

Polska zajmuje obecnie 11. miejsce pod względem zakontraktowanej mocy w umowach cPPA na zieloną energię, z wynikiem 0,8 GW.

Polska zajmuje obecnie 11. miejsce pod względem zakontraktowanej mocy w umowach cPPA na zieloną energię, z wynikiem 0,8 GW.

Redakcja news Pustostany nie rozwiążą problemu z mieszkaniami

Pustostany nie rozwiążą problemu z mieszkaniami Pustostany nie rozwiążą problemu z mieszkaniami

W ciągu ostatnich 10 lat deweloperzy i inwestorzy indywidualni w Polsce oddali do użytku 1,8 mln mieszkań. Mimo to wciąż ich brakuje. Z danych Eurostatu wynika, że pod względem liczby pokoi przypadających...

W ciągu ostatnich 10 lat deweloperzy i inwestorzy indywidualni w Polsce oddali do użytku 1,8 mln mieszkań. Mimo to wciąż ich brakuje. Z danych Eurostatu wynika, że pod względem liczby pokoi przypadających na osobę mamy w Polsce niemal najgorszy wynik w Europie.

Anna Ruszczak news Coraz więcej firm myśli o własnej instalacji OZE

Coraz więcej firm myśli o własnej instalacji OZE Coraz więcej firm myśli o własnej instalacji OZE

W związku z inwestycjami w rozwój sieci od stycznia 2023 roku opłaty dystrybucyjne dla firm wzrosły aż o kilkadziesiąt procent, co mocno podwyższa ich rachunki za energię. W kolejnych latach spodziewany...

W związku z inwestycjami w rozwój sieci od stycznia 2023 roku opłaty dystrybucyjne dla firm wzrosły aż o kilkadziesiąt procent, co mocno podwyższa ich rachunki za energię. W kolejnych latach spodziewany jest dalszy wzrost opłat.

Anna Ruszczak news Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej

Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej

Coraz więcej osób rozumie, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do katastrofy, jednak świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż niska. Nie są oni gotowi do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

Coraz więcej osób rozumie, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do katastrofy, jednak świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż niska. Nie są oni gotowi do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

Anna Ruszczak news Cele Polski w energetyce wiatrowej

Cele Polski w energetyce wiatrowej Cele Polski w energetyce wiatrowej

W polskiej części Bałtyku rozwijane są obecnie projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 8,4 GW. Według analiz zleconych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej potencjał jest dużo...

W polskiej części Bałtyku rozwijane są obecnie projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 8,4 GW. Według analiz zleconych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej potencjał jest dużo większy i wynosi nawet 33 GW.

Anna Ruszczak news Stopy procentowe w maju 2023

Stopy procentowe w maju 2023 Stopy procentowe w maju 2023

Rada Polityki Pieniężnej podjęła 10 maja 2023 roku decyzję o zachowaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych. Główną stopę referencyjną pozostawiła na poziomie 6,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła 10 maja 2023 roku decyzję o zachowaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych. Główną stopę referencyjną pozostawiła na poziomie 6,75 proc.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy? Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.