administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rynek gruntów inwestycyjnych – stawki, tendencje, uwarunkowania rynkowe i prognozy

Sabina Augustynowicz | 2020-04-28
Rynek gruntów inwestycyjnych
fot. Pixabay

Rynek gruntów inwestycyjnych


fot. Pixabay

Rynek gruntów inwestycyjnych w 2019 r. skupiony był przede wszystkim na sektorze budownictwa mieszkaniowego. To właśnie on stanowił ponad 70 proc. wszystkich transakcji. Wolumen transakcji gruntów komercyjnych i mieszkaniowych, zawartych w roku 2019 eksperci szacują na rekordowe 5,5 mld zł. W tym roku – w ich opinii – tempo wzrostu cen gruntów powinno stopniowo hamować. Nieznacznie maleje bowiem dynamika wzrostu cen oraz odczuwalnie przedłużają się procesy inwestycyjne, aczkolwiek nie brakuje sceptyków obawiających się bańki na rynku nieruchomości.

Zobacz także

Redakcja W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką?

W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką? W jaki sposób rynek pracy steruje mieszkaniówką?

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo powiązana z parametrami rynku pracy – i w tym zakresie chyba nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Warto jednak temat bardziej rozwinąć, ponieważ oddziaływanie...

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo powiązana z parametrami rynku pracy – i w tym zakresie chyba nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Warto jednak temat bardziej rozwinąć, ponieważ oddziaływanie to ma w rodzimych warunkach zaskakująco wymierny charakter, czego warto mieć świadomość zwłaszcza w obecnych „innych czasach”.

Anna Ruszczak news Miliardowe inwestycje w mieszkania na wynajem

Miliardowe inwestycje w mieszkania na wynajem Miliardowe inwestycje w mieszkania na wynajem

Wartość transakcji na polskim rynku PRS przekroczyła 1,8 mld euro na koniec 2022 r., z czego większość stanowiły kontrakty dotyczące projektów w realizacji - wynika z raportu DLA Piper i Savills. Segment...

Wartość transakcji na polskim rynku PRS przekroczyła 1,8 mld euro na koniec 2022 r., z czego większość stanowiły kontrakty dotyczące projektów w realizacji - wynika z raportu DLA Piper i Savills. Segment ma potencjał rozwoju.

Anna Ruszczak news Dlaczego polskie miasta się wyludniają?

Dlaczego polskie miasta się wyludniają? Dlaczego polskie miasta się wyludniają?

Migracja ludności do największych ośrodków miejskich jest trendem ogólnoświatowym. Dużo ludzi decyduje się na zamieszkanie w strefie podmiejskiej, która administracyjnie wchodzi jeszcze w skład miasta,...

Migracja ludności do największych ośrodków miejskich jest trendem ogólnoświatowym. Dużo ludzi decyduje się na zamieszkanie w strefie podmiejskiej, która administracyjnie wchodzi jeszcze w skład miasta, ale posiada inny rodzaj zabudowy. W Polsce coraz bardziej widoczny jest spadek liczby ludności w większych miastach.

Przy rosnących cenach gruntów oraz produktu końcowego, rynek gruntów inwestycyjnych w roku 2019 był skupiony przede wszystkim na sektorze mieszkaniowym, na którym zawarto ponad 70% wszystkich transakcji.

Zdaniem ekspertów, znaczącym czynnikiem kreującym popyt na powierzchnię mieszkaniową staje się przeznaczenie inwestycyjne. Dzięki utrzymującym się niskim stopom procentowym i korzystnym warunkom kredytowym, inwestorami coraz częściej zostają osoby prywatne, postrzegające nieruchomość jako bezpieczną i dostępną lokatę kapitału.

To napędza popyt ze strony deweloperów na atrakcyjnie zlokalizowane grunty, których zaczyna brakować. Naturalną konsekwencją braku gruntów pod inwestycje jest wzrost stawek ofertowych i transakcyjnych.

Zobacz także: stabilizacja gruntu >>

Według autorów raportu firmy Emmerson Evaluation pt. „Grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną”, średni udział ceny gruntu w wartości całkowitej inwestycji w miastach takich jak Warszawa, Trójmiasto, Kraków przekracza poziom 20%, ale w najdroższych lokalizacjach może osiągnąć nawet 37%. Potwierdzeniem tego mogą być dane Colliers International, zawarte w najnowszym raporcie tej firmy. Jak podają autorzy raportu, ceny transakcyjne gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, przekroczyły w najlepszych lokalizacjach m.in. Warszawy, Krakowa i Wrocławia w ubiegłym roku abstrakcyjny poziom 3–3,5 tys. zł za metr kwadratowy PUM (powierzchni użytkowej mieszkań). W opinii ekspertów, są to liczby niespotykane na polskim rynku od 2007 roku.

W sektorze biurowym od trzech lat stabilizacja na rynku gruntów inwestycyjnych

Wzrost popytu na powierzchnię biurową w Warszawie i w większych miastach doprowadził na większości rynków do spadku współczynnika pustostanów. Aktywność deweloperska w miastach regionalnych powyżej 500 000 mieszkańców cechowała się nawet wyższą dynamiką niż w Warszawie. Wszędzie jednak utrzymuje się wysoki poziom projektów w budowie i zaplanowanych, co zaowocowało trwającą trzy lata stabilizacją na rynku gruntów inwestycyjnych.

Wraz ze stabilizacją regionalnych rynków biurowych, zwłaszcza tych, będących magnesami dla usług biznesowych w znaczących ośrodkach akademickich, apetyt deweloperów na grunty o tym profilu, zlokalizowane poza obszarami klastrów biznesowych, zdecydowanie zmalał. – Aby rozważyć zakup gruntu biurowego w takiej nieoczywistej lokalizacji, muszą występować pewne zachęty, wartość dodana inwestycji, najlepiej umowa przednajmu podpisana z dużym najemcą – twierdzą analitycy.

W sektorze biurowym wciąż popularne pozostają lokalizacje centralne i adaptacje istniejących budynków na biura butikowe. Ze względu na złożoność tych procesów oraz malejącą dostępność potencjalnych celów akwizycji, ceny transakcyjne na tym rynku wzrosły o ok. 5 do 10%, co jednak zrównoważyły niskie ceny gruntów przeznaczonych pod obiekty klasy B.

W 2019 roku, zgodnie z przewidywaniami analityków i brokerów Colliers, umocnił się trend zmiany funkcji nieruchomości biurowych na cele zamieszkania zbiorowego (condo- i aparthotele, ale także mieszkania na wynajem i akademiki oraz hotele tradycyjne).

Zainteresowanie aktywami alternatywnymi, pomimo wzrostu cen gruntów

W obrębie zainteresowania inwestorów coraz częściej znajdują się także aktywa alternatywne.

Jako przykład można podać pierwszą w Polsce transakcję zakupu portfolio nowoczesnych prywatnych domów studenckich przez azjatycki fundusz inwestycyjny.

Jak twierdzą analitycy Działu Gruntów Inwestycyjnych Colliers Int. już od kilku lat obserwuje się zainteresowanie nieruchomościami spełniającymi podstawowe wymagania dla tego typu obiektów (duży ośrodek akademicki, bliskość komunikacji miejskiej), ale dopiero od niedawna deweloperzy specjalizujący się w tym segmencie rynkowym z powodzeniem zaczęli konkurować z innymi inwestorami handlowo-usługowymi i mieszkaniowymi, pomimo wysokiego poziomu cen gruntów. Trend ten sprawił, że zainteresowanie międzynarodowych funduszy inwestycyjnych wzbudzają, oprócz Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania, ignorowane do tej pory rynki, takie jak Toruń czy Lublin.

Wzrost popularności nowoczesnych akademików w Polsce jako produktu inwestycyjnego to efekt licznych europejskich i ogólnoświatowych programów wymian studenckich. Studenci krajowi znacznie częściej korzystają z opcji najmu mieszkań od osób prywatnych lub ze starszych akademików o niższym standardzie i czynszach.

Nie tylko akademiki – jako aktywa alternatywne – znalazły się w sferze zainteresowań inwestorów.

W związku z kryzysem demograficznym w Europie Zachodniej oraz rosnącym krajowym zainteresowaniem tego typu usługami, kolejnym produktem inwestycyjnym, który może przyjąć się na rynku polskim, są nowoczesne domy senioralne z całodobową opieką medyczną. Wyższy koszt realizacji tego typu obiektów wciąż powstrzymuje inwestorów, lecz trwają poszukiwania gruntów pod pierwsze projekty pilotażowe dla tego segmentu usługowego.

Rewitalizację wymusza brak gruntów

Odczuwalny brak podaży wolnych gruntów na takich rynkach, jak warszawski, krakowski czy gdański stanowi poważny problem dla tych, którzy w latach ubiegłych nie zabezpieczyli wystarczająco dużo ziemi, aby realizować inwestycje w okresie wzrostu cen.

Alternatywą dla strategii realizowania usług zamieszkania zbiorowego są kapitałochłonne projekty rewitalizacyjne. Jednak dotychczasowy schemat, zakładający relokację lub likwidację działalności przemysłowej na terenie miasta, remediację gruntu oraz budowę projektu mieszkalnego staje się obecnie niewystarczający. Coraz częściej taka inwestycja wymaga zmian planistycznych i oznacza wydłużenie czasu realizacji inwestycji.

Ponadto, od bieżącego roku inwestorzy są zobowiązani do publikowania zasad, dotyczących uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Budynki odpowiadają bowiem za ponad jedną trzecią zużycia energii w skali globalnej i 40 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla. Z tego względu wyzwaniem nadal będzie ustalenie bezpośredniej korelacji pomiędzy wyższym zwrotem z inwestycji, a niskim ryzykiem w sferze ESG, czyli w obszarze ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (z ang. ESG pochodzi od słów – environmental, social i governance).

Mimo to, inwestorzy gotowi są na kosztowny i długotrwały proces administracyjny, aby zdobyć lokalizacje odpowiednio blisko centrum miasta. W 2019 roku odbyło się wiele zakupów gruntowych, w których inwestorzy – pomimo utrudnień – brali pod uwagę tę ścieżkę administracyjną.

Największe zainteresowanie wzbudzają grunty położone w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Warto tu przytoczyć przykład sprzedaży gruntu po dawnej zajezdni przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Była to jedna z największych wolumenowo transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych – przekroczyła 300 mln złotych w zakupie gotówkowym.

Rok 2020 ma przynieść kolejne rewitalizacje m.in. kilkuhektarowego gruntu na warszawskiej Pradze, poznańskiej Wildze, czy w gdańskim Wrzeszczu.

Wysoki poziom cen gruntów sprawił, że rozpoczęto także zakupy i rewitalizację obszarów działalności biurowo-usługowej, czego przykładem może być zakup warszawskiego kompleksu Empark na Służewcu Przemysłowym, gdzie chodziło o zamianę funkcji czterech z dziewięciu budynków wchodzących w skład kompleksu biurowego.

Także miasta regionalne mogą pochwalić się nowymi inwestycjami: Kraków – projektem biurowym i akademickim, Wrocław – zmianą kilkuhektarowego gruntu przemysłowego w mixed-use funkcji centrotwórczych.

Czy pęknie bańka cenowa? 

Rekordowe ceny działek i kosztów budowy (wzrost o 50%) sprawiają, że pojawiają się obawy o pęknięcie bańki cenowej. W grudniu ubr. doszło do zauważalnego wzrostu cen w segmencie gruntów budowlanych. Rok 2019 zamknął się wynikiem równym 134,17 pkt., co oznacza, że w ujęciu miesięcznym zmiana wyniosła 1,12 pkt, podczas gdy w skali rocznej indeks wzrósł o 5,13 pkt, na co miał wpływ przede wszystkim głód ziemi inwestorów, którzy są gotowi płacić rekordowe stawki za atrakcyjne działki budowlane. Natomiast w ciągu 2 lat ceny nieruchomości wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent w centrach dużych polskich miast. Jak podaje Cenatorium, sytuację tę najlepiej obrazują rekordowe transakcje zawarte w 2019 roku. Jedna z działek w centrum Warszawy została kupiona za 54 tys. zł/mkw. (w sumie 148 mln zł). Innym przykładem jest działka na Bielanach przy stacji metra Słodowiec, którą kupiono w przetargu ustnym za 38 mln zł, trzykrotnie drożej od ceny wywoławczej.

Analitycy zwracają uwagę przede wszystkim na sztucznie wykreowane przyczyny tej sytuacji, a nie wynikające z mechanizmów wolnego rynku, naturalnego popytu i podaży. Do tych czynników zaliczają, m.in. ustawowe ograniczenie handlu ziemią i przekształceń gruntów rolnych.

Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo wspomnianych zjawisk i faktu, że ceny na rynku mieszkaniowym przekroczyły poziom z okresu boomu w latach 2006–2008, końcówka 2019 roku przyniosła zapowiedź hamowania tempa wzrostu. Indeks cen nieruchomości urban.one dla całej Polski w grudniu urósł w relacji do listopada o 0,19 pkt. i wyniósł 102,99 pkt. (wzrost r/r o 1,56 pkt.). Dla porównania, w całym 2018 r. indeks ten wzrósł o 4,27 pkt.

Wielu ekspertów zadaje sobie pytanie, czy koszt budowy 1 m2 mieszkania wobec deficytu przestrzeni w dużych miastach może spaść. Raczej nie, ponieważ rośnie płaca minimalna, która do 2023 roku ma wzrosnąć o 54% do 4 000 zł brutto, co dla pracodawcy oznacza koszt zatrudnienia przekraczający 5 000 zł – za pracownika bez żadnych kwalifikacji. Przybędzie więc osób, których będzie stać na kredyt, pomimo rekomendacji S. Ponadto, sukcesywnie pojawiają się nowe regulacje i podatki, co oznacza, że drożyzna na rynku nieruchomości nie zniknie. Zwłaszcza, że – jak zapowiedział prezes NBP – profesor Adam Glapiński w lutym 2020 – poziom stóp procentowych nie ulegnie zmianie przynajmniej do 2022 roku. Będzie więc nadal uprawiana praktyka pompowania kredytów w rynek nieruchomości.

Mieszkania droższe niż w 2008 roku, a ceny wciąż rosną

W opinii analityków ds. rynku mieszkaniowego w Cenatorium, nastroje na rynku wciąż są dobre, choć podaż nie nadąża za rosnącym popytem. Obawy wśród deweloperów jednak rosną, mimo iż obecna sytuacja pozwala im dyktować stawki. Mają bowiem świadomość, że inwestycjom nie sprzyjają przeciągające się w czasie procedury, związane m.in. z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę. Proces inwestycyjny obecnie – od momentu zakupu nieruchomości do zakończenia budowy i przekazania kluczy kupującym – wydłużył się do 3–3,5 roku.

Eksperci zwracają ponadto uwagę, że wzrost cen gruntów, wykonawstwa i ogólnych kosztów realizacji inwestycji wpływa również na decyzje o zmniejszeniu ilości realizowanych równolegle inwestycji i o zakupie innych gruntów.

W opinii analityków rynku nieruchomości jednak, bańka cenowa poważnie napęcznieje wówczas, gdy dotychczasowe tempo wzrostu cen utrzyma się do 2021 roku.

Prognozy na 2020 rok

Zdaniem ekspertów w 2020 roku stopniowo będzie hamowało tempo wzrostu cen gruntów. Ze względu na znaczący popyt i korzystne warunki makroekonomiczne rynek nadal ma być zdominowany przez sektor mieszkaniowy, a nowe strategie przyjęte w 2019 roku przez deweloperów staną się bardziej powszechne.

Obszary przemysłowe i poprzemysłowe położone w dużych miastach takich, jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Gdańsk nadal będą przekształcane w tkankę mieszkaniowo-usługową.

Podobny los czekać może starzejące się budynki biurowe z początku XXI wieku.

Mieszkania na wynajem oraz nowoczesne akademiki będą zyskiwać na znaczeniu zarówno jako metoda wykorzystania niesprzyjających zapisów planistycznych, jak i produkty inwestycyjne.

Deweloperzy przemysłowo-logistyczni będą realizowali plany, związane z rozwojem infrastruktury transportowej (drogowej, lotniczej i morskiej).

Na obszarach w pobliżu aglomeracji trójmiejskiej i Warszawy prawdopodobny jest wzrost cen, ale ogólnopolski trend stabilizacji w tym sektorze będzie można obserwować przez kolejny rok.

Zakupy gruntów o przeznaczeniu handlowo-usługowym skoncentrowane będą wokół wypełniania „luk” handlu detalicznego w średnich i małych miastach.

Nie przewiduje się co prawda spadku cen, ale liczba transakcji w sektorze handlowo – usługowym pozostanie na niskim poziomie.

W opracowaniu wykorzystano raporty i analizy: Colliers International; Cenatorium.pl; Emmerson Evaluation; Savills Polska; TerenyInwestycjne.Info; Bankier.pl; otodom.; CMP Ceneterm Management Polska.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja COVID-19 – osłabienie walut wpływa na rynek mieszkaniowy

COVID-19 – osłabienie walut wpływa na rynek mieszkaniowy COVID-19 – osłabienie walut wpływa na rynek mieszkaniowy

Kraje, które nie przyjęły euro lub ich waluty nie są związane ze wspólną europejską walutą, odnotowały w lutym i marcu 2020 r. osłabienie kursów walut o około 10%. Wyjątkiem jest rumuński lej, który stracił...

Kraje, które nie przyjęły euro lub ich waluty nie są związane ze wspólną europejską walutą, odnotowały w lutym i marcu 2020 r. osłabienie kursów walut o około 10%. Wyjątkiem jest rumuński lej, który stracił zaledwie 1% – głównie dzięki interwencji banku centralnego. W związku z tym, że większość umów najmu w Europie Środkowo-Wschodniej jest denominowana w euro, może to stanowić dodatkowe obciążenie dla najemców, zwłaszcza tych, którzy uzyskują większość dochodów w walutach lokalnych (CZK, PLN, HUF...

Redakcja Wkład własny kredytów mieszkaniowych w dobie koronawirusa

Wkład własny kredytów mieszkaniowych w dobie koronawirusa Wkład własny kredytów mieszkaniowych w dobie koronawirusa

Mimo trwającej pandemii rynek nieruchomości szybko odzyskuje równowagę, a popyt powraca do wysokiego poziomu. Analogiczna sytuacja dotyczy akcji kredytowej – Polacy znów się zadłużają, angażując w to coraz...

Mimo trwającej pandemii rynek nieruchomości szybko odzyskuje równowagę, a popyt powraca do wysokiego poziomu. Analogiczna sytuacja dotyczy akcji kredytowej – Polacy znów się zadłużają, angażując w to coraz większe środki, jako tak zwany wkład własny.

Marek Mejssner Czym posypywać śliskie nawierzchnie zimą?

Czym posypywać śliskie nawierzchnie zimą? Czym posypywać śliskie nawierzchnie zimą?

Mimo że do tej pory zima była dość łagodna, warto pomyśleć o metodach zapewnienia przejezdności dróg i zniwelowania śliskości chodników - zwłaszcza, że niebawem mrozy mają sięgać do nawet – 15 st. C nocą.

Mimo że do tej pory zima była dość łagodna, warto pomyśleć o metodach zapewnienia przejezdności dróg i zniwelowania śliskości chodników - zwłaszcza, że niebawem mrozy mają sięgać do nawet – 15 st. C nocą.

Redakcja news Czy jest szansa, że mieszkania stanieją?

Czy jest szansa, że mieszkania stanieją? Czy jest szansa, że mieszkania stanieją?

Rynek nieruchomości jest jednym z tych sektorów, którym pandemia koronawirusa nie zaszkodziła. Zainteresowanie nieruchomościami jest tak duże, że eksperci mocno dyskutują nad tym, kiedy bańka w końcu pęknie....

Rynek nieruchomości jest jednym z tych sektorów, którym pandemia koronawirusa nie zaszkodziła. Zainteresowanie nieruchomościami jest tak duże, że eksperci mocno dyskutują nad tym, kiedy bańka w końcu pęknie. W związku z tym rodzi się pytanie, czy jest szansa, że mieszkania w najbliższym czasie stanieją.

Redakcja news Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–VII 2021 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–VII 2021 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–VII 2021 r.

W okresie I–VII 2021 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz...

W okresie I–VII 2021 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz liczba rozpoczętych inwestycji.

Redakcja news Do 2028 roku powstanie w Polsce 90 tys. mieszkań na wynajem

Do 2028 roku powstanie w Polsce 90 tys. mieszkań na wynajem Do 2028 roku powstanie w Polsce 90 tys. mieszkań na wynajem

Prawie 7,5 tys. mieszkań oferuje w Polsce najem instytucjonalny, w tym 4 tys. jest w zarządzaniu PFR Nieruchomości. Rynek ten gwałtownie rośnie. Szacuje się, że do 2028 roku ma powstać 90 tys. takich lokali...

Prawie 7,5 tys. mieszkań oferuje w Polsce najem instytucjonalny, w tym 4 tys. jest w zarządzaniu PFR Nieruchomości. Rynek ten gwałtownie rośnie. Szacuje się, że do 2028 roku ma powstać 90 tys. takich lokali na wynajem.

Redakcja news Podsumowanie trzech ostatnich kwartałów na rynku mieszkaniowym

Podsumowanie trzech ostatnich kwartałów na rynku mieszkaniowym Podsumowanie trzech ostatnich kwartałów na rynku mieszkaniowym

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane podsumowujące działania na rynku mieszkaniowym w 3 ostatnich kwartałach. Jednoznacznie wynika z nich, że rynek ma się o wiele lepiej niż w zeszłym roku, a deweloperom...

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane podsumowujące działania na rynku mieszkaniowym w 3 ostatnich kwartałach. Jednoznacznie wynika z nich, że rynek ma się o wiele lepiej niż w zeszłym roku, a deweloperom nie są straszne zachwiania na rynku czy drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych.

Redakcja news Budownictwo mieszkaniowe z pierwszymi sygnałami hamowania koniunktury

Budownictwo mieszkaniowe z pierwszymi sygnałami hamowania koniunktury Budownictwo mieszkaniowe z pierwszymi sygnałami hamowania koniunktury

Dane GUS prezentujące wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do listopada wskazują na wstępne sygnały, które mogą zapowiadać osłabienie aktywności budowlanej inwestorów i schyłek inwestycyjnej...

Dane GUS prezentujące wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do listopada wskazują na wstępne sygnały, które mogą zapowiadać osłabienie aktywności budowlanej inwestorów i schyłek inwestycyjnej prosperity rynku pierwotnego.

Redakcja news Ostre hamowanie czy ciąg dalszy hossy – w jakim kierunku pójdzie rynek nieruchomości w 2022 r.?

Ostre hamowanie czy ciąg dalszy hossy – w jakim kierunku pójdzie rynek nieruchomości w 2022 r.? Ostre hamowanie czy ciąg dalszy hossy – w jakim kierunku pójdzie rynek nieruchomości w 2022 r.?

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi kluczową do wyjaśnienia kwestię w ciągu najbliższych 12 miesięcy dla ekspertów, sprzedawców, kupujących i tych, którzy już posiadają mieszkanie – zwłaszcza spłacane...

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi kluczową do wyjaśnienia kwestię w ciągu najbliższych 12 miesięcy dla ekspertów, sprzedawców, kupujących i tych, którzy już posiadają mieszkanie – zwłaszcza spłacane na kredyt. Na dziś wszelkie pewne scenariusze co do rozwoju sytuacji rynkowej są tylko „gdybaniem”, warto jednak zarysować możliwe alternatywy.

Anna Ruszczak news Inflacja a rynek nieruchomości

Inflacja a rynek nieruchomości Inflacja a rynek nieruchomości

Inflacja galopuje, a stopy procentowe ją gonią. I to nie koniec. Warto więc szybko podejmować decyzje w kwestii lokaty kapitału. Bezpieczną inwestycją pozostają działki inwestycyjne i domy, zwłaszcza...

Inflacja galopuje, a stopy procentowe ją gonią. I to nie koniec. Warto więc szybko podejmować decyzje w kwestii lokaty kapitału. Bezpieczną inwestycją pozostają działki inwestycyjne i domy, zwłaszcza nowoczesne i tanie w użytkowaniu.

Anna Ruszczak news Trendy na rynku nieruchomości według Cenatorium

Trendy na rynku nieruchomości według Cenatorium Trendy na rynku nieruchomości według Cenatorium

Najnowszy raport Cenatorium zawiera przegląd najważniejszych trendów i zjawisk na rynku nieruchomości.

Najnowszy raport Cenatorium zawiera przegląd najważniejszych trendów i zjawisk na rynku nieruchomości.

Anna Ruszczak news Kompetencje miękkie kluczowe na rynku pracy

Kompetencje miękkie kluczowe na rynku pracy Kompetencje miękkie kluczowe na rynku pracy

Kompetencje miękkie będą potrzebne najbardziej pod koniec obecnej dekady. Według Deloitte Acces Economics zawody wymagające tych umiejętności obejmą 66 proc. wszystkich miejsc pracy.

Kompetencje miękkie będą potrzebne najbardziej pod koniec obecnej dekady. Według Deloitte Acces Economics zawody wymagające tych umiejętności obejmą 66 proc. wszystkich miejsc pracy.

Anna Ruszczak news Seniorzy chcą pracować, rynek ich odrzuca

Seniorzy chcą pracować, rynek ich odrzuca Seniorzy chcą pracować, rynek ich odrzuca

Co trzeci emeryt w Polsce chciałby zwiększyć swoje dochody, a 81 proc. z nich chciałoby podjąć dodatkową pracę.

Co trzeci emeryt w Polsce chciałby zwiększyć swoje dochody, a 81 proc. z nich chciałoby podjąć dodatkową pracę.

Anna Ruszczak news Światowe targi nieruchomości w Cannes: wnioski z czasów zarazy i wojny

Światowe targi nieruchomości w Cannes: wnioski z czasów zarazy i wojny Światowe targi nieruchomości w Cannes: wnioski z czasów zarazy i wojny

Pierwsza po pandemii, największa impreza w branży nieruchomości, czyli targi MIPIM 2022 w Cannes, zakończona. Eksperci rozmawiali o trendach, kierunkach rozwoju, kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie i sposobach...

Pierwsza po pandemii, największa impreza w branży nieruchomości, czyli targi MIPIM 2022 w Cannes, zakończona. Eksperci rozmawiali o trendach, kierunkach rozwoju, kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie i sposobach na jego przetrwanie. Do jakich wniosków doszli i co czeka branżę w przyszłości?

Anna Ruszczak news Czy ustawa deweloperska wpłynie na ceny mieszkań?

Czy ustawa deweloperska wpłynie na ceny mieszkań? Czy ustawa deweloperska wpłynie na ceny mieszkań?

Czy składka na deweloperski fundusz gwarancyjny pozostanie bez wpływu na ceny mieszkań. Nowa ustawa wchodzi w życie 1 lipca br. Jakie będzie mieć skutki dla rynku?

Czy składka na deweloperski fundusz gwarancyjny pozostanie bez wpływu na ceny mieszkań. Nowa ustawa wchodzi w życie 1 lipca br. Jakie będzie mieć skutki dla rynku?

Anna Ruszczak news Jak wojna w Ukrainie wpływa na decyzje inwestycyjne polskich firm?

Jak wojna w Ukrainie wpływa na decyzje inwestycyjne polskich firm? Jak wojna w Ukrainie wpływa na decyzje inwestycyjne polskich firm?

Firmy w Polsce coraz bardziej dotyka wojna w Ukrainie, przez co przesuwają w czasie inwestycje. Rosnące koszty, wywołane m.in. przez wysoką inflację oraz ceny energii i paliw, powodują, że przedsiębiorcy...

Firmy w Polsce coraz bardziej dotyka wojna w Ukrainie, przez co przesuwają w czasie inwestycje. Rosnące koszty, wywołane m.in. przez wysoką inflację oraz ceny energii i paliw, powodują, że przedsiębiorcy wykazują coraz większe zainteresowanie finansowaniem obrotowym.

Anna Ruszczak news Zmiana polityki energetycznej i uniezależnienie od Rosji

Zmiana polityki energetycznej i uniezależnienie od Rosji Zmiana polityki energetycznej i uniezależnienie od Rosji

Zmiana polityki energetycznej jest konieczna – wskazują eksperci. Polska i Unia Europejska przygotowują się do ograniczenia importu surowców z Rosji.

Zmiana polityki energetycznej jest konieczna – wskazują eksperci. Polska i Unia Europejska przygotowują się do ograniczenia importu surowców z Rosji.

Redakcja news Czy deweloperzy nadal szukają gruntów?

Czy deweloperzy nadal szukają gruntów? Czy deweloperzy nadal szukają gruntów?

Czy grunty pod osiedla nadal są przedmiotem zainteresowań deweloperów?

Czy grunty pod osiedla nadal są przedmiotem zainteresowań deweloperów?

news Jakie metraże kupują Polacy?

Jakie metraże kupują Polacy? Jakie metraże kupują Polacy?

Drożejące kredyty – z jednej strony, z drugiej – drożejące mieszkania, wymuszają na Polakach rozważanie zakupu mniejszych metraży nieruchomości.

Drożejące kredyty – z jednej strony, z drugiej – drożejące mieszkania, wymuszają na Polakach rozważanie zakupu mniejszych metraży nieruchomości.

Anna Ruszczak news Rynek nieruchomości w I kwartale 2022: popyt spada, ceny rosną

Rynek nieruchomości w I kwartale 2022: popyt spada, ceny rosną Rynek nieruchomości w I kwartale 2022: popyt spada, ceny rosną

Dwuletni kryzys wywołany pandemią koronawirusa i napaść Rosji na Ukrainę wpłynęły na całą gospodarkę, nie tylko w Polsce. Jak w trudnych czasach radzi sobie branża nieruchomości? O dynamice cen mieszkań,...

Dwuletni kryzys wywołany pandemią koronawirusa i napaść Rosji na Ukrainę wpłynęły na całą gospodarkę, nie tylko w Polsce. Jak w trudnych czasach radzi sobie branża nieruchomości? O dynamice cen mieszkań, domów i działek z rynku wtórnego piszą analitycy Nieruchomosci-online.pl w specjalnym raporcie.

Anna Ruszczak news Zawrotne tempo na rynku najmu mieszkań

Zawrotne tempo na rynku najmu mieszkań Zawrotne tempo na rynku najmu mieszkań

Lawinowy napływ uchodźców z Ukrainy sprawił, że mieszkania na wynajem znikają z rynku błyskawicznie. Czynsze rosną nawet o 30 proc. Zdaniem ekspertów podwyżki będą znaczne i na tym się nie skończy.

Lawinowy napływ uchodźców z Ukrainy sprawił, że mieszkania na wynajem znikają z rynku błyskawicznie. Czynsze rosną nawet o 30 proc. Zdaniem ekspertów podwyżki będą znaczne i na tym się nie skończy.

Anna Ruszczak news Czesi kupują nieruchomości w Polsce

Czesi kupują nieruchomości w Polsce Czesi kupują nieruchomości w Polsce

Inwestorzy i kapitał płynący z Czech coraz częściej widoczni są na polskim rynku nieruchomości. Kraj czterokrotnie mniejszy od Polski ma potencjał biznesowy sięgający dziesiątek miliardów koron. Dlaczego...

Inwestorzy i kapitał płynący z Czech coraz częściej widoczni są na polskim rynku nieruchomości. Kraj czterokrotnie mniejszy od Polski ma potencjał biznesowy sięgający dziesiątek miliardów koron. Dlaczego tak chętnie robią zakupy w Polsce?

Anna Ruszczak news Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji...

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji – wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i EBOiR. Co należy zrobić, żeby je ograniczyć?

Anna Ruszczak news Nastroje na rynku nieruchomości i prognozy pośredników

Nastroje na rynku nieruchomości i prognozy pośredników Nastroje na rynku nieruchomości i prognozy pośredników

Jakie nastroje panują na rynku mieszkań, domów i działek? Jak zachowuje się segment najmu? Co mówią wyniki najnowszego badania wśród pośredników za I kwartał 2022 roku?

Jakie nastroje panują na rynku mieszkań, domów i działek? Jak zachowuje się segment najmu? Co mówią wyniki najnowszego badania wśród pośredników za I kwartał 2022 roku?

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach » Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »  Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.