administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Place zabaw – jak o nie zadbać?

Damian Żabicki | Administrator i Menedżer Nieruchomości 7-8/2022 | 2022-08-25
Place zabaw – jak o nie zadbać?, fot. pixabay

Place zabaw – jak o nie zadbać?, fot. pixabay

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez okresową kontrolę i dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń.

Zobacz także

ECO24 Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć...

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zwiększa procent odzyskiwania odpadów i umożliwia redukcję gazów cieplarnianych.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

GMS Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,...

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, po ograniczenie dostępności do pojemników dla niepożądanych osób . Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowe rozwiązanie - altany z zielonym dachem, które łączą w sobie nowoczesność, ekologię i wyjątkową estetykę.

Place zabaw zdają się być obecnie standardem, zwłaszcza w przypadku nowych inwestycji. Nic bardziej mylnego. Zgodnie ze statystykami, place zabaw znajdują się na nieco mniej niż połowie osiedli mieszkaniowych. Częściej w dużych miastach niż w małych miejscowościach. Bez wątpienia, ci inwestorzy, którzy dostrzegają potrzeby mieszkańców w różnym wieku, przykładają dużą wagę do zapewnienia tego elementu małej architektury. Oczywiście, jeśli ich docelowymi klientami są obecni lub przyszli rodzice. Nie należy bowiem zapominać o nowym, ale coraz bardziej popularnym trendzie budowy osiedli dedykowanych seniorom. Tam jest wręcz odwrotnie – bliskość placu zabaw jest niewskazana, bowiem co do zasady generuje hałas. 

Place zabaw zamknięte i ogólnodostępne

Tendencja zamykania placu zabaw „na klucz” i odgradzania się mniejszych społeczności jest szeroko krytykowana. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że łatwiej kontrolować stan urządzeń zabawowych, bowiem mają do nich trudniejszy dostęp osoby niepożądane, w tym przede wszystkim ­wandale. 

Niewątpliwie ogrodzenia na placach zabaw pełnią wiele praktycznych funkcji. Przede wszystkim uniemożliwiają maluchom oddzielenie się od przestrzeni zabawy, co ułatwia rodzicom opiekę nad najmniejszymi dziećmi. Zabezpiecza też teren przed zwierzętami, które mogłyby go zanieczyścić. 

Polskie przepisy nie nakazują grodzenia placów zabaw decydując się jednak na takie rozwiązanie, należy wziąć pod uwagę polskie normy PN-EN1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. Zgodnie z nimi, ogrodzenie, jeśli istnieje, powinno być wykonane ze stabilnej konstrukcji, która uniemożliwia dzieciom zaklinowanie się w poszczególnych elementach. Powinno być także wyposażone w furtkę o szerokości co najmniej 1 m, co ma umożliwić dostęp rodzicom z wózkiem dziecięcym. Furtka ta powinna być otwierana na zewnątrz. Elementy ogrodzenia muszą być gładko zakończone, tak aby zapobiegać zranieniu się. Panele ogrodzeniowe zwykle nie przekraczają wysokości 1 m. Oczywiście, mowa tu o placach zabaw ogrodzonych, ale ogólnodostępnych. Należy je odróżnić od placów zabaw zamkniętych, które mają służyć mieszkańcom jednego osiedla lub poszczególnych bloków.

Utrudniony dostęp do placów zabaw zaburza relacje społeczne, wytycza nienaturalne granice i alienuje. Niemniej ogólnodostępne parki jordanowskie mogą generować większe koszty utrzymania i remontów, a także zwiększać odpowiedzialność administratorów za potencjalne wypadki.

Jest jeszcze trzecie rozwiązanie – zlokalizowanie osiedla przy ogólnodostępnych, miejskich parkach jordanowskich.

Najczęściej występujące błędy

  • Brak dbałości o naprawę drobnych, bieżących usterek i zniszczeń, co prowadzi do poważniejszych ubytków urządzeń zabawowych 
  • Niedopasowanie urządzeń do wieku użytkowników placu zabaw, brak wydzielonych stref wiekowych dla najmłodszych, przedszkolaków i szkolnych dzieci
  • Mało urozmaicone wyposażenie placu zabaw
  • Zła orientacja zjeżdżalni na planie placu zabaw – ślizgi ustawione na południe nadmiernie nagrzewają się, uniemożliwiając korzystanie z atrakcji
  • Brak ławek, podręcznych śmietniczek i niezbędnego regulaminu
  • Prawodawca w art. 91 PB określił wysokość kar dla tych zarządców, którzy nie utrzymują obiektu w należytym stanie. Może na nich zostać nałożona grzywna nie mniejsza od 100 stawek dziennych, a nawet kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku.

Plac zabaw zgodnie z prawem

Zgodnie z Prawem budowlanym, odległość osiedlowych placów zabaw i boisk od budynków powinna wynosić co najmniej 10 m. Jeśli chodzi o oddalenie od parkingów, wszystko zależy od tego, ile stanowisk parkingowych się na nich znajduje. Jeśli nie więcej niż 10 – wystarczy 7 m, jeśli między 11 a 60 – musi to być już 10 m. Pamiętajmy, że gdy parkingi są jeszcze większe, określona prawem odległość, w jakiej znaleźć się mogą place zabaw rośnie dwukrotnie.

Istotne dla prawodawcy jest także zaprojektowanie i wybudowanie tego typu obiektu z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, p.poż, bezpieczeństwa użytkowania a także określonym zasad higienicznych.

Kluczowe jest przy tym to, aby place zabaw użytkowane były zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowały odpowiedni stan techniczny i wizualny i nie szkodziły środowisku.

Warto zaznaczyć, że w przypadku placów zabaw i innych elementów małej architektury nie ma konieczności występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie.

Kontrole i naprawy placów zabaw

Na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania obiektu – mówi o tym art. 61 pkt. 1 PB. Z kolei normy europejskie zalecają wykonanie kontroli funkcjonalnej co 3 miesiące. Natomiast kontrole podstawowe należy wykonywać raz do roku. 

Jeśli nadzór budowlany w toku przeprowadzonej kontroli stwierdzi nieprawidłowości zagrażające życiu czy chociażby zdrowiu, nakazuje ich usunięcie, a w skrajnych przypadkach – może nawet wystąpić o usunięcie całego obiektu.

Art. 70 PB stanowi, że właściciel lub zarządca odpowiedzialni są za naprawy, w trakcie kontroli lub w efekcie jej przeprowadzenia są zobowiązani usunąć uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które generują zagrożenia. 

Kontrolom placów zabaw podlega także zgodność z wymogami norm ogólnych i dodatkowych wymogów bezpieczeństwa, a zatem PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Konserwacja elementów drewnianych

Elementy małej architektury, w tym placów zabaw, często zbudowane są z drewna. Najczęściej wykonane są z niego poręcze, pomosty i belki konstrukcyjne. Drewno to dość wymagający materiał zatem elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed destrukcyjnymi dla nich warunkami atmosferycznymi – zwykle zaimpregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową przez producenta. Jednak taka ochrona nie jest wieczna i wymaga powtórzenia konserwacji w określonym czasie – pierwszej zwykle po upływie 2 lat.

Prawodawca w art. 91 PB określił wysokość kar dla tych zarządców, którzy nie utrzymują obiektu w należytym stanie. Może na nich zostać nałożona grzywna nie mniejsza od 100 stawek dziennych, a nawet kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku.

Konserwacja elementów drewnianych wymaga ich dokładnego oszlifowania, za sprawą którego usunięte zostaną ostre krawędzie. Kluczowe jest, aby przeprowadzać te prace w porze ciepłej i suchej, gdy nie ma opadów deszczu. Suche drewno pokrywa się preparatami ochronnymi – najczęściej stosowane są lakierobejce.

Konserwacja elementów ze sklejki i HDPE

Zabezpieczenia boczne, daszki w domkach oraz formatki bujaków sprężynowych bardzo często wykonane są ze sklejki wodoodpornej lub HDPE. Mocną stroną sklejek jest łatwość ich obróbki, a także możliwość nadania im żywych kolorów. Wadą jest to, że blakną one z czasem pod wpływem oddziaływania słońca i deszczu. Zdarza się też, że dochodzi do ich rozwarstwienia. Pierwszy z defektów ma charakter stricte estetyczny, drugi jednak może stwarzać ryzyko zranienia się przez dzieci. Dlatego też tak ważne jest, żeby tego typu uszkodzenie jak najszybciej odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu dokładnie szlifuje się krawędzie sklejki, a następnie maluje farbą akrylową. Jej zadaniem jest nie tylko poprawa wizualna urządzeń zabawowych, ale także zabezpieczenie przed dalszym oddziaływaniem wilgoci.

HDPE jest materiałem droższym od sklejki, ale znacznie mniej kłopotliwym. Dlatego, choć na etapie inwestycji w plac zabaw podnosi jej koszt, warto rozważyć zakup urządzeń zabawowych, w których wykorzystany został właśnie ten materiał. Jego mocną stroną jest to, że praktycznie nie wymaga on zabiegów konserwacyjnych. HDPE nie ulega rozwarstwieniu, jego kolory nie blakną, a wykonane z niego płyty nie rozwarstwiają się. Jego konserwacja sprowadza się zatem do okresowego mycia wodą z łagodnym detergentem. 

Co ważne zwłaszcza w przypadku otwartych placów zabaw – płyty mają lekko tłustą powłokę, dzięki czemu wykazują pewną odporność na wandali bazgrzących po nich sprejem. Graffiti można z nich po prostu zmyć, bo cząsteczki farby nie wnikają w strukturę HDPE.

Plan i częstotliwość kontroli placu zabaw

Terminy kontroli wyznaczają przepisy normy PN-EN 1176-7, a dodatkowo określają instrukcje producenta. Powinny być one ujęte w dokumencie zawierającym plan kontroli placu zabaw.

Prawo budowlane zakłada, że właściciel czy zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić bezpieczne użytkowanie również w przypadku czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, wywołanych działaniem praw natury lub człowieka. Warto przy tym zauważyć, że takie elementy placu zabaw, jak piaskownice, huśtawki, karuzele, drabinki czy zjeżdżalnie również zaliczane są do obiektów małej architektury, co oznacza, że stosowane są do nich przepisy art. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Zatem i one powinny utrzymywane w należytym stanie i konserwowane. Kontrola stanu technicznego i estetyki nie powinna być rzadsza niż raz na 5 lat. Co ważne, powinny je przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności, co reguluje art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. W wyniku kontroli sporządzany jest protokół, który zawiera informacje dotyczące stanu sprawności technicznej urządzeń.

Konserwacja elementów metalowych

Bez wątpienia elementy metalowe urządzeń zabawowych są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych. W miejscach tarcia lub wycierania się w wyniku użytkowania, dochodzi jednak do zdarcia powłoki lakierniczej. Dzieje się tak częściej, jeśli elementy metalowe zostały przez producenta zabezpieczone jedynie poprzez malowanie proszkowe – a wcześniej nie nałożył on na nie ochronnej warstwy cynku.

Tam, gdzie lakier zostaje wytarty, konieczne jest szybkie przeprowadzenie konserwacji, w innym bowiem przypadku rozpocznie się proces korozji, który nie tylko wpłynie niekorzystnie na estetykę elementu, ale także – a może przede wszystkim – na bezpieczeństwo jego użytkowania. Zabezpieczenie takich miejsc najczęściej polega na naniesieniu na nie lakieru, zwykle w postaci spray’u. Tam, gdzie pojawiła się już rdza, trzeba oczyścić z niej element, odtłuścić miejsce a następnie nanieść powłokę lakierniczą. Jeśli jednak elementy są mocno skorodowane i zmniejszona jest ich wytrzymałość, koniecznie trzeba wymienić uszkodzoną część urządzenia zabawowego.

Konserwacja łańcuchów i lin

Wiele urządzeń zabawowych wyposażonych jest w łańcuchy oraz liny. Te, w razie uszkodzenia, bezwzględnie trzeba wymienić. Ich zadanie najczęściej sprowadza się do roli zawiesia, a skorodowane mogą się zerwać i doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Podobnie sprawa się ma z linami. Dodatkowo z przetartych mogą wystawać ostre elementy, o które łatwo można się zranić.

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Anna Ruszczak news Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą...

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą być poważniejsze, gdy wydarzy się wypadek.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie...

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie przestrzeni parkingowej, a użytkownikowi pozwoli zaplanować dalszy ciąg podróży już na etapie wyjazdu z przydomowego garażu.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Paweł Puch Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często...

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często nawet nie poprzedzone uchwałą właścicieli lokali. Jak zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien podchodzić do rozwiązywania takich problemów?

Redakcja Śmieci na osiedlu? To nie problem

Śmieci na osiedlu? To nie problem Śmieci na osiedlu? To nie problem

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce...

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce składowania odpadów było i funkcjonalne do segregacji odpadów, i estetyczne?

Anna Ruszczak news Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem

Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem

W styczniu w Polsce było zarejestrowanych ponad 67 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, ale ich liczba szybko wzrasta. Jak szacuje PSPA w 2025 roku sprzedaż samochodów zeroemisyjnych przekroczy poziom...

W styczniu w Polsce było zarejestrowanych ponad 67 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, ale ich liczba szybko wzrasta. Jak szacuje PSPA w 2025 roku sprzedaż samochodów zeroemisyjnych przekroczy poziom 100 tys. sztuk rocznie. Kwestia gaszenia pożarów elektryków wymaga odpowiednich wytycznych.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Redakcja news Biogaz z odpadów

Biogaz z odpadów Biogaz z odpadów

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Strategiczne mapy hałasu miast

Strategiczne mapy hałasu miast Strategiczne mapy hałasu miast

Negatywne skutki hałasu mogą być odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Do rozwiązania tego problemu sporządza się opracowanie, zwane strategiczną mapą hałasu. Co ma na celu takie działanie?

Negatywne skutki hałasu mogą być odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Do rozwiązania tego problemu sporządza się opracowanie, zwane strategiczną mapą hałasu. Co ma na celu takie działanie?

Anna Ruszczak news Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Anna Ruszczak news Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania

Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ szacuje, że szara strefa może stanowić między 30 a 40 proc. wartości całej gospodarki odpadami i być warta nawet 6 mld zł rocznie. Nie tylko zaburza...

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ szacuje, że szara strefa może stanowić między 30 a 40 proc. wartości całej gospodarki odpadami i być warta nawet 6 mld zł rocznie. Nie tylko zaburza konkurencję, ale ma też negatywne konsekwencje środowiskowe i finansowe. Może się przyczynić do niewypełnienia przez Polskę unijnych wymogów dotyczących poziomów recyklingu odpadów.

Anna Ruszczak news Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci? Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede...

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede wszystkim różnorodne odpady np. zużyty olej. Czy jest na to przestrzeń w Polsce?

Anna Ruszczak news Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków?

Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków? Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków?

Sprzęty domowe, które zużywają najwięcej prądu to płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. Dlatego ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że przy zakupie nowego urządzenia...

Sprzęty domowe, które zużywają najwięcej prądu to płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. Dlatego ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że przy zakupie nowego urządzenia do domu zwraca uwagę na jego klasę energetyczną.

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Anna Ruszczak news Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej

Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej

Coraz więcej osób rozumie, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do katastrofy, jednak świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż niska. Nie są oni gotowi do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

Coraz więcej osób rozumie, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do katastrofy, jednak świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż niska. Nie są oni gotowi do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

Anna Ruszczak news Jak przejść na zielone ciepło

Jak przejść na zielone ciepło Jak przejść na zielone ciepło

Polskie ciepłownictwo czeka w kolejnych latach zwrot ku rozwiązaniom nisko- i zeroemisyjnym. Skala potrzeb inwestycyjnych sektora jest szacowana na kilkadziesiąt miliardów euro.

Polskie ciepłownictwo czeka w kolejnych latach zwrot ku rozwiązaniom nisko- i zeroemisyjnym. Skala potrzeb inwestycyjnych sektora jest szacowana na kilkadziesiąt miliardów euro.

Anna Ruszczak news Jak przeciwdziałać kryzysowi wodnemu?

Jak przeciwdziałać kryzysowi wodnemu? Jak przeciwdziałać kryzysowi wodnemu?

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą z powodu postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. Do rozwiązania tego problemu należy...

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą z powodu postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. Do rozwiązania tego problemu należy zaangażować nowe technologie.

Anna Ruszczak news Zmiany w przepisach dotyczących usuwania azbestu

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania azbestu Zmiany w przepisach dotyczących usuwania azbestu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest. Do czasu uchwalenia nowych przepisów samorządy będą mogły korzystać m.in. ze wsparcia funduszy europejskich...

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest. Do czasu uchwalenia nowych przepisów samorządy będą mogły korzystać m.in. ze wsparcia funduszy europejskich z programów regionalnych oraz KPO.

Helena Śpiewak Zero odpadów, zero marnowania

Zero odpadów, zero marnowania Zero odpadów, zero marnowania

Można zauważyć, że rośnie liczba ludzi troszczących się o środowisko i planetę – i trend ten trzeba rozwijać.

Można zauważyć, że rośnie liczba ludzi troszczących się o środowisko i planetę – i trend ten trzeba rozwijać.

Anna Ruszczak news Kto odpowiada za niesprawny wodomierz

Kto odpowiada za niesprawny wodomierz Kto odpowiada za niesprawny wodomierz

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji...

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.