administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw

Nowoczesny plac zabaw. Fot. www.kielce.eu

Nowoczesny plac zabaw. Fot. www.kielce.eu

Dlaczego na osiedlach potrzebne są place zabaw? Jak odpowiednio je zaprojektować i sprawić, by dzieci mogły spożytkować swoją energię w bezpieczny sposób?

Zobacz także

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Sklepzogrodzeniami.pl Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować? Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności...

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Są po prostu uniwersalne, ale to nie jest ich jedyna zaleta. Modułowe ogrodzenia panelowe wyróżniają się niezwykle prostym montażem i innymi walorami użytkowymi, które opisujemy w dzisiejszym artykule.

Osiedle mieszkaniowe z założenia powinno być integralne: funkcjonalne, bezpieczne, zadbane i atrakcyjne. Nie może zabraknąć na nim zieleni i miejsc rekreacji, szczególnie dla najmłodszych. Na placu zabaw dzieci powinny czuć się swobodnie, a rodzice – mieć pewność, że pociechom nic złego się nie stanie. Ważna jest jego lokalizacja w odpowiedniej odległości od ulic, parkingów i budynków. Bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci sprzyja też integracji mieszkańców.

Nowoczesne osiedla

Obecnie większość osiedli mieszkaniowych budowanych przez deweloperów, przeznaczonych jest w większości dla młodych ludzi i rodzin z dziećmi. W katalogach wyglądają, jak idealne miejsce do życia i zachęcają do kupna własnego M. Warto dokładnie przyjrzeć się projektowi całej osiedlowej przestrzeni, ponieważ może okazać się, że brakuje tam podstawowych elementów, takich, jak miejsca parkingowe, ławki, kosze na śmieci czy właśnie plac zabaw. Ten ostatni jest niezbędnym elementem każdego osiedla. Nowoczesne urządzenia pozwalają stworzyć przestrzeń do zabawy dla młodszych i starszych dzieci, zaspokajając potrzeby rodzin do spędzania czasu w pobliżu domu aktywnie i bezpiecznie. Dlatego każdy deweloper powinien poważnie myśleć o zbudowaniu certyfikowanego placu zabaw na terenie nowego osiedla.

Plac zabaw na osiedlu, aby umożliwić atrakcyjne spędzanie czasu dzieciom w różnym wieku, musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia. W zależności od dostępnej powierzchni i budżetu można wyposażyć go tak, aby niczego na nim nie zabrakło. Jednym z najbardziej uniwersalnych elementów jest piaskownica, gdzie bawią się zarówno małe dzieci pod opieką dorosłych, jak i te starsze. Huśtawki są bardzo lubiane przez dzieci i zapewniają im ogromną radość. Różnorodność zabaw zapewnią takie sprzęty, jak karuzele czy bujaki. Z kolei dzięki urządzeniom sprawnościowym – np. ścianki wspinaczkowe, równoważnie, liny – dzieci mogą poprawić swoją koordynacje ruchową, dlatego to coraz bardziej cenione i pożądane przez rodziców elementy.

Przepisy budowlane

Place zabaw podlegają regulacjom prawnym, w których nastąpiły ważne zmiany. Zmiany normatywne uporządkowały wiele zagadnień dotyczących placów zabawa, prawne zaś niestety spowodowały, że na place zabaw jest coraz mniej miejsca. Przepisy budowlane regulują między innymi elementy tzw. małej architektury, jak huśtawka, karuzela, a nawet ławki i śmietniki (art. 3 ustawy Prawo budowlane). Dodatkowo o placach zabaw, boiskach i miejscach rekreacji wspomina Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tutaj należy zwrócić uwagę na ważne zmiany. Obecnie §40 ust. 3 brzmi: „Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, a także od okien pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów §19 ust. 1”.

To oznacza, że w przeciwieństwie do poprzednich wytycznych, każdy plac zabaw (wcześniej tylko place zabaw przy budynkach wielorodzinnych), boisko i miejsce rekreacyjne należy planować z zachowaniem odpowiedniej odległości.

Spełnienie tych warunków jest niezbędne, gdyż montaż elementu małej architektury wymaga wcześniejszego zgłoszenia w miejscowym wydziale architektury. To zaś bywa skomplikowane, ponieważ nie ma spójnego podejścia urzędników w kwestiach formalnych i tego, jak mierzyć te odległości. Rozporządzenie mówi o odległości od placu zabaw, ale nie precyzuje, od którego miejsca należy przeprowadzić pomiar, ani też – co w ogóle placem zabaw jest. Jakie warianty są zatem możliwe?

Pomiar do ogrodzenia, jeśli istnieje, a nie jest to obowiązkowe. Dodatkowo ogrodzenie może obejmować całą nieruchomość, razem z budynkiem. W takim przypadku wybór, do którego punktu ogrodzenia należy przeprowadzić pomiar, jest mocno subiektywny.

Pomiar do tzw. strefy bezpieczeństwa, czyli właściwie normatywnej powierzchni zderzenia, która zgodnie z normą PN-EN 1176 powinna być wyznaczona wokół każdego urządzenia zabawowego. To podejście wydaje się najbardziej sensowne, ponieważ dla każdej osoby, która zna normę, jest oczywiste, że plac zabaw to nie tylko urządzenia, lecz także nawierzchnia wokół nich. Norma ta jest jednak luźno powiązana z przepisami budowlanymi i ta interpretacja bywa stosowana rzadko.

Pomiar do urządzenia – to najczęściej przyjmowane podejście. Jako, że urządzenie zabawowe jest obiektem budowlanym, projektanci i urzędnicy zwykle przyjmują, że odległość 10 m powinna być wyznaczana właśnie do niego. Dzięki temu miejsca na urządzenia można zaplanować trochę więcej niż przy poprzednich interpretacjach.

W szczególności, odległość 10 metrów powinna być zachowana od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, czyli takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa co najmniej dwie godziny. Dotyczy to zatem wszystkich pokoi w mieszkaniach, nie obejmuje zaś łazienek, klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych. Przy ustalaniu odległości od linii rozgraniczających ulicę, należy sprawdzić na mapie ich przebieg. Sam pomiar nie musi być prowadzony w poziomie, bo przepisy tego też nie precyzują.

W §19 wyżej opisanego rozporządzenia zapisano dodatkowo warunek, aby place zabaw lokalizować: 7 m od parkingów z maksymalnie 10 stanowiskami (wcześniej granica pomiędzy 7 a 10 m była ustalona na 4 stanowiskach), 10 m od parkingów z 11–60 stanowiskami, 20 m dla pozostałych parkingów. Dotyczy to parkingów dla samochodów osobowych, w przypadku aut ciężarowych przepisy są bardziej restrykcyjne i odległości muszą być większe.

Wspomniane regulacje dość mocno ograniczają miejsce, gdzie można stworzyć plac zabaw. Różne interpretacje dotyczą również tego, kto i na jakim podkładzie (rodzaju mapy) może zgłosić budowę elementów małej architektury. Bardzo często urzędnicy przyjmują podejście najbardziej wymagające, czyli przedłożenie projektu na mapie do celów projektowych, opracowanego przez uprawnionego architekta. Mapa sporządzona przed 3–12 miesiącami bywa uznawana za wystarczającą. Samo pozyskanie mapy kosztuje ok. 1500 zł i trwa kilka tygodni. Po dodaniu wynagrodzenia architekta może okazać się, że postawienie zwykłej ławki będzie kosztować ok. 2500 zł, nie licząc kosztu zakupu samej ławki. Warto więc planować inwestycję całościowo i zapytać w urzędzie, czy zostaną zaakceptowane rysunki bardziej amatorskie, wykonane na mapach archiwalnych.

Ogród zabaw 

Pod względem formalnym, łatwiejszym rozwiązaniem może być rezygnacja z budowy tradycyjnego placu zabaw i stworzenie ogrodu zabaw. W ten sposób można zapewnić dzieciom szereg atrakcyjnych gier i zabaw, bez stawiania typowych urządzeń zabawowych, które z definicji powinny być związane z gruntem. Pomysłów jest dużo. Ciekawe będą nasadzenia elementów roślinnych, szczególnie żywych szałasów i tuneli z wikliny, zdrowy i piękny ogródek ziołowo-warzywny i kwiatowy oraz łąka kwietna. Koncepcja tzw. luźnych części to przykładowo kolekcje kamyków, patyków, kasztanów, szyszek, sznurka czy materiałów tekstylnych, albo ogromnych klocków z plastiku lub pianki, oczywiście tam, gdzie nie ma ryzyka kradzieży. Piaskownicę można ustawić tak, aby nie kotwić jej w gruncie – w takim przypadku można wykorytować ziemię na głębokość do 50 cm i wypełnić ją piaskiem, udostępnić dzieciom wodę w małych ilościach (kran z dławikiem lub pompa o małej sprawności), a woda z piaskiem zagwarantuje im świetną zabawę.

Rozwiązania, w których nie będzie konieczności montażu elementów małej architektury, nie wymagają drogiej procedury zgłoszenia w wydziale architektury. W takiej sytuacji należy zachować umiar, aby nie naruszał dobrych relacji sąsiedzkich. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko elementów małej architektury przeznaczonych do montażu w miejscu publicznym. W praktyce jednak, za miejsce publiczne sądy uznają większość terenów, należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (wyrok NSA, sygn. akt II OSK 2472/11). Przykładowo, klatka schodowa i garaż podziemny będą miejscem publicznym, a rowerownia, dostępna tylko dla ściśle określonych osób posiadających klucz, będzie już miejscem prywatnym. Brak obowiązku zgłoszenia nie oznacza też, że nie trzeba zachowywać odległości wskazanych w rozporządzeniu.

Jak dobrze zaprojektować plac zabaw? 

Zakładając, że deweloper ma dostępny duży teren i chce zbudować tradycyjny plac zabaw, należy przejść procedurę zgłoszenia. W takim przypadku najlepiej zatrudnić architekta krajobrazu, który w sprawach formalnych współpracuje z architektem budowlanym. Może on być upoważniony do załatwienia formalności, związanych z pozyskaniem mapy do celów projektowych i zgłoszenia budowy. Najważniejsze jest, aby zarządca otrzymał ciekawy i funkcjonalny projekt, uwzględniający wyposażenie, nawierzchnię i nasadzenia. Tutaj ważna jest znajomość normy i dobrych praktyk projektowych. Przykładowo, huśtawki powinny być umiejscowione na obrzeżach placu zabaw, z daleka od furtki i innych urządzeń. W niektórych przypadkach tzw. strefy bezpieczeństwa urządzeń mogą na siebie nachodzić, w innych nie – właśnie tego rodzaju ograniczenia musi znać projektant. Część istotnych informacji powinien przekazać również producent urządzeń, np. jaką nawierzchnię i na jakim obszarze należy zastosować wokół urządzenia zabawowego.

Właściciel terenu musi podjąć decyzję co do szeregu elementów, np. czy konstrukcja wyposażenia ma być metalowa czy drewniana; czy nawierzchnia amortyzująca ma być wykonana z materiałów sypkich czy syntetycznych. Z nawierzchni naturalnych najczęściej wybierany jest piasek, a trzeba pamiętać, że od grudnia 2017 roku norma zaleca użycie kruszywa frakcji od 0,25 do 8 mm (poprzednio był to piasek 0,2–2 mm lub żwirek 2–8 mm). Najbezpieczniej więc zastosować kruszywo mieszczące się w podanym zakresie, czyli powszechnie dostępny żwir 2–8 mm. Powszechnie spotykany piasek 0–2 mm powinien być stosowany dopiero po weryfikacji jakości amortyzacji na podstawie normy PN-EN 1177, jest to koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Norma przewiduje także użycie, bez konieczności dodatkowego badania, odpowiednich frakcji kory i wiórów, ale takie rozwiązanie przyjmuje się bardzo powoli i częściej można spotkać je w innych krajach europejskich. W Polsce bardzo popularne i stosowane na placach zabaw, były nawierzchnie syntetyczne typu tartan, a właściwie wykonane z granulatu gumowego łączonego klejem poliuretanowym. Były one bardzo drogie, ale równoważył to mniejsze koszty konserwacji. Dość szybko jednak tracą one swoje właściwości estetyczne i może pogarszać się skuteczność ich amortyzacji. Dziś, w dobie ekologicznych trendów, zwiększa się grupa zwolenników naturalnych nawierzchni sypkich.

Przy placu zabaw warto ustawić ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, a także zapewnić utwardzone miejsce do pozostawienia wózka dziecięcego. Montaż ogrodzenia placu zabaw nie wynika z przepisów prawa, ale z odpowiedzialności cywilnej i zdrowego rozsądku. Powinno być wykonywane wszędzie tam, gdzie blisko jest droga, stroma skarpa czy zbiornik wodny oraz tam, gdzie mogą wchodzić psy.

Jak wyposażyć plac zabaw? 

Na rynku można znaleźć wiele ofert urządzeń zabawowych i coraz więcej bardzo dobrych, ale drogich produktów. Dlatego właściciele placów zabaw szukają tańszego wyposażenia, które wydaje im się równie dobre i kupują je w internecie, centrach ogrodniczych czy marketach budowlanych. Należy pamiętać, że takie produkty, poza ceną, różnią się od profesjonalnych urządzeń zabawowych również: wytrzymałością konstrukcyjną i trwałością, spełnieniem wymagań normy zabawkowej EN 71-8, a nie tej od placów zabaw PN-EN 1176, sposobem kotwienia, przeznaczeniem do użytku przydomowego, a nie grupowego i publicznego, wymaganiami odnośnie do nawierzchni amortyzującej czy instrukcjami.

Użytkowanie huśtawek czy zjeżdżalni ogrodowych na terenie osiedlowym powoduje ryzyka od strony prawnej. Duże zabawki, na które wchodzi użytkownik, zgodnie z normą PN-EN 71 8, powinny być oznakowane przez producenta napisem: wyłącznie do użytku domowego. Dlatego inne użytkowanie będzie niezgodne z przeznaczeniem, a to w razie wypadku może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną. Dotyczy to między innymi trampolin ogrodowych, które według PN-EN 71-14 powinny mieć takie samo oznakowanie. Jest to niestety powszechnie bagatelizowane przez placówki oświatowe, ośrodki wczasowe i restauracje. Trzeba pamiętać, że lokalizowanie elementów siłowni plenerowych w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw jest błędem. To możliwe w sytuacji, gdy obydwa obiekty są od siebie odgrodzone i mają osobny regulamin.

Wyposażenie zabawowe i nawierzchnia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1176. Nie ma obowiązku certyfikacji produktów w tym zakresie, jednak właściciel obiektu może poprosić o taki dokument. Powinien otrzymać przynajmniej deklarację zgodności, którą wystawia producent lub dostawca. Certyfikat daje jednak większą gwarancję, że produkt jest bezpieczny.

plac zabaw 2

Fot. Nowoczesny plac zabaw, przyjazny także dla dzieci z niepełnosprawnościami, na osiedlu „Na stoku” w Kielcach /fot. www.kielce.eu/

Certyfikacja i przeglądy placu zabaw

Zanim na plac zabaw wejdą dzieci, powinien on przejść badanie zgodności z normą, czyli ostateczny audyt sprawdzający, czy projekt i wykonanie spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W szczegółowym raporcie powinny znaleźć się wszelkie nieprawidłowości, razem z oceną ryzyka, na ile konkretna wada jest niebezpieczna. Zwykle poziom bezpieczeństwa jest wysoki i może to potwierdzić certyfikat z inspekcji, także ewentualnie znak Bezpieczny Plac Zabaw. Podczas odbioru, inspektorzy mogą wdrożyć system kontroli placu zabaw, który polega na przeszkoleniu osób, dbających na co dzień o bezpieczeństwo obiektu oraz przekazaniu dziennika placu zabaw, zawierającego plan kontroli, harmonogram konserwacji i odpowiednie formularze, w tym służący rejestracji wypadków.

Obowiązek regularnych przeglądów powinien wynikać także z instrukcji wykonawcy, a te z kolei, według rozumienia ustawy Prawo budowlane, stanowią dokumentację obiektu budowlanego. Na placu zabaw należy dokonywać następujących przeglądów:

Regularna kontrola wzrokowa (co 1–7 dni) – konserwator lub firma sprzątająca; w praktyce najpierw sprząta się plac zabaw i wyrównuje nawierzchnie sypkie, a potem odnotowuje ten fakt w prostym formularzu, do którego należy dopisać np. stwierdzone akty wandalizmu. Całość nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.

Kontrola funkcjonalna (co 1–3 miesięcy) – zewnętrzny inspektor lub np. przeszkolony administrator – przed kontrolą może dokręcić połączenia, uzupełnić nawierzchnie sypkie i wykonać drobne naprawy; przegląd weryfikuje głównie poziom zużycia sprzętu i nawierzchni.

Doroczna kontrola główna (pierwszy raz wykonywana rok po kontroli pomontażowej) – dokonywana przez inspektora znającego normę; dobrze, gdy nie jest on związany z właścicielem, bo jego rolą jest także ocena praktycznej poprawności funkcjonowania systemu kontroli, to znaczy – czy zapisy w dzienniku odzwierciedlają rzeczywisty stan obiektu oraz czy naprawy są wykonywane prawidłowo. Będzie on także potrafił ocenić zgodność z normą nowo postawionych urządzeń.

Kontrola pięcioletnia – powinna być przeprowadzona przy udziale osoby, posiadającej uprawnienia budowlane, poza tym nie różni się niczym od kontroli rocznej.

Konserwacja i naprawy placu zabaw

Jedną z najczęstszych czynności konserwacyjnych, obok dokręcania połączeń i ich malowania, jest wymiana piasku. Mitem jest, że piasek do piaskownic powinien mieć atest, ponieważ tej kwestii nie regulują żadne przepisy. Funkcjonujące atesty dotyczą najczęściej pojedynczej próbki zbadanej kilka lat wcześniej, która może nie mieć związku z partią piasku zamawianą aktualnie. Poza tym głównym zagrożeniem są choroby pasożytnicze (toksykoza), występujące po spożyciu zanieczyszczonego kałem kotów lub psów piasku. Takie zanieczyszczenie nie powstaje jednak dopiero w piaskownicy już na miejscu. Z tego wynika, że należy odpowiednio często wymieniać piasek. Częstotliwość wymiany zależy od sytuacji, np. gdy w okolicy nie ma kotów lub jest możliwość przykrywania piaskownicy, to wymiana raz na rok z pewnością będzie wystarczająca. W innych przypadkach zaleca się wymianę nawet do trzech razy w roku. Dodatkowo samo przykrycie powinno być przepuszczalne, bo pod szczelną plandeką może dojść do szybszego rozwoju szkodliwych grzybów i drobnoustrojów.

Zarządcy często rozważają, czy mogą we własnym zakresie dokonywać napraw wyposażenia. Wiele zależy od warunków gwarancji. Z pewnością samodzielna naprawa pociąga za sobą odpowiedzialność za jakość jej wykonania i bezpieczeństwo użytkowników. Jeśli będzie dokonana fachowo, problemu nie będzie.

Regulamin placu zabaw

Na placu zabaw powinien zostać ustawiony regulamin, zawierający jego adres i numery telefonów: alarmowy 112 i do administratora. Obowiązkowe jest też umieszczenie zakazu palenia. Zakaz użytkowania dla wybranych grup wiekowych może być niepraktyczny i uważany za przejaw łamania praw dziecka. W tym zakresie norma PN-EN 1176 proponuje inne, bardziej skuteczne rozwiązanie, polegające na dostosowaniu zabezpieczeń przed upadkiem do tego, czy mniejsze dzieci będą w stanie wejść na urządzenie.  

Komentarze

Powiązane

Redakcja Administratora Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy,...

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wymianie balkonów, aby cieszyć się nimi przez długie lata.

Polskie Pojemniki Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film) Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich...

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich pozytywów z niego płynących, jego zastosowanie rozbija się często o możliwości finansowe. Aby opisać zagadnienie, postanowiliśmy przybliżyć ceny rynkowe, wchodzące w skład procesu powstawania gniazda do składowania odpadów. Proszę pamiętać, że są to kwoty uśrednione z okresu lipiec-listopad 2021...

Sabina Augustynowicz Odległość okien od pojemników na odpady

Odległość okien od pojemników na odpady Odległość okien od pojemników na odpady

Zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich czasowe magazynowanie, ale z zachowaniem przepisów, dotyczących odległości pomiędzy lokalizacją kontenerów na odpady, a oknami mieszkań.

Zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich czasowe magazynowanie, ale z zachowaniem przepisów, dotyczących odległości pomiędzy lokalizacją kontenerów na odpady, a oknami mieszkań.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji...

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji – wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i EBOiR. Co należy zrobić, żeby je ograniczyć?

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Anna Ruszczak news Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie,...

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie, ma wpływ na wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Sabina Augustynowicz Programy wsparcia renowacji budynków

Programy wsparcia renowacji budynków Programy wsparcia renowacji budynków

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość...

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość wsparcia jest uzależniona od osiągniętego efektu energetycznego.

Redakcja Potrzeba więcej stacji ładowania EV

Potrzeba więcej stacji ładowania EV Potrzeba więcej stacji ładowania EV

Ponad 41 tys. punktów ładowania ma funkcjonować w Polsce do 2025 roku. To ok. 10 razy więcej niż obecnie. Jednak mimo rozbudowy sieci – jak twierdzą eksperci – przy ładowarkach już wkrótce mogą tworzyć...

Ponad 41 tys. punktów ładowania ma funkcjonować w Polsce do 2025 roku. To ok. 10 razy więcej niż obecnie. Jednak mimo rozbudowy sieci – jak twierdzą eksperci – przy ładowarkach już wkrótce mogą tworzyć się kolejki.

Redakcja Za parkingi i garaże odpowiada zarządca

Za parkingi i garaże odpowiada zarządca Za parkingi i garaże odpowiada zarządca

Pomimo prób popularyzacji idei zrównoważonego transportu, opartego na komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, wiele gospodarstw domowych posiada wciąż więcej niż jeden samochód. Przekłada się to zarówno...

Pomimo prób popularyzacji idei zrównoważonego transportu, opartego na komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, wiele gospodarstw domowych posiada wciąż więcej niż jeden samochód. Przekłada się to zarówno na zanieczyszczenie powietrza, problemy z parkowaniem, jak i na dużą liczbę samochodów na terenie osiedli mieszkaniowych. Problem organizacji parkowania na osiedlu rozwiązać powinien zarządca budynku wielolokalowego, na którym spoczywa obowiązek stworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego systemu parkowania...

Anna Ruszczak news Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation...

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation of construction products and materials by slowing down and extending life cycles ogłosiło start międzynarodowej inicjatywy, finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. W projekcie bierze udział Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Redakcja news Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce?

Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce? Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce?

Miasta coraz większy nacisk kładą na energooszczędność i optymalne zarządzanie wodą. Sposobów na oszczędzanie jest wiele, co udowadniają miasta, takie jak: Warszawa, Koszalin czy Białystok.

Miasta coraz większy nacisk kładą na energooszczędność i optymalne zarządzanie wodą. Sposobów na oszczędzanie jest wiele, co udowadniają miasta, takie jak: Warszawa, Koszalin czy Białystok.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000...

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000 ludzi. To największy na świecie plac wystawowy dla najnowszych technologii z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 18 halach oraz w przestrzeni zewnętrznej, wystawcy zaprezentowali swoje najświeższe produkty i rozwiązania. Była to doskonała okazja do prezentacji naszej firmy na forum...

Redakcja news Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Alphabet Polska Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu...

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu długoterminowego? Czy auto na abonament się opłaca? Jakie są procedury wynajmu? Kto może skorzystać z wynajmu auta na abonament? Dowiedzmy się z poniższego artykułu!

Anna Ruszczak news Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów...

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów i mogą niebawem zwiększyć zainteresowanie kompostowaniem. Rośliny uprawiane w ziemi zasilanej kompostem są lepiej odżywione i odporniejsze na choroby, szkodniki i zmiany temperatur. Kompost z odpadów kuchennych ogranicza marnowanie żywności. Obniżki opłat za odbiór śmieci w zamian za kompostownie...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego...

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe.

Damian Żabicki Place zabaw – jak o nie zadbać?

Place zabaw – jak o nie zadbać? Place zabaw – jak o nie zadbać?

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim...

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez okresową kontrolę i dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.