administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Renowacja dachów płaskich

Przeglądów stanu dachów powinno dokonywać się regularnie, w słoneczny, suchy dzień. Fot. Pixabay

Przeglądów stanu dachów powinno dokonywać się regularnie, w słoneczny, suchy dzień. Fot. Pixabay

Wprawdzie nie ma odrębnych przepisów, które regulowałyby obowiązek kontroli technicznej dachów, jednak nie oznacza to, że obowiązek taki nie istnieje. Istnieje. Dach jest częścią budynku, a Prawo budowlane wprost określa konieczność przeglądów technicznych budynków przynajmniej raz w roku. Takie regularne przeglądy mogą nas ustrzec przed poważnymi awariami. Oczywiście, jeśli usterki są widoczne, bo np. dach przecieka, nikt nie czeka do terminu przeglądu, tylko podejmuje działania naprawcze od razu. Nawet jeśli dach ma swoje lata, nie zawsze konieczna jest jego wymiana. Lepszym, bo tańszym i równie skutecznym, rozwiązaniem może okazać się remont dachu.

Zobacz także

AlchiPolska Sp. z o.o. „Chłodny dach” i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych w systemie Hyperdesmo

„Chłodny dach” i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych w systemie Hyperdesmo „Chłodny dach” i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych w systemie Hyperdesmo

System płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo od ponad 35 lat jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno do hydroizolacji nowych dachów płaskich, jak i renowacji istniejących pokryć m.in. z papy bitumicznej,...

System płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo od ponad 35 lat jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno do hydroizolacji nowych dachów płaskich, jak i renowacji istniejących pokryć m.in. z papy bitumicznej, PVC, TPO/FPO, EPDM. Można go stosować we wszystkich strefach klimatycznych. Rozwiązanie to zostało zastosowane na dachu największego na świecie radioteleskopu – Wielkiego Teleskopu Milimetrowego, położonego na wysokości 4600 m n.p.m. w Meksyku.

AlchiPolska Sp. z o.o. Płynne membrany Hyperdesmo

Płynne membrany Hyperdesmo Płynne membrany Hyperdesmo

Znalezienie najbardziej trwałych i skutecznych, a jednocześnie łatwych w zastosowaniu i dostępnych cenowo systemów hydroizolacji dachu to poważne wyzwanie. Bez względu na to, czy dach jest płaski, czy...

Znalezienie najbardziej trwałych i skutecznych, a jednocześnie łatwych w zastosowaniu i dostępnych cenowo systemów hydroizolacji dachu to poważne wyzwanie. Bez względu na to, czy dach jest płaski, czy pochyły, narażony jest na deszcz i śnieg. Dachy płaskie są nawet bardziej wymagające dla hydroizolacji z uwagi na zagrożenie trwałego zalegania wody na jego powierzchni.

DEROWERK Piotr Białas Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachu w budownictwie wielolokalowym?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Dach jest częścią konstrukcji budynku, która w sposób szczególny jest narażona na działanie różnych czynników atmosferycznych. W przypadku dachów płaskich wraz z upływem lat możemy zauważyć pewne nieszczelności. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany dachu na nowy, niekiedy wystarczy remont.

Remont dachu – zakres prac zależny od usterki

Remont dachu płaskiego może przebiegać w różny sposób i obejmować wiele czynności, wszystko zależy od stanu, w jakim się znajduje.

Jeżeli na dachu są nieliczne bąble i wydęcia, ale termoizolacja, o ile została zastosowana, nie jest wilgotna, można pozostawić stare pokrycie. Wówczas prace naprawcze polegają na wysuszeniu wilgotnych miejsc i przykryciu ich za pomocą łat z papy podkładowej termozgrzewalnej. Następnie dach można pokryć jedną lub dwiema warstwami nowego pokrycia.

Inną sytuacją jest, kiedy izolacja jest uszkodzona na całej powierzchni. Wówczas konieczne jest usunięcie całego starego pokrycia do podstawy betonowej. W kolejnym kroku należy oczyścić oraz wysuszyć powierzchnię i położyć warstwy nowego pokrycia – paroizolację, termoizolację i hydroizolację.

Sposoby uszczelniania dachu

Uszczelnianie jest bardzo ważnym etapem w procesie remontu dachu. Zapobiega wyciekom wody oraz chroni przed uszkodzeniem izolacji termicznej, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku. Wybór sposobu uszczelnienia dachu zależy od kilku czynników, m.in. od rodzaju dachu oraz warunków atmosferycznych, które panują w danym regionie.

Na rynku nie brakuje produktów służących do naprawy dachu. Można je podzielić na pięć grup, w zależności od tego, który sposób uszczelniania zostanie wybrany.

Papy termozgrzewalne

Są najczęściej stosowanym sposobem uszczelniania dachów. Powstają z modyfikowanego bitumu. Nakładane są na podłoże dachu, a następnie nagrzewane palnikiem, co powoduje stopienie bitumu i połączenie go z podłożem. Dzięki temu powstaje jednolita, wodoodporna powłoka.

Membrany

Są to elastyczne płyty wykonane z różnych materiałów, takich jak PVC, EPDM czy TPO. Nakładane są na dach i zgrzewane ze sobą lub z podłożem, tworząc wodoodporną powłokę. Należą do materiałów bardzo trwałych i odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

Masa bitumiczna

Masa ta jest nakładana na powierzchnię dachu w stanie ciekłym lub pastowym. Do nakładania używa się wałka lub pędzla. Po wyschnięciu tworzy się wodoodporna powłoka.

Folie samoprzylepne

Są elastyczne i posiadają samoprzylepną warstwę kleju. Nakładane są na dach i dociskane do podłoża, tworząc wodoodporną powłokę. Są bardzo łatwe w montażu i skutecznie chronią przed wyciekami.

Impregnat

Preparat impregnujący nakładany jest na powierzchnię dachu za pomocą wałka lub pędzla i po wyschnięciu tworzy wodoodporną powłokę. Impregnacja jest stosowana w przypadku dachów płaskich lub o niewielkim nachyleniu.

Oprócz wymagań związanych z konstrukcją dachu oraz klimatem, przy wyborze metody warto też zwrócić uwagę na oddziaływanie remontu dachu na środowisko.

Kontrola okresowa dachu

Zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku. W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny m.in. pokryć dachowych, obróbek blacharskich i urządzeń zamocowanych na dachu budynku.

Przeglądów stanu dachów powinno dokonywać się regularnie, w słoneczny, suchy dzień. Najczęściej szczegółowe kontrole przeprowadza się na wiosnę – by sprawdzić stan dachu po zimie, i jesienią, by wykryć ewentualne usterki, które zimą byłyby problematyczne. Przeprowadza się wtedy m.in. kontrolę:

  • połaci dachowej,
  • stanu drabin i stanu konstrukcji dachowej,
  • izolacji daszków,
  • obróbek blacharskich,
  • wylotów wentylacyjnych,
  • rynien.

Dodatkowo można zlecić czyszczenie rynien, trapów, kanalików, kratek osłonowych, rur wpustowych oraz połaci dachowej.

Hydroizolacja dachu płaskiego

Hydroizolacja dachu płaskiego ma na celu chronić budynek przed wilgocią i wodą. Przed przystąpieniem do wymiany czy naprawy hydroizolacji, należy skontrolować stan obróbek blacharskich. Bardzo często to właśnie na ich styku z attykami, ścianami kolankowymi czy kominkami wentylacyjnymi występują nieszczelności. Przyczyny przecieków mogą być różne, np. uszkodzenie blachy przez zator lodowy lub odspojenie od hydroizolacji.

Dach płaski z odpowiednim kątem nachylenia

Dach płaski nie może pozostawać idealnie płaski, musi być zachowany odpowiedni spadek (około 1,5–2%), aby woda deszczowa czy roztopowa mogła z niego spływać. Jeśli są miejsca, w których woda zalega, oznacza to, że kąt nachylenia jest nieprawidłowy. Tak się może zdarzyć na skutek zapadnięcia się warstw, zgrubień papy czy ugięcia konstrukcji.

A zatem przed rozpoczęciem prac hydroizolacyjnych, należy zweryfikować spadek i ewentualnie ukształtować go na nowo. W tym celu można wykonać zbrojoną wylewkę betonową. Przed jej wylaniem zaleca się zerwanie kilku warstw starej papy, żeby nie obciążyć zbyt mocno stropu. Taki sposób postępowania sprawdzi się przy stropodachach wentylowanych. Na dachach niewentylowanych natomiast można także wykonać opisaną wylewkę lub gdy wykonywane jest ocieplenie, docięty materiał termoizolacyjny (np. styropian, twarda wełna mineralna) ułożyć na starym wyrównanym pokryciu.

Metody hydroizolacji dachów

Wyróżnia się na dwa podstawowe sposoby hydroizolacji dachów płaskich – metodę tradycyjną i metodę odwróconą. Pierwsza z wymienionych – tradycyjna – polega na wykonaniu konstrukcji dwuwarstwowej, z której dolna warstwa stanowi izolację cieplną, a górna – izolację przeciwwodną. Górną warstwę wykonuje się z materiałów bitumicznych, zabezpieczających całą powierzchnię dachową przed ewentualnym zalaniem.

Przy metodzie odwróconej, jak już sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Izolacja znajduje się na wierzchu, chroniąc tym samym warstwę ochronną przed szkodliwymi czynnikami klimatycznymi (np. promieniowaniem UV), czy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taki sposób postępowania jest stosowany m.in. przy wykonywaniu zielonego ogrodu na dachu budynku.

Współczesne papy

Najczęściej do hydroizolacji dachów płaskich wykorzystuje się papy polimerowo-bitumiczne. Materiały te są tak dopracowane przez producentów, że bez problemu przekraczają minimalne wymagania normowe, tym samym stwarzając trwałą, szczelną, odporną na deszcz i wodę roztopową, wysokie i niskie temperatury powłokę dachu płaskiego.

Papy polimerowo-bitumiczne zbudowane są z wytrzymałych wkładów nośnych, które są połączone z warstwami polimerowego bitumu. Na dachach płaskich stosuje się zwykle dwie warstwy papy – podkładową i nawierzchniową. Obie warstwy muszą być połączone – zgrzane lub sklejone. Dostępne są również systemy, w których stosowana jest papa jednowarstwowego krycia. To wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga podkładu z innej papy.

ączone z warstwami polimerowego bitumu. Na dachach płaskich stosuje się zwykle dwie warstwy papy – podkładową i nawierzchniową. Obie warstwy muszą być połączone – zgrzane lub sklejone. Dostępne są również systemy, w których stosowana jest papa jednowarstwowego krycia. To wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga podkładu z innej papy.

Membrany z rolki

Membrany dachowe wykorzystywane do hydroizolacji dachów płaskich produkowane są ze specjalnych tworzyw sztucznych (PVC) lub kauczuków (EPDM). Zbudowane są z trzech warstw: wierzchniej, zbrojenia i spodniej.

Warstwa wierzchnia odpowiada za odporność na działanie czynników zewnętrznych – promieniowanie UV, zmienne temperatury, naturalne starzenie, ścieranie podczas poruszania się po dachu, działanie gazów wytwarzanych przez ciepłownie czy zakłady przemysłowe, promieniowanie cieplne, zaprószenie ogniem. Kolejna warstwa – zbrojenia – ma zapewnić odporność na przebicia, rozcieranie, rozciąganie oraz wydłużenie. Ostatnia warstwa, tzw. spodnia, odpowiedzialna jest za jakość zgrzewu – trwałe, jednorodne połączenie z warstwą wierzchnią.

Membrany przytwierdza się do podłoża za pomocą specjalnych elementów mocujących. Pasy łączone są metodą zgrzewania.

Membrany w płynie

Płynne membrany po nałożeniu tworzą bezspoinową hydroizolację – wodoszczelną, odporną na działanie: wody zarówno deszczowej, jak i roztopowej, zalegającego śniegu, promieniowania UV, korozji, mikroorganizmów. Powłoka jest również odporna na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz wysoce elastyczna. Płynne membrany są otwarte dyfuzyjnie, oznacza to, że mają zdolność odprowadzenia wilgoci do atmosfery, zapobiegając w ten sposób niszczeniu konstrukcji.

Membrany nakłada się przy użyciu pędzli, wałków lub natrysku bezpowietrznego, nawet w miejscach trudno dostępnych – dopiero po aplikacji wiążą się one z podłożem. W tym przypadku do wykonania hydroizolacji nie potrzeba żadnych palników, nagrzewnic czy dmuchaw. Najczęściej grubość warstwy to 0,8–2,2 mm.

Membrany w płynie są również przydatne podczas usuwania uszkodzeń w dachu płaskim. Ich stosowanie nie wymaga zrywania starej warstwy papy. Wystarczy jedynie sprawdzić, czy stan techniczny konstrukcji pozwala na przeprowadzenie renowacji.

Ułożenie z zakładami

Każdy materiał z rolki musi być układany z odpowiednim zakładem. Poszczególne pasy muszą zachodzić na siebie około 10–15 cm. Takie zakłady zgrzewa się lub skleja. Zbyt wąskie zakłady spowodują, że pod wpływem naprężeń dojdzie do rozszczelnienia hydroizolacji i w konsekwencji dach będzie przeciekał. Nieszczelności powstaną również, jeśli zakłady będą niedokładnie zgrzane lub sklejone.

Mocowanie ma znaczenie

Na dachach płaskich papy i membrany dachowe mocuje się mechanicznie lub przyklejając. Wybór mocowania zależy od materiału hydroizolacyjnego oraz konstrukcji dachu. Na trwałość mocowania ma wpływ także dokładność wykonania prac. Bardzo ważne jest, aby materiały ułożone na dachu nie zostały podniesione przez wiatr.

W przypadku mechanicznego mocowania membran istotne jest ścisłe przyleganie do podłoża, w tym celu używa się łączników teleskopowych. Ich długość zależy od grubości ocieplenia. W miejscach, w których pokrycie jest najbardziej narażone na destrukcyjne działanie wiatru, gęstość kołków powinna być większa.

Tak, jak zostało wspomniane, membrany czy papy można również kleić. A płynne membrany nakłada się na podłoże za pomocą wałków malarskich lub urządzeń natryskowych.

Hydroizolacja dachu przy kominie

Oprócz naprawy połaci dachowej istotnym elementem remontu dachu są przestrzenie wokół komina. Jako jeden z najbardziej newralgicznych elementów dachu, komin wymaga odpowiedniej hydroizolacji od zewnątrz.

Przy dachach płaskich zdecydowanie najpopularniejszym środkiem do uszczelniania jest guma w płynie. To elastomer bitumiczny wzbogacony polimerami, który wykazuje doskonałą odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a także cechuje się wyjątkową elastycznością – nawet do 900% rozciągliwości. Co ważne, do aplikacji tego typu środka nie potrzeba specjalistycznych narzędzi – wystarczy pędzel albo wałek malarski. Aplikacja odbywa się na zimno i bez konieczności zrywania pokrycia.

Najczęstsze błędy w hydroizolacji

Wybór dobrej jakości materiałów hydroizolacyjnych to jedno. Na nic się zdadzą najlepsze materiały, jeżeli na którymś z etapów powstaną zaniedbania. Najczęściej spotykanym błędem jest układanie hydroizolacji na wilgotnym podłożu. Już niewielka wilgoć może spowodować pojawienie się pęcherzy na papie.

Innym spotykanym błędem jest niewłaściwie zamontowana papa. Fałdy, które mogą powstać w wyniku złego montażu, utrudniają spływanie wody. Niedopuszczalne jest układanie wierzchniej warstwy papy prostopadle do podkładowej. Prowadzi to do silnych naprężeń w linii pokrycia.

Klejenie czy zgrzewanie papy wyłącznie na zakładach to kolejny błąd, którego dość często dopuszczają się pseudofachowcy. Montując papę jednowarstwową, niezbędne są specjalne łączniki do stropu. Łączniki te należy umieścić wzdłuż zakładów, dzięki czemu kolejny pas będzie zakrywać je od góry. W ten sposób można uniknąć przecieków.

Podsumowując, warto, aby remont dachu poprzedzony był profesjonalną oceną stanu dachu. Specjalista doradzi, jakie prace należy przeprowadzić, jakich materiałów użyć. Z pewnością koszt takiego doradztwa szybko się zwróci.  

Komentarze

Powiązane

Grupa Warta Co oprócz mienia warto ubezpieczyć we wspólnocie?

Co oprócz mienia warto ubezpieczyć we wspólnocie? Co oprócz mienia warto ubezpieczyć we wspólnocie?

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią fundament zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi w Polsce. Są one nieodłącznym elementem krajobrazu mieszkaniowego, zapewniającym efektywne administrowanie wspólnymi...

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią fundament zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi w Polsce. Są one nieodłącznym elementem krajobrazu mieszkaniowego, zapewniającym efektywne administrowanie wspólnymi częściami budynków i terenów przyległych. Statystyki dotyczące wspólnot mieszkaniowych podkreślają ich znaczenie w naszym kraju.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi  się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Manage Prosta Spółka Akcyjna Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Uchwały online? Tak, teraz to możliwe! Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot....

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot. Głosowanie nad uchwałą jest banalnie proste i każdy z właścicieli z poziomu swojego konta może oddać głos z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy, że będzie miał przy sobie telefon lub komputer. Manage sam zlicza głosy oraz frekwencję, a Ty jako administrator w każdym momencie masz podgląd do...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Bank Gospodarstwa Krajowego Jak sfinansować termomodernizację

Jak sfinansować termomodernizację

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty...

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty ogrzewania będzie coraz droższe.

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

BMETERS Polska Sp. z o.o. Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet! Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania...

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania takie jak Hydrodigit i portal Hydrolink, które razem tworzą idealne połączenie, wspierając spółdzielnie oraz zarządców w ich pracy.

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Venture Industries Group VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych...

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych urządzeniach, Venture WISE umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami w budynku, garażu i ogrodzie z jednego miejsca.

Manage Prosta Spółka Akcyjna Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób! Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy...

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy powiadamia odpowiednie osoby o zgłoszeniach, co przyspiesza proces reagowania i eliminuje opóźnienia w usuwaniu usterek.

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać...

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto przy tym mieć na uwadze, że termomodernizacja domu to przede wszystkim szereg korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Pierwsze z nich zauważysz w swoim portfelu.

OTIS Sp. z o.o. OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym...

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym świecie, a także w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych – wszędzie tam, gdzie ludzie pozostają w ruchu. Możemy poszczycić się portfolio usług konserwacyjnych, obejmującym ponad dwa miliony wind i schodów ruchomych – produktów, które każdego dnia transportują około dwóch...

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja budynków – hybrydowe masy uszczelniające

Wtórna hydroizolacja budynków – hybrydowe masy uszczelniające Wtórna hydroizolacja budynków  – hybrydowe masy uszczelniające

Powłokowe materiały uszczelniające (tj. stosowane w postaci płynnej), takie jak mineralne szlamy uszczelniające [1] oraz modyfikowane polimerami grubowarstwowe masy bitumiczne [2], choć mają swoje ograniczenia...

Powłokowe materiały uszczelniające (tj. stosowane w postaci płynnej), takie jak mineralne szlamy uszczelniające [1] oraz modyfikowane polimerami grubowarstwowe masy bitumiczne [2], choć mają swoje ograniczenia – w przypadku mas bitumicznych są nimi relatywnie niska odporność mechaniczna oraz brak możliwości wykonania kolejnych warstw (np. tynku), natomiast w przypadku szlamów konieczność nakładania warstw grubości ok. 1 mm i długie przerwy robocze związane z wiązaniem zaprawy [3] – sprawdziły się...

Redakcja Jak docieplić stropodach bloku

Jak docieplić stropodach bloku Jak docieplić stropodach bloku

Decydując się na docieplenie budynku należy uwzględnić te przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi. Należą do nich strop lub stropodach, elewacje oraz strop nad nieogrzewaną...

Decydując się na docieplenie budynku należy uwzględnić te przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi. Należą do nich strop lub stropodach, elewacje oraz strop nad nieogrzewaną piwnicą.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

Canada Rubber Polska Sp. z o.o. Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą związany jest z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą związany jest z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy wiąże się z dodatkowym dociążeniem dachu, sięgającym nawet do ok. 10 kg/m2.

Redakcja Zalety zielonych altan śmietnikowych

Zalety zielonych altan śmietnikowych Zalety zielonych altan śmietnikowych

Zielone dachy stają się coraz popularniejsze. Oprócz poprawy estetyki budynku i osiedla, przyczyniają się także do lepszej gospodarki deszczówką, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia smogu. Zielony...

Zielone dachy stają się coraz popularniejsze. Oprócz poprawy estetyki budynku i osiedla, przyczyniają się także do lepszej gospodarki deszczówką, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia smogu. Zielony dach może być nie tylko częścią budynku, ale także altany śmietnikowej.

dr inż. Maciej Robakiewicz Potrzeby i możliwości termomodernizacji budynków

Potrzeby i możliwości termomodernizacji budynków Potrzeby i możliwości termomodernizacji budynków

Termomodernizacja to poprawienie cech technicznych budynku, a w efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzewania i związanych z tym kosztów.

Termomodernizacja to poprawienie cech technicznych budynku, a w efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzewania i związanych z tym kosztów.

DEROWERK Piotr Białas Ekovilla jako wyrób budowlany – informacje

Ekovilla jako wyrób budowlany – informacje Ekovilla jako wyrób budowlany – informacje

Firma Derowerk działa nieprzerwanie 25 lat, od 17 lat specjalizując się w technologii wdmuchiwania izolacji. Jesteśmy firmą rzetelną, czego dowodzi wieloletnia współpraca z naszymi Dostawcami i zadowolenie...

Firma Derowerk działa nieprzerwanie 25 lat, od 17 lat specjalizując się w technologii wdmuchiwania izolacji. Jesteśmy firmą rzetelną, czego dowodzi wieloletnia współpraca z naszymi Dostawcami i zadowolenie Klientów decydujących się na wybór naszych materiałów.

DEROWERK Piotr Białas Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Poniżej znajdziecie Państwo zbiór artykułów, który odpowiada na to pytanie.

O czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Poniżej znajdziecie Państwo zbiór artykułów, który odpowiada na to pytanie.

DEROWERK Piotr Białas Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać? Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt,...

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt, a inwestycja szybko się zwróci i będzie przynosić największe korzyści w kolejnych latach?

DEROWERK Piotr Białas Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu? Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić...

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ekipy wykonawczej? Podpowiadamy.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.