administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Pomiary zamówionej mocy cieplnej

System odbioru mocy i automatyki regulacji dostawy mocy cieplnej

System odbioru mocy i automatyki regulacji dostawy mocy cieplnej

Dostarczenie zarządcy narzędzia umożliwiającego sprawdzenie w okresie rozliczeniowym, czy dostarczona ilość energii jest zgodna z zamówieniem (umową), znacznie poprawiłoby zarządzanie i ułatwiłoby obniżkę kosztów.

Zobacz także

RUBBERPRO Guma i silikon - wielość zastosowań

Guma i silikon - wielość zastosowań Guma i silikon - wielość zastosowań

Maty gumowe i silikonowe są wszechstronnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a to zainteresowanie zawdzięczają swoim wyjątkowym właściwościom. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie i obejmuje...

Maty gumowe i silikonowe są wszechstronnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a to zainteresowanie zawdzięczają swoim wyjątkowym właściwościom. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie i obejmuje wiele dziedzin. Sprawdzamy, czym charakteryzuje się płyta i mata gumowa i w jakich branżach można dostrzec jej obecność.

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

W styczniu i lutym 2014 roku w SM "Osiedle Wilanów" (24 węzły cieplne) przeprowadzono pomiary zużycia energii cieplnej w oparciu o wskazania ciepłomierzy1), a obliczeń dokonano w oparciu o aplikację ośmiobudynkową algorytmu (autorstwa Andrzeja Duszyńskiego), który umożliwia sprawdzenie w czasie rzeczywistym, czy ilość energii cieplnej (z podziałem na c.o. i c.w.) dostarczona do budynku jest zgodna z określoną w umowie z dostawcą tzw. mocą zamówioną.

Co za tym idzie - pomiary mogą być dowodem w egzekwowaniu ustawowych praw odbiorcy energii przy rozliczaniu kosztów energii cieplnej w przypadku, gdy dostawca nie dostarcza energii zgodnie z zamówieniem. W celu ułatwienia prezentacji zasad pomiarów, które zostaną przedstawione dalej, przypomnijmy definicję zamówionej mocy cieplnej2).

Co to jest zamówiona moc cieplna?

Moc cieplna to ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej węzła cieplnego centralnego ogrzewania) w ciągu godziny3).

Natomiast zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (czyli temperatury zewnętrznej -20ºC dla Warszawy), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla:

 • pokrycia strat ciepła w obiekcie, co zapewni utrzymanie normatywnej temperatury (+20ºC), i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;
 • zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC) w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie;
 • zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi (takie u nas nie występują - przyp. AD).

Do ilustracji tego problemu posłużę się przykładem budynku przy ul. Królowej Marysieńki 31 w Warszawie, w którym zamówioną moc cieplną Nz = 0,5983 MW, na podstawie umowy, na życzenie odbiorcy (w celu ułatwienia rozliczeń z mieszkańcami) podzielono na:

 • zamówioną moc na c.o.: Nsdco = 0,4977 MW (zgodnie z ostatnią korektą), 
 • zamówioną moc na c.w.: Nsdcw = 0,1006 MW.

Zgodnie z powyższą definicją, dostawca energii cieplnej, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie -20ºC, musi być przygotowany do tego, aby w ciągu godziny dostarczyć do budynku całkowitą ilość ciepła odebranego z nośnika, według zamówienia.

Po przekształceniu zależności:

GJ = 109 Ws = 0,2778 MWh

Godzinowe [1 h] zużycie energii cieplnej [w GJ] dla mocy zamówionej

Nz = 0,5983 MW

(dla temp. zewnętrznej -20ºC),

Największa moc cieplna dla budynku wyniesie:

Największa moc cieplna dla c.o.

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny (zewnętrzna temperatura: -20ºC), konieczna do pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury (+20ºC) i wymianę powietrza w pomieszczeniach, które się tam znajdują, wyniesie:

Największa moc cieplna dla c.w.

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny (przy zewnętrznej temperaturze -20ºC) w celu zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie; wyniesie:

W pozostałym zakresie temperatur

Dla temperatur od -20oC do +10oC dobowy pobór energii cieplnej koniecznej do ogrzania budynku (określony jest zależnością liniową (wykres 1) wyrażoną wzorem:

c’ – algorytm przeliczeniowy,
tśr – średnia temperatura dobowa.

Zależność liniowa przedstawiona powyższym wzorem w praktyce oznacza, że ilość dostarczanej do budynku energii cieplnej (w GJ) rośnie proporcjonalnie do wartości zmniejszającej się temperatury zewnętrznej w przedziale od +10ºC do -20ºC, a współczynnik proporcjalności (ilości zużytej energii cieplnej) określony jest wartością zamówionej mocy cieplnej na c.o.; Nsdco w MW.

Dobowy pobór energii cieplnej koniecznej do podgrzania wody wodociągowej (CW) (od +10ºC do -20ºC) określony jest zależnością liniową wyrażoną wzorem:

Całkowity dobowy pobór energii cieplnej koniecznej do ogrzania budynku (c.o.) i podgrzania wody wodociągowej (c.w.) w całym zakresie temperatur (od +10ºC do -20ºC) określony jest zależnością liniową (wykres 2) wyrażoną wzorem:

Qd [GJ] = Qdco + Qdcw         (6)

Co obrazuje linia zielona w wykresie 3?

Całkowite dobowe zużycie w zakresie temperatur przy prawidłowo zamówionej mocy cieplnej na CW jest niższe o ok. 15%!Większe niż zamówione zużycie energii cieplnej przez sieć c.o. jest możliwe z powodu nadwyżki energii cieplnej niewykorzystanej przez wymienniki ciepła dla c.w.

Akulumacja nadwyżki mocy cieplnej zamówionej na c.w. przez sieć wewnętrzną c.o.

Pomiary zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody wodociągowej, pozwoliły na ustalenie, z jakiego powodu występuje większe niż zamówiono zużycie na c.o.

Wyjaśnienie akumulacji nadwyżki energii cieplnej (moc zamówiona c.w.) przeznaczonej do podgrzania wody (Cc.w.) przez instalację odbiorczą c.o. budynku.

Pomiary dobowego zużycia energii cieplnej przez budynki SM "Osiedle Wilanów", przeprowadzone 30/31 stycznia i 27/28 lutego 2014 r., wykazały, że większość budynków zużyła więcej energii cieplnej na ogrzanie (c.o.) niż dopuszcza to moc zamówiona na c.o., ustalona w umowie z dostawcą energii.

Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ, jak wykazały pomiary, zużycie energii cieplnej na podgrzanie wody wodociągowej (c.w.) jest znacznie mniejsze (ok. 40%), niż wynika to z mocy zamówionej na c.w. ustalonej w umowie z dostawcą energii, a nadmiar tej energii zużywany jest przez instalację odbiorczą, c.o. budynku.

Uzasadnienie

1. Uproszczony „schemat blokowy” systemu odbioru mocy i automatyki regulacji dostawy mocy (rys.1).
2. Założenia teoretyczne mocy zamówionej i temperatury wody powrotnej:

 • moc zamówiona – 1 MW, w tym:
  - 0, 4 MW na c.w. (umowa),
  - 0, 6 MW na c.o. (umowa).

Zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna 20ºC), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla:

- pokrycia strat ciepła w obiekcie i zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury (+20ºC) oraz wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;

- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie;

- zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

 • Założenie:

- temperatura zewnętrzna: -20ºC; maksymalny pobór mocy cieplnej;

- teoretyczna temperatura nośnika energii cieplnej: 110oC na wejściu układu; 10oC na wyjściu układu (różnica 100oC w skali odniesienia – w umowie zapisano inne wartości temperatury nośnika energii cieplnej, ale zasada jest tożsama). Przyjęcie teoretyczne temperatury nośnika ułatwi dowód, ponieważ jej obniżanie jest zależnością liniową wprost proporcjonalną do wartości zużytej energii cieplnej (mocy cieplnej).

Moc cieplna – ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania) w ciągu godziny. Tak więc pobór mocy cieplnej o wartości 0,1 MW spowoduje obniżenie temperatury nośnika o 100C, a pobór 1 MW – obniżenie o 1000C do 100C (patrz: rys.1),

 • warunek konieczny: wszystkie kaloryfery w budynku odkręcone na maksimum poboru ciepła.

Przy takich założeniach, a są one proporcjonalne do rzeczywistych, pomiary i obliczenia mocy zamówionej na c.o. i c.w. powinny być tożsame z mocą zamówioną zapisaną w umowie.

Pomiary wykazały, że obliczona moc cieplna pobrana na c.w. jest o 50% niższa niż zamówiona, co spowodowało obniżenie temperatury wody powrotnej nie o 40ºC, a tylko o 20ºC, tak więc do dyspozycji sieci c.o. pozostało 0,8 MW (80ºC). Zostało to wykorzystane (przez sieć c.o. aż do momentu, w którym temperatura wody powrotnej spadła do 100C i układ automatyki ograniczył pobieranie mocy cieplnej do wartości zamówionej (1 MW).

Nadwyżka mocy cieplnej została wykorzystana do podwyższenia temperatury w lokalach mieszkalnych powyżej normatywnej (+20ºC), prawdopodobnie o około 2ºC, czego zapewne mieszkańcy nie zauważyli, ale na pewno zapłacili więcej za dodatkowo zużytą energię cieplną.

W budynkach, w których (co wiemy na podstawie pomiarów) nie przekroczono zużycia mocy zamówionej na c.o., prawdopodobnie mieszkańcy przykręcili kaloryfery, zmniejszając tym samym zużycie.

W budynkach, w których (wedle danych z pomiarów) przekroczono zużycie całkowitej mocy zamówionej, według mojej opinii źle działają urządzenia automatyki i regulacji przepływu (własność firmy DALKIA), ale mieszkańcy płacą za dodatkowe zużycie energii cieplnej.

Wniosek

Ustalenie z dostawcą prawidłowej wartości mocy zamówionej na c.w. oraz kontrolowanie zużycia energii przez dział techniczny Spółdzielni uniemożliwi zużywanie nadmiaru energii przez sieć c.o.

Wyznaczanie mocy cieplnej (średniej) na podgrzanie wody

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie dowodu (bez użycia aparatury matematycznej i całkowania), że obliczona rzeczywista wartość tzw. mocy zamówionej na c.w., w oparciu o pomiary wykonane w węzłach cieplnych, jest w pełni miarodajna. Opracowanie nie rozstrzyga, czy projekt węzła cieplnego, na podstawie którego została podpisana umowa na dostawę energii cieplnej, został wykonany prawidłowo.

Dowód – wykresy 5 i 6

Linia wykresu 5 obrazuje zużycie energii cieplnej [GJ] koniecznej do utrzymania temperatury normatywnej w sieci wewnętrznej ciepłej wody, w zależności od godziny odczytu (24 godziny). W nocy zużywa się bardzo mało energii, praktycznie tyle, co na uzupełnienie strat wynikających z cyrkulacji wody ciepłej.

Obliczona powierzchnia pola ĐQ (pod linią) wyznacza dobowe zużycie energii cieplnej przez budynek, konieczne do zapewnienia mieszkańcom ciepłej wody o normatywnych parametrach. Wartość powyższą (ĐQ,) ustala miernik zużycia ciepła (patrz: instrukcja miernika; całkowanie) w pozycji odczytu: dobowe zużycie ciepła.

W relacjach między dostawcą energii cieplnej a odbiorcą posługiwanie się definicją dobowego zużycia ciepła jest mało przydatne, więc zastąpiono je tzw. mocą zamówioną na CW (średnią).

– Wartość powyższą – Cwśr. (wykres 6) ustala się w oparciu o zależność (warunek konieczny):

powierzchnia pola ĐQ (dobowe zużycie ciepła) = powierzchni pola DQśr. (Qśr) x 24h, co obrazuje wykres 6.

A więc:

Qśr 24h = ĐQ (dobowe zużycie ciepła)
→ Qśr = ĐQ/24h.

Ponieważ 1GJ = 0,2778 MWh, to średnia moc zamówiona na CW wyniesie:

Mcwśr [MW] = ĐQ (pomierzone dobowe zużycie ciepła w GJ) x 0,2778/24

Na podstawie powyższego dowodu, aby wyznaczyć rzeczywistą moc zamówioną na c.w., wystarczy odczytać w węźle cieplnym albo zamówić u dostawcy ciepła (jest cennik takich usług) dobowe zużycie energii cieplnej na c.w.

Czytaj także: Poradnik dla właściciela auta premium >>

Latem energia cieplna dostarczana do budynku zużywana jest wyłącznie do podgrzania ciepłej wody i (według mojej opinii - umowa na dostawę ciepła na c.o. obowiązuje przez cały rok) urządzenie podgrzewające wodę pobiera bez żadnych ograniczeń tyle energii cieplnej, aby spełnić normatywne wymagania dotyczące temperatury wody.

Dowodzą tego pomiary przeprowadzone przez Dział Techniczny spółdzielni - tabela 2. 

1 Dr inż. Ryszard Śnieżyk, Wyznaczenie rzeczywistej mocy zamówionej na podstawie wskazań ciepłomierzy, „Rynek Energii” 1/2010; Koszty ciepła w spółdzielni mieszkaniowej, „Administrator” 6/2010.
2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU nr 194 poz. 10).
3 Słowniczek terminów branżowych: http://zpec.pl/strefaklienta/ pojecia-i-terminy.html.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym? Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz...

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz wiele badań na temat projektowania, rozplanowania, stylu itp. Chociaż wszystkie te rzeczy są ważne przy budowie domu – jest też coś, bez czego nie możesz nawet pomyśleć o rozpoczęciu budowy, czyli materiały budowlane. Zbyt często się jednak o nich zapomina, dlatego w tym artykule chcemy poświęcić...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ocieplanie pod czujnym nadzorem Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi,...

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi, na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę, przystępując do takiej inwestycji i nadzorując jej przebieg.

Redakcja Jaki domofon wybrać?

Jaki domofon wybrać? Jaki domofon wybrać?

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej...

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej spotykane rozwiązanie pozwalające ograniczyć dostęp niepożądanych osób do budynku wielolokalowego.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Helena Śpiewak Ekologiczne postawy Polaków

Ekologiczne postawy Polaków Ekologiczne postawy Polaków

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia...

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza i suszy, pokazuje jak wzrasta poziom wiedzy Polaków na temat ochrony środowiska.

Dorota Zielińska Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

mgr inż. Bożena Blum Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus? Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Tadeusz Popielas Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego...

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego w tej branży oraz z coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, gdyż prowadzona konserwacja utrzymuje je tylko na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz poziomie bezpieczeństwa.

mgr inż. Karol Kuczyński Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

mistrz kominiarski Janusz Rękas, mistrz kominiarski Robert Chodkiewicz Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót...

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót.

Marta Muszyńska Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw? Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na...

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na co zatem należy zwrócić uwagę, urządzając bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Robert Fabiański Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji...

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji i wymiany części na nowe trzeba montować podzespoły spełniające wyższe wymagania techniczne niż dotychczas. Należy także zapewnić odpowiednie warunki pracy konserwatorom.

drillo.pl Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne? Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania...

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania ścian, ułożenia podłogi, przez malowanie i montaż nowych mebli. Warto do konkretnych prac dostosować odpowiednie narzędzia.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl. Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

sfmeble.pl Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Jak urządzić sypialnię na poddaszu? Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Aranżacja sypialni na poddaszu nie należy do najłatwiejszych ze względu na obecne tutaj skosy, stropy i ściany kolankowe, które znacząco utrudniają wydzielenie stref funkcjonalnych i komfortowe rozmieszczenie...

Aranżacja sypialni na poddaszu nie należy do najłatwiejszych ze względu na obecne tutaj skosy, stropy i ściany kolankowe, które znacząco utrudniają wydzielenie stref funkcjonalnych i komfortowe rozmieszczenie mebli we wnętrzu. Jak urządzić to pomieszczenie, aby spełniało swoją funkcję, a jednocześnie było piękne i wygodne w użytkowaniu? Poznajcie kilka praktycznych wskazówek i porad, które pomogą wam samodzielnie urządzić wymarzoną sypialnię pod skosem.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.