administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów; sxc.hu

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów; sxc.hu

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów.

W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych i porażonych gałęzi oraz, jeżeli to konieczne, dokonania cięć korekcyjnych.

Zobacz także

ECO24 Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć...

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zwiększa procent odzyskiwania odpadów i umożliwia redukcję gazów cieplarnianych.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

GMS Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,...

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, po ograniczenie dostępności do pojemników dla niepożądanych osób . Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowe rozwiązanie - altany z zielonym dachem, które łączą w sobie nowoczesność, ekologię i wyjątkową estetykę.

Cięciem krzewów powinien zająć się wykwalifikowany pracownik lub firma świadcząca takie usługi. Również grube gałęzie drzew wymagają, chociażby ze względów bezpieczeństwa, specjalistycznego sprzętu, wyszkolonych pracowników i wyposażenia ochronnego.

Cięcia drzew

Przycinanie drzew jest czasem konieczne, jednak zawsze jest ono dla nich w mniejszym lub większym stopniu szkodliwe. Najczęściej popełnianym błędem jest nadużywanie tego zabiegu lub jego nieprawidłowe wykonanie, na przykład przeprowadzanie w nieodpowiednim terminie.

W gestii zarządców leży zapobieganie drastycznym cięciom drzew, takich jak znaczna redukcja korony czy ogławianie. Im zdrowsze drzewo, tym pełniejsza jest jego korona, i odwrotnie. Cięcia wykonuje się jedynie ze względu na utrzymanie drzew w dobrej kondycji lub bezpieczeństwo.

Regularne przycinanie korony, poza fizjologicznymi uwarunkowaniami, pozbawia środowisko dobroczynnego wpływu drzewa, pogarsza mikroklimat osiedli i komfort życia mieszkańców.

Zbyt obszerne cięcia osłabiają żywotność całego drzewa, gdyż powodują utratę ważnej części jego organów produkcyjnych. Im częstsze i poważniejsze cięcie, tym więcej ran i bram infekcji dla grzybów i bakterii. Drzewa iglaste już nie odbudują swych koron po przycinaniu (podobnie jak klon, jawor), natomiast w przypadku lipy lub grabu możliwa jest ich częściowa regeneracja.

Zatem prace te powinny być przeprowadzane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jako cięcia:

 • kompensacyjne, umożliwiające regenerację po uszkodzeniu mechanicznym, np. przez roboty budowlane,
 • redukcyjne, zmniejszające obciążenie korony po utracie korzeni,
 • wykonywane ze względów bezpieczeństwa,
 • korygujące - zmniejszające rozmiar drzewa w razie kolizji z infrastrukturą lub budynkami,
 • sanitarne martwych lub zamierających gałęzi.

Wszystkie z wymienionych rodzajów cięć powinny być poprzedzone ekspertyzą stanu fitostatycznego drzew lub wykonywane na podstawie aktualnej gospodarki drzewostanem. O ich zakresie powinien zdecydować chirurg lub konsultant drzew.

Terminy

Cięcie gałęzi powinno być wykonywane w trakcie okresu wegetacyjnego, a ograniczane w fazie spoczynku, z powodu zagrożenia patogenami, oraz wiosną, gdy drzewa wypuszczają liście.

Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju i czerwcu, gdyż w tym okresie drzewa korzystają z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie, większość z niej przeznaczając na formowanie liści (rys. 1).

Jest to również aktywny okres dla wielu chorób i patogenów grzybowych. Nie należy także ciąć drzew późną jesienią i wczesną zimą, gdyż może to prowadzić do uszkodzeń mrozowych. Najlepszym okresem są miesiące letnie i późna zima.

Cięcia „na obrączkę"

Cięcie nie może być wykonane za blisko pnia (cięcie płaskie), powoduje to bowiem problemy z zarastaniem rany przez żywe tkanki. Nie można jednak również zostawić zbyt długiej pozostałości po gałęzi (tak zwanego czopa), gdyż obumrze ona i będzie pożywką dla patogenów.

W żadnym wypadku nie można dopuścić, by przy cięciu gałęzi odrywał się od pnia płat kory. Należy wykonywać cięcia na tzw. „obrączkę" (rys. 2). Polega to na podcięciu gałęzi od dołu, usunięciu jej za nacięciem, a następnie wyrównaniu poprzez obcięcie na granicy zgrubienia zwanego „obrączką".

Sposób ten stosuje się zarówno w wypadku suchych, jak i żywych gałęzi. Nie zaleca się natomiast smarowania ran drzewa. Nie udowodniono, że smarowanie w jakikolwiek sposób wspomaga gojenie się ran, a osłonięcie martwych tkanek w środkowej części rany stwarza lepsze warunki do rozwoju patogenów.

Nieprawidłowe cięcia

Istotną przyczyną pogarszania się kondycji drzew są źle przeprowadzone zabiegi, mające na celu ograniczenie wielkości korony. Niezwykle szkodliwym sposobem redukcji rozmiarów drzewa, praktykowanym przez wiele firm zajmujących się pielęgnowaniem drzew, jest ogławianie. Prowadzi ono często do powstawania zaburzeń w  statyce drzew ze względu na podniesienie lub przesunięcie ich środka ciężkości.

Ogławianie prowadzi także do zagłodzenia drzewa. Usuwając od 50 do 100% ulistnionej korony drzewa, doprowadza się do stopniowego jego obumierania. Jeżeli ograniczenie wysokości lub szerokości korony jest bezdyskusyjnie konieczne, powinno być dokonywane nie za pomocą cięć ogławiających, ale poprzez cięcia redukcyjne w wybranych miejscach korony.

Najczęstszy błąd, czyli cięcia ogławiające, przeprowadzane są na każdym drzewie pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa, bez fachowej analizy, czy rzeczywiście są one konieczne. Drastyczne cięcia na zbyt grubych konarach powodują powstawanie rozległych ran. Infekcje ran skutkują zazwyczaj późniejszym poważnym rozkładem drewna. Pojawiające się masowo odrosty, usytuowane w osłabionych przez działanie grzybów miejscach, rozłamują się i wyłamują, z biegiem czasu stwarzając zagrożenie, którego początkowo starano się uniknąć.

Właściwie wykonane cięcie powinno być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Usunięcie zbyt dużej liczby gałęzi podczas jednego zabiegu pogarsza bilans energetyczny drzewa, ale również wpływa negatywnie na zachwianie jego statyki, dlatego jednorazowo nie można usuwać więcej niż 1/4 objętości korony.

Cięcie gałęzi może być wykonane w wypadku konieczności usunięcia martwych, porażonych patogenami lub zamierających gałęzi, niebezpieczeństwa zachwiania statyki drzewa, ale również w razie konieczności zapewnienia widoczności. Zawsze należy przycinać lub usuwać gałęzie uszkodzone na skutek robót budowlanych i remontowych.

Optymalne proporcje żywej korony drzewa to 2/3 jego wysokości. Drzewa o proporcji 1/3 żywej korony w stosunku do wysokości nie mają szans na długotrwały, bezpieczny rozwój w przyszłości. Liście nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości asymilatów do wzrostu, obrony tkanek i odżywienia korzeni. Natomiast osłabione korzenie nie pracują wystarczająco wydajnie, by zaopatrzyć koronę w wodę z solami mineralnymi. Podkrzesywanie korony wydłuża również drogę transportu soków.

Wymienione czynniki powodują osłabianie drzewa i w następstwie tego jego obumarcie. Dlatego tak ważne jest, by zarządcy odpowiednio formułowali zamówienia i kontrolowali wykonywane prac przez zatrudnione firmy, aby szkodliwe dla drzew czynności nie miały miejsca.

Cięcia redukcyjne koron

Służą one do formowania dominującego przewodnika w koronie w razie jej wadliwej budowy w przypadku drzew liściastych, związanej z obecnością przewodników konkurencyjnych.

Wysokość lub szerokość drzewa najlepiej osiągnąć, skracając przewodnik i gałęzie wierzchołkowe aż do rozwidlenia z gałęziami bocznymi, które są wystarczająco grube, by mogły przejąć rolę gałęzi wierzchołkowych (gałęzie te powinny mieć przynajmniej 1/3 średnicy usuwanego pnia lub konaru).

Cięcia krzewów

Cięcia krzewów wykonywane są najczęściej według jednego schematu, bez uwzględniania terminów kwitnienia, okresów gojenia ran i regeneracji pędów oraz gabarytów, które krzewy docelowo osiągają. Najpopularniejsze są trzy sposoby cięcia: ogławianie, przerzedzanie i odmładzanie.

Ogławianie

Polega na przycięciu wszystkich pędów, również grubych, na tej samej wysokości (zwykle na obwodzie korony) z intencją obniżenia wysokości krzewu.

Zabieg ten skutkuje zazwyczaj brakiem kwitnienia krzewów przez kilka lat po cięciu i, co gorsze, intensywnym rozwojem pędów poniżej cięcia. Prowadzi to do bardzo dużego zagęszczenia krzewu, odtworzenia wysokości lub wyrośnięcia powyżej pierwotnej wysokości.

Często też wiąże się z zatraceniem charakterystycznego pokroju, który po nieumiejętnych cięciach jest zdeformowany i mało ozdobny. Duże gabaryty krzewu po regeneracji powodują konieczność następnego cięcia, a to, wielokrotnie powtarzane, prowadzi do uschnięcia krzewu.

W wypadku niektórych gatunków ogławianie przynosi jednak bardzo dobre rezultaty, należy do nich np. tawułka japońska (Spiraea japonica). Ten niski, odporny na warunki siedliskowe krzew, cięty regularnie raz lub dwa razy w sezonie, tworzy bardzo gęstą, zwartą i ozdobną koronę.

Ogławianie stosowane jest często w wypadku żywopłotów i tu zawsze jest techniką niewłaściwą. Aby uzyskać prawidłowo zagęszczony żywopłot, należy ściąć rośliny na 30-40 cm, a kolejne cięcia stosować po uzyskaniu przyrostów od 5 do 15 cm, w zależności od gatunku.

Przerzedzanie

Przerzedzanie krzewów nie zawsze prowadzi do zamierzonych rezultatów. Zazwyczaj polega ono na wycinaniu najstarszych lub po prostu najgrubszych gałęzi. U niektórych gatunków powoduje produkcję wielu nowych drobnych pędów ponownie zagęszczających koronę, np. u irgi błyszczącej.

Jednak w wypadku krzewów słabo się regenerujących (np. krzewuszki cudownej) spowoduje trwałe przerzedzenie, gdyż krzewy te mają ograniczone zdolności regeneracji korony.

Odmładzanie

Jeszcze większe problemy sprawia zbyt gorliwe odmładzanie. Zabieg ten, podobnie jak grube cięcia drzew, powoduje wyczerpywanie się rezerw energetycznych, a dodatkowo inwazję patogenów i w efekcie obumarcie krzewu.

Jednak także w tym wypadku konieczna jest znajomość fizjologii roślin. Przykładowo lawenda wąskolistna wymaga odmładzania raz na dwa-trzy lata, polegającego na ścięciu krzewu na wysokości około 20 cm. Bez tego zabiegu krzewy rozłamują się, wewnątrz zamierają i stają się nieestetyczne.

Odmładzanie nie jest problematyczne na dobrze pielęgnowanych krzewach o gęstych, regularnych, prawidłowo rozbudowanych koronach. Konieczne jest wtedy usunięcie starych, pojedynczych pędów, zbyt wyciągniętych poza koronę lub zdeformowanych.

Na przykład odmłodzenie zaniedbanego derenia białego o nielicznych, ale grubych pędach wymaga czasami przycięcia krzewu na wysokość około 40 cm. Jednak w wypadku większości gatunków niemających zdolności regeneracyjnych zastosowanie takiej terapii skutkuje obumarciem krzewu. Czasami krzewy przerzedzone, zdeformowane, słabo oświetlone i bez zdolności regeneracyjnych lepiej jest zastąpić nowymi nasadzeniami.

Zasady cięć

Ważne jest cięcie krzewów w pierwszych trzech latach po posadzeniu. Wtedy z kilku pędów możliwe jest zbudowanie kształtnej korony. Istnieją gatunki krzewów, które bez cięć nigdy nie będą w pełni dekoracyjne (np. hortensja bukietowa). Cięcie pędów nad drugim lub trzecim pąkiem i powtórzenie tego zabiegu nad uzyskanymi rozgałęzieniami powoduje zagęszczenie krzewu. Zamiast kilku ciężkich kwiatostanów powodujących rozłamywanie się krzewu uzyskuje się wiele drobniejszych kwiatostanów i przez to ładnie zabudowany, kształtny krzew.

Skrajnym przykładem jest wierzba skupiona - krzew ten rozwija 2-3 grube i zniekształcone pędy, a dzięki regularnym cięciom, dwa razy w sezonie, można uzyskać roślinę w kształcie kuli.

Bardzo istotny jest termin cięcia krzewów. W większości wypadków ma on ogromny wpływ na efekt ozdobny, głównie w kontekście kwitnienia. Krzewy kwitnące latem tniemy wczesną wiosną (np. hortensje, pięciorniki), natomiast krzewy kwitnące wiosną należy ciąć w poprzednim sezonie wegetacyjnym (np. forsycję, tawułę wczesną, bez lilak).

Trzeba również usuwać przekwitłe kwiatostany, które pozostając na krzewach, szpecą je (kwiatostany hortensji, lilaka, lawendy). Należy także pamiętać o cięciu pędów wrastających do wnętrza krzewu, które nadmiernie go zagęszczają. Wycinać należy ponadto pędy krzyżujące się, porażone i zdeformowane.

Literatura:

 • Szymanowski T., Cięcie drzew i krzewów ozdobnych, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1986.
 • Bernazky A., Tree ecology and preservation, Elsevier Scientific Publishing Comp., Amsterdam-Oxford-New Jork 1978.
 • Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych, PWRiL, Warszawa 2000.
 • Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E., Suchocka M.,
 • Metoda oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mechanicznych, IGPiM, Warszawa 2009.
 • Gawłowska A., Jak ciąć starsze drzewa, „Zieleń Miejska" nr 1/2007.
 • Coder K.D., Arboritecture: Foundations of Classic Design Pruning, University of Georgia Warnell School of Forestry & Natural Resources, USA, Monograph WSFNR08-13.Pp.82, 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Dora Dora, 29.12.2021r., 15:33:46 Super wpis
 • Maja Maja, 06.01.2022r., 23:38:10 Zbyt długo nie miałam pojęcia, że takie cięcia trzeba robić regularnie. Przez to moje drzewa zbyt mocno się rozrosły. Właśnie dlatego zaczęłam szukać informacji na ten temat. Myślałam, że w moim przypadku mogą pomóc wyłącznie profesjonaliście, jednak okazuje się, że dzięki podnośnikom wynajętym od firmy ****, wciąż mogę się tym zająć samodzielnie. Warto pisać o takich możliwościach w artykule. Firma **** najbardziej mnie przekonała, bo ma najkorzystniejszą ofertę.

Powiązane

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Anna Ruszczak news Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych

Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych

Ministerstwo cyfryzacji nie przewiduje wprowadzenia przepisów odległościowych, ograniczających budowę masztów przekaźnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Ministerstwo cyfryzacji nie przewiduje wprowadzenia przepisów odległościowych, ograniczających budowę masztów przekaźnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Anna Ruszczak news Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową

Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową

Coraz więcej kar za palenie w piecach odpadami - sądy orzekają do 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie.

Coraz więcej kar za palenie w piecach odpadami - sądy orzekają do 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Anna Ruszczak news Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą...

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą być poważniejsze, gdy wydarzy się wypadek.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie...

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie przestrzeni parkingowej, a użytkownikowi pozwoli zaplanować dalszy ciąg podróży już na etapie wyjazdu z przydomowego garażu.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Paweł Puch Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często...

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często nawet nie poprzedzone uchwałą właścicieli lokali. Jak zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien podchodzić do rozwiązywania takich problemów?

Redakcja Śmieci na osiedlu? To nie problem

Śmieci na osiedlu? To nie problem Śmieci na osiedlu? To nie problem

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce...

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce składowania odpadów było i funkcjonalne do segregacji odpadów, i estetyczne?

Anna Ruszczak news Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem

Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem

W styczniu w Polsce było zarejestrowanych ponad 67 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, ale ich liczba szybko wzrasta. Jak szacuje PSPA w 2025 roku sprzedaż samochodów zeroemisyjnych przekroczy poziom...

W styczniu w Polsce było zarejestrowanych ponad 67 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, ale ich liczba szybko wzrasta. Jak szacuje PSPA w 2025 roku sprzedaż samochodów zeroemisyjnych przekroczy poziom 100 tys. sztuk rocznie. Kwestia gaszenia pożarów elektryków wymaga odpowiednich wytycznych.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Redakcja news Biogaz z odpadów

Biogaz z odpadów Biogaz z odpadów

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Strategiczne mapy hałasu miast

Strategiczne mapy hałasu miast Strategiczne mapy hałasu miast

Negatywne skutki hałasu mogą być odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Do rozwiązania tego problemu sporządza się opracowanie, zwane strategiczną mapą hałasu. Co ma na celu takie działanie?

Negatywne skutki hałasu mogą być odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Do rozwiązania tego problemu sporządza się opracowanie, zwane strategiczną mapą hałasu. Co ma na celu takie działanie?

Anna Ruszczak news Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Anna Ruszczak news Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania

Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ szacuje, że szara strefa może stanowić między 30 a 40 proc. wartości całej gospodarki odpadami i być warta nawet 6 mld zł rocznie. Nie tylko zaburza...

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ szacuje, że szara strefa może stanowić między 30 a 40 proc. wartości całej gospodarki odpadami i być warta nawet 6 mld zł rocznie. Nie tylko zaburza konkurencję, ale ma też negatywne konsekwencje środowiskowe i finansowe. Może się przyczynić do niewypełnienia przez Polskę unijnych wymogów dotyczących poziomów recyklingu odpadów.

Anna Ruszczak news Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci? Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede...

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede wszystkim różnorodne odpady np. zużyty olej. Czy jest na to przestrzeń w Polsce?

Anna Ruszczak news Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków?

Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków? Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków?

Sprzęty domowe, które zużywają najwięcej prądu to płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. Dlatego ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że przy zakupie nowego urządzenia...

Sprzęty domowe, które zużywają najwięcej prądu to płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. Dlatego ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że przy zakupie nowego urządzenia do domu zwraca uwagę na jego klasę energetyczną.

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Anna Ruszczak news Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej

Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej Polacy nie mają wystarczającej świadomości ekologicznej

Coraz więcej osób rozumie, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do katastrofy, jednak świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż niska. Nie są oni gotowi do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

Coraz więcej osób rozumie, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do katastrofy, jednak świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż niska. Nie są oni gotowi do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

Anna Ruszczak news Jak przejść na zielone ciepło

Jak przejść na zielone ciepło Jak przejść na zielone ciepło

Polskie ciepłownictwo czeka w kolejnych latach zwrot ku rozwiązaniom nisko- i zeroemisyjnym. Skala potrzeb inwestycyjnych sektora jest szacowana na kilkadziesiąt miliardów euro.

Polskie ciepłownictwo czeka w kolejnych latach zwrot ku rozwiązaniom nisko- i zeroemisyjnym. Skala potrzeb inwestycyjnych sektora jest szacowana na kilkadziesiąt miliardów euro.

Anna Ruszczak news Jak przeciwdziałać kryzysowi wodnemu?

Jak przeciwdziałać kryzysowi wodnemu? Jak przeciwdziałać kryzysowi wodnemu?

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą z powodu postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. Do rozwiązania tego problemu należy...

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą z powodu postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. Do rozwiązania tego problemu należy zaangażować nowe technologie.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.