administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Dobór tynków i farb w systemach ociepleń ETICS

Sposobów ochrony elewacji przed destrukcyjnym wpływem czynników atmosferycznych jest kilka. W zależności od rodzaju i stanu obiektu/podłoża, wymagań technologicznych i użytkowych jak również ewentualnych wymagań konserwatorskich stosuje się odpowiednie systemy ochrony powierzchni.

Zobacz także

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać...

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto przy tym mieć na uwadze, że termomodernizacja domu to przede wszystkim szereg korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Pierwsze z nich zauważysz w swoim portfelu.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Bank Pocztowy S.A. Jak skutecznie zmniejszyć koszt termomodernizacji? Sprawdź Kredyt na OZE w Banku Pocztowym oraz Program TERMO BGK

Jak skutecznie zmniejszyć koszt termomodernizacji? Sprawdź Kredyt na OZE w Banku Pocztowym oraz Program TERMO BGK Jak skutecznie zmniejszyć koszt termomodernizacji? Sprawdź Kredyt na OZE w Banku Pocztowym oraz Program TERMO BGK

W obliczu drożejących mediów oraz wysokich kosztów eksploatacyjnych niezwykle istotne staje się podejmowanie działań ograniczających wydatki. Jednym z kluczowych sposobów, aby osiągnąć ten cel jest wdrożenie...

W obliczu drożejących mediów oraz wysokich kosztów eksploatacyjnych niezwykle istotne staje się podejmowanie działań ograniczających wydatki. Jednym z kluczowych sposobów, aby osiągnąć ten cel jest wdrożenie rozwiązań proekologicznych np. instalacja paneli fotowoltaicznych czy termomodernizacja nieruchomości. Dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych to nie tylko krok w kierunku oszczędności finansowych, ale również podwyższenie wartości budynku oraz znaczny wkład w ochronę środowiska.

Tynk to cienka (jedno- lub wielowarstwowa) wyprawa (powłoka) z zaprawy lub masy, wykonana na murze lub systemie ociepleń, pełniąca przede wszystkim funkcję ochronną oraz dekoracyjną. Ta ostatnia funkcja ma szczególne znaczenie w systemach ociepleń ETICS.

Bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Dzięki łatwej obróbce oraz zróżnicowanej wzorniczo ofercie kompatybilnych elementów dekoracyjnych można tworzyć gzymsy, pilastry, fasety czy bonie, nadawać elewacji lekkości, podkreślać niektóre elementy czy wręcz dostosowywać i nawiązywać do różnych stylów architektonicznych. Warstwy wykończeniowe mogą imitować kamienie naturalne, takie jak piaskowiec i granit, drewno, cegły czy beton.

Możliwości dekoracyjne nie ograniczają się do najpopularniejszego „baranka”. Systemy ETICS dają projektantowi swobodę tworzenia niepowtarzalnych aranżacji, nadawania wyjątkowości fasadom i łączenia różnych technik i efektów dekoracyjnych.

Skutki mankamentów SO

Błędem jest jednak traktowanie tynku (jak również farby) jako osobnego elementu, w oderwaniu od konstrukcji ściany oraz rodzaju i właściwości podłoża. Dobór parametrów i właściwości wyprawy tynkarskiej i/lub powłoki malarskiej musi być dostosowany do funkcji powłoki, oddziaływujących obciążeń oraz rodzaju podłoża.

Najczęściej spotykanymi wizualnymi mankamentami systemów ociepleń są:

 • porażenie biologiczne i zabrudzenie (fot. 1),
 • zamakanie (fot. 2) – dalszym etapem może być destrukcja,
 • efekt „biedronki” (fot. 3).

Przyczyną efektu „biedronki” są błędy wykonawcze i mankamentu tego nie da się usunąć bez kompleksowej naprawy (tym bardziej, że przyczyny są dwojakie, podobnie jak efekt – ciemne lub jasne punkty).

Fot. 1a, 1b. Porażenie biologiczne elewacji ocieplonej systemem ETICS

Fot. 1a, 1b. Porażenie biologiczne elewacji ocieplonej systemem ETICS

Fot. 2. Zamakanie na skutek opadów atmosferycznych (opis w tekście).

Fot. 2. Zamakanie na skutek opadów atmosferycznych (opis w tekście).

Fot. 3. Efekt „biedronki” na ocieplonej elewacji

Fot. 3. Efekt „biedronki” na ocieplonej elewacji

Skutkom pokazanym na fot. 1 i fot. 2 można w pewnym stopniu zapobiegać. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie wymaganych właściwości tynków (lub tynków i farby) wynikających z oddziaływujących obciążeń. Proszę zwrócić uwagę, że tynk zewnętrzny zawsze będzie narażony na oddziaływanie wody/wilgoci z opadów atmosferycznych. A pełni on funkcję ochronną dla przegrody (pomijam tu kwestie estetyki i wyglądu samej elewacji).

Szczególnie niebezpieczne są silne opady atmosferyczne w połączeniu z porywistym wiatrem (zacinający deszcz) oraz ulewy. Ochroną ścian przed zamoknięciem są okapy dachów. Już niewielki okap przy bezwietrznej pogodzie jest w stanie chronić ścianę przed zalaniem wodą. Problem jednakże pojawia się przy jednoczesnym oddziaływaniu wiatru i opadów atmosferycznych. To łączne oddziaływanie zależy jednak od bardzo wielu czynników, związanych zarówno z wysokością budynku i jego bryłą, wielkością opadów i głównym kierunkiem wiatrów, jak i lokalnym ukształtowaniem terenu takim jak kierunek ulic, umiejscowienie budynku (stok, dolina, wzniesienie), gęstość i rodzaj zabudowy, czy obecność terenów zadrzewionych. Inne jest także oddziaływanie wiatru na stronę nawietrzną i zawietrzną.

Przesiąkanie wody w ścianę (fot. 2) może prowadzić do jego destrukcji. Ani tynk ani farba nie jest hydroizolacją, cechuje się pewną nasiąkliwością. Oznacza to, że warstwa tynku oraz w wielu sytuacjach podłoża bezpośrednio pod tynkiem będzie mokra. Konsekwencją może być destrukcja warstw bezpośrednio pod tynkiem jak i samego tynku. Do tego dochodzi kwestia porażenia biologicznego (mchy, algi czy grzyby pleśniowe) oraz osadzania się zanieczyszczeń, któremu może sprzyjać zarówno usytuowanie obiektu (bliskość lasów, zbiorników wodnych, dróg, itp.) jak i niewłaściwy dobór samego tynku.

Mniejsze lub większe wchłanianie wody przez tynk (lub farbę) podczas opadów jest faktem. Opisuje ją współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w, oznaczający zdolność wchłaniania wody przez powierzchnię materiału i jej przebieg w czasie. Wchłonięta podczas opadów woda musi ulec wyparowaniu podczas okresów bez opadów. Zdolność odparowania wody z podłoża pod tynkiem zależy jednak od równoważnego oporu dyfuzyjnego Sd warstwy tynku. Dodatkowo w przegrodzie mamy do czynienia ze stałym ruchem ciepła i wilgoci (dyfuzja pary wodnej), a parametr Sd ma także wpływ na ewentualne pojawienie się wilgoci kondensacyjnej w przegrodzie.

Rodzaje tynków

Ze względu na opisane powyżej zjawiska rozróżnia się tynki hamujące wsiąkanie wody oraz tynki nie nawilżalne wodą. Za [6] można przyjąć, że warunkiem uznania tynku za nie nawilżalny wodą (hydrofobowy) jest spełnienie następujących warunków:

SD×w ≤ 0,2 kg/m h1/2
w ≤ 0,5 kg/m2 h1/2
Sd ≤ 2,0 m
gdzie:
S– równoważny opór dyfuzyjny [m]
µ - współczynnik oporu dyfuzyjnego
w – współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej [kg/m2 h1/2].

Spełnienie wymagania Sd×w zależy od grubości warstwy tynku, dyfuzyjność jest odwrotnie proporcjonalna do grubości.
Za tynki hamujące wsiąkanie wody uznaje się wyprawy dla których zachodzi relacja 0,5 < w ≤ 2,0 kg/m2 h1/2.
Do tego dochodzą właściwości wynikające z zastosowanego spoiwa samych tynków. Na warstwy elewacyjne stosuje się tynki akrylowe, mineralne, silikatowe lub silikonowe. Spotykane są także swoiste „hybrydy”, łączące cechy poszczególnych tynków. Zestawienie przykładowych cech różnych tynków strukturalnych pokazano w tabeli 1.

Tab. 1. Wybrane właściwości i cechy tynków strukturalnych

Tab. 1. Wybrane właściwości i cechy tynków strukturalnych

Zawsze przeanalizować trzeba specyfikę ocieplanego budynku (materiał z którego wykonano ściany zewnętrzne, kształt budynku, wymagania estetyczne inwestora), jego przeznaczenie i lokalizację oraz środki finansowe, którymi dysponuje inwestor. Najtańsze są tynki mineralne, z kolei najczęściej stosowane są akrylowe (m.in. ze względu na kolorystykę oraz łatwość stosowania).
Tynki mineralne występują w wersji do malowania (bezwzględnie wymagają pokrycia farbą) jak i w wersji barwionej, z dodatkiem hydrofobizatorów i polimerów zmniejszających wrażliwość na czynniki atmosferyczne. Są relatywnie sztywne i dostępne w ograniczonej barwie kolorystycznej (zwykle pastelowe odcienie), za to są dyfuzyjne dla pary wodnej.

Tynki akrylowe są elastyczne oraz niskonasiąkliwe. Mogą być barwione na niemal dowolny kolor (o wyjątkach w dalszej części tekstu) ale są szczelne dla pary wodnej (dlatego nie stosuje się ich np. w systemach z wełną mineralną). Z drugiej strony łatwo się brudzą oraz mogą być podatne na korozję biologiczną. Dyspersyjne tynki silikatowe są dyfuzyjne dla pary wodnej i ze względu na wysokie pH znacznie mniej podatne na korozję biologiczną. Cechują się jednak wyższą nasiąkliwością niż akrylowe. Występują w znacznie mniejszej gamie kolorystycznej. Tynki silikonowe łączą zalety tynków akrylowych i mineralnych. Z reguły są nienasiąkliwe i hydrofobowe, przez co zmniejsza się ich podatność na zanieczyszczenia oraz korozję biologiczną.

Sam tynk to nie wszystko…

Przykładowo tynki silikonowe często są reklamowane jako „samooczyszczające” a ma przemawiać za tym ich hydrofobowość. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Za efekt „samooczyszczenia” odpowiada wypadkowa kilku parametrów. Wspomniane powyżej wymagania (µ/Sd, w oraz ich kombinacja) decydują o bezpośredniej ochronie elewacji przed deszczem. Na podatność na zabrudzenia oraz korozję biologiczną wpływ mają też inne czynniki. Do tego zawartość żywic silikonowych nie jest normowana, dlatego tynki silikonowe różnych producentów mogą się diametralnie różnić parametrami i właściwościami.

Tynk elewacyjny jest tynkiem strukturalnym, tzn. jego wygląd zależy między innymi od stosu okruchowego (średnicy i udziału kruszywa). Ma to jednak wpływ także na wrażliwość czy podatność na osadzanie się zanieczyszczeń. Obecność „grubych ziaren” (są to tzw. ziarna fakturujące) ma wpływ na tzw. powierzchnię rozwinięcia, im jest ona większa tym brud i zarodniki mają potencjalnie więcej możliwości na osadzenie się w zagłębieniach pomiędzy grubymi ziarnami. Z drugiej strony zbyt mała ich ilość powoduje, że są one rzadko rozmieszczone na powierzchni, przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia sama dyspersja, która przy wysychaniu kurczy się, tworząc charakterystyczne „dziurki” w wyprawie tynkarskiej (fot. 4).

Fot. 4a, 4b, 4c. 4d. Charakterystyczne „dziurki” w wyprawie elewacyjnej mają wpływ na podatność elewacji na zabrudzenia i porażenie biologiczne. Zwykle sięgają one do podłoża (fot. 4b). Ich wielkość (fot. 4c, fot 4d) zależy także od uziarnienia kruszywa tynku strukturalnego.

Fot. 4a, 4b, 4c. 4d. Charakterystyczne „dziurki” w wyprawie elewacyjnej mają wpływ na podatność elewacji na zabrudzenia i porażenie biologiczne. Zwykle sięgają one do podłoża (fot. 4b). Ich wielkość (fot. 4c, fot 4d) zależy także od uziarnienia kruszywa tynku strukturalnego.

Pokazany na fot. 2 tynk jest miejscami wręcz mokry. Obecność wody, zwłaszcza w podłożu jest wręcz katalizatorem rozwoju korozji biologicznej. Przy czym woda może pochodzić z opadów atmosferycznych lub z pary wodnej. Ten pierwszy przypadek, pokazany na ww. zdjęciu jest bezpośrednim następstwem zarówno nasiąkliwości powierzchniowej jak i zdolności odpychania wody przez powierzchnię tynku. Na powierzchni hydrofobowej tworzy się mennisk wypukły – woda nie zwilża powierzchni lecz się na niej perli. Zanieczyszczenia oraz zarodniki są spłukiwane przez opady atmosferyczne. Dodatkowo sam tynk chroniony jest przed dodatek biocydów. Aby jednak ich działanie było skuteczne, wymagane jest pewne minimalne stężenie. Z biegiem czasu oraz na skutek oddziaływań atmosferycznych trzeba się liczyć z tendencją spadkową.

Dlatego żaden tynk nie będzie „wiecznie” odporny na korozję biologiczną oraz zanieczyszczenia. Aby jednak wydłużyć okres działania ochronnego substancji biobójczych producenci dodają do tynków tzw. biocydy kapsułowane. W czasie opadów atmosferycznych (zwłaszcza długotrwałych i intensywnych), na skutek zamoknięcia tynku dochodzi do wypłukiwania i spadku stężenia biocydów w wyprawie tynkarskiej. Po przekroczeniu tzw. minimalnego poziomu tynk zaczyna być podatny na rozwój grzybów i alg. Rolą biocydów kapsułowanych, po ustaniu opadów i podczas wysychania tynku jest zwiększenie stężenia tak, aby ochrona przed korozją biologiczną była znów aktywna. Dlatego istotne jest, wbrew pozorom, nie tylko wysokie początkowe stężenie biocydów ale przede wszystkim odporność na ich wymywanie oraz szybkość uwalniania (nawet gdy początkowe stężenie nieznacznie przekracza minimalne, gwarantujące ochronę biobójczą). A na to ma wpływ wspomniana początkowo nasiąkliwość początkowa i zdolność wysychania (czyli niski opór dyfuzyjny). Dlatego nie bez znaczenia jest także rodzaj i ilość żywic dysperyjnych, rodzaj i ilość dodatków hydrofobizujacych, jak również wypełniaczy i barwników. To wszystko tworzy rodzaj naczyń połączonych, spiętych rzeczywistą odpornością na mankamenty pokazane na fot. 1 i 2. Niektórzy producenci dodatkowo wykonują badania odporności wybranych tynków i wymalowań na korozję biologiczną (porost alg i mchów).

Znacznie trudniejszy do wyeliminowania jest problem zawilgocenia kondensacyjnego. Pokazane na fot. 1 porażenie może mieć swój początek w kondensacji miedzywarstwowej. Wyeliminowanie tego zjawiska to obowiązek projektanta (jeżeli projekt jest wykonywany). Jeżeli nie ma takiego wymogu, to odpowiedzialność za ich wykonanie (lub nie) i ewentualne konsekwencje ponosi wykonawca. Konieczność wyeliminowania kondensacji to wymóg Warunków technicznych [5].

Fot. 5. Skutek nakładania tynku silikatowego w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

Fot. 5. Skutek nakładania tynku silikatowego w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

Istotą ocieplenia jest zmniejszenie przepływu ciepła pomiędzy pomieszczeniami wewnętrznymi i powietrzem zewnętrznym. Nigdy nie dotyczy to samego ciepła, lecz ciepła i wilgoci. Rozkład temperatur w ścianie zależy od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, oporów przejmowania ciepła oraz oporów cieplnych każdej warstwy przegrody. Jednak w powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary wodnej, która dyfunduje przez przegrodę. Ilość wilgoci przenikająca przez przegrodę zależy od wilgotności względnej powietrza wewnątrz i na zewnątrz oraz oporów dyfuzyjnych warstw przegrody. W związku z tym należy tak dobrać warstwy systemu, aby można było wyeliminować możliwość zawilgocenia wnętrza przegrody na skutek powstania płaszczyzny bądź strefy kondensacji. W niektórych sytuacjach (np. przy stosowaniu nietypowych (ciemnych) kolorów tynków elewacyjnych, gdy docieplenie jest wykonywane na drewnianych ścianach) warto wykonać numeryczne obliczenia dla stanu niestacjonarnego (zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, uwzględnienie opadów, promieniowania słonecznego, itp.).

Na końcowy efekt mają wpływ również warunki aplikacyjne. Nie chodzi tylko o zbyt wysoką temperaturę, ale przede wszystkim o zbyt niską, czyli o okres jesienny i wiosenny. Jest to szczególnie istotne dla tynków silikatowych, które są wrażliwe na niskie temperatury i wysoką wilgotność powietrza. Rys. 1 pokazuje przykładowy, dobowy przebieg temperatury i wilgotności powietrza. Zakończenie prac powinno nastąpić w takim momencie, aby nałożony tynk uzyskał wymagane minimalne parametry przed zbytnim obniżeniem się temperatury. W przeciwnym razie efekt może być taki jak na fot. 5. Niektóre firmy dysponują specjalnymi dodatkami do tynków dyspersyjnych zwiększającymi odporność tynków na niższe temperatury i wilgotność powietrza.

Na warunki atmosferyczne wrażliwe są także niektóre tynki dekoracyjne. Jeżeli terminy realizacji nie pozwalają na zachowanie wymaganych czasów sezonowania, czy warunki atmosferyczne nie pozwalają na uzyskanie wymaganej odporności to nie należy stosować tego typu tynków (fot. 6).

Fot. 6a, 6b. Niektóre tynki dekoracyjne (na zdjęciu tynk typu „deska”) wymagają bardzo dokładnego przestrzegania wymaganych czasów sezonowania oraz zachowania wymaganych warunków aplikacyjnych

Fot. 6a, 6b. Niektóre tynki dekoracyjne (na zdjęciu tynk typu „deska”) wymagają bardzo dokładnego przestrzegania wymaganych czasów sezonowania oraz zachowania wymaganych warunków aplikacyjnych

Ciemna elewacja to nie problem?

Szczególnego podejścia wymagają tynki w ciemnych kolorach. Istotnym parametrem jest tu tzw. współczynnik odbicia światła rozproszonego. Jest to parametr opisujący jasność koloru. Dla „idealnej” bieli wynosi 100%, co oznacza całkowite odbicie, dla „idealnej” czerni wynosi 0%, co oznacza pełne pochłanianie. Analizując zachowanie się ciemnych kolorów można stwierdzić, że nagrzewają się one do dużo wyższej temperatury niż kolory jasne. Równie intensywnie będzie nagrzewać się warstwa zbrojąca. Roczny gradient temperatury może sięgać nawet 1000C, jednak znacznie niebezpieczniejsze są zarówno miejscowe różnice temperatur pomiędzy miejscami oddalonymi o kilka-kilkanaście centymetrów (fot. 7) jak i szokowa zmiana temperatury wywołana opadami atmosferycznymi. Dla dużych połaci generuje to znaczne naprężenia i odkształcenia.

Fot. 7a, 7b. Różnica temperatury powierzchni czarnego tynku pomiędzy miejscami oddalonymi o kilka-kilkanaście centymetrów (obszar zacieniony oraz w słońcu)

Fot. 7a, 7b. Różnica temperatury powierzchni czarnego tynku pomiędzy miejscami oddalonymi o kilka-kilkanaście centymetrów (obszar zacieniony oraz w słońcu)

Warstwa zbrojąca (zaprawa cementowa z siatką) jest elementem sztywnym. Wspomniane szokowe (szybkie) tempo zmian naprężeń i odkształceń mogą doprowadzić do powstania spękań/odspojeń zarówno elewacyjnych warstw systemu a nawet uszkodzenia płyt termoizolacyjnych, co zwykle powoduje wnikanie wody. Niekiedy dochodzi do kombinacji negatywnych wpływów czynników destrukcyjnych, czego efektem są efektowne, widoczne z daleka wykwity. Stanowią one tym większy problem, że zwykle wskazują na istnienie kilku przyczyn, których usunięcie niekiedy wymaga wykonania innych prac, niekoniecznie związanych z samym ociepleniem (fot. 8).

Fot. 8. Na tynkach w ciemnych kolorach często ujawniają się wady związane z błędami w wykonaniu innych prac budowlanych

Fot. 8. Na tynkach w ciemnych kolorach często ujawniają się wady związane z błędami w wykonaniu innych prac budowlanych

Nie oznacza to, że nie stosuje się systemów z ciemnymi tynkami. Na rynku dostępne są systemy dedykowane ciemnym kolorom. Zwykle jednak warstwa zbrojąca wykonana jest nie z zaprawy cementowej ale dyspersyjnej zaprawy polimerowej oraz tynków na bazie żywic akrylowych i silikonowych, co skutkuje zwiększoną elastycznością. Jednak taka warstwa zbrojąca cechuje się dużo mniejszą dyfuzyjnością od zaprawy cementowej. Oznacza to, że jest ona znacznie bardziej wrażliwa na ewentualne przecieki np. przez przyległe balkony/tarasy oraz kondensację (wymagane wykonanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla rzeczywistych a nie średniomiesięcznych warunków użytkowania ocieplanego obiektu oraz z użyciem rzeczywistych a nie normowych wartości µ/Sd, przynajmniej dla tynku i warstwy zbrojącej oraz farby).

Rys. 1. Przykładowy, dobowy przebieg temperatury i wilgotności powietrza.

Rys. 1. Przykładowy, dobowy przebieg temperatury i wilgotności powietrza.

Nie tylko tynk, ale i farba

Podobnie jak tynk, farba również może pełnić dwojaką rolę: dekoracyjną i ochronną. Te dwie funkcje są ze sobą ściśle związane. Jednak w takim przypadku trzeba analizować układ tynk–farba.
Odpowiedni wygląd wymalowania (czyli odporność na czynniki atmosferyczne) może zapewnić przede wszystkim dobranie rodzaju farby (co za tym idzie właściwości i parametrów) do rodzaju i intensywności obciążeń (klasy ekspozycji), rodzaju podłoża, warunków cieplno-wilgotnościowych, itp. Oczywiście trzeba uwzględnić ewentualne specyficzne wymagania dla danego obiektu/miejsca zastosowania jak również koszty.

Do podstawowych wymagań stawianych powłokom malarskim zaliczyć należy:

 • niską nasiąkliwość,
 • wysoką dyfuzyjność,
 • przyczepność do podłoża,
 • odporność na czynniki atmosferyczne.

Przez odporność na czynniki atmosferyczne należy rozumieć odporność na wodę opadową (opady, śnieg), na UV, zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu itp. z czym wiąże się stabilność koloru, odporność na zabrudzenia, rozwój alg, grzybów pleśniowych, itp. Do specyficznych wymagań zaliczyć należy np. odporność na chlorki znajdujące się w bryzie, gdy budynek zlokalizowany jest przy plaży.

Do podstawowych rodzajów farb stosowanych w systemach ETICS zaliczyć należy:

 • farby silikatowe,
 • farby silikonowe,
 • farby dyspersyjne.

Farby silikatowe występują w dwóch odmianach. Dwuskładnikowa farba silikatowa to tzw. czysta farba silikatowa, bez dodatków organicznych). Nie jest stosowana w systemach ETICS. Przez dodatki organiczne (dyspersje tworzyw sztucznych) można zmodyfikować właściwości czystej farby silikatowej, tak aby zmniejszyć jej chłonność kapilarną (klasyfikując jako hydrofobowe) przy zachowaniu dyfuzyjności dla pary wodnej (Sd nie wyższe niż 0,1–0,5 m). To druga odmiana – tzw. dyspersyjna farba silikatowa. Jest to już farba jednoskładnikowa, dzięki czemu poprawiają się właściwości aplikacyjne, zachowuje ona jednak charakter farby mineralnej. Cechuje się wysokim pH, co sprzyja ich odporności na korozję biologiczną, jednak ogranicza to paletę kolorystyczną. Farby silikatowe są wrażliwe na warunki podczas aplikacji (zalecana temperatura aplikacji przynajmniej +100C przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%, brak opadów i silnego nasłonecznienia).

Farby silikonowe to farby na bazie spoiw z emulsji żywicy silikonowej oraz dyspersji tworzyw sztucznych, dla których zachowana zostaje wysoka paroprzepuszczalność przy niewielkiej nasiąkliwości i chłonności kapilarnej. Dyspersja tworzyw sztucznych odpowiada za przyczepność do podłoża i wiązanie (nie jest to tylko fizyczne wysychanie lecz także reakcja chemiczna), natomiast żywica silikonowa za hydrofobowość powierzchni. Tego typu farby są także bardzo odporne na oddziaływania atmosferyczne. Specyficzną cechą farb silikonowych jest ich odporność na zabrudzenia i korozję mikrobiologiczną – hydrofobowość w połączeniu ze specyficzną strukturą powierzchni oraz niską nasiąkliwością powoduje, że nie osadza się na niej brud i mikroorganizmy. Są także trwałe i odporne mechanicznie. Podobnie jak dla tynków silikonowych, różnice w parametrach i właściwościach farb silikonowych różnych producentów mogą być znaczne.

Farby dyspersyjne to najliczniejsza grupa wymalowań. Produkowane są na bazie wodnej dyspersji tworzyw sztucznych (zwykle akrylowych). Ich właściwości są bardzo różne, w zależności od zastosowanej bazy. Dyfuzyjność zależy od bazy (spoiwa) farby (zwykle jest ona niewielka), stąd ich bezkrytyczne zastosowanie może powodować późniejsze problemy. Za to ich nasiąkliwość jest zwykle niewielka. Wiążą nie na skutek reakcji chemicznej lecz poprzez odparowanie wody. Są tanie i łatwe w zastosowaniu.

Pośrednimi rodzajami farb są swoiste hybrydy, np. silikonowo-akrylowa czy silikatowo-silikonowa. Choć część z nich jest wynikiem szukania oszczędności w kosztach produkcji i/lub wynikiem marketingowej kreatywności producentów, to prawidłowo zastosowane spełniają swoją rolę.    

Literatura

 1. Instrukcja nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania, ITB, 2009
 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, ITB, 2019
 3. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2015
 4. PN-EN ISO PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej – Metody obliczania
 5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r, poz. 1065
 6. DIN 4108-3:2014-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Wsparcie dla rynku biometanu

Wsparcie dla rynku biometanu Wsparcie dla rynku biometanu

Polska ma potencjał, by zostać jednym z największych producentów biometanu w UE. Rozwój polskiego sektora wytwarzania tego gazu wymaga jednak odpowiednich regulacji prawnych.

Polska ma potencjał, by zostać jednym z największych producentów biometanu w UE. Rozwój polskiego sektora wytwarzania tego gazu wymaga jednak odpowiednich regulacji prawnych.

Anna Ruszczak news Ochrona przed wysokimi opłatami za ciepło systemowe

Ochrona przed wysokimi opłatami za ciepło systemowe Ochrona przed wysokimi opłatami za ciepło systemowe

Rząd wprowadza rozwiązania przeciw wzrostowi cen ciepła. Od 1 lutego 2023 r. obowiązuje nowy mechanizm chroniący przed wysokimi opłatami za ciepło systemowe ponoszonymi przez gospodarstwa domowe lub instytucje...

Rząd wprowadza rozwiązania przeciw wzrostowi cen ciepła. Od 1 lutego 2023 r. obowiązuje nowy mechanizm chroniący przed wysokimi opłatami za ciepło systemowe ponoszonymi przez gospodarstwa domowe lub instytucje użyteczności publicznej.

Anna Ruszczak news Miliard złotych w rządowym programie „Energia dla wsi”

Miliard złotych w rządowym programie „Energia dla wsi” Miliard złotych w rządowym programie „Energia dla wsi”

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi” startuje 25 stycznia 2023 r. Dofinansowanie na instalacje OZE przeznaczone jest dla rolników i spółdzielni energetycznych.

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi” startuje 25 stycznia 2023 r. Dofinansowanie na instalacje OZE przeznaczone jest dla rolników i spółdzielni energetycznych.

Anna Ruszczak news Dofinansowanie do OZE dla spółdzielni i wspólnot

Dofinansowanie do OZE dla spółdzielni i wspólnot Dofinansowanie do OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wystartował nabór wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o granty na OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wystartował nabór wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o granty na OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Anna Ruszczak news Więcej przyłączy do sieci ciepłowniczych to lepsze powietrze

Więcej przyłączy do sieci ciepłowniczych to lepsze powietrze Więcej przyłączy do sieci ciepłowniczych to lepsze powietrze

W 2022 roku w 14 miastach Polski, w których działa PGE Energia Ciepła, do sieci ciepłowniczych zostały podłączone budynki o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną sięgającym 220 MWt. To sposób na poprawę...

W 2022 roku w 14 miastach Polski, w których działa PGE Energia Ciepła, do sieci ciepłowniczych zostały podłączone budynki o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną sięgającym 220 MWt. To sposób na poprawę jakości powietrza, ponieważ użytkownicy ciepła systemowego odchodzą od ogrzewania domowymi piecami i lokalnymi kotłowniami węglowymi.

Anna Ruszczak news Bezemisyjne nowe budynki od 2028 roku

Bezemisyjne nowe budynki od 2028 roku Bezemisyjne nowe budynki od 2028 roku

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD). Projekt przewiduje, że od 2028 r. wszystkie...

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD). Projekt przewiduje, że od 2028 r. wszystkie nowe budynki w UE mają być zeroemisyjne, a budynki publiczne mają spełniać ten warunek już od 2026 r.

Redakcja news Budynki w Polsce zostaną podzielone na klasy

Budynki w Polsce zostaną podzielone na klasy Budynki w Polsce zostaną podzielone na klasy

Ministerstwo Rozwoju konsultuje przepisy, które wprowadzą klasyfikacje budynków w skali od A+ do G. Jednocześnie na forum unijnym trwają prace nad zmianą dyrektywy o efektywności energetycznej budynków,...

Ministerstwo Rozwoju konsultuje przepisy, które wprowadzą klasyfikacje budynków w skali od A+ do G. Jednocześnie na forum unijnym trwają prace nad zmianą dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, która ma przyspieszyć renowację najsłabiej ocieplonych nieruchomości.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Redakcja news Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej

Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP złożył petycję do Komisji Europejskiej w sprawie: potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczącej wspólnego systemu podatku...

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP złożył petycję do Komisji Europejskiej w sprawie: potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zwolnienie z VAT cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków, z uwagi na obserwowany wzrost cen energii na rynkach światowych, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie...

Redakcja Wiek mieszkań a zużycie energii

Wiek mieszkań a zużycie energii Wiek mieszkań a zużycie energii

Nie sposób nie wspomnieć o istniejących, eksploatowanych budynkach, wymagających często głębokiej modernizacji. Są oczywiście programy wspierające takie przedsięwzięcia, ale ze statystyką dyskutować się...

Nie sposób nie wspomnieć o istniejących, eksploatowanych budynkach, wymagających często głębokiej modernizacji. Są oczywiście programy wspierające takie przedsięwzięcia, ale ze statystyką dyskutować się nie da.

Beata Kluczberg, Jerzy Żurawski, Krzysztof Szymański Zarządzanie energią w budynkach – czy to obowiązek?

Zarządzanie energią w budynkach – czy to obowiązek? Zarządzanie energią w budynkach – czy to obowiązek?

Cyfryzacja świata stworzyła nowe możliwości, ale także i nowe oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej. W konsekwencji prawie każde urządzenie jest wyposażone w bardziej lub mniej zawansowany...

Cyfryzacja świata stworzyła nowe możliwości, ale także i nowe oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej. W konsekwencji prawie każde urządzenie jest wyposażone w bardziej lub mniej zawansowany moduł sterowania. Symbolem nowoczesności stały się rozwiązania, zawierające elementy „inteligentnego” funkcjonowania.

Anna Ruszczak news Pomorze rozbudowuje system ciepłowniczy

Pomorze rozbudowuje system ciepłowniczy Pomorze rozbudowuje system ciepłowniczy

Reda, dotąd zasilana przez miejską ciepłownię Koksik, została właśnie podłączona do gdyńsko-rumskiej sieci ciepłowniczej OPEC, do której ciepło dostarcza elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gdyni. To...

Reda, dotąd zasilana przez miejską ciepłownię Koksik, została właśnie podłączona do gdyńsko-rumskiej sieci ciepłowniczej OPEC, do której ciepło dostarcza elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gdyni. To pomoże zmniejszyć w Redzie emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, a mieszkańcy będą mniej płacić za ciepło.

Sabina Augustynowicz news Biznes i potencjał zielonej energii

Biznes i potencjał zielonej energii Biznes i potencjał zielonej energii

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Redakcja news Certyfikat energetyczny obowiązkowy od kwietnia

Certyfikat energetyczny obowiązkowy od kwietnia Certyfikat energetyczny obowiązkowy od kwietnia

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich nowych budynków. Jego wykonanie to dodatkowy koszt dla właścicieli nieruchomości.

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich nowych budynków. Jego wykonanie to dodatkowy koszt dla właścicieli nieruchomości.

Anna Ruszczak news Rozwiązania smart a prąd i ogrzewanie

Rozwiązania smart a prąd i ogrzewanie Rozwiązania smart a prąd i ogrzewanie

Wzrost cen energii sprawia, że właściciele i zarządcy mieszkań, biur czy powierzchni magazynowych szukają oszczędności. Pomagają w tym rozwiązania automatyzujące zarządzanie zużyciem energii. Z poziomu...

Wzrost cen energii sprawia, że właściciele i zarządcy mieszkań, biur czy powierzchni magazynowych szukają oszczędności. Pomagają w tym rozwiązania automatyzujące zarządzanie zużyciem energii. Z poziomu smartfona można m.in. dostosowywać temperaturę w pomieszczeniach, włączać i wyłączać oświetlenie, a także obsługiwać automatyczne karnisze. Tego typu rozwiązania pozwalają wypracować redukcję zużycia energii nawet o połowę.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Anna Ruszczak news Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Anna Ruszczak news Co trzeba wiedzieć o zmianach w ustawie gazowej w 2023 roku?

Co trzeba wiedzieć o zmianach w ustawie gazowej w 2023 roku? Co trzeba wiedzieć o zmianach w ustawie gazowej w 2023 roku?

Ustawa gazowa zamraża ceny gazu m.in. dla gospodarstw domowych - na poziomie cen z 2022 r. Sprzedawcy gazu mają obowiązek stosowania maksymalnej ceny w wysokości 200,17 zł za MWh do 31 grudnia 2023 r....

Ustawa gazowa zamraża ceny gazu m.in. dla gospodarstw domowych - na poziomie cen z 2022 r. Sprzedawcy gazu mają obowiązek stosowania maksymalnej ceny w wysokości 200,17 zł za MWh do 31 grudnia 2023 r. Otrzymają oni z budżetu państwa odpowiednie rekompensaty.

Redakcja Sposoby na oszczędzanie energii w budynkach

Sposoby na oszczędzanie energii w budynkach Sposoby na oszczędzanie energii w budynkach

Istnieje szereg prostych sposobów na to, by zaoszczędzić energię w budynku wielorodzinnym, nie wydając przy tym pieniędzy. Wymagają one jednak solidarnego działania wszystkich lokatorów. Oprócz działań...

Istnieje szereg prostych sposobów na to, by zaoszczędzić energię w budynku wielorodzinnym, nie wydając przy tym pieniędzy. Wymagają one jednak solidarnego działania wszystkich lokatorów. Oprócz działań bezkosztowych, warto także rozważyć rozwiązania wymagające inwestycji, ponieważ nakłady finansowe zwrócą się w postaci niższych rachunków.

Anna Ruszczak news Polacy przyspieszyli inwestycje w wymianę źródeł ciepła

Polacy przyspieszyli inwestycje w wymianę źródeł ciepła Polacy przyspieszyli inwestycje w wymianę źródeł ciepła

Wielu Polaków było zmuszonych w ostatnim roku do oszczędzania energii elektrycznej i ciepła. Od niedawna zaczęli kontrolować takie kwestie, jak wyłączanie nieużywanych sprzętów z gniazdek, utrzymywanie...

Wielu Polaków było zmuszonych w ostatnim roku do oszczędzania energii elektrycznej i ciepła. Od niedawna zaczęli kontrolować takie kwestie, jak wyłączanie nieużywanych sprzętów z gniazdek, utrzymywanie niższej temperatury w mieszkaniu czy zakręcanie wody. Sporo osób przyspieszyło decyzję o wymianie źródła ciepła czy ociepleniu domu.

Redakcja Obowiązki zarządcy nieruchomości w zakresie ogrzewania mieszkań

Obowiązki zarządcy nieruchomości w zakresie ogrzewania mieszkań Obowiązki zarządcy nieruchomości w zakresie ogrzewania mieszkań

Panuje błędne przekonanie, że mieszkańcy są stronami umowy o dostarczanie ciepła do danego lokalu mieszkalnego w bloku. Ogrzewanie poszczególnych mieszkań wymaga zawarcia przez zarządcę nieruchomości umowy...

Panuje błędne przekonanie, że mieszkańcy są stronami umowy o dostarczanie ciepła do danego lokalu mieszkalnego w bloku. Ogrzewanie poszczególnych mieszkań wymaga zawarcia przez zarządcę nieruchomości umowy z dostawcą ciepła.

Sabina Augustynowicz Kontrowersje wokół rozliczania kosztów ciepła

Kontrowersje wokół rozliczania kosztów ciepła Kontrowersje wokół rozliczania kosztów ciepła

Debata redakcyjna na temat rozliczania kosztów mediów, wiarygodności odczytów i sposobów na ich uwiarygodnienie z udziałem: Jolanty Janasik – prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych...

Debata redakcyjna na temat rozliczania kosztów mediów, wiarygodności odczytów i sposobów na ich uwiarygodnienie z udziałem: Jolanty Janasik – prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (online); Andrzeja Rajkiewicza z Narodowej Agencji Poszanowania Energii (online); Wojciecha Koniecznego – szkoleniowca, zarządcy, biegłego sądowego; Jacka Janasa – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości i biegłego sądowego; Krzysztofa Cichowskiego – eksperta w dziedzinie...

Redakcja Oszczędzanie energii w bloku

Oszczędzanie energii w bloku Oszczędzanie energii w bloku

Jednym z podstawowych sposobów na zmniejszenie rachunków w budynku wielorodzinnym jest przeprowadzenie termomodernizacji. Oprócz oszczędności jej zaletą jest korzystny wpływ na środowisko.

Jednym z podstawowych sposobów na zmniejszenie rachunków w budynku wielorodzinnym jest przeprowadzenie termomodernizacji. Oprócz oszczędności jej zaletą jest korzystny wpływ na środowisko.

Anna Ruszczak news Warto przygotować się już dziś do następnego sezonu grzewczego

Warto przygotować się już dziś do następnego sezonu grzewczego Warto przygotować się już dziś do następnego sezonu grzewczego

Kryzys energetyczny, rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie są wyzwaniem nie tylko dla indywidualnych odbiorców, ale i samorządów. Jedni i drudzy mają do dyspozycji szereg działań i dotacji, z których mogą...

Kryzys energetyczny, rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie są wyzwaniem nie tylko dla indywidualnych odbiorców, ale i samorządów. Jedni i drudzy mają do dyspozycji szereg działań i dotacji, z których mogą skorzystać, żeby obniżyć ich wysokość.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.