administrator24.info

Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać im bezpieczeństwo.

Zobacz także

ALEO.com Podpowiadamy, gdzie szukać zaufanych firm budowlanych w Twojej okolicy

Podpowiadamy, gdzie szukać zaufanych firm budowlanych w Twojej okolicy Podpowiadamy, gdzie szukać zaufanych firm budowlanych w Twojej okolicy

Firmy budowlane i remontowe należą do najpopularniejszych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce. Nic w tym dziwnego: dobrej koniunkturze sprzyja przede wszystkim boom na rynku nieruchomości i duże...

Firmy budowlane i remontowe należą do najpopularniejszych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce. Nic w tym dziwnego: dobrej koniunkturze sprzyja przede wszystkim boom na rynku nieruchomości i duże zapotrzebowanie na usługi tego typu. Jednocześnie znalezienie zaufanych i rzetelnych partnerów nie zawsze jest proste: wiele osób boryka się z problemem braku dostępności załóg lub jakością samych prac. Znalezienie dobrej firmy remontowo-budowlanej wcale nie musi być jednak trudne, co więcej: może...

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki nad fiordami

Polskie Pojemniki nad fiordami Polskie Pojemniki nad fiordami

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr,...

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr, z czego jeden jest dzielony na pół. Każda rodzina musi posiadać swój zestaw kubłów, do których musi zapewnić dostęp, zwłaszcza w zimie. Pojemniki wolnostojące wymagają zimą odśnieżania wokół oraz do trasy, którą porusza się śmieciarka. Nowoczesne rozwiązania w zakresie sortowania i składowania odpadów...

Cedar-Pol Estetyczne i profesjonalne wiaty śmietnikowe. Prezentacja wiat ADM.pl

Estetyczne i profesjonalne wiaty śmietnikowe. Prezentacja wiat ADM.pl Estetyczne i profesjonalne wiaty śmietnikowe. Prezentacja wiat ADM.pl

Zarządcy nieruchomości w swojej codziennej pracy zmagają się z różnorodnymi problemami. Okazuje się, że czasem niewielkie rozwiązania znacząco poprawiają komfort mieszkalnictwa i zadowolenie mieszkańców.

Zarządcy nieruchomości w swojej codziennej pracy zmagają się z różnorodnymi problemami. Okazuje się, że czasem niewielkie rozwiązania znacząco poprawiają komfort mieszkalnictwa i zadowolenie mieszkańców.

Tereny zabaw dziecięcych stanowią ważny element funkcjonalny osiedli mieszkaniowych. Według badań psychologów wyposażenie tych terenów jest często zbyt monotonne, a to powoduje, że korzystające z nich dzieci nie rozwijają w dostatecznym stopniu swojej sprawności fizycznej. Urządzenia zabawowe, ustawione w ściśle określonej przestrzeni, szybko się im nudzą, nie pobudzają wyobraźni oraz nie pełnią funkcji edukacyjnej.

Prowadzone od wielu lat analizy funkcjonowania tego typu obiektów wskazują na liczne błędy w ich programowaniu, projektowaniu i konserwacji, zagrażające zdrowiu dzieci. Ponadto place zabaw zwykle uwzględniają potrzeby dzieci w wieku do 7 lat, a tylko niewiele z nich ma wyposażenie odpowiednie dla dzieci starszych i młodzieży.

Dobry projekt powinien włączać do dziecięcych zabaw najbliższe otoczenie miejsca, w którym są ustawione urządzenia zabawowe - trawniki i tereny zieleni. Wówczas plac stanie się ogrodem dziecięcych zabaw. Jednak stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego ogrodu zabaw dziecięcych wymaga rozważenia wielu kwestii. Istotny jest przede wszystkim pomysł na aranżację przestrzeni i właściwy dobór urządzeń zabawowych.

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki!

Nowe wymagania są tak skonstruowane, aby konieczne było korzystanie z energii odnawialnej.

 

To z kolei powoduje, że stosowane będą układy hybrydowe dostarczające ciepło do budynków i tym samym rosnąć będzie znaczenie wymienników ciepła i węzłów cieplnych wraz z ich sterowaniem i automatyką.

 

Od wielu lat na rynku oferowane są węzły z automatyką i regulacją pozwalające obniżyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające sprawną obsługę i konserwację.

 

Lokalizacja i powierzchnia

Place zabaw powinny być usytuowane na tyle blisko budynków, aby z okien mieszkań można było bez problemu obserwować bawiące się dzieci. Natomiast ze względów bezpieczeństwa i zdrowotnych powinny być oddalone od ciągów komunikacji samochodowej i infrastruktury technicznej osiedla, np. linii wysokiego napięcia. Wybierając miejsce na ogród dziecięcy trzeba też pamiętać, że dochodzący z nich gwar nie powinien zakłócać spokoju mieszkańcom osiedla.

Podstawowe zasady lokalizacji i powierzchnię placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych określają polskie i europejskie normy oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1, 2].

Na podstawie tych dokumentów i innych materiałów można przyjąć następujące zasady budowy i aranżacji placów zabaw:

1. Place zabaw dla dzieci najmłodszych - do 7 lat:

 • wskaźnik powierzchni terenu w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 0,6 m2,
 • powierzchnia placu - 50-150 m2,
 • odległość od okien budynków - min. 15 m;

2. Place zabaw dla dzieci w wieku 7-12 lat:

 • wskaźnik powierzchni terenu w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 1 m2,
 • odległość od okien budynków - min. 15 m;

3. Wszystkie tereny rekreacji dzieci i młodzieży powinny być zlokalizowane w odległości co najmniej 10 m od linii ulic, parkingów oraz miejsc składowania i przechowywania nieczystości;

4. Teren placu zabaw powinien być nasłoneczniony co najmniej przez 4 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września), w godzinach od 10.00 do 16.00, a w zabudowie śródmiejskiej dopuszczalne są 2 godziny;

5. Powierzchnia przydomowej zieleni wypoczynkowej na terenie osiedla powinna wynosić co najmniej 50% terenu netto, a przeznaczoną na rekreację dla dzieci i młodzieży liczy się według wskaźnika 10 m2/1 mieszkańca.

Bardziej szczegółowe wskaźniki powierzchni, jaką powinien zajmować teren rekreacji dziecięcej, zawarte są w opracowaniach dotyczących projektowania architektonicznego. Znaleźć w nich można na przykład wskaźniki powierzchni placów zabaw dla określonych grup wiekowych dzieci [3]:

 • od 0 do 6 lat - 0,6 m2/osobę,
 • od 6 do 12 lat - 0,5 m2/osobę,
 • od 12 do 18 lat - 0,9 m2/osobę,
 • ponad 18 lat - 1,5 m2/osobę.

Podane są w nich także inne wskaźniki ważne dla bezpieczeństwa dzieci, np. odległość placu zabaw od osi napowietrznych linii wysokiego napięcia, która powinna wynosić nie mniej niż 19 m.

Grupy wiekowe

Plac zabaw nie tylko dostarcza dziecku rozrywek, ale jest też miejscem rozwijania jego sprawności motorycznej, edukacji oraz budowania świadomości społecznej, ekologicznej i wrażliwości na piękno. Dlatego tak ważne jest odpowiednie opracowanie jego programu, który powinien uwzględniać również i to, że z placu zabaw równocześnie korzystają dzieci w różnym wieku. Wszystkie elementy programowe na placu zabaw należy więc dostosować do potrzeb psychofizycznych różnych grup wiekowych dzieci.

W ustaleniu programu placów zabaw mogą pomóc konsultacje społeczne. Na ich podstawie można bowiem określić grupę wiekową dominującą wśród dzieci mieszkających na osiedlu oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

Dzieci najmłodsze (do lat 5)

Dla dzieci w tym wieku najatrakcyjniejsze są żywe kolory - głównie czerwony, żółty i niebieski. Kolory zgaszone, np. szarości i delikatne pastele, wywołują uczucie smutku. Dlatego też w otoczeniu małego dziecka powinny przeważać kolory intensywne.

W tym okresie w rozwoju dziecka zabawy mają charakter statyczny i poznawczy. Na placach zabaw swoją aktywność koncentrują głównie na takich czynnościach, jak raczkowanie, czołganie się i bieganie na niewielkiej powierzchni, kopanie w piasku i wznoszenie z niego różnych budowli.

Wśród urządzeń nie może więc zabraknąć piaskownicy, którą powinny uzupełniać różnego rodzaju bujaki, niskie huśtawki oraz plansze i klocki do zabaw o charakterze edukacyjnym (puzzle przestrzenne złożone z kilku elementów).

Wysokość urządzeń przeznaczonych dla tej grupy dzieci powinna wynosić ok. 1 m. Bardzo ważny jest też rodzaj nawierzchni, po której poruszają się i na której bawią się najmłodsi (więcej o nawierzchni w dalszej części artykułu).

Przestrzeń przeznaczona dla najmłodszych dzieci, ze względu na ich bezpieczeństwo, powinna być oddzielona od pozostałych stref zabawowych - szpalerem niskich roślin, bezpieczną siatką itp.

Dzieci średnie (5-10 lat)

Strefy przeznaczone dla tej grupy wiekowej wymagają znacznie większej powierzchni - ok. 200-300 m2 i ze względu na panujący w nich hałas - wyizolowania. W czasie zabawy często bowiem dochodzi do konfliktów i rywalizacji, którym towarzyszą głośne spory. Dlatego projektanci sugerują budowanie tej strefy w większej odległości od okien budynków (ok. 20 m), niż zalecana jest w rozporządzeniu.

Potrzeby dzieci w tym wieku są bardzo różnorodne, w zależności od sprawności psychofizycznej, zainteresowań, dojrzałości społecznej i osobowości dziecka. Przy projektowaniu strefy trzeba uwzględnić wszystkie te potrzeby. Powinny więc znaleźć się w niej zarówno miejsca i urządzenia do zabaw indywidualnych, jak i grupowych (do gier zespołowych). Dzieci bowiem w tym wieku uczą się budować relacje społeczne.

Sprzęt do zabaw powinien być różnorodny, aby każde dziecko było w stanie znaleźć coś dla siebie. Najczęściej spotykane urządzenia to różnego rodzaju huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, przeplotnie i drabinki rozwijające sprawność motoryczną oraz różne kryjówki (np. domki i wigwamy).

Strefy dla dzieci średnich zwykle też wyposaża się w tory do jazdy na rowerze czy wrotkach oraz w niewysokie ścianki do wspinaczki. Budując takie ścianki, w ich otoczeniu koniecznie trzeba zaprojektować miękkie podłoże.

Dzieci starsze (10-14 lat)

W tym wieku coraz większe znaczenie mają gry i zabawy ruchowe, a także różne formy sportu. Dlatego w strefach dla tej grupy wiekowej powinny się znaleźć stoliki do gier w tenisa stołowego i niewielkie boiska do gier zespołowych. Tory do jazdy na rowerze czy wrotkach mogą być urozmaicone niewielkimi pochylniami.

Dużą atrakcją dla dzieci w tym wieku są również różnego rodzaju place dla poszukiwaczy przygód oraz urządzenia pozwalające na kreację i aranżację przestrzeni, a tym samym wspomagające rozwój wyobraźni.

Bezpieczeństwo dzieci

Nieprawidłowości w projektowaniu, montażu i późniejszej konserwacji urządzeń zabawowych to główna przyczyna wypadków na terenach rekreacji dla dzieci. Do najważniejszych błędów zagrażających ich bezpieczeństwu należą: nieprawidłowa nawierzchnia, niewłaściwe mocowanie i rozmieszczenie urządzeń, brak systematycznych przeglądów i konserwacji, odpowiedniego ogrodzenia i regulaminu.

Nawierzchnia

Zgodnie z normą PN-EN 1176 [4] bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw powinien zapewnić jego właściciel. Bezpieczną, czyli taką, której stopień amortyzacji jest dostosowany do wysokości urządzeń zlokalizowanych na placu zabaw i aktywności zabawowej dzieci.

Zabawy o dużej motoryce - ponieważ występuje w nich duże prawdopodobieństwo upadku, nawierzchnie powinny być miękkie: piasek, luźny, drobny żwir, wióry drewniane, rozdrobniona kora, miękkie tworzywa sztuczne (tartan).

Dla dzieci w wieku powyżej 6 lat dopuszczalne są również naturalne nawierzchnie gruntowe, żwirowe i tłuczniowe. Wtedy jednak trzeba zadbać o prawidłowe odwodnienie terenu. Przy urządzeniach o wysokości do 1 m mogą to być także nawierzchnie trawiaste.

Zabawy na wysokich urządzeniach o dużej i średniej motoryce - nawierzchnie miękkie: wióry drewniane, rozdrobniona kora, tworzywa sztuczne. Nie zaleca się nawierzchni trawiastych, ponieważ wydeptana murawa zmniejsza właściwości amortyzujące darni.

Zabawy o małej motoryce - wymagają przede wszystkim nawierzchni higienicznych i ciepłych, np. drewnianych czy gumowych, ponieważ bawią się w nie przede wszystkim małe dzieci.

Jazda na rowerze czy rolkach - przeznaczone na nią tory wymagają nawierzchni bitumicznych lub betonowych.

Gry zespołowe (zbijak, piłka nożna, siatkówka itp.) - mogą być rozgrywane na nawierzchniach gruntowych ulepszonych, żwirowych stabilizowanych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych.

Ulubionym miejscem zabawy najmłodszych dzieci są piaskownice. Ze względu na ich bezpieczeństwo ważne jest, aby piasek zawsze był czysty i pozbawiony kawałków szkła, twardego plastiku czy gałęzi. Dlatego piaskownicę trzeba często czyścić, a na noc i w niepogodne dni osłaniać gęstą siatką lub płachtą plastiku.

Najczęściej stosowane nawierzchnie możemy podzielić na:

 • sypkie (rozdrobniona kora, wióry drzewne, pola piaskowe) - aby pełniły funkcje amortyzujące, ich grubość powinna wynosić ok. 30 cm. Nadają się pod wszelkiego rodzaju wyciągi czy kolejki linowe (elementy poziome), ale nie należy stosować ich pod urządzeniami wymagającymi sztywnego posadowienia;
 • gumowe - mogą być wylewane lub wykonane z drobnych elementów, różnej wielkości płytek albo też kratek wypełnionych ziemią, w której rośnie trawa. Wybierając ten rodzaj nawierzchni, należy zwrócić uwagę, czy ma ona certyfikaty informujące, w jakim stopniu spełnia kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy). Kratki gumowe amortyzują upadek z wysokości do 3 m. Dobrze sprawdzają się zwłaszcza na placach zabaw na terenach podmiejskich;
 • dywanowe - wykonane z materiałów syntetycznych, rozwijane na miejscu. Wymagają analogicznych certyfikatów jak nawierzchnie gumowe.

Rozmieszczenie i montaż urządzeń zabawowych

Urządzenia zabawowe powinny być tak dobrane, aby z placu zabaw mogły korzystać dzieci w różnym wieku. Przy czym istotne jest, jakie grupy wiekowe dominują na osiedlu, bo dla nich trzeba przeznaczyć więcej urządzeń.

Lokalizując urządzenia zabawowe, warto zwrócić uwagę na to, aby:

- bujające się na huśtawkach dzieci nie zagrażały bezpieczeństwu przechodzących za nimi osób,

- zjeżdżalnie były tak ustawione, aby nie nagrzewały się od Słońca; nie powinny być więc skierowane na południe, najlepiej umieścić je w półcieniu. 

Ustawienie elementów zabawowych na placu zabaw musi uwzględniać bezpieczne strefy minimalne, przewidziane dla wszystkich znajdujących się na jego terenie urządzeń. Wzory pozwalające na określenie ich wielkości znajdują się w normie PN-EN 1176-1. Dotyczą urządzeń o wysokości większej niż 1,5 m.

Strefy bezpieczeństwa przewidziane dla huśtawek czy karuzeli są znacznie obszerniejsze. Dla większości dostępnych na rynku urządzeń zabawowych mających certyfikaty wielkość i kształt tych stref określona jest w dokumentacji technicznej. Minimalna bezpieczna strefa w obrębie wysokich urządzeń (4-6 m), huśtawek, karuzeli i zjeżdżalni musi być pokryta miękką, amortyzującą upadki nawierzchnią.

Wszystkie urządzenia znajdujące się na placu zabaw powinny mieć tabliczki znamionowe. Dostawca lub producent zobowiązany jest zamieścić w dokumentacji technicznej informacje o sposobie ich montażu, lokalizacji względem stron świata, ewentualnej konieczności odpowiedniego ukształtowania terenu oraz sposobu konserwacji. Przestrzeganie tych zaleceń jest bardzo ważne, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Przeglądy i konserwacja

Norma PN-EN 1176-1 i 7 narzuca konieczność przeprowadzania trzech rodzajów przeglądów urządzeń zabawowych na placach zabaw:

 • kontrola regularna - mająca charakter kontroli doraźnej, prowadzonej w sposób ciągły, co 1-7 dni,
 • kontrola funkcjonalna - co 1-3 miesiące, może ją przeprowadzić administrator lub wybrana przez niego i odpowiednio przeszkolona osoba, a wyniki kontroli należy wprowadzić do dokumentacji terenu zabaw,
 • kontrola podstawowa - prowadzona przez niezależnego specjalistę, jej celem jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcyjnych, ich posadowienia i nawierzchni.

Na podstawie wyników kontroli określa się zakres niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń zabawowych. Uszkodzone elementy należy niezwłocznie naprawić, a gdy nie jest to możliwe, trzeba zadbać o to, aby dzieci z nich nie korzystały. Wszystkie naprawy powinni wykonać fachowcy.

Piasek w piaskownicach, ze względów sanitarnych, należy wymieniać dwa razy w roku, a na polach piaskowych - raz w roku.

Ogrodzenie

Polskie akty prawne i normy nie wymagają grodzenia terenów zabaw dziecięcych. Wprowadzenie elementów wydzielających je z przestrzeni osiedla wynika z przesłanek racjonalnych. Ogrodzenie zapobiega bowiem spontanicznemu wybieganiu dzieci w trakcie zabawy poza obszar placu oraz chroni teren przed wtargnięciem zwierząt. Preferowana wysokość ogrodzenia dla tego typu terenów to zazwyczaj 1 m.

Budując ogrodzenie, szczególną uwagę należy zwrócić na sposób kształtowania wejścia na teren zabaw dziecięcych. Jego lokalizacja powinna uwzględniać główne kierunki komunikacyjne na terenie osiedla. Wejście na teren zabaw nie może w żaden sposób kolidować z urządzeniami zabawowymi.

Przy projektowaniu ogrodzenia trzeba też uwzględnić wjazd dla karetki pogotowia w razie ewentualnego wypadku. Dlatego w ogrodzeniu powinna znaleźć się bramka szerokości 2,15 m lub furtka szerokości 1,2 m pozwalająca na swobodne przejście sanitariuszy z noszami. Szerokość bramki wejściowej i mechanizmy zamykające muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami dziecięcymi.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest furtka otwierająca się na zewnątrz, także ze względu na utrudnienie zwierzętom dostępu na teren zabaw. Jeśli jest wyposażona w mechanizm samozamykający, czas na jej zamknięcie powinien wynosić co najmniej 5 sekund.

Regulamin

Powinien znajdować się na każdym placu zabaw. Tablicę informacyjną należy ustawić w widocznym miejscu. Poza zasadami funkcjonowania obszaru zabaw niezbędne są dane oraz telefon zarządcy terenu osiedla.

Dodatkowe elementy wyposażenia

Na terenie placów zabaw, poza urządzeniami przeznaczonymi do zabaw dziecięcych, powinny się znaleźć także ławki i śmietniki. Ławki (lub inne siedziska) ustawia się w miejscach, z których dobrze widoczny jest teren placu i możliwie blisko urządzeń zabawowych. Od ogrodzenia zaś powinien je dzielić 1 m. Śmietniki ustawia się w odległości 2-3 m od ławek i wejść na teren placu zabaw.

Ukształtowanie terenu

Zróżnicowana rzeźba terenu placu zabaw znacznie podnosi jego atrakcyjność. Pozwala na wydzielenie go z przestrzeni osiedla oraz oddzielenie stref przeznaczonych dla różnych grup wiekowych dzieci. Korzystne są niewysokie pagórki o nachyleniu do 30°. Można też zbudować sztuczne wzniesienia, pokryć je nawierzchnią tartanową i zamontować drewniane okrągłe elementy pionowe, ułatwiające dzieciom wspinanie się na wzgórze. Atrakcją będzie też tunel zjazdowy wbudowany w zbocze wzgórza.

Znaczenie i dobór roślin

Roślinność znajdująca się na terenie i w sąsiedztwie placów zabaw pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale i edukacyjną. Obserwując rozwój roślin, dzieci - zwłaszcza te najmłodsze - uczą się rozpoznawania przemian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku. Dziecku najłatwiej jest obserwować rośliny jednoroczne i bylinowe, gdyż przemiany, jakie w nich zachodzą, są dla niego najczytelniejsze. Rośliny te rozwijają się na tyle szybko, aby dziecko było w stanie zwrócić uwagę i zapamiętać wszystkie etapy rozwojowe rośliny.

Literatura

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 109, poz. 1156, ze zm.).
Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007.
PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw.
Gronostajska B.E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych osiedli wrocławskich z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Jak zbudować bezpieczny plac zabaw, materiały seminaryjne, I ogólnopolskie seminarium „Place zabaw", Warszawski Oddział Towarzystwa Placów zabaw, Warszawa 2000.
Kształtowanie, pielęgnacja i ochrona miejskich terenów rekreacyjnych, materiały ogólnopolskiej konferencji z cyklu Nauka - Praktyce, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 16 maja 2003 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marzena Suchocka Uszkodzenia drzew przy robotach budowlanych i remontowych w miastach

Uszkodzenia drzew przy robotach budowlanych i remontowych w miastach Uszkodzenia drzew przy robotach budowlanych i remontowych w miastach

Presja inwestycyjna na terenach miast staje się coraz bardziej dotkliwa dla drzew, które w świetle obecnie stosowanych praktyk budowlanych przegrywają zazwyczaj z infrastrukturą.

Presja inwestycyjna na terenach miast staje się coraz bardziej dotkliwa dla drzew, które w świetle obecnie stosowanych praktyk budowlanych przegrywają zazwyczaj z infrastrukturą.

mgr inż. Ewa Szadkowska Ochrona drzew na placu budowy

Ochrona drzew na placu budowy Ochrona drzew na placu budowy

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie...

Prace budowlane mają znaczący wpływ na roślinność znajdującą się zarówno wokół istniejącego już, remontowanego budynku, jak i obiektu nowopowstałego, jeszcze niewykończonego. Podczas prac budowlanych nie należy zapominać o ochronie drzew rosnących na terenie osiedla, które na czas remontu staje się niebezpiecznym dla roślin placem budowy.

mgr inż. Ewa Szadkowska Problem z hałasem… Co z robić jeśli osiedle usytuowane jest przy drodze?

Problem z hałasem… Co z robić jeśli osiedle usytuowane jest przy drodze? Problem z hałasem… Co z robić jeśli osiedle usytuowane jest przy drodze?

Jakie rozwiązania zaproponować mieszkańcom osiedla usytuowanego przy drodze, aby towarzyszący im na co dzień hałas i zgiełk ulicy nie stał się uporczywym problemem?

Jakie rozwiązania zaproponować mieszkańcom osiedla usytuowanego przy drodze, aby towarzyszący im na co dzień hałas i zgiełk ulicy nie stał się uporczywym problemem?

Anna Skórkowska Tam, gdzie nie rośnie trawnik...

Tam, gdzie nie rośnie trawnik... Tam, gdzie nie rośnie trawnik...

Warto zrezygnować z tradycyjnego myślenia o zagospodarowaniu przestrzeni terenów osiedlowych i – tam gdzie będzie to możliwe – zamiast trawników sadzić krzewy i krzewinki.

Warto zrezygnować z tradycyjnego myślenia o zagospodarowaniu przestrzeni terenów osiedlowych i – tam gdzie będzie to możliwe – zamiast trawników sadzić krzewy i krzewinki.

Anna Skórkowska Żywopłoty – co posadzić i jak pielęgnować?

Żywopłoty – co posadzić i jak pielęgnować? Żywopłoty – co posadzić i jak pielęgnować?

Gładkie, gęste ściany żywopłotów formowanych, nawet te najniższe, ujmują fragmenty terenu w ramy, porządkują przestrzeń i sprawiają, że wydaje się ona schludna i zadbana. To doskonały element zagospodarowania...

Gładkie, gęste ściany żywopłotów formowanych, nawet te najniższe, ujmują fragmenty terenu w ramy, porządkują przestrzeń i sprawiają, że wydaje się ona schludna i zadbana. To doskonały element zagospodarowania terenów osiedlowych.

Anna Skórkowska Kule duże i małe

Kule duże i małe Kule duże i małe

Projektując zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, szukajmy takich rozwiązań, które nawet najprostszym nasadzeniom nadadzą atrakcyjny charakter. Wykorzystajmy kulisty kształt koron drzew i krzewów,...

Projektując zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, szukajmy takich rozwiązań, które nawet najprostszym nasadzeniom nadadzą atrakcyjny charakter. Wykorzystajmy kulisty kształt koron drzew i krzewów, a także barwę ich liści.

Sabina Augustynowicz By śmietnik nie straszył

By śmietnik nie straszył By śmietnik nie straszył

Śmieci to obecnie jeden z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce. Ich segregacja, przechowywanie w pojemnikach i wywóz to sprawy, które wciąż wymagają odpowiedniego rozwiązania. Tym bardziej,...

Śmieci to obecnie jeden z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce. Ich segregacja, przechowywanie w pojemnikach i wywóz to sprawy, które wciąż wymagają odpowiedniego rozwiązania. Tym bardziej, że już weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Anna Skórkowska Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

Miejsca nieestetyczne, z których nie możemy zrezygnować, bo są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu osiedli mieszkaniowych – tak jak np. kontenery na śmieci – warto ukryć lub je „zneutralizować”, aby...

Miejsca nieestetyczne, z których nie możemy zrezygnować, bo są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu osiedli mieszkaniowych – tak jak np. kontenery na śmieci – warto ukryć lub je „zneutralizować”, aby nie szpeciły. Do tego celu wykorzystywane są różnego typu konstrukcje i altany śmietnikowe, ale nie tylko. Śmietnik można także schować wykorzystując do tego celu rozmaite gatunki i odmiany roślin.

Anna Skórkowska Ozdobne trawy w zieleni osiedlowej

Ozdobne trawy w zieleni osiedlowej Ozdobne trawy w zieleni osiedlowej

Ciągle szukamy nowych rozwiązań, pozwalających przekształcić osiedla w efektowną przestrzeń, pełną pięknych roślin, która sprawi, że mieszkańcy poczują się „u siebie”. Interesujące, a wciąż mało wykorzystywane...

Ciągle szukamy nowych rozwiązań, pozwalających przekształcić osiedla w efektowną przestrzeń, pełną pięknych roślin, która sprawi, że mieszkańcy poczują się „u siebie”. Interesujące, a wciąż mało wykorzystywane w nasadzeniach, są trawy.

Prezentacja: Produkty i Technologie Ławki parkowe i kosze na śmieci do przestrzeni publicznej

Ławki parkowe i kosze na śmieci do przestrzeni publicznej Ławki parkowe i kosze na śmieci do przestrzeni publicznej

Praktyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej to jedno z wiosennych wyzwań każdego administratora nieruchomości.

Praktyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej to jedno z wiosennych wyzwań każdego administratora nieruchomości.

Agnieszka Zygmunt Pnącza na osiedlu

Pnącza na osiedlu Pnącza na osiedlu

Cecha charakterystyczna pnączy to umiejętność wspinania się po ścianach elewacji, dzięki czemu sąsiadują z nią najbliżej, jak to tylko możliwe, i na największej powierzchni. Oddają w dodatku otoczeniu...

Cecha charakterystyczna pnączy to umiejętność wspinania się po ścianach elewacji, dzięki czemu sąsiadują z nią najbliżej, jak to tylko możliwe, i na największej powierzchni. Oddają w dodatku otoczeniu wszystko to, co produkują rośliny zielone. Swymi zaletami często mogą przyćmić inne rośliny.

Sabina Augustynowicz, Agnieszka Zygmunt Place zabaw i siłownie pod chmurką w świetle prawa

Place zabaw i siłownie pod chmurką w świetle prawa Place zabaw i siłownie pod chmurką w świetle prawa

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw.

mgr inż. Małgorzata Sobótka Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni

Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni

Projektowanie zieleni na osiedlach mieszkaniowych staje się coraz bardziej priorytetową kwestią. Jednocześnie wymaga coraz więcej zaangażowania, zarówno od administratora, jak i od mieszkańców. Aby przestrzeń...

Projektowanie zieleni na osiedlach mieszkaniowych staje się coraz bardziej priorytetową kwestią. Jednocześnie wymaga coraz więcej zaangażowania, zarówno od administratora, jak i od mieszkańców. Aby przestrzeń osiedla była piękna i funkcjonalna, potrzeba oryginalnych pomysłów i rozwiązań.

mgr inż. Ewa Szadkowska Jak podlewać?

Jak podlewać? Jak podlewać?

Podlewanie wierzchniej warstwy gleby nie stanowi wystarczającego źródła wody dla większości roślin; poprawia ich wygląd, ale nie pozwala na uzupełnienie rzeczywistych strat wody przez nie poniesionych....

Podlewanie wierzchniej warstwy gleby nie stanowi wystarczającego źródła wody dla większości roślin; poprawia ich wygląd, ale nie pozwala na uzupełnienie rzeczywistych strat wody przez nie poniesionych. Trzeba działać skuteczniej.

Paweł Puch Udostępnianie nagrań monitoringu

Udostępnianie nagrań monitoringu Udostępnianie nagrań monitoringu

W artykule „Określenie zasad monitoringu na osiedlach” z 2012 r. autor Paweł Puch podkreślał, że aktualnie (czyli 16 maja 2012 r.) zasady udostępniania nagrań z monitoringu nie są określone. Czy sytuacja...

W artykule „Określenie zasad monitoringu na osiedlach” z 2012 r. autor Paweł Puch podkreślał, że aktualnie (czyli 16 maja 2012 r.) zasady udostępniania nagrań z monitoringu nie są określone. Czy sytuacja uległa zmianie? Administrator osiedla, na którym mieszkam, uniemożliwił mi uzyskanie nagrania. Poinformował jedynie, że mogę złożyć wniosek na policję i tylko w takim przypadku nagranie zostanie jej udostępnione. Czy administrator miał prawo nie udostępnić nagrania - pyta Czytelniczka.

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Redakcja Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane

Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane

Altany i wiaty śmietnikowe nie tylko osłaniają nie zawsze estetyczne i często przepełnione kontenery na śmieci. Zamykane na klucz, chronią także przed wyrzucaniem odpadów przez osoby trzecie do nie swoich...

Altany i wiaty śmietnikowe nie tylko osłaniają nie zawsze estetyczne i często przepełnione kontenery na śmieci. Zamykane na klucz, chronią także przed wyrzucaniem odpadów przez osoby trzecie do nie swoich śmietników.

Redakcja Parkingi w przestrzeni miejskiej

Parkingi w przestrzeni miejskiej Parkingi w przestrzeni miejskiej

W miastach mieszka coraz więcej ludzi, na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów. Powoduje to coraz większą presję na powstawanie nowych przestrzeni parkingowych. Samorządy stają więc przed wyzwaniem...

W miastach mieszka coraz więcej ludzi, na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów. Powoduje to coraz większą presję na powstawanie nowych przestrzeni parkingowych. Samorządy stają więc przed wyzwaniem - muszą uporządkować przestrzeń publiczną i jednocześnie zapewnić mieszkańcom wygodne przemieszczanie się.

Redakcja Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Niepełnosprawne dzieci też lubią się bawić. W Kaliszu powstał pierwszy plac zabaw dostosowany do ich potrzeb - ma nawierzchnię odpowiednią dla poruszających się na wózkach, integracyjną karuzelę, urządzenie...

Niepełnosprawne dzieci też lubią się bawić. W Kaliszu powstał pierwszy plac zabaw dostosowany do ich potrzeb - ma nawierzchnię odpowiednią dla poruszających się na wózkach, integracyjną karuzelę, urządzenie dzięki któremu dzieci niewidome mogą poznawać litery i cyfry. Koszt inwestycji wynosi 510 tys. zł.

Redakcja Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti

Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie walczy z nielegalnym - często wulgarnym i szpecącym elewacje budynków - graffiti. W myśl zasady: "wybijaj klin klinem" poprosił uczniów szkoły plastycznej,...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie walczy z nielegalnym - często wulgarnym i szpecącym elewacje budynków - graffiti. W myśl zasady: "wybijaj klin klinem" poprosił uczniów szkoły plastycznej, by na pomazanych elewacjach wykonali nowe murale.

Redakcja 245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach

245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach 245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach

Pomorskie miasta m.in. Ustka, Gniew, Malbork, Słupsk i Lębork wydadzą na rewitalizację 245 mln zł, z czego 153 mln pochodzi z funduszy unijnych. Zarząd województwa rozstrzygnął konkursy na projekty rewitalizacyjne.

Pomorskie miasta m.in. Ustka, Gniew, Malbork, Słupsk i Lębork wydadzą na rewitalizację 245 mln zł, z czego 153 mln pochodzi z funduszy unijnych. Zarząd województwa rozstrzygnął konkursy na projekty rewitalizacyjne.

CONTRACTORS Borowy Wojciech Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle - zalety

Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle - zalety Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle - zalety

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek osiedlowych?...

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek osiedlowych? Modernizacja tych miejsc jest sprawą wysokiej rangi dla społeczności lokalnej. Nie bez powodu – to najbliższa im przestrzeń. Miejsce spotkań, rozrywki, odpoczynku. Przestrzeń, którą codziennie pokonują w drodze do pracy i z pracy. Stąd warto, aby zarządcy danej nieruchomości zadbali nie tylko...

domoweklimaty.pl Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości....

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości. Czas z tym skończyć - takie jest założenie programu “Czyste Powietrze”, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i osób planujących dopiero budowę domu. Na czym dokładnie polega?

Agnieszka Górska Plac zabaw na osiedlu

Plac zabaw na osiedlu Plac zabaw na osiedlu

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze...

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze „przed sezonem”, najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo na placu zabaw. Tylko wtedy dobra zabawa gwarantowana!

Wybrane dla Ciebie

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu » Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego? Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli? Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca? Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka » Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu » Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania » Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple » Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić? Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Sprytny sposób na podłogę pływającą » Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni » Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych » Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie » Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym » Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem? Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni » Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy » Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian! Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.