administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nie bójmy się REIT-ów!

Anna Ruszczak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 12/2021 | 2022-01-05
Nie bójmy się REIT-ów!; fot. unsplash

Nie bójmy się REIT-ów!; fot. unsplash

Trwają prace nad ustawą o REIT-ach, czyli spółkach inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu. Czy nowy rok da nam długo oczekiwane regulacje prawne, poszerzające możliwości inwestycyjne dla Polaków i niebagatelne korzyści dla gospodarki? Eksperci mówią zgodnie: diabeł tkwi w szczegółach.

Zobacz także

Anna Ruszczak news Nowelizacja prawa geologicznego powoduje obawy inwestorów

Nowelizacja prawa geologicznego powoduje obawy inwestorów Nowelizacja prawa geologicznego powoduje obawy inwestorów

Kupując działkę budowlaną dobrze jest sprawdzić, czy pod ziemią nie ma kopalin. Jeśli tak, to na gruncie przewidzianym dotąd pod budownictwo w planie miejscowym, nie można będzie stawiać domów.

Kupując działkę budowlaną dobrze jest sprawdzić, czy pod ziemią nie ma kopalin. Jeśli tak, to na gruncie przewidzianym dotąd pod budownictwo w planie miejscowym, nie można będzie stawiać domów.

Anna Ruszczak news Wspólnoty mieszkaniowe skorzystają w drugim naborze do programu Ciepłe Mieszkanie

Wspólnoty mieszkaniowe skorzystają w drugim naborze do programu Ciepłe Mieszkanie Wspólnoty mieszkaniowe skorzystają w drugim naborze do programu Ciepłe Mieszkanie

Druga edycja programu będzie szersza. Z „Ciepłego mieszkania” będą mogły skorzystać m.in. wspólnoty mieszkaniowe. Na program przewidziano ponad 1 mld zł.

Druga edycja programu będzie szersza. Z „Ciepłego mieszkania” będą mogły skorzystać m.in. wspólnoty mieszkaniowe. Na program przewidziano ponad 1 mld zł.

Anna Ruszczak news GUNB ogłasza uruchomienie portalu e-budownictwo

GUNB ogłasza uruchomienie portalu e-budownictwo GUNB ogłasza uruchomienie portalu e-budownictwo

Startuje portal e-Budownictwo – jedno okno do wszystkich e-usług dla budownictwa. We wrześniu 2023 roku zacznie też działać nowy portal dla nadzoru budowlanego e-wykonań zastępczych.

Startuje portal e-Budownictwo – jedno okno do wszystkich e-usług dla budownictwa. We wrześniu 2023 roku zacznie też działać nowy portal dla nadzoru budowlanego e-wykonań zastępczych.

Historia REIT-ów (ang. Real Estate Investment Trust) sięga lat 60. dwudziestego wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa pozwalająca każdemu Amerykaninowi inwestować w nieruchomości na giełdach. Prosty i bezpieczny mechanizm finansowania inwestycji w nieruchomości szybko został zaadaptowany w innych krajach rozwiniętych. Pierwszym krajem europejskim była Holandia w roku 1969. W Polsce, kwestie dotyczące REIT-ów pojawiły się w publicznej dyskusji ledwie dekadę temu.

Fenomen REIT-ów

Real Estate Investment Trust (REIT) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, dzięki któremu inwestorzy indywidualni mogą lokować środki w nieruchomości pod wynajem. Inwestując niewielkie kwoty, można osiągnąć udział w zyskach, proporcjonalny do wkładu własnego. Głównym celem REIT-ów jest nabywanie praw do nieruchomości, zarządzanie nimi i czerpanie dochodów z wynajmu. W portfelu REIT-ów znajdują się zwykle nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe.

Czy to dobra alternatywa dla zakupu mieszkania pod wynajem? Dla kogoś, kto nie posiada możliwości wyłożenia pełnej kwoty wartości mieszkania jest to z pewnością łatwiejszy sposób niż normalne kupno nieruchomości. Należy jednak, jak przy każdej inwestycji, ocenić ją pod kątem ryzyka, na które w przypadku REIT-ów inwestor nie ma większego wpływu.

Przemysław Chimczak-Bratkowski, prezes Fundacji Rynku Najmu uważa, że to idealna alternatywa. – REIT-y dają możliwość inwestowania już niewielkich środków, w bardzo bezpieczny i przewidywalny instrument finansowy – mówi. – W przypadku indywidualnej inwestycji w mieszkanie na wynajem trzeba przeznaczyć jednorazowo duże środki na zakup i remont, a potem regularnie przejmować się zarządzaniem.

W przypadku REIT-ów inwestujących w portfolia mieszkań na wynajem, z racji skali zmniejsza się ryzyko strat inwestora związanych z pustostanami i niesolidnymi najemcami – konkluduje prezes Chimczak.

Potwierdza to Mateusz Gordon – twórca i właściciel innowacyjnej agencji nieruchomości Joy Properties: – Przede wszystkim inwestowanie w REIT-y odznacza się dużo niższym progiem wejścia w inwestycje, nie musimy wydawać kilkuset tysięcy czy nawet milionów złotych, aby nabyć nieruchomość, tylko de facto kupujemy udział w zyskach z danej inwestycji lub z grupy inwestycji. Każdy medal ma oczywiście dwie strony i należy podkreślić, że nasz wpływ na potencjalne ryzyka związane z daną inwestycją jest w przypadku REIT-ów mocno ograniczony.

Z kolei dr Jacek Furga, prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i prezes Centrum AMRON, nie traktuje REIT-ów jako alternatywy dla kogoś, kto jest w stanie zainwestować w mieszkanie na wynajem i potrafi takim mieszkaniem, czy nawet kilkoma mieszkaniami zarządzać. – To instrument inwestycyjny dla osób, którzy nie chcą zajmować się mieszkaniem na wynajem, wystawiać się na ryzyko nierzetelnego najemcy, ale chcą zarabiać na inwestowaniu w nieruchomości. Zaangażowane środki mogą być zdecydowanie niższe od kosztów nabycia nawet niedużego mieszkania – dodaje.

Ostrożności nigdy dość. Kuba Karliński, założyciel i zarządzający Grupą Inwestycyjno-Deweloperską Magmillon zaznacza, że dzisiaj REIT-y nie są dostępne dla większości inwestorów prywatnych i nie mieli oni żadnych doświadczeń z REIT-ami.

Ustawa miała być uchwalona dawno temu. Miała umożliwiać inwestowanie w nieruchomości komercyjne, potem mieszkaniowe, a finalnie nie wiadomo w jakie. Nie wiadomo także, na jakich zasadach to inwestowanie miałoby się odbywać.

Więcej o REIT-ach >>

Polskie REIT-y – prace rządu

Pierwszy projekt Ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) przedstawiło Ministerstwo Finansów w 2016 roku. Kolejne próby kończyły się fiaskiem. Na początku 2021 roku do tematu wróciło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Do prac w Międzyresortowym Zespole, organie pomocniczym Rady Ministrów, zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i biznesu. Projekt ustawy o FINN został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień w drugiej połowie maja br. Pod koniec lipca zaś przedstawiciele rządu informowali, że projekt ma zostać skierowany do prac parlamentarnych do końca roku 2021.

– Z perspektywy rządu ustawa o REIT najwidoczniej nie jest ważna. Rząd ma ważniejsze wyzwania, wiele pożarów do ugaszenia i priorytety w innych obszarach. Dla inwestorów, szczególnie lokalnych, działających w Polsce w branży nieruchomości, uregulowanie prawne REIT-ów byłoby bardzo pomocne, ponieważ pozwoliłoby im na równi z zagranicznymi inwestorami konkurować na rynku. Dzisiaj są w trudniejszej sytuacji – mówi Kuba Karliński.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu w lipcu 2021 roku, ówczesna wiceminister ds. rozwoju Anna Kornecka, podkreślała korzyści i szanse, jakie widzi resort w przygotowaniu regulacji, dotyczących firm inwestujących w nieruchomości. Zauważyła, że w Polsce znaczącą przewagę w finansowaniu nieruchomości komercyjnych ma kapitał zagraniczny. I to właśnie miałaby zmienić ustawa o FINN.

Kolejne zmiany personalne w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a następnie utworzenie nowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, spowodowały zwolnienie tempa prac nad ustawą. W połowie września 2021 roku, w trakcie panelu Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, Juliusz Tetzlaff, dyrektor departamentu mieszkalnictwa zapewniał, że prace trwają. Poddał jednak w wątpliwość, czy inwestycje polskich REIT-ów powinny obejmować nieruchomości mieszkaniowe. Tutaj również stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje na obawy, że zbyt gwałtowny rozwój najmu instytucjonalnego spowoduje ograniczenie podaży na rynku, szybszy wzrost cen mieszkań oraz wykluczenie zwykłych obywateli jako najemców, zwłaszcza tych z niższymi dochodami. Jako argument podaje Niemcy, gdzie właścicielami około 10–15 proc. wynajmowanych mieszkań są instytucje komercyjne, między innymi fundusze inwestycyjne.

6 grudnia br. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji, dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. W zarządzeniu czytamy m.in. „Propozycje rozwiązań legislacyjnych przedstawi Radzie Ministrów w imieniu zespołu minister właściwy do spraw instytucji finansowych”. Oznacza to, że Ministerstwo Finansów znów przejmuje ster.

Echa rynku

Stowarzyszenie REIT i Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wspólnie przygotowały i przedstawiły założenia do ustawy regulującej działalność REIT w Polsce. Według nich do najważniejszych zagadnień, wymagających regulacji należy, m.in.:

  • definicja podmiotów typu REIT,
  • kryteria (wymogi funkcjonowania podmiotów typu REIT oraz otoczenie biznesowe),
  • aspekty podatkowe REIT (w tym szczególne przywileje podatkowe, kwestie dotyczące wypłaty dywidendy),
  • polityka inwestycyjna.

Konfederacja Lewiatan, najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, skupiająca ponad cztery tysiące firm, zatrudniających ponad milion pracowników, również przedstawiła rządowi swoje stanowisko. Według ekspertów tej organizacji, na sprawność, transparentność i atrakcyjność w oczach inwestorów, musi złożyć się szereg aspektów: zakres inwestorów i grupy aktywów, forma działalności, dywidenda i preferencyjne opodatkowanie. Podkreślają oni, jak ważne jest umożliwienie inwestycji w REIT-y inwestorom indywidualnym i korporacyjnym, krajowym i zagranicznym. Ponadto, w opinii ekspertów tej organizacji, aktywa REIT-ów powinny być zróżnicowane i obejmować zarówno nieruchomości biurowe, handlowe, usługowe, jak i mieszkaniowe na wynajem, z wyłączeniem nieruchomości rolnych. Jako formę prawną Lewiatan sugeruje spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną.

Czy REIT-y obejmą nieruchomości mieszkalne? >>

Eksperci zalecają, aby spółki inwestujące w REIT-y nie były podwójnie opodatkowane, a 80-90 proc. zysku, uwzględniając zapłacony podatek i wyjątki dotyczące ograniczenia dywidendy, były wypłacane inwestorom.

Wtórują im przedsiębiorcy. Mateusz Gordon uważa, że REIT-y powinny być ogólnodostępne, dałoby to bezpieczną przystań do lokowania pieniędzy przeciętnemu Kowalskiemu oraz nowy napęd stronie podażowej na rynku nieruchomości. Zabezpieczenie inwestorów indywidualnych, zabezpieczenie się przed instytucjonalizacją rynku najmów – to są znaki zapytania, z którymi powinni uporać się rządowi eksperci. Zgadza się z nim Kuba Karliński: – Według mnie ten instrument, odpowiednio uregulowany i zabezpieczony, powinien być dostępny zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, profesjonalnych i tych amatorskich – podobnie jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne.

Dr Jacek Furga zwraca szczególną uwagę na odpowiednie regulacje i zabezpieczenia.

Jego zdaniem, z punktu widzenia stabilności sytuacji finansowej oraz dywersyfikacji źródeł przychodów, należy dopuścić inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe, jak i komercyjne. Dodaje jednak, że ze względu na specyficzne potrzeby naszego kraju w zakresie budownictwa mieszkaniowego i konieczność traktowania tego segmentu rynku jako priorytetowego, za uzasadnione można by także uznać wprowadzenie w przepisach rangi ustawowej minimalnego limitu udziału nieruchomości mieszkaniowych w aktywach REIT na poziomie np. co najmniej 50 proc.

W opinii dr. Furgi, kwestią budzącą spore emocje jest tutaj kwestia minimalnego kapitału zakładowego. Rozwiązania stosowane na innych rynkach nie dają jednoznacznej wskazówki w tym zakresie. I tak, w Niemczech limit określony został na poziomie 15 mln euro, natomiast w znacznej części krajów są one znacząco niższe i wynoszą na przykład w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii – 5 mln euro, na Węgrzech – ok. 3 mln euro, w Irlandii – 25 tys. euro, a z kolei w USA w ogóle nie zostało to uregulowane. Dla zapewnienia stabilności funkcjonowania REIT i bezpieczeństwa inwestorów wymagany poziom minimalnego kapitału powinien być identyczny jak dla banków i wynosić równowartość 5 mln euro.

Nikt nie ma wątpliwości, że ramy prawne funkcjonowania REIT-ów powinny zapewnić tym podmiotom stabilny i długoterminowy zysk, co zachęcałoby do utrzymywania otwartych pozycji i lokowania środków finansowych w inwestycje.

Wygrają wszyscy

Eksperci zgodnie twierdzą, że wprowadzenie REIT-ów otworzy możliwości zarówno dla obywateli, jak i całej gospodarki. W perspektywie długoterminowej REIT-y powinny stymulować rozwój rynku nieruchomości, zwiększać profesjonalizację usług, a tym samym m.in. poszerzać wachlarz form oszczędzania. W ostatecznym rozrachunku REIT-y wzmocniłyby rolę kapitału krajowego.

Dla Przemysława Chimczaka-Bratkowskiego – to przede wszystkim kolejne i niezbędne na rozwiniętym rynku, jakim jest dzisiaj Polska, narzędzie pozwalające bezpiecznie inwestować kapitał. – Mali polscy inwestorzy bardzo cenią sobie możliwość inwestowania w nieruchomości. Tymczasem dzisiaj te możliwości są mocno ograniczone. Wprowadzenie REIT-ów da Polakom szansę na długoterminowe inwestowanie w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, już przy małym wkładzie i z dużym zabezpieczeniem inwestowanego kapitału – dodaje.

Kuba Karliński najważniejszą korzyść widzi w wyrównaniu szans zagranicznych i polskich (przede wszystkim indywidualnych inwestorów) na czerpanie korzyści z inwestycji w nieruchomości, także komercyjne, które nie są obecnie dla nich dostępne. Najbardziej lukratywne inwestycje realizowane są przez zagraniczne fundusze lub prywatnych inwestorów, korzystających z bardziej elastycznych i mniej obciążających podatkowo rozwiązań zza granicy. – Dodatkowo, dzięki REIT-om mają szansę zostać spopularyzowane inwestycje w nieruchomości, które pozwolą zarabiać drobnym inwestorom, zaangażowanym w duże i bardziej dochodowe projekty, które dziś są dla nich niedostępne. Inwestorzy będą mieli więcej opcji i możliwości zaangażowania mniejszych kwot w większe projekty, rozproszenia ryzyka i długoterminowego zarabiania. Zyskać powinny także polskie miasta, bo będzie realizowanych więcej wartościowych projektów nieruchomościowych, które powinny przełożyć się na więcej miejsc pracy oraz wyższe podatki dla samorządów i budżetu – podsumowuje.     

Z danych firmy doradczej CBRE wynika, że pierwsza połowa 2021 roku przyniosła inwestycje w polskie nieruchomości komercyjne rzędu 2 mld euro. Przy czym 96 proc. to kapitał zagraniczny, a tylko 4 proc. – polscy inwestorzy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Światowy Dzień Mieszkalnictwa obchodzony w ponurej atmosferze

Światowy Dzień Mieszkalnictwa obchodzony w ponurej atmosferze Światowy Dzień Mieszkalnictwa obchodzony w ponurej atmosferze

Pierwszy poniedziałek października został ustanowiony przez ONZ Światowym Dniem Mieszkalnictwa. Tegoroczne święto obchodzimy w przygnębiających i ponurych nastrojach, powody są znane. Liczba dostępnych...

Pierwszy poniedziałek października został ustanowiony przez ONZ Światowym Dniem Mieszkalnictwa. Tegoroczne święto obchodzimy w przygnębiających i ponurych nastrojach, powody są znane. Liczba dostępnych mieszkań spada, a koszty ich utrzymania znacząco idą w górę.

Anna Ruszczak news Rekord nowych mieszkań według najnowszego raportu NBP

Rekord nowych mieszkań według najnowszego raportu NBP Rekord nowych mieszkań według najnowszego raportu NBP

Raport NBP o rynku nieruchomości, opublikowany 26 września br. Wskazuje na rekordowy wzrost liczby nowo wybudowanych mieszkań w Polsce. W 2021 r. zwiększyła się ona do ok. 15,3 mln lokali.

Raport NBP o rynku nieruchomości, opublikowany 26 września br. Wskazuje na rekordowy wzrost liczby nowo wybudowanych mieszkań w Polsce. W 2021 r. zwiększyła się ona do ok. 15,3 mln lokali.

Anna Ruszczak news Fotowoltaika a podatek od nieruchomości

Fotowoltaika a podatek od nieruchomości Fotowoltaika a podatek od nieruchomości

Fotowoltaika nie traci na popularności wśród przedsiębiorców, mimo niekorzystnych zmian prawnych dotyczących rozliczania. Dotyczy to także tzw. farm fotowoltaiki. O tym, czy są opłacalne decyduje często...

Fotowoltaika nie traci na popularności wśród przedsiębiorców, mimo niekorzystnych zmian prawnych dotyczących rozliczania. Dotyczy to także tzw. farm fotowoltaiki. O tym, czy są opłacalne decyduje często kwestia podatku od nieruchomości.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Udane rewitalizacje budynków

Udane rewitalizacje budynków Udane rewitalizacje budynków

Czym jest rewitalizacja budynków? Co powstaje w starych obiektach przemysłowych? Jak budynki mieszkalne odzyskują nowe życie? Coraz więcej przykładów rewitalizacji świadczy o zainteresowaniu inwestorów...

Czym jest rewitalizacja budynków? Co powstaje w starych obiektach przemysłowych? Jak budynki mieszkalne odzyskują nowe życie? Coraz więcej przykładów rewitalizacji świadczy o zainteresowaniu inwestorów i popycie na tego typu lokale.

Anna Ruszczak news Czym jest waloryzacja czynszu?

Czym jest waloryzacja czynszu? Czym jest waloryzacja czynszu?

Na czym polega waloryzacja czynszu? Czy właściciel może podnieść czynsz najemcy? Jak nie dopuścić do podwyżki czynszu? Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie najmu?

Na czym polega waloryzacja czynszu? Czy właściciel może podnieść czynsz najemcy? Jak nie dopuścić do podwyżki czynszu? Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie najmu?

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

Anna Ruszczak news Fotowoltaika na balkonie

Fotowoltaika na balkonie Fotowoltaika na balkonie

W Niemczech nikogo już nie dziwi fotowoltaika na balkonie. To kilkaset tysięcy tego rodzaju instalacji. Pierwsze balkonowe mikroelektrownie pojawiają się także w Polsce. Czy zyskają popularność?

W Niemczech nikogo już nie dziwi fotowoltaika na balkonie. To kilkaset tysięcy tego rodzaju instalacji. Pierwsze balkonowe mikroelektrownie pojawiają się także w Polsce. Czy zyskają popularność?

Anna Ruszczak news 100 tys. mieszkań w Warszawie bez prawa do gruntu

100 tys. mieszkań w Warszawie bez prawa do gruntu 100 tys. mieszkań w Warszawie bez prawa do gruntu

Ponad 100 tys. mieszkań w 99 spółdzielniach w Warszawie ma nieuregulowany stan prawny. To grunty na starych osiedlach z czasów PRL-u. Od lat podejmowane są próby wyprostowania tej sytuacji. Obecnie resort...

Ponad 100 tys. mieszkań w 99 spółdzielniach w Warszawie ma nieuregulowany stan prawny. To grunty na starych osiedlach z czasów PRL-u. Od lat podejmowane są próby wyprostowania tej sytuacji. Obecnie resort rozwoju pracuje nad przepisami.

Anna Ruszczak news Czym jest prospekt informacyjny?

Czym jest prospekt informacyjny? Czym jest prospekt informacyjny?

Jeśli kupujesz mieszkanie od dewelopera, powinieneś obowiązkowo otrzymać prospekt emisyjny. Dokument taki chroni prawa nabywców. Jakie informacje dotyczące nieruchomości musi zawierać i dlaczego każdy...

Jeśli kupujesz mieszkanie od dewelopera, powinieneś obowiązkowo otrzymać prospekt emisyjny. Dokument taki chroni prawa nabywców. Jakie informacje dotyczące nieruchomości musi zawierać i dlaczego każdy powinien zapoznać się z nim przed zakupem nieruchomości?

Anna Ruszczak news Koniec finansowania kredytem mieszkań na wynajem

Koniec finansowania kredytem mieszkań na wynajem Koniec finansowania kredytem mieszkań na wynajem

Podwyżki stóp procentowych pogorszyły dostępność kredytów hipotecznych - wielu Polaków straciło zdolność kredytową i pozostaje im jedynie wynajem. To zwiększa popyt na takie nieruchomości i rosną ich ceny....

Podwyżki stóp procentowych pogorszyły dostępność kredytów hipotecznych - wielu Polaków straciło zdolność kredytową i pozostaje im jedynie wynajem. To zwiększa popyt na takie nieruchomości i rosną ich ceny. Kończą się jednak czasy zakupów takich lokali na kredyt.

Anna Ruszczak news Na czym polega ochrona konserwatorska budynku?

Na czym polega ochrona konserwatorska budynku? Na czym polega ochrona konserwatorska budynku?

Obecność zabytkowych budynków powoduje, że występują też strefy ochrony konserwatorskiej. Wszystkie prace budowlane, remontowe i konserwatorskie zabytku wymagają zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków....

Obecność zabytkowych budynków powoduje, że występują też strefy ochrony konserwatorskiej. Wszystkie prace budowlane, remontowe i konserwatorskie zabytku wymagają zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na czym polega ochrona konserwatorska budynku?

Anna Ruszczak news Rozwój społecznych agencji najmu hamują rosnące czynsze

Rozwój społecznych agencji najmu hamują rosnące czynsze Rozwój społecznych agencji najmu hamują rosnące czynsze

Społeczne agencje najmu współpracujące z gminami mają być pośrednikami między właścicielami mieszkań i osobami, których nie stać na kredyt lub wynajem rynkowy, ale nie przysługuje im też mieszkanie komunalne....

Społeczne agencje najmu współpracujące z gminami mają być pośrednikami między właścicielami mieszkań i osobami, których nie stać na kredyt lub wynajem rynkowy, ale nie przysługuje im też mieszkanie komunalne. Minął ponad rok od wprowadzenia przepisów i nie powstał ani jeden taki podmiot. Tworzenie SAN-ów utrudnione jest przez m.in. wzrost stawek najmu mieszkań.

Anna Ruszczak news Nowy raport PLGBC: szacowanie śladu węglowego budynków

Nowy raport PLGBC: szacowanie śladu węglowego budynków Nowy raport PLGBC: szacowanie śladu węglowego budynków

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Przedstawia on założenia i metodykę szacowania...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Przedstawia on założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia.

Redakcja news Dynamika zmian na rynku nieruchomości

Dynamika zmian na rynku nieruchomości Dynamika zmian na rynku nieruchomości

Z jednej strony zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych, z drugiej spora liczba realizowanych inwestycji deweloperskich. Na rynku nieruchomości już dawno nie działo się tak wiele.

Z jednej strony zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych, z drugiej spora liczba realizowanych inwestycji deweloperskich. Na rynku nieruchomości już dawno nie działo się tak wiele.

Anna Ruszczak news O czym trzeba pamiętać, wynajmując pokój?

O czym trzeba pamiętać, wynajmując pokój? O czym trzeba pamiętać, wynajmując pokój?

Ogromny wzrost czynszów powoduje, że mnóstwo osób wcześniej wynajmujących lokale musi się obecnie godzić na mieszkaniowe kompromisy. W Warszawie średni koszt wynajęcia kawalerki dorównuje dawnemu kosztowi...

Ogromny wzrost czynszów powoduje, że mnóstwo osób wcześniej wynajmujących lokale musi się obecnie godzić na mieszkaniowe kompromisy. W Warszawie średni koszt wynajęcia kawalerki dorównuje dawnemu kosztowi dwupokojowego mieszkania. Wynajem pokoju będzie teraz bardziej popularny, jest to jednak rzadko poruszany temat i warto poznać kilka istotnych aspektów.

Anna Ruszczak news Drogi opał i instalacje grzewcze łupem dla złodziei

Drogi opał i instalacje grzewcze łupem dla złodziei Drogi opał i instalacje grzewcze łupem dla złodziei

Rośnie liczba kradzieży z włamaniem: w niektórych regionach zanotowano ich o 30 proc. więcej w pierwszym półroczu 2022. Aktualnie przestępców kusi drogi opał, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła –...

Rośnie liczba kradzieży z włamaniem: w niektórych regionach zanotowano ich o 30 proc. więcej w pierwszym półroczu 2022. Aktualnie przestępców kusi drogi opał, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła – towary popularne i drogie. To powoduje wyższe ceny ubezpieczeń nieruchomości, zwłaszcza w przypadku domków letniskowych, zwykle pustych w okresie jesienno-zimowym.

Anna Ruszczak news Ustawa o planowaniu przestrzennym w drodze do parlamentu

Ustawa o planowaniu przestrzennym w drodze do parlamentu Ustawa o planowaniu przestrzennym w drodze do parlamentu

Podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 3 listopada br., wiceszef MRiT Piotr Uściński przedstawił informację na temat projektów nowych...

Podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 3 listopada br., wiceszef MRiT Piotr Uściński przedstawił informację na temat projektów nowych rozwiązań w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Anna Ruszczak news Budownictwo społeczne i komunalne w potrzebie

Budownictwo społeczne i komunalne w potrzebie Budownictwo społeczne i komunalne w potrzebie

Wysokie stopy procentowe i trudne otoczenie gospodarcze powodują, że kredyt na własne mieszkanie jest trudno dostępny. W krajach Europy Zachodniej alternatywą często jest mieszkalnictwo społeczne. Korzystają...

Wysokie stopy procentowe i trudne otoczenie gospodarcze powodują, że kredyt na własne mieszkanie jest trudno dostępny. W krajach Europy Zachodniej alternatywą często jest mieszkalnictwo społeczne. Korzystają z niego osoby i rodziny, których nie stać na własne M lub płacenie wysokiego czynszu najmu na rynkowych zasadach.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Redakcja news Na jakich osiedlach chcą mieszkać Polacy?

Na jakich osiedlach chcą mieszkać Polacy? Na jakich osiedlach chcą mieszkać Polacy?

Po pandemii coraz więcej osób zaczęło odczuwać potrzebę kontaktu z naturą. Przekłada się to na sposób, w jaki sposób wybierają mieszkania. Jakie rozwiązania proponują deweloperzy?

Po pandemii coraz więcej osób zaczęło odczuwać potrzebę kontaktu z naturą. Przekłada się to na sposób, w jaki sposób wybierają mieszkania. Jakie rozwiązania proponują deweloperzy?

Anna Ruszczak news Renta z odwróconą hipoteką ryzykowna dla seniora

Renta z odwróconą hipoteką ryzykowna dla seniora Renta z odwróconą hipoteką ryzykowna dla seniora

Seniorzy przekazujący mieszkania prywatnym firmom w zamian za rentę, nie mogą liczyć na dobrą ochronę prawną. Mogą zostać bez pieniędzy i bez mieszkania, gdyż rynek pozostaje nieuregulowany. Kolejną próbę...

Seniorzy przekazujący mieszkania prywatnym firmom w zamian za rentę, nie mogą liczyć na dobrą ochronę prawną. Mogą zostać bez pieniędzy i bez mieszkania, gdyż rynek pozostaje nieuregulowany. Kolejną próbę podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości i chce zakazać prywatnym firmom zawierania umów dożywocia z seniorami. Brakuje jednak ustawy z rozwiązaniami osłonowymi.

Redakcja news Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym...

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

Anna Ruszczak news Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku

Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku Dwie trzecie mniej projektów deweloperskich w 2023 roku

Spadający popyt, powodowany niepewnością i wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, oraz mniejsza podaż mieszkań i liczba nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tak ma wyglądać polski...

Spadający popyt, powodowany niepewnością i wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, oraz mniejsza podaż mieszkań i liczba nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tak ma wyglądać polski rynek mieszkaniowy w najbliższych miesiącach. Rynek będzie zmierzał w kierunku nowej równowagi: dużo mniej transakcji, bez znaczących spadków cen.

Wybrane dla Ciebie

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania » Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.