administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nie bójmy się REIT-ów!

Anna Ruszczak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 12/2021 | 2022-01-05
Nie bójmy się REIT-ów!; fot. unsplash

Nie bójmy się REIT-ów!; fot. unsplash

Trwają prace nad ustawą o REIT-ach, czyli spółkach inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu. Czy nowy rok da nam długo oczekiwane regulacje prawne, poszerzające możliwości inwestycyjne dla Polaków i niebagatelne korzyści dla gospodarki? Eksperci mówią zgodnie: diabeł tkwi w szczegółach.

Zobacz także

Redakcja news Zmiany w pożyczkach z Funduszu Dostępności

Zmiany w pożyczkach z Funduszu Dostępności Zmiany w pożyczkach z Funduszu Dostępności

Od 1 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmują poziom umorzenia i dotyczą zarówno pożyczek bezpośrednich,...

Od 1 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmują poziom umorzenia i dotyczą zarówno pożyczek bezpośrednich, jak i pośrednich.

Anna Ruszczak news Atrakcyjne biura mają pomóc w ściągnięciu pracowników z pracy zdalnej

Atrakcyjne biura mają pomóc w ściągnięciu pracowników z pracy zdalnej Atrakcyjne biura mają pomóc w ściągnięciu pracowników z pracy zdalnej

Po pandemii zdalnie lub hybrydowo cały czas pracuje 28 proc. Polaków. Elastyczność w tym zakresie jest dla pracowników ważną korzyścią, jednak pracodawcy starają się zachęcić ich do powrotu do biur.

Po pandemii zdalnie lub hybrydowo cały czas pracuje 28 proc. Polaków. Elastyczność w tym zakresie jest dla pracowników ważną korzyścią, jednak pracodawcy starają się zachęcić ich do powrotu do biur.

Anna Ruszczak news Ustawa ureguluje własność dróg

Ustawa ureguluje własność dróg Ustawa ureguluje własność dróg

Prezydencki projekt specustawy przewiduje ułatwienia w nabywaniu przez gminy terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są zaliczone do kategorii dróg publicznych.

Prezydencki projekt specustawy przewiduje ułatwienia w nabywaniu przez gminy terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są zaliczone do kategorii dróg publicznych.

Historia REIT-ów (ang. Real Estate Investment Trust) sięga lat 60. dwudziestego wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa pozwalająca każdemu Amerykaninowi inwestować w nieruchomości na giełdach. Prosty i bezpieczny mechanizm finansowania inwestycji w nieruchomości szybko został zaadaptowany w innych krajach rozwiniętych. Pierwszym krajem europejskim była Holandia w roku 1969. W Polsce, kwestie dotyczące REIT-ów pojawiły się w publicznej dyskusji ledwie dekadę temu.

Fenomen REIT-ów

Real Estate Investment Trust (REIT) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, dzięki któremu inwestorzy indywidualni mogą lokować środki w nieruchomości pod wynajem. Inwestując niewielkie kwoty, można osiągnąć udział w zyskach, proporcjonalny do wkładu własnego. Głównym celem REIT-ów jest nabywanie praw do nieruchomości, zarządzanie nimi i czerpanie dochodów z wynajmu. W portfelu REIT-ów znajdują się zwykle nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe.

Czy to dobra alternatywa dla zakupu mieszkania pod wynajem? Dla kogoś, kto nie posiada możliwości wyłożenia pełnej kwoty wartości mieszkania jest to z pewnością łatwiejszy sposób niż normalne kupno nieruchomości. Należy jednak, jak przy każdej inwestycji, ocenić ją pod kątem ryzyka, na które w przypadku REIT-ów inwestor nie ma większego wpływu.

Przemysław Chimczak-Bratkowski, prezes Fundacji Rynku Najmu uważa, że to idealna alternatywa. – REIT-y dają możliwość inwestowania już niewielkich środków, w bardzo bezpieczny i przewidywalny instrument finansowy – mówi. – W przypadku indywidualnej inwestycji w mieszkanie na wynajem trzeba przeznaczyć jednorazowo duże środki na zakup i remont, a potem regularnie przejmować się zarządzaniem.

W przypadku REIT-ów inwestujących w portfolia mieszkań na wynajem, z racji skali zmniejsza się ryzyko strat inwestora związanych z pustostanami i niesolidnymi najemcami – konkluduje prezes Chimczak.

Potwierdza to Mateusz Gordon – twórca i właściciel innowacyjnej agencji nieruchomości Joy Properties: – Przede wszystkim inwestowanie w REIT-y odznacza się dużo niższym progiem wejścia w inwestycje, nie musimy wydawać kilkuset tysięcy czy nawet milionów złotych, aby nabyć nieruchomość, tylko de facto kupujemy udział w zyskach z danej inwestycji lub z grupy inwestycji. Każdy medal ma oczywiście dwie strony i należy podkreślić, że nasz wpływ na potencjalne ryzyka związane z daną inwestycją jest w przypadku REIT-ów mocno ograniczony.

Z kolei dr Jacek Furga, prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i prezes Centrum AMRON, nie traktuje REIT-ów jako alternatywy dla kogoś, kto jest w stanie zainwestować w mieszkanie na wynajem i potrafi takim mieszkaniem, czy nawet kilkoma mieszkaniami zarządzać. – To instrument inwestycyjny dla osób, którzy nie chcą zajmować się mieszkaniem na wynajem, wystawiać się na ryzyko nierzetelnego najemcy, ale chcą zarabiać na inwestowaniu w nieruchomości. Zaangażowane środki mogą być zdecydowanie niższe od kosztów nabycia nawet niedużego mieszkania – dodaje.

Ostrożności nigdy dość. Kuba Karliński, założyciel i zarządzający Grupą Inwestycyjno-Deweloperską Magmillon zaznacza, że dzisiaj REIT-y nie są dostępne dla większości inwestorów prywatnych i nie mieli oni żadnych doświadczeń z REIT-ami.

Ustawa miała być uchwalona dawno temu. Miała umożliwiać inwestowanie w nieruchomości komercyjne, potem mieszkaniowe, a finalnie nie wiadomo w jakie. Nie wiadomo także, na jakich zasadach to inwestowanie miałoby się odbywać.

Więcej o REIT-ach >>

Polskie REIT-y – prace rządu

Pierwszy projekt Ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) przedstawiło Ministerstwo Finansów w 2016 roku. Kolejne próby kończyły się fiaskiem. Na początku 2021 roku do tematu wróciło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Do prac w Międzyresortowym Zespole, organie pomocniczym Rady Ministrów, zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i biznesu. Projekt ustawy o FINN został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień w drugiej połowie maja br. Pod koniec lipca zaś przedstawiciele rządu informowali, że projekt ma zostać skierowany do prac parlamentarnych do końca roku 2021.

– Z perspektywy rządu ustawa o REIT najwidoczniej nie jest ważna. Rząd ma ważniejsze wyzwania, wiele pożarów do ugaszenia i priorytety w innych obszarach. Dla inwestorów, szczególnie lokalnych, działających w Polsce w branży nieruchomości, uregulowanie prawne REIT-ów byłoby bardzo pomocne, ponieważ pozwoliłoby im na równi z zagranicznymi inwestorami konkurować na rynku. Dzisiaj są w trudniejszej sytuacji – mówi Kuba Karliński.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu w lipcu 2021 roku, ówczesna wiceminister ds. rozwoju Anna Kornecka, podkreślała korzyści i szanse, jakie widzi resort w przygotowaniu regulacji, dotyczących firm inwestujących w nieruchomości. Zauważyła, że w Polsce znaczącą przewagę w finansowaniu nieruchomości komercyjnych ma kapitał zagraniczny. I to właśnie miałaby zmienić ustawa o FINN.

Kolejne zmiany personalne w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a następnie utworzenie nowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, spowodowały zwolnienie tempa prac nad ustawą. W połowie września 2021 roku, w trakcie panelu Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, Juliusz Tetzlaff, dyrektor departamentu mieszkalnictwa zapewniał, że prace trwają. Poddał jednak w wątpliwość, czy inwestycje polskich REIT-ów powinny obejmować nieruchomości mieszkaniowe. Tutaj również stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje na obawy, że zbyt gwałtowny rozwój najmu instytucjonalnego spowoduje ograniczenie podaży na rynku, szybszy wzrost cen mieszkań oraz wykluczenie zwykłych obywateli jako najemców, zwłaszcza tych z niższymi dochodami. Jako argument podaje Niemcy, gdzie właścicielami około 10–15 proc. wynajmowanych mieszkań są instytucje komercyjne, między innymi fundusze inwestycyjne.

6 grudnia br. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji, dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. W zarządzeniu czytamy m.in. „Propozycje rozwiązań legislacyjnych przedstawi Radzie Ministrów w imieniu zespołu minister właściwy do spraw instytucji finansowych”. Oznacza to, że Ministerstwo Finansów znów przejmuje ster.

Echa rynku

Stowarzyszenie REIT i Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wspólnie przygotowały i przedstawiły założenia do ustawy regulującej działalność REIT w Polsce. Według nich do najważniejszych zagadnień, wymagających regulacji należy, m.in.:

  • definicja podmiotów typu REIT,
  • kryteria (wymogi funkcjonowania podmiotów typu REIT oraz otoczenie biznesowe),
  • aspekty podatkowe REIT (w tym szczególne przywileje podatkowe, kwestie dotyczące wypłaty dywidendy),
  • polityka inwestycyjna.

Konfederacja Lewiatan, najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, skupiająca ponad cztery tysiące firm, zatrudniających ponad milion pracowników, również przedstawiła rządowi swoje stanowisko. Według ekspertów tej organizacji, na sprawność, transparentność i atrakcyjność w oczach inwestorów, musi złożyć się szereg aspektów: zakres inwestorów i grupy aktywów, forma działalności, dywidenda i preferencyjne opodatkowanie. Podkreślają oni, jak ważne jest umożliwienie inwestycji w REIT-y inwestorom indywidualnym i korporacyjnym, krajowym i zagranicznym. Ponadto, w opinii ekspertów tej organizacji, aktywa REIT-ów powinny być zróżnicowane i obejmować zarówno nieruchomości biurowe, handlowe, usługowe, jak i mieszkaniowe na wynajem, z wyłączeniem nieruchomości rolnych. Jako formę prawną Lewiatan sugeruje spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną.

Czy REIT-y obejmą nieruchomości mieszkalne? >>

Eksperci zalecają, aby spółki inwestujące w REIT-y nie były podwójnie opodatkowane, a 80-90 proc. zysku, uwzględniając zapłacony podatek i wyjątki dotyczące ograniczenia dywidendy, były wypłacane inwestorom.

Wtórują im przedsiębiorcy. Mateusz Gordon uważa, że REIT-y powinny być ogólnodostępne, dałoby to bezpieczną przystań do lokowania pieniędzy przeciętnemu Kowalskiemu oraz nowy napęd stronie podażowej na rynku nieruchomości. Zabezpieczenie inwestorów indywidualnych, zabezpieczenie się przed instytucjonalizacją rynku najmów – to są znaki zapytania, z którymi powinni uporać się rządowi eksperci. Zgadza się z nim Kuba Karliński: – Według mnie ten instrument, odpowiednio uregulowany i zabezpieczony, powinien być dostępny zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, profesjonalnych i tych amatorskich – podobnie jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne.

Dr Jacek Furga zwraca szczególną uwagę na odpowiednie regulacje i zabezpieczenia.

Jego zdaniem, z punktu widzenia stabilności sytuacji finansowej oraz dywersyfikacji źródeł przychodów, należy dopuścić inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe, jak i komercyjne. Dodaje jednak, że ze względu na specyficzne potrzeby naszego kraju w zakresie budownictwa mieszkaniowego i konieczność traktowania tego segmentu rynku jako priorytetowego, za uzasadnione można by także uznać wprowadzenie w przepisach rangi ustawowej minimalnego limitu udziału nieruchomości mieszkaniowych w aktywach REIT na poziomie np. co najmniej 50 proc.

W opinii dr. Furgi, kwestią budzącą spore emocje jest tutaj kwestia minimalnego kapitału zakładowego. Rozwiązania stosowane na innych rynkach nie dają jednoznacznej wskazówki w tym zakresie. I tak, w Niemczech limit określony został na poziomie 15 mln euro, natomiast w znacznej części krajów są one znacząco niższe i wynoszą na przykład w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii – 5 mln euro, na Węgrzech – ok. 3 mln euro, w Irlandii – 25 tys. euro, a z kolei w USA w ogóle nie zostało to uregulowane. Dla zapewnienia stabilności funkcjonowania REIT i bezpieczeństwa inwestorów wymagany poziom minimalnego kapitału powinien być identyczny jak dla banków i wynosić równowartość 5 mln euro.

Nikt nie ma wątpliwości, że ramy prawne funkcjonowania REIT-ów powinny zapewnić tym podmiotom stabilny i długoterminowy zysk, co zachęcałoby do utrzymywania otwartych pozycji i lokowania środków finansowych w inwestycje.

Wygrają wszyscy

Eksperci zgodnie twierdzą, że wprowadzenie REIT-ów otworzy możliwości zarówno dla obywateli, jak i całej gospodarki. W perspektywie długoterminowej REIT-y powinny stymulować rozwój rynku nieruchomości, zwiększać profesjonalizację usług, a tym samym m.in. poszerzać wachlarz form oszczędzania. W ostatecznym rozrachunku REIT-y wzmocniłyby rolę kapitału krajowego.

Dla Przemysława Chimczaka-Bratkowskiego – to przede wszystkim kolejne i niezbędne na rozwiniętym rynku, jakim jest dzisiaj Polska, narzędzie pozwalające bezpiecznie inwestować kapitał. – Mali polscy inwestorzy bardzo cenią sobie możliwość inwestowania w nieruchomości. Tymczasem dzisiaj te możliwości są mocno ograniczone. Wprowadzenie REIT-ów da Polakom szansę na długoterminowe inwestowanie w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, już przy małym wkładzie i z dużym zabezpieczeniem inwestowanego kapitału – dodaje.

Kuba Karliński najważniejszą korzyść widzi w wyrównaniu szans zagranicznych i polskich (przede wszystkim indywidualnych inwestorów) na czerpanie korzyści z inwestycji w nieruchomości, także komercyjne, które nie są obecnie dla nich dostępne. Najbardziej lukratywne inwestycje realizowane są przez zagraniczne fundusze lub prywatnych inwestorów, korzystających z bardziej elastycznych i mniej obciążających podatkowo rozwiązań zza granicy. – Dodatkowo, dzięki REIT-om mają szansę zostać spopularyzowane inwestycje w nieruchomości, które pozwolą zarabiać drobnym inwestorom, zaangażowanym w duże i bardziej dochodowe projekty, które dziś są dla nich niedostępne. Inwestorzy będą mieli więcej opcji i możliwości zaangażowania mniejszych kwot w większe projekty, rozproszenia ryzyka i długoterminowego zarabiania. Zyskać powinny także polskie miasta, bo będzie realizowanych więcej wartościowych projektów nieruchomościowych, które powinny przełożyć się na więcej miejsc pracy oraz wyższe podatki dla samorządów i budżetu – podsumowuje.     

Z danych firmy doradczej CBRE wynika, że pierwsza połowa 2021 roku przyniosła inwestycje w polskie nieruchomości komercyjne rzędu 2 mld euro. Przy czym 96 proc. to kapitał zagraniczny, a tylko 4 proc. – polscy inwestorzy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Proces cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków z negatywną oceną NIK

Proces cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków z negatywną oceną NIK Proces cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków z negatywną oceną NIK

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przez starostów powiatowych. Zastrzeżenia dotyczą przygotowania i realizacji zadań w tym...

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przez starostów powiatowych. Zastrzeżenia dotyczą przygotowania i realizacji zadań w tym zakresie.

Redakcja news Sejm przyjął ustawy z branży mieszkaniowej i budowlanej

Sejm przyjął ustawy z branży mieszkaniowej i budowlanej Sejm przyjął ustawy z branży mieszkaniowej i budowlanej

Przyjęta przez Sejm RP ustawa zwiększająca dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych ma być kluczowa dla utrzymania dynamiki rozwoju społecznego sektora mieszkaniowego.

Przyjęta przez Sejm RP ustawa zwiększająca dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych ma być kluczowa dla utrzymania dynamiki rozwoju społecznego sektora mieszkaniowego.

Redakcja news Czy sprzedaż mieszkań słabnie?

Czy sprzedaż mieszkań słabnie? Czy sprzedaż mieszkań słabnie?

Jak wygląda sytuacja na pierwotnym rynku mieszkaniowym w pierwszych miesiącach trwającego roku? Czy preferencje kupujących się zmieniły? Jakie mieszkania cieszą się największym zainteresowaniem?

Jak wygląda sytuacja na pierwotnym rynku mieszkaniowym w pierwszych miesiącach trwającego roku? Czy preferencje kupujących się zmieniły? Jakie mieszkania cieszą się największym zainteresowaniem?

Redakcja news Czy Polacy przestawiają się na mniejsze mieszkania?

Czy Polacy przestawiają się na mniejsze mieszkania? Czy Polacy przestawiają się na mniejsze mieszkania?

Spadek średniej powierzchni mieszkań deweloperskich jest już widoczny na większości największych rynków mieszkaniowych.

Spadek średniej powierzchni mieszkań deweloperskich jest już widoczny na większości największych rynków mieszkaniowych.

news Brak ludzi do pracy, czyli największe wyzwanie dla branży budowlanej

Brak ludzi do pracy, czyli największe wyzwanie dla branży budowlanej Brak ludzi do pracy, czyli największe wyzwanie dla branży budowlanej

Firma Norgips, będąca liderem w branży suchej zabudowy w Europie Środkowo-Wschodniej, przygotowała raport dotyczący największych problemów branży budowlanej w Polsce.

Firma Norgips, będąca liderem w branży suchej zabudowy w Europie Środkowo-Wschodniej, przygotowała raport dotyczący największych problemów branży budowlanej w Polsce.

Anna Ruszczak news Jak rząd chce ułatwić drogę do mieszkań w biurowcach i galeriach handlowych?

Jak rząd chce ułatwić drogę do mieszkań w biurowcach i galeriach handlowych? Jak rząd chce ułatwić drogę do mieszkań w biurowcach i galeriach handlowych?

Trwają prace w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nad uproszczeniem przepisów dotyczących przekształcania starych biurowców i galerii handlowych w budynki mieszkalne. Ogromna luka mieszkaniowa powstała,...

Trwają prace w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nad uproszczeniem przepisów dotyczących przekształcania starych biurowców i galerii handlowych w budynki mieszkalne. Ogromna luka mieszkaniowa powstała, gdy do Polski przybyło 3 miliony uchodźców wojennych.

Anna Ruszczak news Czy ceny na rynku budowlanym zatrzymają się?

Czy ceny na rynku budowlanym zatrzymają się? Czy ceny na rynku budowlanym zatrzymają się?

Majowe tempo wzrostu cen budowlanych pozostało bez zmian. To oznacza, że wzrost stawek materiałów budowlanych w najbliższej przyszłości może wyhamować.

Majowe tempo wzrostu cen budowlanych pozostało bez zmian. To oznacza, że wzrost stawek materiałów budowlanych w najbliższej przyszłości może wyhamować.

Redakcja news „Mieszkanie bez wkładu” jest, ale kredytów brakuje

„Mieszkanie bez wkładu” jest, ale kredytów brakuje „Mieszkanie bez wkładu” jest, ale kredytów brakuje

Ponad miesiąc temu weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, jednak na rynku nie widać, aby banki prześcigały się w ofertach.

Ponad miesiąc temu weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, jednak na rynku nie widać, aby banki prześcigały się w ofertach.

Redakcja news Gdzie w Polsce jest najwięcej pustostanów?

Gdzie w Polsce jest najwięcej pustostanów? Gdzie w Polsce jest najwięcej pustostanów?

Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych zgromadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku opublikował informacje na temat odsetka pustych lokali i domów.

Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych zgromadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku opublikował informacje na temat odsetka pustych lokali i domów.

Redakcja news Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje

Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. nowa ustawa deweloperska, weszła w życie 1 lipca br. Celem

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. nowa ustawa deweloperska, weszła w życie 1 lipca br. Celem

Anna Ruszczak news Ceny mieszkań idą w górę, ale wydłużył się czas sprzedaży na rynku wtórnym

Ceny mieszkań idą w górę, ale wydłużył się czas sprzedaży na rynku wtórnym Ceny mieszkań idą w górę, ale wydłużył się czas sprzedaży na rynku wtórnym

Brak zdolności kredytowej i wysokie oprocentowanie kredytów powoduje coraz mniejszy popyt na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem mieszkań ograniczyło nieco wzrost cen, jednak wielkich...

Brak zdolności kredytowej i wysokie oprocentowanie kredytów powoduje coraz mniejszy popyt na rynku nieruchomości. Mniejsze zainteresowanie zakupem mieszkań ograniczyło nieco wzrost cen, jednak wielkich spadków nie widać. Sprzedający lokal na rynku wtórnym dłużej zaś czekają na nabywców.

Anna Ruszczak news Co trzeba wiedzieć, kupując zadłużone mieszkanie?

Co trzeba wiedzieć, kupując zadłużone mieszkanie? Co trzeba wiedzieć, kupując zadłużone mieszkanie?

Zakup zadłużonego mieszkania może wyglądać ryzykownie, jednak może być opłacalny. Należy pamiętać o odpowiednim sprawdzeniu lokalu od strony prawnej. W takim przypadku, dobrze zatrudnić pośrednika w obrocie...

Zakup zadłużonego mieszkania może wyglądać ryzykownie, jednak może być opłacalny. Należy pamiętać o odpowiednim sprawdzeniu lokalu od strony prawnej. W takim przypadku, dobrze zatrudnić pośrednika w obrocie nieruchomościami, który ma doświadczenie i wiedzę do oceny ryzyka.

news Jakich mieszkań szukają polskie rodziny z dziećmi?

Jakich mieszkań szukają polskie rodziny z dziećmi? Jakich mieszkań szukają polskie rodziny z dziećmi?

Części wspólne oraz spory metraż za przystępną cenę – to dwie znaczące kwestie, na które zwracają uwagę rodzice poszukujący nowego mieszkania, jak wynika z przeprowadzonego badania. Bliskość zieleni czy...

Części wspólne oraz spory metraż za przystępną cenę – to dwie znaczące kwestie, na które zwracają uwagę rodzice poszukujący nowego mieszkania, jak wynika z przeprowadzonego badania. Bliskość zieleni czy dostęp do ogródka, balkonu lub tarasu również mają znaczenie.

Anna Ruszczak news Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation...

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation of construction products and materials by slowing down and extending life cycles ogłosiło start międzynarodowej inicjatywy, finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. W projekcie bierze udział Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Redakcja news Mieszkania w małych miastach dla mniej zasobnych portfelów

Mieszkania w małych miastach dla mniej zasobnych portfelów Mieszkania w małych miastach dla mniej zasobnych portfelów

Drogie kredyty mieszkaniowe powodują, że wiele osób zainteresowanych wcześniej zakupem własnego lokum zaprzestaje poszukiwań, inni zmieniają swoje preferencje i szukają w tańszych lokalizacjach.

Drogie kredyty mieszkaniowe powodują, że wiele osób zainteresowanych wcześniej zakupem własnego lokum zaprzestaje poszukiwań, inni zmieniają swoje preferencje i szukają w tańszych lokalizacjach.

Anna Ruszczak news Stabilizacja rynku najmu, ale stawki nie spadną

Stabilizacja rynku najmu, ale stawki nie spadną Stabilizacja rynku najmu, ale stawki nie spadną

Stawki najmu wciąż rosną, co jest rezultatem dużego popytu ze strony uchodźców z Ukrainy i Polaków, którzy stracili zdolność kredytową i nie mogą kupić własnego mieszkania. Właściciele mieszkań przerzucają...

Stawki najmu wciąż rosną, co jest rezultatem dużego popytu ze strony uchodźców z Ukrainy i Polaków, którzy stracili zdolność kredytową i nie mogą kupić własnego mieszkania. Właściciele mieszkań przerzucają na najemców rosnące koszty utrzymania nieruchomości oraz coraz wyższe raty kredytów.

Redakcja news Czy nowe mieszkania się sprzedają?

Czy nowe mieszkania się sprzedają? Czy nowe mieszkania się sprzedają?

Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w II kwartale bieżącego roku? Jak sytuacja się ma do analogicznego okresu w ubiegłym roku? Jak firmy deweloperskie zapatrują się na możliwości sprzedażowe w najbliższych...

Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w II kwartale bieżącego roku? Jak sytuacja się ma do analogicznego okresu w ubiegłym roku? Jak firmy deweloperskie zapatrują się na możliwości sprzedażowe w najbliższych miesiącach?

Redakcja news Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe

Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni...

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych.

Redakcja news Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków

Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków

Już w początkowym okresie obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych do UOKiK wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich. W wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.

Już w początkowym okresie obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych do UOKiK wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich. W wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.

Sabina Augustynowicz news XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami

XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami

„Aby stać się neutralna dla klimatu, Europa musi osiągnąć do 2050 r. zerową emisję netto gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu. Tylko w ten sposób uda się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu...

„Aby stać się neutralna dla klimatu, Europa musi osiągnąć do 2050 r. zerową emisję netto gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu. Tylko w ten sposób uda się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu znacznie poniżej 2°C i uniknąć katastrofalnej w konsekwencjach zmiany klimatu” – mówiono podczas jubileuszowego XX już Kongresu PFSZN, które w tym roku zorganizowało Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości – członek Federacji.

Redakcja news Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup

Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup

Kilkanaście tysięcy lokali – to szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont takich mieszkań,...

Kilkanaście tysięcy lokali – to szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont takich mieszkań, będą one mogły szybciej trafić w ręce dotychczasowych najemców. Będą oni mieli pierwszeństwo w kupnie takiego lokalu za niewielkie pieniądze lub w jego wynajmie na preferencyjnych warunkach.

Redakcja Budownictwo to wielki rynek, ale wrażliwy na zmiany

Budownictwo to wielki rynek, ale wrażliwy na zmiany Budownictwo to wielki rynek, ale wrażliwy na zmiany

O dialogu i perspektywach sektora budowlanego z prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości – Krzysztofem Baranowskim rozmawia Jakub Kus.

O dialogu i perspektywach sektora budowlanego z prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości – Krzysztofem Baranowskim rozmawia Jakub Kus.

Redakcja news Ostre hamowanie mieszkaniówki?

Ostre hamowanie mieszkaniówki? Ostre hamowanie mieszkaniówki?

W lipcu br. odnotowano ponad 44-proc. spadek rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W lipcu br. odnotowano ponad 44-proc. spadek rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Anna Ruszczak news Wyrok NSA: weryfikacja nieruchomości zwróconych zaraz po wojnie

Wyrok NSA: weryfikacja nieruchomości zwróconych zaraz po wojnie Wyrok NSA: weryfikacja nieruchomości zwróconych zaraz po wojnie

Czy w stolicy dojdzie do rewizji zwrotu nieruchomości dekretowych z ostatnich 77 lat? To realny scenariusz, odkąd 29 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który może mocno zatrząść rynkiem...

Czy w stolicy dojdzie do rewizji zwrotu nieruchomości dekretowych z ostatnich 77 lat? To realny scenariusz, odkąd 29 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który może mocno zatrząść rynkiem nieruchomości w Warszawie.

Wybrane dla Ciebie

Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna »

Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna » Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Jak naprawić popękane ściany budynku?

Jak naprawić popękane ściany budynku? Jak naprawić popękane ściany budynku?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.