administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

65. jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia

65 Jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia, fot. pixabay

65 Jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia, fot. pixabay

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” należy do najstarszych we Wrocławiu. Powstała jako trzecia w tym mieście. 65-lecie jej istnienia to nie tylko zacny jubileusz, ale też lata doświadczeń w pracy na rzecz swoich członków w myśl idei spółdzielczości. Za tym stażem idzie także kompetencja i sprawdzona mentalność pracowników wrocławskiego „Metalowca”, wszak praca
w spółdzielni to służba i obowiązuje tu swoisty dekalog.

Zobacz także

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi  się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Zacznijmy od przytoczenia rysu historycznego – spółdzielnia mieszkaniowa „Metalowiec” należy do najstarszych we Wrocławiu. Powstała jako trzecia w mieście, z inicjatywy grupy członków założycieli, pracowników Wrocławskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych (obecnie FAT). Zebranie założycielskie odbyło się 6 lutego 1959 r. i w tym samym roku została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym dla miasta Wrocławia.

Pierwszy efekt działalności spółdzielni to budynek przy ulicy Inżynierskiej (1963 r.). Następne to dzisiejsze Osiedle Kwiatowe przy ul. Bzowej i Pierwiosnkowej. W latach 1969–1972 powstawały osiedla na Grabiszynku i Gajowicach (1969–1972). I tak, z inicjatywy grupy ludzi, którzy sobie i swoim kolegom z pracy chcieli stworzyć warunki do normalnego życia, zrobiło się wielkie przedsięwzięcie organizacyjne.

Ale był to też krytyczny okres dla spółdzielni, bo dalsze inwestycje uzależnione były od sieci cieplnej, której koszty budowy przewyższały możliwości członków spółdzielni. I wtedy do spółdzielni przyłączyli się pracownicy wielkich zakładów przemysłowych Wrocławia – „Hutmenu”, „Elwro”, „Pafawagu”. Spółdzielnia otrzymała pieniądze, ale też poparcie techniczne i organizacyjne. Sieć udało się wybudować.

Największy rozkwit spółdzielni nastąpił pod koniec lat 70., kiedy to na 112-hektarowym obszarze rozpoczęto budowę 22-tysięcznego osiedla na Nowym Dworze i zaraz później na Muchoborze Małym. Wcześniejsze i realizowane wówczas inwestycje sprawiały, że SM „Metalowiec” stała się na początku lat 80-tych drugą, pod względem wielkości, spółdzielnią we Wrocławiu. W administracji „Metalowca” było 6 osiedli, 12 tysięcy mieszkań (40 tysięcy mieszkańców).

W tych warunkach efektywne zarządzanie rozrzuconymi po całym mieście osiedlami było bardzo trudne. Dlatego też w 1983 roku z SM „Metalowiec” wydzieliły się dwie nowe spółdzielnie: SM „Nowy Dwór” i SM „Kąty Wrocławskie”.

SM „Metalowiec” – z trzema dużymi osiedlami – położonymi w południowo-zachodniej części Wrocławia (dzielnica Fabryczna) oraz 25 tysiącami mieszkańców – pozostała jednak nadal jedną z największych wrocławskich spółdzielni.

I tak Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” dotrwała do wielkiej reformy ustrojowej i nowej rzeczywistości gospodarczej (1981–1989), nie ponosząc strat materialnych ani organizacyjno-społecznych.

metalowiec spoldzielnia mieszkaniowa

/Fot. SM „Metalowiec”

metalowiec spoldzielnia

/Fot. SM „Metalowiec”/ 

Lata dziewięćdziesiąte to dla spółdzielczości mieszkaniowej okres, rzec można, terapii szokowej. Państwo sukcesywnie wycofywało się z dotowania spółdzielni (centralne ogrzewanie i usuwanie wad technologicznych), zaczęły obowiązywać reguły rynkowe, skończyły się też tanie i powszechnie dostępne kredyty.

Dzięki wprowadzaniu kolejnych programów redukcji kosztów, programów oszczędnościowych i pilnowaniu każdego spółdzielczego grosza, udało się przebrnąć przez ekonomiczno-finansowe kłopoty. Można nawet powiedzieć, że jest i pozytywny ich efekt – wzrost zainteresowania się członków sprawami spółdzielni i pracą w samorządach osiedlowych, czyli tam, gdzie decyde się o losie członków.

Coraz więcej członków rozumie, że samorządność jest receptą na sukces, na przetrwanie najtrudniejszych chwil. Pozwoliło to spółdzielni w  ostatnich latach na bieżące dostosowywanie zasad funkcjonowania spółdzielni i jej unormowań tj. statutu spółdzielni i wewnętrznych regulaminów do potrzeb mieszkańców.

65-lecie to nie tylko jubileusz, ale też doświadczenie

Warto przypomnieć, że 5 lat temu, z okazji 60-lecia spółdzielni – została wydana „Gazeta Południowa” poświęcona w całości członkom i pracownikom spółdzielni. Na szczęście większość z nich nadal działa i pracuje. Warto więc dzisiejszą publikację okolicznościową poświęcić efektom tej pracy. Wiele z faktów, które tu przytoczę była już sygnalizowana w mediach – w tym, oczywiście, w naszej „Gazecie Południowej”. Było to ważne, gdyż wszyscy członkowie spółdzielni mogli zapoznać się z naszymi innowacjami w działalności organizacyjnej – co pozwoliło przejść naszej spółdzielni mieszkaniowej przez bardzo trudne sytuacje – zewnętrzne (i polityka, i gospodarka państwa). Odwoływać się tu warto do doświadczeń europejskich – na co zwrócił uwagę Mieczysław Grodzki – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej: – „Innowacyjność jest atutem spółdzielczości” (!). Model ten okazał się w praktyce stabilny, bezpieczny i odporny na wstrząsy polityczne i gospodarcze”.1 Stwierdzała to, przecież też wcześniej Elinor Ostrom, która w 2009 roku otrzymała nagrodę Nobla udowadniając, że zarządzanie spółdzielcze (społeczne) jest najlepszą formą na obecne (też obecnie!) uwarunkowania cywilizacyjne, gospodarcze.

spoldzielnia metalowiec

/Fot. SM „Metalowiec”/ 

metalowiec sm

/Fot. SM „Metalowiec”/

Co wyróżnia Spółdzielnię „Metalowiec”?

Z efektów działań samorządu półdzielni warto odnotować:

Rok Kobiet w SM „Metalowiec”

Pozycja kobiet w spółdzielni jest znacząca. To właśnie panie zaznaczyły i wciąż wywierają swoją działalnością i pracą wyraźny wpływ na pozytywną ocenę spółdzielni. W SM „Metalowiec”, we wszystkich organach samorządowych – większość członków to kobiety. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w SM „Metalowiec” – jedynej spółdzielni w Polsce – ogłoszono Rok Kobiet, przedstawiając zasłużone koleżanki, działaczki społeczne, przedstawicielki firm, instytucji współpracujących ze Spółdzielnią, np. szkół, przedszkoli, żłobków.

7-godzinny dzień pracy

Kilka lat temu w SM „Metalowiec” wprowadzono 7-godzinny dzień pracy (35-godzinny tydzień pracy – jako druga spółdzielnia w kraju). A w Polsce rozpoczyna się dopiero wielka dyskusja na ten temat. Miało, i ma to wielkie znaczenie dla rodziców, którzy mają problem z dotarciem do pracy na czas, bo muszą odprowadzić małe dzieci do przedszkola lub żłobka. Podkreślić przy tym trzeba, że zmiana na 7-godzinny dzień pracy nie odbiła się w żadnym stopniu negatywnie na obsłudze członków (mieszkańców) i wykonywanych zadaniach przez spółdzielnię.

Nowoczesne formy organizacyjne

Wprowadzono nowoczesne formy organizacyjne pracy – jakości pracy (turkusowa wg prof. Bliklego): – praca i odpowiedzialność zespołowa, wzajemne zaufanie, docenianie na pierwszym miejscu (nie tylko ocenianie).

 Może dlatego ponad połowa pracowników Spółdzielni ma ponad 20–25-letni (!) staż. Przecież za tym idzie kompetencja – sprawdzona mentalność (bo praca w SM to jest służba) obowiązuje swoisty dekalog. Zweryfikowano to przez międzynarodową Fundację Qualitas oraz utrzymywany przez nas certyfikat jakości pracy ISO-9001 (nieprzerwanie od 2003).

Rotacyjne wybory członków Rady Nadzorczej

Spółdzielnię wyróżniają także także pierwsze w Polsce – w spółdzielczości mieszkaniowej – rotacyjne wybory członków Rady Nadzorczej. Oczywiście zachowano ustawową zasadę, że kadencja Członków Rady – jest przestrzegana (obecnie 3 lata), ale wymiana członków po upływie kadencji – następuje corocznie – najwyżej 3 osoby. Dzięki temu unika się emocjonalnego czynnika zmiany władz samorządowych co 3 lata, a ponadto zachowana jest ciągłość tej władzy – czyli wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

Do tego uwzględniając podział Walnego Zgromadzenia na części, które odpowiadają dawnym zebraniom Grup Członkowskich (praktycznie – konkretne osiedla) statutowo zapewniono wybory członków Rady Nadzorczej – bezpośrednio proporcjonalnie do liczby reprezentowanych członków – przez część Walnego Zgromadzenia. (3 części – wybierają po 4 członków Rady – z każdego osiedla).

Właśnie takie wybory zapewniają kandydowanie kompetentnych sąsiadów z osiedla, aby nie dopuścić do prób polityków – wyborów na zasadach wyboru z kilkudziesięciu kandydatów, prezentujących swoje osoby na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Rada Techniczna

Od kilkudziesięciu lat w SM „Metalowiec” funkcjonuje Rada Techniczna. Spółdzielnia inwestująca, prowadząca obsługę urządzeń technicznych, remontów w bardzo szerokim zakresie, nie może utrzymać na etatach (to są pieniądze członków) szerokiej kadry… i stąd Rada Techniczna – odwołująca się do fachowców i firm współpracujących ze Spółdzielnią. Wnioski Rady Technicznej są przedstawione Zarządowi Spółdzielni do oceny i zatwierdzenia.

bakar nowy rok

/Fot. SM „Metalowiec”/

Termomodernizacja budynków i usuwanie azbestu

Już w 2008 roku zakończono ocieplenie wszystkich budynków – likwidując przy okazji azbest (w tym nieszczęsny acekol), i to tylko za pieniądze członków spółdzielni. Dzisiaj spółdzielnie uzyskują pomoc na ten cel, ale wówczas 1 m2 ocieplenia kosztował 60–100 zł, a dziś do 460 zł – i trzeba dodać prowizje od uzyskanej dotacji oraz konieczność wniesienia wkładu własnego. Ale wtedy co innego było ważniejsze – dzięki inwestycji poprawiono (ponad 20 lat temu!) komfort zamieszkania i obniżono opłaty za ciepło o 20–30% (!).

sm metalowiec

/Fot. SM „Metalowiec”/

Informowanie członków Spółdzielni

SM „Metalowiec” publikuje biuletyn informacyjny na łamach „Gazety Południowej”, która co miesiąc jest doręczana do każdego mieszkania. Nie ma żadnej wątpliwości, że pełna informacja dla członków to podstawa demokracji (każdej nie tylko spółdzielczej), ale szczególnie wynika to z przestrzegania zasad spółdzielni – współzarządzania spółdzielnią. To wszystko wypełniają szczegółowe informacje przygotowywane dla członków, organów samorządowych, które są też zamieszczane na stronie internetowej (w części logowanej), ale też w szczególnie ważnej „Gazecie Południowej”, z którą spółdzielnia jest związana już ponad 25 lat (!).

Działalność edukacyjno-kulturowa

Odbudowano i rozwinięto działalność Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” w ramach naszego hasła: „NIE TYLKO MIESZKANIE”. 60 lat temu zaczęło się od małego klubu w pomieszczeniach administracji i przy garażach samochodowych na ul. Różanej 4. Spółdzielnia współpracowała z „Elwro” – udostępniając salę na próby zespołu muzycznego, co przez wiele lat pokrywało w dużym stopniu koszty utrzymania. Likwidacja „Elwro” spowodowała odwołanie się do członków Spółdzielni, którzy na zebraniach grup członkowskich, poparli utrzymanie domu kultury (jako statutowy obowiązek) i podjęli uchwałę o płaceniu – początkowo po 0,50 zł potem 1,00 zł od każdego mieszkania miesięcznie. Jest to też wyraz poparcia dla prowadzenia działalności kulturowej i edukacyjnej dla członków. W Centrum Kultury „Bakara” funkcjonują kluby seniorów (około 200 osób) oraz duża liczba zespołów dziecięcych. Warto tu podkreślić pomoc urzędu miasta przy organizacji wielu imprez otwartych (bo nie ograniczamy działalności tylko do członków Spółdzielni) – o czym świadczy m.in. organizacja już szóstej edycji „Bakariady”.

Zaplanowana, bezkolizyjna zmiana Zarządu

Zmiana składu Zarządu Spółdzielni została zaplanowana na rok przed terminem (zakończenia kontraktu prezesa zarządu) i Rada Nadzorcza po konsultacji powołała nowy skład Zarządu od 01.01.2024 r. Oczywiście nowi członkowie zarządu wybrani zostali z kierownictwa funkcyjnego spółdzielni – z ponad 20-letnim (!) stażem w naszej spółdzielni. To precedens w skali kraju! Nie potrzeba było protokołu zdawczo-odbiorczego, a przekazanie władzy wykonawczej nastąpiło bezkolizyjnie, natomiast znajomość spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni, opracowanymi długoletnimi planami remontowo-modernizacyjnymi, daje gwarancję ich kontynuacji przy współpracy z organami samorządowymi Spółdzielni.

Majątek wspólny

Wykupiono od gminy do 2007 roku wszyskie tereny związane z budynkami mieszkalnymi – wyłącznie za pieniądze członków. Majątkiem wspólnym w naszej spółdzielni są też wszystkie wynajmowane na działalność biurową, handlowo-usługową, czy choćby magazynową – lokale użytkowe. Wszystkie te lokale (134), o łącznej powierzchni ponad 18 000 m2, mają założone odrębne księgi wieczyste i jako właściciel figuruje: SM „Metalowiec”, a to oznacza własność wszystkich członków Spółdzielni.

Modelowa współpraca z samorządem

Na zakończenie warto podkreślić dobrą współpracę Spółdzielni z samorządem miejskim. Nie można zapomnieć, że działanie w miastach (i to dotyczy wszystkich Spółdzielni) zależy od współdziałania, współpracy z samorządem miejskim. Nasze postępowanie we Wrocławiu – jest modelowym rozwiązaniem. Prezydent Jacek Sutryk – jako pierwszy i jedyny – powołał Radę Spółdzielczą i pełnomocnika ds. spółdzielni mieszkaniowych. Mamy możliwość opiniowania projektów i ważnych spraw dla całej społeczności Wrocławia. Po prostu zauważono, że członkowie spółdzielni to też obywatele Wrocławia, którzy płacą podatki, a państwo przez ostatnie lata żadnej pomocy spółdzielniom nie udzielało. To dotyczy też ostatnich, historycznych już tarcz pomocowych.  

Komentarze

Powiązane

Jacek Frydryszak Lustratorzy gorszego sortu

Lustratorzy gorszego sortu Lustratorzy gorszego sortu

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej,...

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu”.

Redakcja news Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Agnieszka Żelazna Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II) Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany...

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany w trybie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych.

Piotr Żołądkowski Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu...

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu zjawisku i wyciągnijmy wnioski dla siebie.

Redakcja Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych? Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Jacek Frydryszak Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do...

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do tego przygotowany?

Redakcja news Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych? Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca...

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Aneta Mościcka Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu...

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji) i stanowi czynność zwykłego zarządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej...

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą...

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/we. Dyrektywa ta jako akt prawa pochodnego wiąże co do celu wszystkie kraje członkowskie, ale pozostawia sposób jego realizacji danemu państwu.

Jacek Frydryszak Opłaty za odpady

Opłaty za odpady Opłaty za odpady

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w...

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w rozliczeniach z użytkownikami lokali – pisze Czytelnik do autora tekstów, analizujących przepisy dotyczące opłat za odpady komunalne.

Jacek Frydryszak Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi,...

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi, w  tym z  chorobą Alzheimera. Stosując proste porównanie, jest to  ok.  120–130 tys. osób z  chorobą Alzheimera. Spółdzielnie (ale również gminy we  wspólnotach mieszkaniowych) dysponują własnymi lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone na  domy dziennego pobytu dla  tych osób, co...

Piotr Żołądkowski Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Motywacja – czyli co nas pcha do działania? Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Redakcja news Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach? Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Redakcja news Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada? Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Jacek Frydryszak Never ending story…

Never ending story… Never ending story…

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania...

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania przez URE, co ma niebagatelne znaczenie dla ponoszonych przez mieszkańców kosztów.

Aneta Mościcka Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie...

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie jest wymagana zgoda współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jaką jest zrzeczenie się nieodpłatnej i bezterminowej służebności przechodu i przejazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

Anna Ruszczak news Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie

Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie

Oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu poprzez wyłączenie swoich kaloryferów może mieć katastrofalne skutki. Wspólnota lub spółdzielnia może wpisać w uchwale wysokość temperatury,...

Oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu poprzez wyłączenie swoich kaloryferów może mieć katastrofalne skutki. Wspólnota lub spółdzielnia może wpisać w uchwale wysokość temperatury, jaka ma panować w mieszkaniu, a sprawa może trafić do sądu.

Redakcja news Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym...

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

Redakcja news Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej

Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej

Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

Wojciech Jan Konieczny Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku

W kwietniu 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zaostrza co prawda wymogi i kary wobec właścicieli nieruchomości, ale nie zmienia ich adresatów.

W kwietniu 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zaostrza co prawda wymogi i kary wobec właścicieli nieruchomości, ale nie zmienia ich adresatów.

Jacek Sawicki Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Niniejszy akt prawny ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 28., a pełna jego nazwa brzmi: „Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania...

Niniejszy akt prawny ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 28., a pełna jego nazwa brzmi: „Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych”.

Wybrane dla Ciebie

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych » Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe » Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Jak płacić mniej za ogrzewanie? Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.