administrator24.info

Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021 r. wyłonieni

Redakcja | Administrator i Menedżer Nieruchomości 10/2021 | 2021-10-28
Uczestnicy i organizatorzy Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021; fot. Redakcja

Uczestnicy i organizatorzy Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021; fot. Redakcja

W  dniach 20-21 września br. na  Zamku w  Janowie Podlaskim odbyła  się uroczysta gala wręczenia statuetek laureatom konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021”. Była to  już VII edycja konkursu, który w  roku ubiegłym niestety nie mógł odbyć  się ze  względu na  wzrost drugiej fali pandemii koronawirusa.

Zobacz także

Redakcja news Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym...

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

Anna Ruszczak news Płaca minimalna dwukrotnie podwyższana w 2023 roku

Płaca minimalna dwukrotnie podwyższana w 2023 roku Płaca minimalna dwukrotnie podwyższana w 2023 roku

W 2023 roku pracodawcy dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość...

W 2023 roku pracodawcy dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie doprowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego.

Redakcja news Warsztaty: Wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów

Warsztaty: Wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów Warsztaty: Wybór metody i opracowanie regulaminu rozliczania mediów

7 grudnia mija termin na dostosowanie regulaminu rozliczania mediów. Oprócz kwestii dotyczących regulaminu w czasie warsztatów zostaną omówione rozliczanie kosztów zakupu ciepła oraz zasady rozliczania...

7 grudnia mija termin na dostosowanie regulaminu rozliczania mediów. Oprócz kwestii dotyczących regulaminu w czasie warsztatów zostaną omówione rozliczanie kosztów zakupu ciepła oraz zasady rozliczania wody.

W  tym roku, pomimo przeciwności losu, udało nam  się bezpiecznie spotkać w  zacnym gronie laureatów Konkursu oraz  uhonorować najlepszych. Na  galę konkursową przybyli prezesi spółdzielni mieszkaniowych z  całego kraju. Swoją obecnością zaszczycił nas dr  Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości oraz  Krzysztof Cichowski –  nieustannie aktywnie działający na  rzecz spółdzielczości mieszkaniowej, przyjaciel naszej redakcji i  członek rady programowej.

Do  VII edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021” zgłosiło  się kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych, które wyróżniają  się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi i przedsiębiorczością, ale także ciekawymi inicjatywami na  rzecz swoich członków. Działalność zgłoszonych spółdzielni poddana była zewnętrznej ocenie jury konkursowego, w  skład którego weszły:

 • Bogusława Wiewiórowska-Paradowska –  prezes wydawnictwa Grupa Medium,
 • Sabina Augustynowicz –  redaktor naczelna miesięcznika i  portalu „Administrator”,
 • Janina Rubin –  inicjatorka konkursu i  wielka orędowniczka spółdzielczości mieszkaniowej.

W  tym roku zaszczytne miano Lidera otrzymało 39 spółdzielni mieszkaniowych. Wśród laureatów znalazły  się spółdzielnie z  30- 40-letnią działalnością, 50–70-letnie i  jedna, obchodząca w  tym roku swoje stulecie!

Wśród wyróżnionych utrzymuje  się trend wdrażania nowoczesnych technologii w  spółdzielniach mieszkaniowych, także w  zakresie narzędzi informatycznych i  służących do  komunikacji z  mieszkańcami. Praktycznie nie ma już  spółdzielni, która nie wykorzystywałaby oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami. Wśród liderów są  też spółdzielnie, które wdrożyły np.  system zarządzania jakością ISO, a  także spółdzielnie z  białymi certyfikatami, uzyskanymi dzięki energooszczędnym inwestycjom  m.in. w  OZE. Ponadto wiele spółdzielni prowadzi szeroką działalność na  rzecz lokalnych społeczności albo  samodzielnie, albo  wspierając organizacje, które inicjują społeczne akcje.

Jury zwróciło także uwagę na  informacje o  wskaźniku zaległości czynszowych w  poszczególnych spółdzielniach, wskazywane w  zgłoszeniach konkursowych. Trudno oprzeć  się wrażeniu, że  w  ostatnim czasie wskaźnik ten  się poprawił  –  stosunek zadłużenia dorocznego wymiaru opłat waha  się w  większości przypadków pomiędzy 2 a  3%, aczkolwiek nie brakuje i  takich spółdzielni, które musiały wzmocnić działania windykacyjne.

Dla  potrzeb konkursu i  oceny spółdzielni przyjęto dwa podstawowe kryteria: wielkości spółdzielni mieszkaniowej oraz  kryterium udziału inwestycji w  przychodach. Przyjęliśmy, że  spółdzielnie małe to  te, których zasoby wynoszą do  100 tys. mkw; średnie 100–300 tys. mkw; duże –  od  300 do  600 tys. mkw, a  największe –  powyżej 600 tys. mkw. Dodatkowym kryterium były przychody z  inwestycji. Skutkiem przyjęcia tych kryteriów był podział na  cztery kategorie, ze  względu na  wielkość spółdzielni oraz  dwie podkategorie: z  przychodem i  bez przychodu z  inwestycji.

Najliczniejszą grupę laureatów stanowią spółdzielnie średnie bez przychodów z  inwestycji. Warto tu  zauważyć, że  większość Liderów 2020/2021 –  abstrahując od  ich wielkości  –  to  właśnie spółdzielnie nieuzyskujące przychodów z  inwestycji. Wśród 39 laureatów prawie 80% znajduje  się w  tej grupie.

Okolicznościowe statuetki i  dyplomy wyłonionym w  tegorocznej edycji konkursu Liderom wręczył wspomniany już wcześniej dr  Jerzy Jankowski oraz  Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, reprezentująca jury konkursu i  Grupę Medium. Nagrodzonym gratulacje złożyła także prowadząca całą galę – Sabina Augustynowicz.

Wszystkim spółdzielniom, które miały odwagę poddać swoją działalność zewnętrznej ocenie, dziękujemy za  uczestnictwo w  konkursie, a  Laureatom serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych spółdzielni z  podziałem na  poszczególne kategorie.

Poznaj laureatów Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019 >>

Laureaci konkursu

I. MAŁE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stawki” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały– Zachód” w  Krakowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Rawą” w Chorzowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w  Dąbrowie Górniczej
  • Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Czarnkowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata–Ochota” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarpa” w  Warszawie
 • z  przychodami z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w  Krakowie

II. ŚREDNIE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Torwar” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” w  Gdańsku
  • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” w  Zabrzu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Jarocinie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Sierpcu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama”
 • z przychodami z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w  Koziegłowach
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w  Warszawie

III. DUŻE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” w Kaliszu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w  Zawierciu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w  Zduńskiej Woli
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu
  • Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Motor” w Lublinie  
  • Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w  Szczecinie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
  • Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie
  • Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
 • z  przychodem z  inwestycji:
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w  Gdyni
  • Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w  Radomiu

IV. SPÓŁDZIELNIE NAJWIĘKSZE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w  Jastrzębiu-Zdroju
  • Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach
  • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w  Warszawie
 • z  przychodami z  inwestycji:
  • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Siemianowicach Śląskich
  • Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Warszawie

Wszystkim nagrodzonym spółdzielniom serdecznie gratulujemy!

Miejsce, gdzie historia łączy  się z  nowoczesnością

Tak brzmi motto Zamku w  Janowie Podlaskim,  który obecnie pełni nie tylko funkcję hotelu, ale także galerii sztuki. Jest to  budowla z  lat 1770-80, obecnie w  rękach prywatnych, odrestaurowana, gdzie mieliśmy okazje spotkać  się w  tym roku.

Tym razem spółdzielcy po  przyjeździe do  Zamku mieli możliwość zwiedzać wraz z przewodnikiem zarówno korytarze i  4 zamkowe salony historyczne, oraz  parkowe, historyczne otoczenie Zamku.

A  jest co  zwiedzać –  malowniczo położony w  sercu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Zamek,  sięgający swoją historią XV wieku, otoczony jest przez  40 hektarów terenu zielonego, poprzecinanego urokliwymi alejkami parkowymi. Goście, spacerując po  terenach okalających Zamek, mieli okazję obejrzeć  m.in. zachowane mury Zamku z  XVIII wieku. Ale to  nie wszystko!

Nie sposób w  tym miejscu pominąć także kontekstu znanej na  całym świecie, położonej nieopodal Zamku, stadniny koni arabskich. Co  prawda restrykcje związane z  ogłoszonym w  tym czasie stanem wyjątkowym w  woj. podlaskim oraz  obostrzenia covidowe uniemożliwiły naszym gościom zwiedzanie samej stadniny, ale mieli oni możliwość uczestniczyć w  specjalnym pokazie klasycznej szkoły jazdy konnej, który wywołał spory aplauz u zgromadzonych.

Po  powrocie z  pokazu i  zwiedzania Zamku nie pozostało już dużo czasu, aby  się nudzić  – wszyscy z  przejęciem przygotowywali  się do  uroczystej gali konkursowej.

Liderzy po  godzinach…

Po  zakończeniu gali wręczenia nagród rozpoczęła  się część nieoficjalna tegorocznego spotkania prezesów spółdzielni. Podczas wieczornego bankietu uczestnicy mieli okazję posłuchać recitalu wokalnego, który spotkał  się z  dużym uznaniem naszych gości. Po  uroczystym toaście zaczęła  się zabawa i  tańce na  parkiecie. Niezobowiązująca i  rodzinna atmosfera sprzyjała integracji środowiska. Na  pamiątkę dobrej zabawy uczestnicy kolacji chętnie robili sobie zabawne zdjęcia w  foto-lustrze, które cieszyło  się dużą popularnością. Na  dobrą zabawę wskazywał także parkiet pełen par tańczących do  późnych godzin nocnych.

Bez wątpienia możemy zatem uznać tegoroczną galę konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021” za  udaną, i  jak co  roku – stanowiącą co  prawda nie kalendarzowe, ale cykliczne – święto spółdzielczości. Już dziś, wspominając tegoroczną galę, cieszymy  się na  spotkanie z Państwem za  rok.

Do zobaczenia!

***
Wszystkim spółdzielniom wyłonionym w  VII edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej” raz jeszcze serdecznie gratulujemy, a  partnerom naszego spotkania –  firmom: API-LINK, Chmielewski Dźwigi, iMieszkaniec, Kan-Fix, Ślizex, Uniqa –  dziękujemy!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat

Najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat Najniższe bezrobocie w Polsce od 32 lat

Z danych GUS-u wynika, że bezrobocie w czerwcu br. wyniosło 4,9 proc. i było o 0,2 pkt proc. niższe niż w maju, a także o 1,1 pkt proc. niż w analogicznym okresie roku 2021 roku.

Z danych GUS-u wynika, że bezrobocie w czerwcu br. wyniosło 4,9 proc. i było o 0,2 pkt proc. niższe niż w maju, a także o 1,1 pkt proc. niż w analogicznym okresie roku 2021 roku.

Redakcja news Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Redakcja news Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje i kogo dotyczy?

Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje i kogo dotyczy? Obowiązek meldunkowy – czy nadal istnieje i kogo dotyczy?

Wielu osobom wydaje się, że obowiązek meldunkowy odszedł w zapomnienie. Jednak osoby te są w błędzie, bowiem obowiązek ten nie został zniesiony przez rządzących. Jak dopełnić obowiązek? Czy należy zrobić...

Wielu osobom wydaje się, że obowiązek meldunkowy odszedł w zapomnienie. Jednak osoby te są w błędzie, bowiem obowiązek ten nie został zniesiony przez rządzących. Jak dopełnić obowiązek? Czy należy zrobić to osobiście w urzędzie?

Redakcja news Rynek węgla w Polsce pod lupą UOKiK

Rynek węgla w Polsce pod lupą UOKiK Rynek węgla w Polsce pod lupą UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające sytuację na rynku węgla kamiennego. Kontroli będą podlegały m.in. zasady dystrybucji surowca, a także to, czy przy sprzedaży może dochodzić do praktyk ograniczających...

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające sytuację na rynku węgla kamiennego. Kontroli będą podlegały m.in. zasady dystrybucji surowca, a także to, czy przy sprzedaży może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję.

Redakcja news Kto poniesie koszty wdrażania działań retencyjnych?

Kto poniesie koszty wdrażania działań retencyjnych? Kto poniesie koszty wdrażania działań retencyjnych?

Określenie planowanych kosztów niezbędnych do wdrożenia programu przeciwdziałającemu niedoborom wody – to podstawowe oczekiwanie Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Określenie planowanych kosztów niezbędnych do wdrożenia programu przeciwdziałającemu niedoborom wody – to podstawowe oczekiwanie Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Anna Ruszczak news Ukraińcy chętnie zakładają biznes w Polsce i przenoszą firmy

Ukraińcy chętnie zakładają biznes w Polsce i przenoszą firmy Ukraińcy chętnie zakładają biznes w Polsce i przenoszą firmy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że już 358 tys. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, podjęło tutaj pracę. Wielu z nich jest zainteresowanych założeniem własnej działalności...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że już 358 tys. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, podjęło tutaj pracę. Wielu z nich jest zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej lub przeniesieniem swojej firmy z Ukrainy.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Redakcja news Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe

Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni...

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Redakcja news Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków

Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków Wakacje kredytowe – niekorzystne praktyki banków

Już w początkowym okresie obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych do UOKiK wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich. W wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.

Już w początkowym okresie obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych do UOKiK wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich. W wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki.

Sabina Augustynowicz news XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami

XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami XX Kongres PFSZN – ekologia w zarządzaniu nieruchomościami

„Aby stać się neutralna dla klimatu, Europa musi osiągnąć do 2050 r. zerową emisję netto gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu. Tylko w ten sposób uda się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu...

„Aby stać się neutralna dla klimatu, Europa musi osiągnąć do 2050 r. zerową emisję netto gazów cieplarnianych dwutlenku węgla i metanu. Tylko w ten sposób uda się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu znacznie poniżej 2°C i uniknąć katastrofalnej w konsekwencjach zmiany klimatu” – mówiono podczas jubileuszowego XX już Kongresu PFSZN, które w tym roku zorganizowało Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości – członek Federacji.

Anna Ruszczak news Praca na czarno: coraz więcej kontroli w firmach

Praca na czarno: coraz więcej kontroli w firmach Praca na czarno: coraz więcej kontroli w firmach

Liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności zatrudnienia znacząco wzrosła w I półroczu br. Przez 15 tys. kontroli sprawdzono legalność zatrudnienia 17 tys. zagranicznych i prawie 120...

Liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności zatrudnienia znacząco wzrosła w I półroczu br. Przez 15 tys. kontroli sprawdzono legalność zatrudnienia 17 tys. zagranicznych i prawie 120 tys. polskich pracowników. Skala nieprawidłowości utrzymuje się na porównywalnym do poprzednich lat poziomie.

Anna Ruszczak news Małżonkowie – notariusz i syndyk – nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Małżonkowie – notariusz i syndyk – nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości Małżonkowie – notariusz i syndyk – nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku orzekł, że na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał...

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku orzekł, że na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu.

Redakcja news Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup

Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup Dawne mieszkania pracownicze – korzystny wynajem lub zakup

Kilkanaście tysięcy lokali – to szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont takich mieszkań,...

Kilkanaście tysięcy lokali – to szacunkowa liczba byłych mieszkań pracowniczych w Polsce. Dzięki zwiększeniu do 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont takich mieszkań, będą one mogły szybciej trafić w ręce dotychczasowych najemców. Będą oni mieli pierwszeństwo w kupnie takiego lokalu za niewielkie pieniądze lub w jego wynajmie na preferencyjnych warunkach.

Anna Ruszczak news Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego ma pomóc zadłużonym firmom

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego ma pomóc zadłużonym firmom Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego ma pomóc zadłużonym firmom

Wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy, w 2024 r. mają wejść w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. To podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej...

Wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy, w 2024 r. mają wejść w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. To podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Anna Ruszczak news Miasta ograniczają ruch samochodowy w centrum

Miasta ograniczają ruch samochodowy w centrum Miasta ograniczają ruch samochodowy w centrum

Zaparkowanie pojazdu w centrum Warszawy, Krakowa czy Gdańska jest wyzwaniem. Według danych NaviParking, zagęszczenie ruchu w centralnych dzielnicach w 30 proc. spowodowane jest przez kierowców szukających...

Zaparkowanie pojazdu w centrum Warszawy, Krakowa czy Gdańska jest wyzwaniem. Według danych NaviParking, zagęszczenie ruchu w centralnych dzielnicach w 30 proc. spowodowane jest przez kierowców szukających miejsca parkingowego.

Anna Ruszczak news Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczanie nieruchomości na cele gminnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczanie nieruchomości na cele gminnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca br., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią...

2 lipca br., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja news Dodatek węglowy – kiedy można składać wniosek?

Dodatek węglowy – kiedy można składać wniosek? Dodatek węglowy – kiedy można składać wniosek?

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą od 17 sierpnia br. składać wniosek o rządowe wsparcie w wysokości...

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą od 17 sierpnia br. składać wniosek o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Redakcja news Ostre hamowanie mieszkaniówki?

Ostre hamowanie mieszkaniówki? Ostre hamowanie mieszkaniówki?

W lipcu br. odnotowano ponad 44-proc. spadek rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W lipcu br. odnotowano ponad 44-proc. spadek rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Redakcja news Wakacje kredytowe – o czym powinieneś wiedzieć, zanim z nich skorzystasz?

Wakacje kredytowe – o czym powinieneś wiedzieć, zanim z nich skorzystasz? Wakacje kredytowe – o czym powinieneś wiedzieć, zanim z nich skorzystasz?

Raty kredytów hipotecznych mocno poszybowały w górę – jest to następstwem rosnącej inflacji i podwyższania stóp procentowych.

Raty kredytów hipotecznych mocno poszybowały w górę – jest to następstwem rosnącej inflacji i podwyższania stóp procentowych.

Redakcja Wentylatory dachowe – co warto wiedzieć przed zakupem?

Wentylatory dachowe – co warto wiedzieć przed zakupem? Wentylatory dachowe – co warto wiedzieć przed zakupem?

Wentylatory dachowe stanowią swoiste wsparcie dla wentylacji naturalnej, są elementem wentylacji mechanicznej i służą do wentylacji oddymiającej.

Wentylatory dachowe stanowią swoiste wsparcie dla wentylacji naturalnej, są elementem wentylacji mechanicznej i służą do wentylacji oddymiającej.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.