administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021 r. wyłonieni

Redakcja | Administrator i Menedżer Nieruchomości 10/2021 | 2021-10-28
Uczestnicy i organizatorzy Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021; fot. Redakcja

Uczestnicy i organizatorzy Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021; fot. Redakcja

W  dniach 20-21 września br. na  Zamku w  Janowie Podlaskim odbyła  się uroczysta gala wręczenia statuetek laureatom konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021”. Była to  już VII edycja konkursu, który w  roku ubiegłym niestety nie mógł odbyć  się ze  względu na  wzrost drugiej fali pandemii koronawirusa.

Zobacz także

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

Redakcja news Kolejne zmiany wokół placów zabaw

Kolejne zmiany wokół placów zabaw Kolejne zmiany wokół placów zabaw

Resort rozwoju i technologii zapowiedział, że dopuści możliwość, aby place zabaw powstawały na działce innej niż budowany budynek mieszkalny. Nowy przepis ma być elementem polityki propodażowej i ma na...

Resort rozwoju i technologii zapowiedział, że dopuści możliwość, aby place zabaw powstawały na działce innej niż budowany budynek mieszkalny. Nowy przepis ma być elementem polityki propodażowej i ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań na rynku.

Redakcja news Czy będą pozwy złotówkowiczów?

Czy będą pozwy złotówkowiczów? Czy będą pozwy złotówkowiczów?

Częstochowski sąd okręgowy zapytał TSUE, czy dyrektywa konsumencka (93/13) pozwala na badanie postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania kredytu na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR....

Częstochowski sąd okręgowy zapytał TSUE, czy dyrektywa konsumencka (93/13) pozwala na badanie postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania kredytu na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Czy jeśli Trybunał rozpatrzy wątpliwości na korzyść konsumentów, czeka nas fala pozwów?

W  tym roku, pomimo przeciwności losu, udało nam  się bezpiecznie spotkać w  zacnym gronie laureatów Konkursu oraz  uhonorować najlepszych. Na  galę konkursową przybyli prezesi spółdzielni mieszkaniowych z  całego kraju. Swoją obecnością zaszczycił nas dr  Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości oraz  Krzysztof Cichowski –  nieustannie aktywnie działający na  rzecz spółdzielczości mieszkaniowej, przyjaciel naszej redakcji i  członek rady programowej.

Do  VII edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021” zgłosiło  się kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych, które wyróżniają  się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi i przedsiębiorczością, ale także ciekawymi inicjatywami na  rzecz swoich członków. Działalność zgłoszonych spółdzielni poddana była zewnętrznej ocenie jury konkursowego, w  skład którego weszły:

 • Bogusława Wiewiórowska-Paradowska –  prezes wydawnictwa Grupa Medium,
 • Sabina Augustynowicz –  redaktor naczelna miesięcznika i  portalu „Administrator”,
 • Janina Rubin –  inicjatorka konkursu i  wielka orędowniczka spółdzielczości mieszkaniowej.

W  tym roku zaszczytne miano Lidera otrzymało 39 spółdzielni mieszkaniowych. Wśród laureatów znalazły  się spółdzielnie z  30- 40-letnią działalnością, 50–70-letnie i  jedna, obchodząca w  tym roku swoje stulecie!

Wśród wyróżnionych utrzymuje  się trend wdrażania nowoczesnych technologii w  spółdzielniach mieszkaniowych, także w  zakresie narzędzi informatycznych i  służących do  komunikacji z  mieszkańcami. Praktycznie nie ma już  spółdzielni, która nie wykorzystywałaby oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami. Wśród liderów są  też spółdzielnie, które wdrożyły np.  system zarządzania jakością ISO, a  także spółdzielnie z  białymi certyfikatami, uzyskanymi dzięki energooszczędnym inwestycjom  m.in. w  OZE. Ponadto wiele spółdzielni prowadzi szeroką działalność na  rzecz lokalnych społeczności albo  samodzielnie, albo  wspierając organizacje, które inicjują społeczne akcje.

Jury zwróciło także uwagę na  informacje o  wskaźniku zaległości czynszowych w  poszczególnych spółdzielniach, wskazywane w  zgłoszeniach konkursowych. Trudno oprzeć  się wrażeniu, że  w  ostatnim czasie wskaźnik ten  się poprawił  –  stosunek zadłużenia dorocznego wymiaru opłat waha  się w  większości przypadków pomiędzy 2 a  3%, aczkolwiek nie brakuje i  takich spółdzielni, które musiały wzmocnić działania windykacyjne.

Dla  potrzeb konkursu i  oceny spółdzielni przyjęto dwa podstawowe kryteria: wielkości spółdzielni mieszkaniowej oraz  kryterium udziału inwestycji w  przychodach. Przyjęliśmy, że  spółdzielnie małe to  te, których zasoby wynoszą do  100 tys. mkw; średnie 100–300 tys. mkw; duże –  od  300 do  600 tys. mkw, a  największe –  powyżej 600 tys. mkw. Dodatkowym kryterium były przychody z  inwestycji. Skutkiem przyjęcia tych kryteriów był podział na  cztery kategorie, ze  względu na  wielkość spółdzielni oraz  dwie podkategorie: z  przychodem i  bez przychodu z  inwestycji.

Najliczniejszą grupę laureatów stanowią spółdzielnie średnie bez przychodów z  inwestycji. Warto tu  zauważyć, że  większość Liderów 2020/2021 –  abstrahując od  ich wielkości  –  to  właśnie spółdzielnie nieuzyskujące przychodów z  inwestycji. Wśród 39 laureatów prawie 80% znajduje  się w  tej grupie.

Okolicznościowe statuetki i  dyplomy wyłonionym w  tegorocznej edycji konkursu Liderom wręczył wspomniany już wcześniej dr  Jerzy Jankowski oraz  Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, reprezentująca jury konkursu i  Grupę Medium. Nagrodzonym gratulacje złożyła także prowadząca całą galę – Sabina Augustynowicz.

Wszystkim spółdzielniom, które miały odwagę poddać swoją działalność zewnętrznej ocenie, dziękujemy za  uczestnictwo w  konkursie, a  Laureatom serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych spółdzielni z  podziałem na  poszczególne kategorie.

Poznaj laureatów Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019 >>

Laureaci konkursu

I. MAŁE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stawki” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały– Zachód” w  Krakowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Rawą” w Chorzowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w  Dąbrowie Górniczej
  • Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Czarnkowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata–Ochota” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarpa” w  Warszawie
 • z  przychodami z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w  Krakowie

II. ŚREDNIE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Torwar” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” w  Gdańsku
  • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” w  Zabrzu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Jarocinie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Sierpcu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama”
 • z przychodami z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w  Koziegłowach
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w  Warszawie

III. DUŻE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” w Kaliszu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w  Zawierciu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w  Zduńskiej Woli
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu
  • Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Motor” w Lublinie  
  • Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w  Szczecinie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
  • Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie
  • Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
 • z  przychodem z  inwestycji:
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w  Gdyni
  • Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w  Radomiu

IV. SPÓŁDZIELNIE NAJWIĘKSZE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w  Jastrzębiu-Zdroju
  • Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach
  • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w  Warszawie
 • z  przychodami z  inwestycji:
  • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Siemianowicach Śląskich
  • Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Warszawie

Wszystkim nagrodzonym spółdzielniom serdecznie gratulujemy!

Miejsce, gdzie historia łączy  się z  nowoczesnością

Tak brzmi motto Zamku w  Janowie Podlaskim,  który obecnie pełni nie tylko funkcję hotelu, ale także galerii sztuki. Jest to  budowla z  lat 1770-80, obecnie w  rękach prywatnych, odrestaurowana, gdzie mieliśmy okazje spotkać  się w  tym roku.

Tym razem spółdzielcy po  przyjeździe do  Zamku mieli możliwość zwiedzać wraz z przewodnikiem zarówno korytarze i  4 zamkowe salony historyczne, oraz  parkowe, historyczne otoczenie Zamku.

A  jest co  zwiedzać –  malowniczo położony w  sercu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Zamek,  sięgający swoją historią XV wieku, otoczony jest przez  40 hektarów terenu zielonego, poprzecinanego urokliwymi alejkami parkowymi. Goście, spacerując po  terenach okalających Zamek, mieli okazję obejrzeć  m.in. zachowane mury Zamku z  XVIII wieku. Ale to  nie wszystko!

Nie sposób w  tym miejscu pominąć także kontekstu znanej na  całym świecie, położonej nieopodal Zamku, stadniny koni arabskich. Co  prawda restrykcje związane z  ogłoszonym w  tym czasie stanem wyjątkowym w  woj. podlaskim oraz  obostrzenia covidowe uniemożliwiły naszym gościom zwiedzanie samej stadniny, ale mieli oni możliwość uczestniczyć w  specjalnym pokazie klasycznej szkoły jazdy konnej, który wywołał spory aplauz u zgromadzonych.

Po  powrocie z  pokazu i  zwiedzania Zamku nie pozostało już dużo czasu, aby  się nudzić  – wszyscy z  przejęciem przygotowywali  się do  uroczystej gali konkursowej.

Liderzy po  godzinach…

Po  zakończeniu gali wręczenia nagród rozpoczęła  się część nieoficjalna tegorocznego spotkania prezesów spółdzielni. Podczas wieczornego bankietu uczestnicy mieli okazję posłuchać recitalu wokalnego, który spotkał  się z  dużym uznaniem naszych gości. Po  uroczystym toaście zaczęła  się zabawa i  tańce na  parkiecie. Niezobowiązująca i  rodzinna atmosfera sprzyjała integracji środowiska. Na  pamiątkę dobrej zabawy uczestnicy kolacji chętnie robili sobie zabawne zdjęcia w  foto-lustrze, które cieszyło  się dużą popularnością. Na  dobrą zabawę wskazywał także parkiet pełen par tańczących do  późnych godzin nocnych.

Bez wątpienia możemy zatem uznać tegoroczną galę konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021” za  udaną, i  jak co  roku – stanowiącą co  prawda nie kalendarzowe, ale cykliczne – święto spółdzielczości. Już dziś, wspominając tegoroczną galę, cieszymy  się na  spotkanie z Państwem za  rok.

Do zobaczenia!

***
Wszystkim spółdzielniom wyłonionym w  VII edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej” raz jeszcze serdecznie gratulujemy, a  partnerom naszego spotkania –  firmom: API-LINK, Chmielewski Dźwigi, iMieszkaniec, Kan-Fix, Ślizex, Uniqa –  dziękujemy!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Banki komercyjne a nowy program mieszkaniowy

Banki komercyjne a nowy program mieszkaniowy Banki komercyjne a nowy program mieszkaniowy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu „Mieszkanie na start”.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu „Mieszkanie na start”.

Redakcja news Forum Mieszkaniowe 2024 – systemowe rozwiązania odpowiedzią na kryzys

Forum Mieszkaniowe 2024 – systemowe rozwiązania odpowiedzią na kryzys Forum Mieszkaniowe 2024 – systemowe rozwiązania odpowiedzią na kryzys

W dniach 16-17 kwietnia 2024 odbędzie Forum Mieszkaniowe organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Hasłem tegorocznej edycji jest "Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic".

W dniach 16-17 kwietnia 2024 odbędzie Forum Mieszkaniowe organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Hasłem tegorocznej edycji jest "Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic".

Redakcja news UE przyjęła zmienioną dyrektywę o efektywności energetycznej budynków

UE przyjęła zmienioną dyrektywę o efektywności energetycznej budynków UE przyjęła zmienioną dyrektywę o efektywności energetycznej budynków

W piątek 12 kwietnia 2024 Unia Europejska przyjęła zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Unijni urzędnicy szacują, że przepisy pomogą w obniżeniu rachunków oraz...

W piątek 12 kwietnia 2024 Unia Europejska przyjęła zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Unijni urzędnicy szacują, że przepisy pomogą w obniżeniu rachunków oraz wywołają falę renowacji budynków.

Redakcja news Mieszkanie blisko natury

Mieszkanie blisko natury Mieszkanie blisko natury

Preferencje co do zakupywanych nieruchomości się zmieniają. Wpływ na to mają czynniki społeczne, ekonomiczne czy geopolityczne. Dzisiejsze trendy rynkowe wskazują na rosnące zainteresowanie nieruchomościami...

Preferencje co do zakupywanych nieruchomości się zmieniają. Wpływ na to mają czynniki społeczne, ekonomiczne czy geopolityczne. Dzisiejsze trendy rynkowe wskazują na rosnące zainteresowanie nieruchomościami położonymi w zielonych enklawach, co jest reakcją na potrzebę harmonii między życiem miejskim a naturą, wyrażającą się w coraz większej liczbie osób szukających spokoju i kontaktu z przyrodą w codzienności.

Redakcja news Podatek od nieruchomości przy wynajmie

Podatek od nieruchomości przy wynajmie Podatek od nieruchomości przy wynajmie

Właściciele mieszkań na wynajem też zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości. Problem polega na tym, że nie ma pewności, ile powinien wynosić wspomniany podatek.

Właściciele mieszkań na wynajem też zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości. Problem polega na tym, że nie ma pewności, ile powinien wynosić wspomniany podatek.

news Gospodarka mieszkaniowa w dużych miastach

Gospodarka mieszkaniowa w dużych miastach Gospodarka mieszkaniowa w dużych miastach

W Warszawie i Krakowie duży problem stanowi zadłużenie lokali komunalnych i socjalnych. Wrocław prowadzi politykę sprzedaży miejskich lokali. Jakie wydatki na gospodarkę mieszkaniową planują trzy największe...

W Warszawie i Krakowie duży problem stanowi zadłużenie lokali komunalnych i socjalnych. Wrocław prowadzi politykę sprzedaży miejskich lokali. Jakie wydatki na gospodarkę mieszkaniową planują trzy największe miasta Polski?

Redakcja news Znamy szczegóły dotyczące mrożenia cen prądu

Znamy szczegóły dotyczące mrożenia cen prądu Znamy szczegóły dotyczące mrożenia cen prądu

Resort klimatu informuje, że maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 500 zł za MWh i obejmie wszystkie gospodarstwa domowe. Nie będą obowiązywały limity jak dotychczas.

Resort klimatu informuje, że maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 500 zł za MWh i obejmie wszystkie gospodarstwa domowe. Nie będą obowiązywały limity jak dotychczas.

Redakcja news Jak Polacy segregują odpady?

Jak Polacy segregują odpady? Jak Polacy segregują odpady?

Największy kłopot z segregacją odpadów na pięć frakcji mają młodzi, mity dotyczące segregacji są w Polsce ciągle żywe, a aż 1/3 Polaków woli być zachęcana, a nie zmuszana do segregacji odpadów, chociaż...

Największy kłopot z segregacją odpadów na pięć frakcji mają młodzi, mity dotyczące segregacji są w Polsce ciągle żywe, a aż 1/3 Polaków woli być zachęcana, a nie zmuszana do segregacji odpadów, chociaż połowa z nas robi to tylko ze względu na wymóg prawny.

Redakcja news Drogi prąd z przydomowych instalacji

Drogi prąd z przydomowych instalacji Drogi prąd z przydomowych instalacji

W opinii Fundacji Instrat[1] koszt wytworzenia prądu z przydomowej elektrowni wiatrowej może być kilkukrotnie wyższy od tego z sieci. Wprawdzie rząd proponuje program wsparcia dla przydomowych instalacji...

W opinii Fundacji Instrat[1] koszt wytworzenia prądu z przydomowej elektrowni wiatrowej może być kilkukrotnie wyższy od tego z sieci. Wprawdzie rząd proponuje program wsparcia dla przydomowych instalacji tego typu wart 400 mln zł, jednak eksperci zalecają ostrożność.

news Zaprawa klejowa przy pracach w systemie ETICS

Zaprawa klejowa przy pracach w systemie ETICS Zaprawa klejowa przy pracach w systemie ETICS

Wraz z przyjściem wiosny wiele wspólnot i spółdzielni rozpoczyna remonty elewacji oraz termomodernizację budynku. Dla trwałości i jakości takich prac szczególne znaczenie ma wybór właściwej zaprawy klejowej.

Wraz z przyjściem wiosny wiele wspólnot i spółdzielni rozpoczyna remonty elewacji oraz termomodernizację budynku. Dla trwałości i jakości takich prac szczególne znaczenie ma wybór właściwej zaprawy klejowej.

Redakcja news Bezpłatne szkolenia dla zarządców nieruchomości usługowych

Bezpłatne szkolenia dla zarządców nieruchomości usługowych Bezpłatne szkolenia dla zarządców nieruchomości usługowych

Fundacja Polska bez Barier oraz m.st. Warszawa zapraszają na bezpłatne szkolenia, dotyczące dostępności architektonicznej lokali usługowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami....

Fundacja Polska bez Barier oraz m.st. Warszawa zapraszają na bezpłatne szkolenia, dotyczące dostępności architektonicznej lokali usługowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenia, które odbędą się w maju, są skierowane do przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości usługowych.

Redakcja news VIII edycja konkursu „Inwestycja Roku”

VIII edycja konkursu „Inwestycja Roku” VIII edycja konkursu „Inwestycja Roku”

Trwa kolejna odsłona konkursu „Inwestycja Roku” organizowanego przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w kraju inwestycji.

Trwa kolejna odsłona konkursu „Inwestycja Roku” organizowanego przez Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w kraju inwestycji.

Redakcja news Większa aktywność deweloperów

Większa aktywność deweloperów Większa aktywność deweloperów

Zainteresowanie zakupem mieszkania nadal utrzymuje się na dobrym poziomie. Obecnie wielu wyczekuje nowego programu rządowego „Mieszkanie na start”, co z pewnością przełoży się na większą aktywność kupujących.

Zainteresowanie zakupem mieszkania nadal utrzymuje się na dobrym poziomie. Obecnie wielu wyczekuje nowego programu rządowego „Mieszkanie na start”, co z pewnością przełoży się na większą aktywność kupujących.

Redakcja news Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach

Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach Rekordowe koszty eksploatacyjne w biurach

Z raportu „Service Charges” przygotowanego przez Colliers wynika, że w 2023 średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców biur wzrosły aż o 26% w porównaniu do roku 2022.

Z raportu „Service Charges” przygotowanego przez Colliers wynika, że w 2023 średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców biur wzrosły aż o 26% w porównaniu do roku 2022.

Redakcja news Cudzoziemcy kupują polskie mieszkania

Cudzoziemcy kupują polskie mieszkania Cudzoziemcy kupują polskie mieszkania

Ponad 14,3 tysięcy – tyle mieszkań kupili w całym 2023 roku cudzoziemcy żyjący w Polsce.

Ponad 14,3 tysięcy – tyle mieszkań kupili w całym 2023 roku cudzoziemcy żyjący w Polsce.

Redakcja news Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w 2024?

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w 2024? Jak założyć wspólnotę mieszkaniową w 2024?

Zacznijmy od początku, czyli od tytułowego pytania: jak założyć wspólnotę mieszkaniową. Odpowiedź jest prosta – wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona automatycznie, z mocy prawa.

Zacznijmy od początku, czyli od tytułowego pytania: jak założyć wspólnotę mieszkaniową. Odpowiedź jest prosta – wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona automatycznie, z mocy prawa.

Redakcja news Drożej we wspólnotach i spółdzielniach

Drożej we wspólnotach i spółdzielniach Drożej we wspólnotach i spółdzielniach

W drugiej połowie 2024 r. nadal ceny energii będą zamrożone. Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

W drugiej połowie 2024 r. nadal ceny energii będą zamrożone. Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

Redakcja news Populacja Polski maleje

Populacja Polski maleje Populacja Polski maleje

Zła sytuacja demograficzna to nie jest jakaś wydumana teoria, to jest rzeczywistość. Wprawdzie rządzący starają się stwarzać warunki sprzyjające powiększaniu polskich rodzin, jednak trudno mówić, aby proponowane...

Zła sytuacja demograficzna to nie jest jakaś wydumana teoria, to jest rzeczywistość. Wprawdzie rządzący starają się stwarzać warunki sprzyjające powiększaniu polskich rodzin, jednak trudno mówić, aby proponowane działania przynosiły spektakularne efekty. Z roku na rok ludność Polski się kurczy – więcej osób umiera, niż się rodzi.

Redakcja news Ceny mieszkań w końcu wyhamują?

Ceny mieszkań w końcu wyhamują? Ceny mieszkań w końcu wyhamują?

Deweloperzy nabrali rozpędu – w I kwartale 2024 na rynku pierwotnym rozpoczęto budowę około 42 tys. lokali. To najlepszy wynik od 20 lat. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców...

Deweloperzy nabrali rozpędu – w I kwartale 2024 na rynku pierwotnym rozpoczęto budowę około 42 tys. lokali. To najlepszy wynik od 20 lat. Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), jest zdania, że rosnąca podaż mieszkań znacząco ograniczy wzrost ich cen.

Redakcja news Wróble znikają z osiedli

Wróble znikają z osiedli Wróble znikają z osiedli

Ocieplenie budynków, beton zamiast trawnika, zanik owadów – to jedne z przyczyn malejącej populacji wróbli. Ornitolodzy informują, że w Polsce populacja ta zmniejszyła się nawet o 30 proc. w ostatnim dwudziestoleciu.

Ocieplenie budynków, beton zamiast trawnika, zanik owadów – to jedne z przyczyn malejącej populacji wróbli. Ornitolodzy informują, że w Polsce populacja ta zmniejszyła się nawet o 30 proc. w ostatnim dwudziestoleciu.

Redakcja news Nieprzewidywalność a sprzedaż pomp ciepła

Nieprzewidywalność a sprzedaż pomp ciepła Nieprzewidywalność a sprzedaż pomp ciepła

Na rynku pomp ciepła mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania produktem. Powód jest prosty: nieprzewidywalność. Brak stabilności w zakresie cen energii i gazu, a także obawy o koszty rzutują negatywnie...

Na rynku pomp ciepła mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania produktem. Powód jest prosty: nieprzewidywalność. Brak stabilności w zakresie cen energii i gazu, a także obawy o koszty rzutują negatywnie na rynek pomp ciepła.

Redakcja news Koszty związane z mieszkaniem

Koszty związane z mieszkaniem Koszty związane z mieszkaniem

Z danych GUS-u wynika, że ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem kolejny miesiąc podrożały. Wzrost wyniósł 1,5 proc. w skali roku. Przy czym są też kategorie usług, w których ceny spadły.

Z danych GUS-u wynika, że ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem kolejny miesiąc podrożały. Wzrost wyniósł 1,5 proc. w skali roku. Przy czym są też kategorie usług, w których ceny spadły.

Redakcja news Ile czasu pracują Polacy?

Ile czasu pracują Polacy? Ile czasu pracują Polacy?

Z raportu „Work-life balance a elastyczne formy organizacji pracy” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w Polsce pracuje się średnio 40,4 godzin tygodniowo.

Z raportu „Work-life balance a elastyczne formy organizacji pracy” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w Polsce pracuje się średnio 40,4 godzin tygodniowo.

Redakcja news Nowy termin wprowadzenia KSeF

Nowy termin wprowadzenia KSeF Nowy termin wprowadzenia KSeF

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.