administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021 r. wyłonieni

Redakcja | Administrator i Menedżer Nieruchomości 10/2021 | 2021-10-28
Uczestnicy i organizatorzy Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021; fot. Redakcja

Uczestnicy i organizatorzy Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021; fot. Redakcja

W  dniach 20-21 września br. na  Zamku w  Janowie Podlaskim odbyła  się uroczysta gala wręczenia statuetek laureatom konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021”. Była to  już VII edycja konkursu, który w  roku ubiegłym niestety nie mógł odbyć  się ze  względu na  wzrost drugiej fali pandemii koronawirusa.

Zobacz także

Anna Ruszczak news E-paragony na telefon zamiast papierowego wydruku

E-paragony na telefon zamiast papierowego wydruku E-paragony na telefon zamiast papierowego wydruku

15 września 2023 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Zainteresowani mogą pobrać na telefon ministerialną aplikację...

15 września 2023 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Zainteresowani mogą pobrać na telefon ministerialną aplikację e-paragony - resort uruchomi swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie jest dobrowolne dla sprzedawców.

Anna Ruszczak news Jeden darmowy rachunek za prąd w tym roku

Jeden darmowy rachunek za prąd w tym roku Jeden darmowy rachunek za prąd w tym roku

Nowe rozporządzenie rządu zobowiązało sprzedawców energii elektrycznej do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu cenowego gospodarstwom domowym. Każde z nich może liczyć na ponad 120 zł netto obniżki,...

Nowe rozporządzenie rządu zobowiązało sprzedawców energii elektrycznej do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu cenowego gospodarstwom domowym. Każde z nich może liczyć na ponad 120 zł netto obniżki, co oznacza jeden miesięczny rachunek „za darmo”.

Anna Ruszczak news FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich FEnIKS dofinansuje projekty odbetonowania przestrzeni miejskich

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna...

Do 31 października 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą składać wnioski w ramach unijnego programu FEnIKS o dofinansowanie projektów odbetonowania przestrzeni miejskich. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł, wkład własny – 15 proc. wartości projektu.

W  tym roku, pomimo przeciwności losu, udało nam  się bezpiecznie spotkać w  zacnym gronie laureatów Konkursu oraz  uhonorować najlepszych. Na  galę konkursową przybyli prezesi spółdzielni mieszkaniowych z  całego kraju. Swoją obecnością zaszczycił nas dr  Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości oraz  Krzysztof Cichowski –  nieustannie aktywnie działający na  rzecz spółdzielczości mieszkaniowej, przyjaciel naszej redakcji i  członek rady programowej.

Do  VII edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021” zgłosiło  się kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych, które wyróżniają  się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi i przedsiębiorczością, ale także ciekawymi inicjatywami na  rzecz swoich członków. Działalność zgłoszonych spółdzielni poddana była zewnętrznej ocenie jury konkursowego, w  skład którego weszły:

 • Bogusława Wiewiórowska-Paradowska –  prezes wydawnictwa Grupa Medium,
 • Sabina Augustynowicz –  redaktor naczelna miesięcznika i  portalu „Administrator”,
 • Janina Rubin –  inicjatorka konkursu i  wielka orędowniczka spółdzielczości mieszkaniowej.

W  tym roku zaszczytne miano Lidera otrzymało 39 spółdzielni mieszkaniowych. Wśród laureatów znalazły  się spółdzielnie z  30- 40-letnią działalnością, 50–70-letnie i  jedna, obchodząca w  tym roku swoje stulecie!

Wśród wyróżnionych utrzymuje  się trend wdrażania nowoczesnych technologii w  spółdzielniach mieszkaniowych, także w  zakresie narzędzi informatycznych i  służących do  komunikacji z  mieszkańcami. Praktycznie nie ma już  spółdzielni, która nie wykorzystywałaby oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami. Wśród liderów są  też spółdzielnie, które wdrożyły np.  system zarządzania jakością ISO, a  także spółdzielnie z  białymi certyfikatami, uzyskanymi dzięki energooszczędnym inwestycjom  m.in. w  OZE. Ponadto wiele spółdzielni prowadzi szeroką działalność na  rzecz lokalnych społeczności albo  samodzielnie, albo  wspierając organizacje, które inicjują społeczne akcje.

Jury zwróciło także uwagę na  informacje o  wskaźniku zaległości czynszowych w  poszczególnych spółdzielniach, wskazywane w  zgłoszeniach konkursowych. Trudno oprzeć  się wrażeniu, że  w  ostatnim czasie wskaźnik ten  się poprawił  –  stosunek zadłużenia dorocznego wymiaru opłat waha  się w  większości przypadków pomiędzy 2 a  3%, aczkolwiek nie brakuje i  takich spółdzielni, które musiały wzmocnić działania windykacyjne.

Dla  potrzeb konkursu i  oceny spółdzielni przyjęto dwa podstawowe kryteria: wielkości spółdzielni mieszkaniowej oraz  kryterium udziału inwestycji w  przychodach. Przyjęliśmy, że  spółdzielnie małe to  te, których zasoby wynoszą do  100 tys. mkw; średnie 100–300 tys. mkw; duże –  od  300 do  600 tys. mkw, a  największe –  powyżej 600 tys. mkw. Dodatkowym kryterium były przychody z  inwestycji. Skutkiem przyjęcia tych kryteriów był podział na  cztery kategorie, ze  względu na  wielkość spółdzielni oraz  dwie podkategorie: z  przychodem i  bez przychodu z  inwestycji.

Najliczniejszą grupę laureatów stanowią spółdzielnie średnie bez przychodów z  inwestycji. Warto tu  zauważyć, że  większość Liderów 2020/2021 –  abstrahując od  ich wielkości  –  to  właśnie spółdzielnie nieuzyskujące przychodów z  inwestycji. Wśród 39 laureatów prawie 80% znajduje  się w  tej grupie.

Okolicznościowe statuetki i  dyplomy wyłonionym w  tegorocznej edycji konkursu Liderom wręczył wspomniany już wcześniej dr  Jerzy Jankowski oraz  Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, reprezentująca jury konkursu i  Grupę Medium. Nagrodzonym gratulacje złożyła także prowadząca całą galę – Sabina Augustynowicz.

Wszystkim spółdzielniom, które miały odwagę poddać swoją działalność zewnętrznej ocenie, dziękujemy za  uczestnictwo w  konkursie, a  Laureatom serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych spółdzielni z  podziałem na  poszczególne kategorie.

Poznaj laureatów Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019 >>

Laureaci konkursu

I. MAŁE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stawki” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały– Zachód” w  Krakowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Rawą” w Chorzowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w  Dąbrowie Górniczej
  • Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Czarnkowie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata–Ochota” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarpa” w  Warszawie
 • z  przychodami z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w  Krakowie

II. ŚREDNIE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Torwar” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” w  Gdańsku
  • Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” w  Zabrzu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Jarocinie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w  Sierpcu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama”
 • z przychodami z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w  Koziegłowach
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w  Warszawie

III. DUŻE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” w Kaliszu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w  Zawierciu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w  Zduńskiej Woli
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu
  • Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Motor” w Lublinie  
  • Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” w  Warszawie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w  Szczecinie
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
  • Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie
  • Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Płocku
 • z  przychodem z  inwestycji:
  • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w  Gdyni
  • Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w  Radomiu

IV. SPÓŁDZIELNIE NAJWIĘKSZE

 • bez przychodów z  inwestycji:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w  Jastrzębiu-Zdroju
  • Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach
  • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w  Warszawie
 • z  przychodami z  inwestycji:
  • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Siemianowicach Śląskich
  • Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Warszawie

Wszystkim nagrodzonym spółdzielniom serdecznie gratulujemy!

Miejsce, gdzie historia łączy  się z  nowoczesnością

Tak brzmi motto Zamku w  Janowie Podlaskim,  który obecnie pełni nie tylko funkcję hotelu, ale także galerii sztuki. Jest to  budowla z  lat 1770-80, obecnie w  rękach prywatnych, odrestaurowana, gdzie mieliśmy okazje spotkać  się w  tym roku.

Tym razem spółdzielcy po  przyjeździe do  Zamku mieli możliwość zwiedzać wraz z przewodnikiem zarówno korytarze i  4 zamkowe salony historyczne, oraz  parkowe, historyczne otoczenie Zamku.

A  jest co  zwiedzać –  malowniczo położony w  sercu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Zamek,  sięgający swoją historią XV wieku, otoczony jest przez  40 hektarów terenu zielonego, poprzecinanego urokliwymi alejkami parkowymi. Goście, spacerując po  terenach okalających Zamek, mieli okazję obejrzeć  m.in. zachowane mury Zamku z  XVIII wieku. Ale to  nie wszystko!

Nie sposób w  tym miejscu pominąć także kontekstu znanej na  całym świecie, położonej nieopodal Zamku, stadniny koni arabskich. Co  prawda restrykcje związane z  ogłoszonym w  tym czasie stanem wyjątkowym w  woj. podlaskim oraz  obostrzenia covidowe uniemożliwiły naszym gościom zwiedzanie samej stadniny, ale mieli oni możliwość uczestniczyć w  specjalnym pokazie klasycznej szkoły jazdy konnej, który wywołał spory aplauz u zgromadzonych.

Po  powrocie z  pokazu i  zwiedzania Zamku nie pozostało już dużo czasu, aby  się nudzić  – wszyscy z  przejęciem przygotowywali  się do  uroczystej gali konkursowej.

Liderzy po  godzinach…

Po  zakończeniu gali wręczenia nagród rozpoczęła  się część nieoficjalna tegorocznego spotkania prezesów spółdzielni. Podczas wieczornego bankietu uczestnicy mieli okazję posłuchać recitalu wokalnego, który spotkał  się z  dużym uznaniem naszych gości. Po  uroczystym toaście zaczęła  się zabawa i  tańce na  parkiecie. Niezobowiązująca i  rodzinna atmosfera sprzyjała integracji środowiska. Na  pamiątkę dobrej zabawy uczestnicy kolacji chętnie robili sobie zabawne zdjęcia w  foto-lustrze, które cieszyło  się dużą popularnością. Na  dobrą zabawę wskazywał także parkiet pełen par tańczących do  późnych godzin nocnych.

Bez wątpienia możemy zatem uznać tegoroczną galę konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021” za  udaną, i  jak co  roku – stanowiącą co  prawda nie kalendarzowe, ale cykliczne – święto spółdzielczości. Już dziś, wspominając tegoroczną galę, cieszymy  się na  spotkanie z Państwem za  rok.

Do zobaczenia!

***
Wszystkim spółdzielniom wyłonionym w  VII edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej” raz jeszcze serdecznie gratulujemy, a  partnerom naszego spotkania –  firmom: API-LINK, Chmielewski Dźwigi, iMieszkaniec, Kan-Fix, Ślizex, Uniqa –  dziękujemy!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jak obniżyć koszty energii w budynku?

Jak obniżyć koszty energii w budynku? Jak obniżyć koszty energii w budynku?

Na wysokość kosztów energii w budynku ma wpływ dobór i zastosowanie konkretnych rozwiązań i materiałów – w nowoczesnym budownictwie warto stawiać na ekologiczne produkty oraz energooszczędne technologie,...

Na wysokość kosztów energii w budynku ma wpływ dobór i zastosowanie konkretnych rozwiązań i materiałów – w nowoczesnym budownictwie warto stawiać na ekologiczne produkty oraz energooszczędne technologie, a przede wszystkim projektowanie oraz wykonanie przegród budynku wraz z ich izolacjami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi.

Anna Ruszczak news Pracownicy chcą wyższych wynagrodzeń

Pracownicy chcą wyższych wynagrodzeń Pracownicy chcą wyższych wynagrodzeń

Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą wynagrodzeń i oczekują podwyżek. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc.

Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą wynagrodzeń i oczekują podwyżek. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc.

Anna Ruszczak news 63 mld zł na inwestycje samorządowe

63 mld zł na inwestycje samorządowe 63 mld zł na inwestycje samorządowe

Program Inwestycji Strategicznych BGK stwarza szansę realizacji ogromnych wyzwań inwestycyjnych. Przy jego wsparciu samorządy zrealizowały już prawie 1,5 tys. inwestycji, kolejne 6 tys. ma już podpisane...

Program Inwestycji Strategicznych BGK stwarza szansę realizacji ogromnych wyzwań inwestycyjnych. Przy jego wsparciu samorządy zrealizowały już prawie 1,5 tys. inwestycji, kolejne 6 tys. ma już podpisane umowy, a łączne wsparcie przyznane w pięciu edycjach tego programu opiewa na ponad 63 mld zł.

Anna Ruszczak news Wniosek o zamrożenie cen energii tylko do końca czerwca

Wniosek o zamrożenie cen energii tylko do końca czerwca Wniosek o zamrożenie cen energii tylko do końca czerwca

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny tylko do końca czerwca 2023 roku mają czas na złożenie wniosków, umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozliczeń cen energii,...

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny tylko do końca czerwca 2023 roku mają czas na złożenie wniosków, umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozliczeń cen energii, ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

Anna Ruszczak news Dodatkowy podatek od kolejnego mieszkania

Dodatkowy podatek od kolejnego mieszkania Dodatkowy podatek od kolejnego mieszkania

Rząd planuje 6-procentowy podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie PiS dodali taką poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce...

Rząd planuje 6-procentowy podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie PiS dodali taką poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Anna Ruszczak news W czerwcu stopy procentowe bez zmian

W czerwcu stopy procentowe bez zmian W czerwcu stopy procentowe bez zmian

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie – zdecydowała 6 czerwca 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej. To dziewiąta taka decyzja z kolei. Stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. od września 2022 roku.

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie – zdecydowała 6 czerwca 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej. To dziewiąta taka decyzja z kolei. Stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. od września 2022 roku.

Anna Ruszczak news Budowa budynku gospodarczego możliwa bez zgłoszenia

Budowa budynku gospodarczego możliwa bez zgłoszenia Budowa budynku gospodarczego możliwa bez zgłoszenia

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym 18 maja 2023 roku. Zmiany weszły w życie...

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym 18 maja 2023 roku. Zmiany weszły w życie 3 czerwca 2023 roku. Mają przyspieszyć proces inwestycyjny w gospodarstwach rolniczych.

Anna Ruszczak news Ubywa mieszkańców wsi

Ubywa mieszkańców wsi Ubywa mieszkańców wsi

W ostatnich latach polska wieś intensywnie się starzeje. Postępuje też zmniejszanie liczby ludności. Jednym z głównych powodów jest migracja młodych ludzi do większych ośrodków, związana z nauką i pracą.

W ostatnich latach polska wieś intensywnie się starzeje. Postępuje też zmniejszanie liczby ludności. Jednym z głównych powodów jest migracja młodych ludzi do większych ośrodków, związana z nauką i pracą.

Anna Ruszczak news Dopłaty do stacji ładowania aut dla samorządów

Dopłaty do stacji ładowania aut dla samorządów Dopłaty do stacji ładowania aut dla samorządów

Liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych rośnie w szybkim tempie, ale Polska jest jeszcze daleko za większością krajów europejskich. W dodatku elektromobilność rozwija się głównie w dużych miastach.

Liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych rośnie w szybkim tempie, ale Polska jest jeszcze daleko za większością krajów europejskich. W dodatku elektromobilność rozwija się głównie w dużych miastach.

news Szkolenie: Windykacja i ochrona danych osobowych

Szkolenie: Windykacja i ochrona danych osobowych Szkolenie: Windykacja i ochrona danych osobowych

Na czym polegają dobre praktyki w windykacji nieruchomości? Skąd się biorą błędy popełniane najczęściej podczas tego procesu? Jakie są najważniejsze obowiązki zarządcy w zakresie ochrony danych osobowych...

Na czym polegają dobre praktyki w windykacji nieruchomości? Skąd się biorą błędy popełniane najczęściej podczas tego procesu? Jakie są najważniejsze obowiązki zarządcy w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony konsumenta? Na te pytania odpowiedzą prowadzący szkolenie „Windykacja i ochrona danych osobowych". Zapraszamy online już 22 czerwca.

Anna Ruszczak news Bezpieczny kredyt od 1 lipca

Bezpieczny kredyt od 1 lipca Bezpieczny kredyt od 1 lipca

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza "bezpieczny kredyt" z dopłatą do rat przez państwo, została podpisana przez prezydenta – wchodzi w życie 1 lipca 2023 roku.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza "bezpieczny kredyt" z dopłatą do rat przez państwo, została podpisana przez prezydenta – wchodzi w życie 1 lipca 2023 roku.

Anna Ruszczak news Samorządy walczą z suszą

Samorządy walczą z suszą Samorządy walczą z suszą

W Polsce zaczyna brakować wody. W wielu miejscach wprowadzane są ograniczenia zużycia wody oraz zakazy podlewania ogrodów czy napełniania basenów.

W Polsce zaczyna brakować wody. W wielu miejscach wprowadzane są ograniczenia zużycia wody oraz zakazy podlewania ogrodów czy napełniania basenów.

Anna Ruszczak news Wyroki TSUE korzystne dla frankowiczów

Wyroki TSUE korzystne dla frankowiczów Wyroki TSUE korzystne dla frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 15 czerwca dwa orzeczenia dotyczące kredytów frankowych - obydwa niekorzystne dla banków. Kredytodawcom nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 15 czerwca dwa orzeczenia dotyczące kredytów frankowych - obydwa niekorzystne dla banków. Kredytodawcom nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a opcja wstrzymania płatności rat na czas procesu pozostaje w gestii krajowych sądów.

Anna Ruszczak news Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przysporzą samorządom dużo dodatkowej pracy. Nowe przepisy nie ułatwią też gminie zarządzania przestrzenią.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przysporzą samorządom dużo dodatkowej pracy. Nowe przepisy nie ułatwią też gminie zarządzania przestrzenią.

Anna Ruszczak news Mieszkanie Plus – program wykupu

Mieszkanie Plus – program wykupu Mieszkanie Plus – program wykupu

550 mieszkań może jeszcze w tym roku zostać własnością najemców byłego programu Mieszkanie Plus. Ministerstwo ogłosiło zamknięcie programu, ale wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych...

550 mieszkań może jeszcze w tym roku zostać własnością najemców byłego programu Mieszkanie Plus. Ministerstwo ogłosiło zamknięcie programu, ale wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach.

Anna Ruszczak news Rośnie zainteresowanie geotermią w ciepłownictwie

Rośnie zainteresowanie geotermią w ciepłownictwie Rośnie zainteresowanie geotermią w ciepłownictwie

Geotermia nie zależy od pogody, dzięki czemu jest stabilnym źródłem czystej energii. Może stanowić alternatywę dla ropy, gazu czy węgla.

Geotermia nie zależy od pogody, dzięki czemu jest stabilnym źródłem czystej energii. Może stanowić alternatywę dla ropy, gazu czy węgla.

Anna Ruszczak news Magazyn energii z dotacją

Magazyn energii z dotacją Magazyn energii z dotacją

Magazyny energii i ciepła stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Do takich inwestycji zachęcają sytuacja rynkowa i wysokie ceny energii, ale też dotacje w rządowym programie...

Magazyny energii i ciepła stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Do takich inwestycji zachęcają sytuacja rynkowa i wysokie ceny energii, ale też dotacje w rządowym programie Mój Prąd.

Anna Ruszczak news Zmiany w dziedziczeniu

Zmiany w dziedziczeniu Zmiany w dziedziczeniu

16 czerwca 2023 roku została uchwalona kolejna nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego. Niesie ona za sobą nowe zmiany w dziedziczeniu – przepisy ograniczą m.in. krąg spadkobierców ustawowych.

16 czerwca 2023 roku została uchwalona kolejna nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego. Niesie ona za sobą nowe zmiany w dziedziczeniu – przepisy ograniczą m.in. krąg spadkobierców ustawowych.

Anna Ruszczak news Do kiedy można naliczać karę umowną?

Do kiedy można naliczać karę umowną? Do kiedy można naliczać karę umowną?

Przepisy nie regulują górnej granicy kary umownej, ale orzecznictwo wypracowało stanowisko dotyczące jej naliczania. Ustalanie wysokości kar nie jest całkowicie swobodne.

Przepisy nie regulują górnej granicy kary umownej, ale orzecznictwo wypracowało stanowisko dotyczące jej naliczania. Ustalanie wysokości kar nie jest całkowicie swobodne.

Anna Ruszczak news Czy to już koniec gazu w Polsce?

Czy to już koniec gazu w Polsce? Czy to już koniec gazu w Polsce?

W ostatnich dwóch latach gaz ziemny stał się paliwem podwyższonego ryzyka: podlega ogromnym wahaniom cenowym, a po odcięciu dostaw z Rosji rośnie konkurencja o import tego surowca z innych kierunków.

W ostatnich dwóch latach gaz ziemny stał się paliwem podwyższonego ryzyka: podlega ogromnym wahaniom cenowym, a po odcięciu dostaw z Rosji rośnie konkurencja o import tego surowca z innych kierunków.

Anna Ruszczak news Ustawa ocenowa a ochrona środowiska

Ustawa ocenowa a ochrona środowiska Ustawa ocenowa a ochrona środowiska

Jeśli nowelizacja ustawy ocenowej wejdzie w życie, inwestycje strategiczne będą realizowane bez konsultacji społecznych, decyzji środowiskowej i możliwości wniesienia sprzeciwu.

Jeśli nowelizacja ustawy ocenowej wejdzie w życie, inwestycje strategiczne będą realizowane bez konsultacji społecznych, decyzji środowiskowej i możliwości wniesienia sprzeciwu.

Anna Ruszczak news Jakie są trendy na rynku nieruchomości?

Jakie są trendy na rynku nieruchomości? Jakie są trendy na rynku nieruchomości?

Potrzeby i możliwości mieszkaniowe Polaków są zależne od inflacji i rosnących kosztów życia. Kształtują się trzy nowe trendy budowlane: ergonomia, ekologia i ekonomia. Co to oznacza w praktyce?

Potrzeby i możliwości mieszkaniowe Polaków są zależne od inflacji i rosnących kosztów życia. Kształtują się trzy nowe trendy budowlane: ergonomia, ekologia i ekonomia. Co to oznacza w praktyce?

Anna Ruszczak news Chłodzenie mieszkań coraz ważniejsze

Chłodzenie mieszkań coraz ważniejsze Chłodzenie mieszkań coraz ważniejsze

Przed Polską kolejna fala upałów, a średnia temperatura obszarowa powietrza w kraju wzrasta. Polacy coraz bardziej interesują się systemami chłodzenia domu.

Przed Polską kolejna fala upałów, a średnia temperatura obszarowa powietrza w kraju wzrasta. Polacy coraz bardziej interesują się systemami chłodzenia domu.

Anna Ruszczak news Aukcja na sieć 5G – stacje bazowe w gminach

Aukcja na sieć 5G – stacje bazowe w gminach Aukcja na sieć 5G – stacje bazowe w gminach

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił start aukcji na pasmo „C” (3400-3800 MHz), czyli jedno z pasm pionierskich sieci 5G.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił start aukcji na pasmo „C” (3400-3800 MHz), czyli jedno z pasm pionierskich sieci 5G.

Wybrane dla Ciebie

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania » Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.