administrator24.info

Kryzys klimatyczny i mózg

Helena Śpiewak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 5/2022 | 2022-06-04
Kryzys klimatyczny i mózg, fot. pixabay

Kryzys klimatyczny i mózg, fot. pixabay

Nasz mózg posiada sporo narzędzi neutralizujących poczucie winy. Ludzie zawsze znajdą sposób, by nie dostrzegać problemu lub by go bagatelizować czy zmniejszyć poczucie winy. Jeśli chodzi o niszczenie środowiska, czę­sto wskazujemy innych, jako bardziej win­nych.

Zobacz także

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawi się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawi się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Joanna Ryńska Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych...

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Doktor Wojciech Glac, neurobiolog i badacz mózgu wyjaśnia, dlaczego tak trudno jest bronić się przed katastrofą klimatyczną i co wspólnego ma np. uzależnienie od papierosów z degradacją środowiska: – Wbrew temu, co chcemy o sobie myśleć, mamy silne skłonności do podejmowania decyzji bez udziału tych części mózgu, które są odpowiedzialne za racjonalność. Boczna kora przedczołowa jest tą częścią mózgu, która czuwa nad tym, by nasze decyzje były rozsądne, ale jest dość leniwa i w gruncie rzeczy z rzadka interweniuje. Ona też jest kluczem w kontrolowaniu naszych impulsów, w tym napędu do zdobywania nagród. I ta właśnie cecha decyduje o tym, czy łatwo poddajemy się konsumpcjonizmowi.

Wielkie liczby to abstrakcja

Okazuje się, że jesteśmy wyposażeni w duże kory przedczołowe, które wraz z obszarami kory położonej w tylnych częściach mózgu pozwalają nam myśleć abstrakcyjnie. O tym, że 1000 jest większe niż 100, wiemy bez potrzeby wizualizowania ich w postaci zapałek. Rzecz jasna, im większa liczba, tym trudniej nam ją sobie wyobrazić. – Milion sekund to 11 dni, miliard sekund to 32 lata – porównanie, którego często używam – mówi dr Glac. I dodaje, że ludzie robią wielkie oczy, bo dopiero takie porównanie daje obraz pewnych abstrakcyjnych wielkości. Gdy liczby rosną do naprawdę dużych, to paradoksalnie nie przerażają już nas, obojętniejemy na nie, bo trudno nam je sobie wyobrazić? Czyż tak nie jest w przypadku pandemii COVID-19? (przyp. autorki).

Według prognoz naukowców, gdy nie wygramy walki o klimat, za kilkadziesiąt lat na Ziemi będzie nawet 2 mld uchodźców klimatycznych. Gdy największe stadiony mieszczą do 100 tys. ludzi, spróbujmy sobie wyobrazić 20 tys. takich stadionów, wypełnionych po brzegi! Skalę zjawiska możemy przedstawić też inaczej, odnosząc liczbę uchodźców do wszystkich (prawie 8 mld) ludzi na Ziemi. Z zestawienia wynika, że prognozowana liczba uchodźców to prawie ¼ aktualnej światowej populacji. Spróbujmy sobie wyobrazić, że tylu ludzi będzie szukało na Ziemi nowego miejsca do życia!

Jak twierdzi nauka, proces wartościowania nie musi odbywać się wyłącznie świadomie. Obszary przyśrodkowej kory przedczołowej, które znajdują się po wewnętrznej stronie półkul mózgowych, wraz z układem nagrody są odpowiedzialne za automatyczne wartościowanie. Pozwalają na to, by nawet instynktownie poczuć, że problem (w tym przypadku klimatyczny) jest poważny.

Wiemy, że jest źle, ale nic z tym nie robimy

Świadomość zagrożeń dla klimatu, dla bioróżnorodności, a więc i dla nas samych, rośnie. Mimo to nie idą za tym żadne działania. Jesteśmy świadomi procesu i tego, jakie będą jego skutki, a jednak nie robimy nic, albo mało, by go zatrzymać. Dlaczego?

Przypomnijmy – ludzie często mają skłonność do podejmowania decyzji bez udziału tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za ich racjonalność. Na to, aby nasze decyzje były rozsądne, ma wpływ boczna kora przedczołowa, ale ona raczej rzadko interweniuje. Gdy struktury leżące w głębi mózgu wstępnie przygotują nasze decyzje, boczna kora przedczołowa niezbyt często hamuje zachowania, do których nie powinna dopuścić. Dlaczego?

Dr Glac tłumaczy to na przykładzie osoby uzależnionej od nikotyny. Palacz najczęściej jest świadomy, czym grozi palenie papierosów. Wie, że może zachorować na nowotwór i inne choroby. Nie przestaje jednak palić, choć zdrowy rozsadek podpowiada mu, że tak należałoby zrobić. Jego mózg dokonuje jednak innego wyboru. Powód? Im bardziej odległe jest to, co nam zagraża, tym wydaje się mniej prawdopodobne. Z drugiej strony to, co przyjemne, jest na wyciągnięcie ręki. Jest więc bardziej realne. Nasz mózg, planując i wytwarzając motywację do różnych działań, kieruje się przy ocenie prawdopodobieństwa jakiegoś wydarzenia czynnikiem czasu, a także własnymi doświadczeniami. Zatem tak długo, jak jakieś zachowanie nie przynosi nam strat, tak długo instynktownie nie widzimy zagrożenia. A wręcz odwrotnie. – Palenie daje przyjemność, więc przyśrodkowa kora przedczołowa uruchamia to zachowanie, mając pewność, że wszystko jest ok. A boczna kora przedczołowa nie protestuje – analizuje ekspert. – Przecież znają się od urodzenia.

Analogicznie jest w przypadku zagrożeń klimatycznych. Nasza świadomość wie, że przyczyniamy się do tych zagrożeń swoim stylem życia i zachowaniem. Jednakże skutki wydają nam się bardzo odległe, a więc mało realne. A nasz mózg wybiera to, co bliskie, realne i… przyjemne. Wniosek: jesteśmy uzależnieni od konsumpcyjnego stylu życia. Mechanizm, który za tym stoi jest dokładnie taki sam, jak w przypadku typowych uzależnień. Okazuje się, że im więcej korzyści odnosimy z konsumpcji, im więcej – mówiąc językiem neurobiologii – nasz mózg otrzymuje nagród w związku z tym, co kupujemy, co jemy, jak spędzamy wolny czas, tym mniejszą – z czasem – przyjemność nam te rzeczy sprawiają. Tym samym – czując deficyt przyjemności, jesteśmy coraz bardziej nastawieni na zdobywanie kolejnych nagród, czyli przyjemności. Kiedy dojdzie do uruchomienia tego mechanizmu, bardzo trudno go zatrzymać. Kiedy nie otrzymujemy nagrody, w mózgu dochodzi do wyraźnego pogorszenia nastroju.

Rezygnacja z działań, które negatywnie wpływają na klimat, to droga do takiego właśnie stanu z objawami zespołu abstynencji. Może nie tak ostrym, jak w przypadku uzależnienia farmakologicznego, ale jednak.

„Rozpasana” konsumpcja

Gdy mamy jakiś dylemat, uruchamia się proces decyzyjny. Na jednej szali nasza chwilowa, konsumpcyjna przyjemność, na drugiej – zagrożenia wynikające z konsumpcji w skali globalnej. Sięgając do naszej nikotynowej analogii – na jednej szali papieros i przyjemność palenia, na drugiej odległe zagrożenie zachorowania na raka. Ale nie tylko, mózg bierze pod uwagę także skutki nie zapalenia papierosa (pogorszenie nastroju).

Przy braku hamującej aktywności bocznej kory przedczołowej zakup nowego ciucha, czy wyjazd na Majorkę pozwalają nie tylko pozbyć się chandry, ale wręcz dają przyjemność. Uruchamia się zachowanie, którym jest konsumpcja. I tak na okrągło, coraz częściej, coraz więcej.

Ciekawe, komu trudniej zrezygnować z „konsumpcyjnych przyjemności”? Czy tym, które mają ich raczej mało, czy tym, których styl życia i konsumpcja są już „rozpasane”?

Nauka twierdzi, że im częściej otrzymujemy nagrody i im są one większe, tym szybciej następuje tzw. habituacja aktywności nagrody, czyli osłabienie odczuwania przyjemności. Jednocześnie zwiększa się oczekiwanie nagrody, co stanowi motywację do jej zdobycia. Skutek? Tym, którzy mają już dużo, trudniej zrezygnować z konsumpcjonizmu, niż tym, którzy jeszcze do niego nie przywykli.

Jest jednak pewne „ale”. To zmienność międzyosobnicza, która powoduje, że nie u wszystkich procesy te zachodzą z taką samą intensywnością. Poza tym różnimy się tzw. zdolnością do odraczania nagrody, czyli do świadomego, racjonalnego analizowania decyzji, które chcemy podjąć. Ta właśnie cecha decyduje o tym, czy łatwiej, czy oporniej ulegamy konsumpcjonizmowi.

Egoizm górą! 

Czy Istnieje jakiś punkt zwrotny, w którym nasz mózg wznosi się na poziom globalnego myślenia? Może to mechanizm zarezerwowany, jak twierdzą niektórzy, tylko na czas wojen? Może jesteśmy wolno gotującymi się żabami i dopiero na koniec zauważymy (lub nie), że jest już za późno.

Jesteśmy gatunkiem stadnym. W naszą naturę wpisane jest działanie w grupie. I naśladowanie, a także działanie zgodnie z oczekiwaniami stada. Mamy do tego nawet specjalne obwody w mózgu. Za nasze społeczne zachowania odpowiedzialne są określone partie kory mózgowej oraz starsze ewolucyjnie struktury leżące pod korą mózgową. Każdy z nas czuje odpowiedzialność społeczną, ale najważniejsze jest dla nas nasze własne dobro. To dość smutne, ale funkcje społeczne naszego mózgu nie eliminują naszego egoizmu, jedynie go równoważą. Każdy z nas, choć jest w stanie robić rzeczy, które dla innych są korzystne, a także unikać tych, które im szkodzą, w swoich wyborach ma na względzie głównie własne dobro.

Tak więc, dopóki na własnej skórze nie odczujemy skutków zagrożenia środowiska tak długo groźba jego degradacji będzie dla nas czymś trudnym do wyobrażenia. Dodajmy, że wyobrażanie sobie negatywnych skutków naszych działań w przyszłości, kosztowałoby nas zbyt dużo. Musielibyśmy np. uaktywnić naszą boczną korę przedczołową po to, by finalnie… pozbawić się nagrody. Jest to coś, czego większość z nas z założenia nie będzie chciała robić. Wygląda na to, że dopiero namacalność zagrożenia zmieni nasze zbiorowe zachowania.

Co prawda, jest pewien mechanizm, który może przyspieszyć powszechną zmianę zachowań. To przekroczenie masy krytycznej ludzi mówiących o klimacie i środowisku. W swoich decyzjach przez bycie zwierzęciem stadnym opieramy się na naśladownictwie. Staramy się odwzorować zachowania innych ludzi. Osiągnięcie masy krytycznej, czyli odpowiedniej liczby ludzi nie tylko mówiących, ale przede wszystkim prezentujących zachowania zorientowane na ochronę środowiska, jest w stanie zmienić zachowania tych bardziej opornych.

Potrzeba autorytetów

To kolejna zasada działania naszego mózgu. Autorytet to ktoś, kogo znamy, komu ufamy, więc jego zdanie jest dla nas ważne. Na ogół nasz mózg funkcjonuje w taki sposób, że im bliżej kogoś znamy, tym staje się dla nas bardziej wiarygodny. Warto więc mówić innym o swoich proekologicznych postawach i dawać sobie wzajemnie przykład. Idealnie byłoby, gdyby działając, dawać niewerbalny przekaz, że nasza proekologiczna postawa dostarcza nam dużo satysfakcji, czyli nagrodę.

Skuteczne w przekazie mogą być osoby powszechnie znane. Artyści, politycy, celebryci. Docierają do wielkiej liczby ludzi obecnie zwłaszcza przez nowe media. Tak przy okazji obserwacja: dzisiaj politycy i celebryci są większymi autorytetami dla ogółu niż ludzie nauki. Łatwiej słucha się znanych i ładnych niż mądrych (czyli posiadających wiedzę naukową).

Nie moja wina – winni inni! 

Jeśli chodzi o niszczenie środowiska, często wskazujemy innych, jako bardziej winnych. Winni są inni, nie ja. Czy istnieje jakiś mechanizm w mózgu, dzięki któremu łatwiej nam zmyć z siebie poczucie winy albo oskarżać innych? Tak. Każdy z nas ma wbudowane mechanizmy neutralizujące. One oczywiście różnią się stopniem nasilenia. Są osoby, które nigdy nie czują się winne, ale są też takie, które wszystko biorą na siebie. Większość z nas jest gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami.

Ogólnie rzecz biorąc, aby uruchomił się mechanizm neutralizujący, musi pojawić się w mózgu jakaś przesłanka, która uruchomi mechanizm alarmowy – sygnalizujący potencjalny błąd. Na alarm bije w naszym mózgu kora zakrętu obręczy, która kieruje naszą uwagę na potencjalny problem. Jeżeli zrobiliśmy coś nie tak, albo chcemy to zrobić, czyli mamy silną motywację do zrobienia czegoś, co nie będzie ok, nasza boczna kora przedczołowa może zacząć szukać wytłumaczenia naszego zachowania. Cały wysiłek zostanie wówczas skierowany na neutralizację problemu, czyli pozbycie się dysonansu poznawczego, poprzez znalezienie dodatkowych argumentów na rzecz naszego wyboru. Zawsze się znajdzie jakaś wymówka. Jednym z częstych sposobów unikania poczucia odpowiedzialności i winy jest unikanie sygnałów świadczących o błędzie. Ludzie nie patrzą sobie np. w oczy, gdy kłamią. I analogicznie ci, którzy nie chcą mieć poczucia winy w związku ze swoimi działaniami narażającymi środowisko, unikają informacji o zagrożeniach środowiska lub wyszukują takie, które bagatelizują problem. To naturalne. Widzimy tylko to, co chcemy zobaczyć. Wykorzystujemy swoją wolną wolę i boczną korę przedczołową do kierowania uwagi tylko na informacje, które są nam na rękę. Mózg pomaga dobierać sobie źródła w taki sposób, by nie narażać się na zmianę poglądów.

Gdyby wszystkie media i grupy polityczne mówiły jednym głosem w sprawie ochrony środowiska, trudno byłoby uniknąć informacji na ten temat. A tak – jedni biją na alarm w zgodzie z naukowymi doniesieniami, a inni twierdzą, że to ściema i wymysły tych, którzy chcą sterować naszymi mózgami, oczywiście w niecnych zamiarach. Zauważmy, zawsze pojawi się jakaś spiskowa teoria, która zakłóca poparte przez naukę działania.

Mózg w trybie hedonistycznym

Ludzie zawsze znajdą sposób, by nie dostrzegać problemu lub by go bagatelizować wskazując, że inni są gorsi niż my. W różnym kontekście nasze zachowanie postrzegamy różnie. Ktoś, kto wyrzucił śmieci do lasu, czuje się gorszy, kiedy porówna się z kimś, kto segreguje śmieci i oszczędza wodę. Ale ta sama osoba czuje się znacznie lepiej, kiedy porówna się z koncernem, który produkuje ogromne ilości zanieczyszczeń. Niech oni najpierw coś zmienią, są bardziej winni niż ja – pomyśli.

Nasz mózg szuka potwierdzenia swoich decyzji. Podejmujemy je często instynktownie, dopiero potem dorabiamy teorię. Podobnie jak nałogowcy, którzy dla swoich nałogów szukają wytłumaczenia i tak długo, póki nie znajdą się na dnie, lekceważą problem.

Ktoś, kto działa na szkodę środowiska także korzysta z tych sposobów. Ciężko się zresztą temu dziwić, wiedząc, jak działa nasz mózg. Nadrzędnym celem naszego mózgu jest poszukiwanie komfortu, w którego strefie lubimy przebywać. Poszukujemy więc przyjemności, która nas napędza do szukania kolejnych. To oczywiście ma też swoje dobre strony. Wpływa pozytywnie na nasz rozwój, który często jest korzystny i dla społeczeństwa, i dla środowiska.

Mózg dba także o nasze poczucie bezpieczeństwa. To wartość nadrzędna. Ale wtedy, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia, nasz mózg nie widzi przeszkód, aby włączyć tryb hedonistyczny. Tylko zagrożenie wyłącza ten tryb. A tego na razie nie widać. Dlatego gonimy za przyjemnościami, napędzając konsumpcjonizm i degradując tym samym środowisko.

Dorośli mają mózgi pełne nawyków, zakodowane schematy działania i modyfikowane doświadczaniem przyjemności układy nagrody. Dzieci mają „czystą kartę”. Jeśli jednak będziemy je uczyć konsumpcjonizmu, to statystycznie rzecz biorąc, większość pójdzie tą właśnie drogą. To nieuniknione, bo taka jest ludzka natura, bo tak działa ludzki mózg. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja Letnie trendy ekologiczne w nieruchomościach

Letnie trendy ekologiczne w nieruchomościach Letnie trendy ekologiczne w nieruchomościach

Lato sprzyja organizowaniu inicjatyw dotyczących ochrony środowiska i zdrowia. Zdają sobie z tego sprawę właściciele oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych, odzwierciedleniem tego jest szeroka oferta...

Lato sprzyja organizowaniu inicjatyw dotyczących ochrony środowiska i zdrowia. Zdają sobie z tego sprawę właściciele oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych, odzwierciedleniem tego jest szeroka oferta wydarzeń ekologicznych i prozdrowotnych w centrach handlowych, biurowcach oraz w ich najbliższej okolicy. I choć praca nad ograniczeniem negatywnego wpływu budynku na środowisko zaczyna się dużo wcześniej, już od samej jego konstrukcji, coraz więcej firm stawia także na dodatkowe inicjatywy dla lokalnej...

Redakcja Technologie a jakość powietrza w miastach

Technologie a jakość powietrza w miastach Technologie a jakość powietrza w miastach

Na liście 20 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 16 pozycji zajmują polskie miasta. W ubiegłym roku w Krakowie dopuszczalny poziom zapylenia był przekroczony przez 188 dni. Problem jakości...

Na liście 20 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 16 pozycji zajmują polskie miasta. W ubiegłym roku w Krakowie dopuszczalny poziom zapylenia był przekroczony przez 188 dni. Problem jakości powietrza w miastach częściowo jest związany z ruchem samochodowym. Przyczyną są wzbijane przez samochody pyły z jezdni, nieefektywna jazda powodująca zwiększone spalanie oraz mikrocząsteczki pochodzące z hamulców i innych części konstrukcyjnych. Do redukcji emisji spalin i poprawy jakości miejskiego...

Redakcja Segregacja śmieci na nowych zasadach – wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych

Segregacja śmieci na nowych zasadach – wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych Segregacja śmieci na nowych zasadach – wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych

Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia odpadów na 5 frakcji. Obostrzenia...

Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia odpadów na 5 frakcji. Obostrzenia mocno rzutują na działania samorządów, które muszą zapewnić odpowiednią zbiórkę śmieci, ich transport oraz odzyskiwanie lub unieszkodliwianie. A to z kolei stawia wysoko poprzeczkę przedsiębiorstwom komunalnym i ich flocie pojazdów, które pracować będą z niespotykaną dotąd intensywnością. Jak...

Redakcja Opłata klimatyczna mogłaby być przeznaczana na poprawę jakości powietrza

Opłata klimatyczna mogłaby być przeznaczana na poprawę jakości powietrza Opłata klimatyczna mogłaby być przeznaczana na poprawę jakości powietrza

Na portalu prawo.pl czytamy: "Większość samorządów nie chce zniesienia opłaty klimatycznej. Jednak w niektórych gminach stan powietrza stawia pod znakiem zapytania zasadność jej pobierania. Rozwiązaniem...

Na portalu prawo.pl czytamy: "Większość samorządów nie chce zniesienia opłaty klimatycznej. Jednak w niektórych gminach stan powietrza stawia pod znakiem zapytania zasadność jej pobierania. Rozwiązaniem może być przeznaczanie jej na specjalne cele, np. wymianę kopciuchów".

Redakcja Rząd sprawdzi, czym się ogrzewasz

Rząd sprawdzi, czym się ogrzewasz Rząd sprawdzi, czym się ogrzewasz

Ogłoszony pod koniec stycznia projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji zakłada m.in. powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie tej zgromadzone zostaną informacje na...

Ogłoszony pod koniec stycznia projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji zakłada m.in. powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie tej zgromadzone zostaną informacje na temat źródeł ciepła w polskich domach i mieszkaniach. Głównym celem nowych przedsięwzięć jest ułatwienie realizacji programu „Stop Smog”.

Helena Śpiewak Apokalipsa już trwa!

Apokalipsa już trwa! Apokalipsa już trwa!

Według współczesnej nauki jest szansa na przetrwanie gatunku Homo Sapiens. Ale przetrwa on tylko wtedy, gdy uda się powstrzymać zachodzące zmiany klimatyczne. A można by je powstrzymać tylko wtedy, gdyby...

Według współczesnej nauki jest szansa na przetrwanie gatunku Homo Sapiens. Ale przetrwa on tylko wtedy, gdy uda się powstrzymać zachodzące zmiany klimatyczne. A można by je powstrzymać tylko wtedy, gdyby nasza cywilizacja, licząca dziś ok. 7,5 mld osób, zmieniła swoją hierarchię wartości, czyli priorytety. Czy zdążymy?

Redakcja Wiedeń zrywa beton – to element walki o lepszy klimat

Wiedeń zrywa beton – to element walki o lepszy klimat Wiedeń zrywa beton – to element walki o lepszy klimat

Wiedeń przyjął zupełnie odwrotną strategię niż wiele miast w Polsce. Podczas gdy u nas wycina się drzewa i układa kostkę, w Wiedniu zrywają beton, sadzą drzewa i stawiają na transport rowerowy. Miasto...

Wiedeń przyjął zupełnie odwrotną strategię niż wiele miast w Polsce. Podczas gdy u nas wycina się drzewa i układa kostkę, w Wiedniu zrywają beton, sadzą drzewa i stawiają na transport rowerowy. Miasto chce być blisko natury – to odpowiedź stolicy Austrii na zmiany klimatyczne.

Helena Śpiewak Jak zdążyć przed końcem świata?

Jak zdążyć przed końcem świata? Jak zdążyć przed końcem świata?

Co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos organizatorzy publikują Raport o globalnych zagrożeniach („Global Risks Report”). W tym roku po raz pierwszy, aż pięć z najczęściej wymienianych zagrożeń...

Co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos organizatorzy publikują Raport o globalnych zagrożeniach („Global Risks Report”). W tym roku po raz pierwszy, aż pięć z najczęściej wymienianych zagrożeń związanych było z katastrofą klimatyczną!

Helena Śpiewak Pandemia – ulga dla Natury?

Pandemia – ulga dla Natury? Pandemia – ulga dla Natury?

W czasie pandemii COVID-19 odnotowano największy spadek emisji CO2 w historii pomiarów! Ale czy to wystarczy, aby zatrzymać globalne ocieplenie?

W czasie pandemii COVID-19 odnotowano największy spadek emisji CO2 w historii pomiarów! Ale czy to wystarczy, aby zatrzymać globalne ocieplenie?

Redakcja Ekologiczne trendy na osiedlach

Ekologiczne trendy na osiedlach Ekologiczne trendy na osiedlach

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych pociąga za sobą zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi. Fotowoltaika, garaże wyposażone w ładowarki dla aut elektrycznych czy szanowanie zieleni to tylko...

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych pociąga za sobą zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi. Fotowoltaika, garaże wyposażone w ładowarki dla aut elektrycznych czy szanowanie zieleni to tylko przykładowe elementy, które coraz częściej zaczynają być obecne na osiedlach mieszkaniowych.

Redakcja Producenci opakowań coraz bardziej zainteresowani ekologią

Producenci opakowań coraz bardziej zainteresowani ekologią Producenci opakowań coraz bardziej zainteresowani ekologią

Producenci opakowań coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Wprowadzają na rynek biodegradowalne i kompostowalne opakowania. Ten pozytywny sygnał nie oznacza jeszcze,...

Producenci opakowań coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Wprowadzają na rynek biodegradowalne i kompostowalne opakowania. Ten pozytywny sygnał nie oznacza jeszcze, że w najbliższych latach plastik całkowicie zniknie z rynku opakowań. Wygoda jego użytkowania przewyższa względy ekologiczne.

Redakcja Śląsk stawia na innowacje społeczne i zielone technologie

Śląsk stawia na innowacje społeczne i zielone technologie Śląsk stawia na innowacje społeczne i zielone technologie

Polskie miasta stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowywanie się do europejskiej polityki klimatycznej. Pandemia znacząco komplikuje i utrudnia sytuację – samorządy tracą miliony złotych m.in. przez...

Polskie miasta stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowywanie się do europejskiej polityki klimatycznej. Pandemia znacząco komplikuje i utrudnia sytuację – samorządy tracą miliony złotych m.in. przez koszty walki z wirusem, a także uzyskują mniejsze wpływy z podatków. Konieczne jest innowacyjne podejście do zarządzania, szczególnie w miastach, w których gospodarka opiera się na kopalniach. Rybnik do 2035 roku chce zastąpić wygaszane stopniowo górnictwo inwestycjami opierającymi się m.in. na zielonych...

Redakcja Walka z kryzysem klimatycznym – konieczna jest większa świadomość

Walka z kryzysem klimatycznym – konieczna jest większa świadomość Walka z kryzysem klimatycznym – konieczna jest większa świadomość

Walka z kryzysem wynikającym ze zmian klimatycznych nie jest wystarczająco radykalna. Według IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu) uniknięcie czarnego scenariusza jest wciąż możliwe. Konieczne...

Walka z kryzysem wynikającym ze zmian klimatycznych nie jest wystarczająco radykalna. Według IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu) uniknięcie czarnego scenariusza jest wciąż możliwe. Konieczne jest ograniczenie konsumpcji, zmiana nawyków w zakresie przemieszczania się, stylu życia.

Redakcja Zmiany klimatu większym wyzwaniem niż koronawirus

Zmiany klimatu większym wyzwaniem niż koronawirus Zmiany klimatu większym wyzwaniem niż koronawirus

– Musimy zdać sobie sprawę, że chodzi o zmniejszenie konsumpcji i dewastacji przyrody w poszukiwaniu nowych zasobów: energii, wody, surowców – mówi dr hab. Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej...

– Musimy zdać sobie sprawę, że chodzi o zmniejszenie konsumpcji i dewastacji przyrody w poszukiwaniu nowych zasobów: energii, wody, surowców – mówi dr hab. Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tym bardziej że pandemia i lockdown nie zatrzymały zmian klimatu, a ich konsekwencje będą stawały się coraz bardziej dotkliwe.

Redakcja MKiŚ: Polacy zadowoleni z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania

MKiŚ: Polacy zadowoleni z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania MKiŚ: Polacy zadowoleni z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania

Z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej, które przeprowadzono dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r., wynika, że 83...

Z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej, które przeprowadzono dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r., wynika, że 83 proc. respondentów jest zadowolona z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania, a 75 proc. badanych wyraża chęć i gotowość zaangażowania się w tworzenie nowych i dbanie o istniejące tereny zielone w swojej okolicy.

Redakcja Bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach od 2021

Bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach od 2021 Bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach od 2021

Z początkiem 2021 roku wchodzą w życie nowe wymogi energooszczędności dla budynków. Dotychczasowe przepisy zakładały, że nie będą musiały ich spełniać budynki, na których budowę wydano pozwolenie przed...

Z początkiem 2021 roku wchodzą w życie nowe wymogi energooszczędności dla budynków. Dotychczasowe przepisy zakładały, że nie będą musiały ich spełniać budynki, na których budowę wydano pozwolenie przed końcem 2020 roku, ze względu jednak na pandemię i związane z nią opóźnienia w działalności urzędów decydujący będzie nie moment wydania pozwolenia, ale termin złożenia wniosku o takie pozwolenie. A zatem inwestorzy i deweloperzy czekający na decyzję urzędów nie będą musieli zmieniać swoich projektów.

Helena Śpiewak Co robimy #DlaKlimatu?

Co robimy #DlaKlimatu? Co robimy #DlaKlimatu?

Na koniec tego dramatycznego covidowego roku, w cyklu STOP SMOG szczypta optymizmu. Poniżej prezentujemy kilka działań podejmowanych na rzecz ratowania klimatu i ochrony środowiska.

Na koniec tego dramatycznego covidowego roku, w cyklu STOP SMOG szczypta optymizmu. Poniżej prezentujemy kilka działań podejmowanych na rzecz ratowania klimatu i ochrony środowiska.

Redakcja Ponad połowa Polaków uważa, że system segregacji śmieci w Polsce nie sprawdza się

Ponad połowa Polaków uważa, że system segregacji śmieci w Polsce nie sprawdza się Ponad połowa Polaków uważa, że system segregacji śmieci w Polsce nie sprawdza się

Z badania opinii publicznej zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej #rePETujemy wynika, że 60% Polaków uznaje obecny system segregacji śmieci w Polsce za nieefektywny. Jak w rzeczywistości wygląda...

Z badania opinii publicznej zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej #rePETujemy wynika, że 60% Polaków uznaje obecny system segregacji śmieci w Polsce za nieefektywny. Jak w rzeczywistości wygląda segregacja odpadów w gospodarstwach domowych?

Helena Śpiewak Zielony wodór – paliwo przyszłości?!

Zielony wodór – paliwo przyszłości?! Zielony wodór – paliwo przyszłości?!

Kryzys klimatyczny przyjmuje najróżniejsze oblicza. Myślimy o nim, kiedy z kranu przestaje lecieć woda, albo huragany pustoszą ogromne połacie lasów.

Kryzys klimatyczny przyjmuje najróżniejsze oblicza. Myślimy o nim, kiedy z kranu przestaje lecieć woda, albo huragany pustoszą ogromne połacie lasów.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich

Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich

Za 10 lat budynki w Europie powinny wyglądać zupełnie inaczej, o czym można przeczytać w opublikowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz fali renowacji (1).

Za 10 lat budynki w Europie powinny wyglądać zupełnie inaczej, o czym można przeczytać w opublikowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz fali renowacji (1).

Redakcja Administratora news Zielona energia we wspólnotach mieszkaniowych

Zielona energia we wspólnotach mieszkaniowych Zielona energia we wspólnotach mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe zaczynają inwestować w odnawialne źródła energii. Ruchy te mają pomóc w walce ze smogiem i odciążać budżet wspólnoty. Ekologiczne rozwiązania, po które sięgają obecnie wspólnoty...

Wspólnoty mieszkaniowe zaczynają inwestować w odnawialne źródła energii. Ruchy te mają pomóc w walce ze smogiem i odciążać budżet wspólnoty. Ekologiczne rozwiązania, po które sięgają obecnie wspólnoty to turbiny wiatrowe i panele.

Redakcja news Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować?

Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować? Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować?

Unia Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych – Fit for 55 – mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent względem 1990 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2030 roku....

Unia Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych – Fit for 55 – mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent względem 1990 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2030 roku. Jakie zmiany niesie za sobą wprowadzenie Fit for 55?

Redakcja news Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem?

Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem? Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem?

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Tylko w przeciągu ostatniego roku w państwach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 19 GW mocy. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki...

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Tylko w przeciągu ostatniego roku w państwach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 19 GW mocy. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki rośnie też zapotrzebowanie na utylizację paneli. Jak wygląda sytuacja recyklingu paneli PV w Polsce?

Helena Śpiewak Katastrofa klimatyczna przyspiesza!

Katastrofa klimatyczna przyspiesza! Katastrofa klimatyczna przyspiesza!

– Tak sobie patrzyłem na dzisiejsze prognozy i przypomniał mi się mój wywiad sprzed prawie 3 lat dla wyborcza.pl: 35 stopni w cieniu. Na razie jest super, nie? Ale niebawem wyginiemy! – napisał na facebook’u...

– Tak sobie patrzyłem na dzisiejsze prognozy i przypomniał mi się mój wywiad sprzed prawie 3 lat dla wyborcza.pl: 35 stopni w cieniu. Na razie jest super, nie? Ale niebawem wyginiemy! – napisał na facebook’u 14 lipca br. prof. Szymon Malinowski, wybitny polski uczony, fizyk atmosfery, popularyzator wiedzy na temat zmian klimatycznych.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.