administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Budować – mieszkać – myśleć

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Z prof. Markiem Bryxem – kierownikiem Katedry Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na temat polityki mieszkaniowej w Polsce – rozmawia Sabina Augustynowicz.

Zobacz także

Piotr Pałka Spółdzielnia a spółka – analiza wybranych różnic

Spółdzielnia a spółka – analiza wybranych różnic Spółdzielnia a spółka – analiza wybranych różnic

Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w polskim prawie uregulowane zostały w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Natomiast działalność spółek prawa handlowego znajduje...

Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w polskim prawie uregulowane zostały w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Natomiast działalność spółek prawa handlowego znajduje uregulowanie w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Local Network Monitoring RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego,...

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego, w którym operatorzy wspierani patrolami interwencyjnymi pilnują bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, obserwując obraz z kamer przez 24 godziny na dobę, robiąc to znacznie taniej od tradycyjnej ochrony.

Local Network Monitoring Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Kim zastąpić czujnego sąsiada? Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum...

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum monitoringu wizyjnego, czynne przez 24 godziny na dobę.

marek bryx

Fot. Prof. Marek Bryx /fot: arch. MB/

Sabina Augustynowicz (SA): Nie wymawiając wieku, już od prawie 50 lat zajmuje się Pan gospodarką nieruchomościami, polityką mieszkaniową, rynkiem nieruchomości. Jak przez pryzmat tych lat ocenia Pan zmiany w polityce mieszkaniowej?

Marek Bryx (MB): Ściślej – od lat 47. Już moją pracę magisterską (1976) poświęciłem kwestii kosztów budowania mieszkań w różnych technologiach, doktorat (1983) cenom mieszkań, a habilitację (1999) metodom finansowania mieszkalnictwa. I nie uwolniłem się od tego tematu, chociaż systematycznie poszerzałem zakres zainteresowań badawczych. Do polityki mieszkaniowej doszła więc rewitalizacja miast, zagadnienia przestrzenne, kwestie miasta zrównoważonego, ekologicznego, smart. Wszystko to jest bowiem częścią, jeśli nie dosłownie mieszkania, rozumianego jako obudowana przestrzeń, to zamieszkiwania, czyli komfortu życia w mieście. O tym piszę w mojej ostatniej książce „Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście”, którą polecam, a w której wykorzystałem też wspólne badania z dr I. Rudzką oraz prof. S. Łobejko, dotyczące dostępności finansowej mieszkań własnościowych dla polskich rodzin w 50 miastach naszego kraju. Wykonywaliśmy to na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i wyniki dowiodły jednoznacznie, że większości polskich rodzin nie stać na zakup adekwatnego mieszkania. Szczególnie jeśli porównamy to do potrzeb określanych liczebnością rodziny.

A jak oceniam zmiany, które zaszły w tym okresie? W szczegółach różnie, ale ogólnie – pozytywnie. Pamiętam i czasami przypominam w moich tekstach zasady finansowania mieszkań w systemie spółdzielczym z czasów socjalizmu. W tamtej formule 45% kosztów budowy było umarzane przez państwo. Wystarczało 10% wkładu własnego, do uzbierania którego służył system wieloletniego oszczędzania. Tego na ogół nie wie dzisiejsza młodzież i „odkrywa świat na nowo”. Oni na ogół wiedzą, że były wieloletnie kolejki po mieszkanie, ale nie znają ich przyczyny. Nie wiedzą, że w następstwie takiego finansowania mieszkania spółdzielcze były tanie. A skoro było tanie, a przecież były (i są) dobrem pierwszej potrzeby, to ustawiała się po nie kolejka. To wszystko zmieniło się wraz ze zmianą ustroju gospodarczego. Zmiana zasad finansowania na rynkowe, przy wysokiej inflacji i stopie procentowej, to był cios dla budownictwa mieszkaniowego. Dlatego, do 1996 r. liczba wybudowanych mieszkań systematycznie malała. Działo się tak pomimo najlepszej zachęty jaką była tzw. duża ulga mieszkaniowa. Dopiero ustabilizowanie się inflacji spowodowało odwrócenie tej malejącej tendencji. Przypomnę, że w 1996 roku wybudowaliśmy poniżej 67 tysięcy mieszkań, a w roku ubiegłym pond 238 tysięcy. Tak więc widać jak ogromny postęp się dokonał. Miały na to wpływ także programy wspierające zakup mieszkania na własność, aż w końcu osiągnęliśmy wyraźną nadwyżkę liczby mieszkań (600 tysięcy) ponad liczbą gospodarstw domowych.

 

SA: Czy to znaczy, że jest dobrze?

MB: W moim odczuciu nie jest. Nie, skoro ponad 40% młodzieży w wieku do 35 lat, o połowę więcej niż średnio w Unii, mieszka z rodzicami. Nie jest dobrze, skoro są kolejki po mieszkania socjalne i komunalne, a żadna gmina nie ma nadwyżki wolnych mieszkań, które mogłaby zaoferować potrzebującym.

 

SA: Jak Pan to interpretuje? Co z tego wynika?

MB: Wynika z tego, że czas na zmianę filozofii mieszkania i polityki mieszkaniowej. Wiele razy przez te lata mówiłem, że zachęty, ulgi itd., docierają do dobrze i średnio zarabiających. I optowałem za nimi, bo były wówczas potrzebne. Jednak polityka mieszkaniowa to pojęcie szersze, oznacza także to, że pomaga się wszystkim potrzebującym. W różnym stopniu, odmiennymi metodami. Także tym tzw. „niezaradnym życiowo”. Dziś sytuacja jest inna niż np. 10 lat temu i wymaga odmiennego spojrzenia na politykę mieszkaniową.

 

SA: Czyli uważa Pan, że mieszkanie to dobro społeczne, a nie ekonomiczne?

MB: I znowu – nie zgadzałem się nigdy na takie stawianie sprawy. Mieszkanie jest kategorią ekonomiczną, bo kosztuje, bo jest przedmiotem obrotu na rynku, a jego cena zależy od podaży i popytu. Ekonomia, popyt i podaż, uwarunkowana cenami gruntu, materiałów budowlanych i innych czynników wytwórczych, zastosowaną technologią itd., decyduje o cenie mieszkania. Jednakże, ze społecznego punktu widzenia każdy powinien godnie mieszkać. Jeśli tak nie jest, to mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, o czym pisano już w okresie międzywojennym. Mieszkanie jest dobrem pierwszej potrzeby i trudno je czymś zastąpić. Zatem możemy, ba musimy, mówić i pamiętać o dwoistym charakterze mieszkania.

 

SA: To jak powinna się zmienić filozofia mieszkania, czy też polityka mieszkaniowa?

MB: Dochodzę do wniosku, że w obecnej sytuacji trzeba przestać myśleć w kategoriach wspierania osób, które są w stanie mieszkanie kupić. Należy jednak pamiętać, że w naszym społeczeństwie jest silna presja na posiadanie mieszkania na własność, wobec tego wspierać powinno się osoby, które kupują swoje pierwsze mieszkanie. Poza tym, tych którzy nawet przy wsparciu państwa mieszkania nie kupią; czyli trzeba budować więcej mieszkań socjalnych, komunalnych, społecznych (TBS, SIM, PFRM).

 

SA: A jednak, mówi się nieustannie o potrzebie wspierania budowy mieszkań przez Państwo, co argumentuje się kosztami ich zakupu, wszak przeciętnie zarabiający Polak, by myśleć o zakupie za gotówkę 50-metrowego mieszkania, musiałby odłożyć 80 swoich pensji netto, czyli przez 7 lat odkładać całość wynagrodzenia za pracę na mieszkanie. Jak wyliczył GUS za średnie miesięczne wynagrodzenie Polak może kupić 0,7 mkw. mieszkania. A może nie ma potrzeby wspierania, skoro na rynku jest 15 mln mieszkań, a liczba ludności spada?

MB: Ma Pani rację, nasze badania dla WIB, w pełni to potwierdzają. Jednak powtórzę, uważam, że trzeba pomóc ludziom w nabyciu pierwszego mieszkania. Jego zakup powinien być dofinansowywany. Nie widzę tu pola do dyskusji. Dajmy szansę tym członkom naszej społeczności, którzy chcą mieć mieszkanie własnościowe, a zarazem chcą się zaangażować finansowo, ale jednak potrzeba im wsparcia. Własność mieszkania jest ważna, bo tworzy inną rolę społeczną niż wynajem. Przywiązuje właściciela, jego rodzinę do miejsca zamieszkania, buduje lokalny patriotyzm i kształtuje pełniejsze relacje społeczno-ekonomiczne.

 

SA: Czy jednak wszyscy musimy być właścicielami mieszkań? Może warto rozwijać rynek wynajmu prywatnego, samorządowego?

MB: Oczywiście – nie musimy. Są też tacy, którzy po prostu nie chcą być właścicielami mieszkań. Uważają, że to by ich ograniczało. Przywiązywałoby ich do miejsca, jak w średniowieczu chłopa do ziemi. To oczywiście przesadne porównanie, ale rzeczywiście mieszkanie ogranicza mobilność. Nie wyklucza, ale zmniejsza. Nie jest to jednak duża grupa osób. I to przecież dobrze, że nie jesteśmy tacy sami. Mamy różne potrzeby, które zresztą zmieniają się z wiekiem i pod wpływem wielu innych okoliczności.

Zatem mieszkania na wynajem są na rynku potrzebne. Tylko, że w odniesieniu do tej części rynku mieszkaniowego na pewno nie ma potrzeby wspierania prywatnych inicjatyw inwestycyjnych w mieszkania na wynajem. Wspierać trzeba samorządy i ich inicjatywy SIM-y, TBS-y, mieszkania komunalne czy socjalne. Bowiem każdy rynek, także mieszkaniowy, powinien charakteryzować się wielością i różnorodnością podaży danego towaru i podmiotów oferujących podaż. Wówczas obywatel, który chce dokonać zakupu lub na jakiś czas wynająć mieszkanie, ma większą szansę znalezienia na rynku właśnie tego, co jest mu potrzebne, w lokalizacji, rozmiarach, standardzie czy cenie. Poza tym, fundusze nieruchomościowe wnoszą nową jakość w kwestii obsługi klientów, zarówno od strony prawnej jak i poprzez zarządzanie posiadanymi zasobami.

Zatem – warto rozwijać rynek najmu, używając różnych metod. Najlepszą jest oczywiście zainwestowanie pieniędzy, ale trzeba je mieć. W innej z ekspertyz, pisanej z panią profesor A. Szelągowską dla miasta Warszawy, sugerowaliśmy porozumienie z wykonawcami dotyczące wyremontowania pustostanów. Sens był tego taki, że wykonawca za swoje pieniądze dokonywałby remontu substancji zniszczonej i niezamieszkałej, w zamian otrzymywałby połowę odzyskanej powierzchni mieszkań do własnej dyspozycji, czyli na sprzedaż po cenie rynkowej, aby mu się ta działalność opłaciła. Przeciwnicy tego rozwiązania mówią, że miasto traci zasób mieszkaniowy co jest bezsensowne, bo to na ogół są niezamieszkałe ruiny. Ja natomiast uważam, że miasto zyskuje określoną pulę mieszkań nie wykładając środków finansowych, których zwyczajnie nie posiada. Dlatego popieram takie rozwiązanie.

 

SA: A co miasto Warszawa na to?

MB: Ostatnio w podobnym duchu wypowiedział się relatywnie nowy wiceprezydent miasta pan Tomasz Bratek. Prawie 4 lata po dostarczeniu ekspertyzy.

 

SA: W tym czasie była pandemia, napłynęli uchodźcy z Ukrainy…

MB: Niewątpliwie. Zawsze pojawiają się przeszkody, a czas nie sprzyjał innowacjom tego typu. Najważniejsze jednak, że zmienił się ton wypowiedzi, czyli dostrzeżono potrzebę i szuka się rozwiązań. A to już dużo.

 

SA: Wracając jednak do polityki mieszkaniowej na szczeblu centralnym. Co z funduszem PFR Nieruchomości?

PFR Nieruchomości niewątpliwie poszerza ofertę mieszkań na wynajem dostępnych na rynku, a inwestuje w wielu miastach, także w tych mniejszych, w których aktywność deweloperów jest często bardzo mała. Ponadto, chociaż jest funduszem państwowym, także dba o efektywność inwestowanych środków. To powoduje, że czynsze za mieszkania wynajmowane od tego funduszu są co prawda niższe, ale jednak zbliżone do rynkowych. Można byłoby to ustawić inaczej, ale to wymaga decyzji ustawowych. Natomiast w odróżnieniu od innych funduszy PFR Nieruchomosci posiada też opcję wynajmu mieszkania z dojściem do własności. Wówczas czynsz jest wyższy, ale po 30 latach najemca stanie się właścicielem.

 

SA: Zmian rynkowych, podyktowanych zmianami w prawie w tym czasie było wiele. Dotyczyły funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, które powoli przechodziły na swoje, aczkolwiek nie bezboleśnie, bo do dzisiaj nie mają osobowości prawnej, jedynie osobowość ustawową. Spółdzielni mieszkaniowych, które są spółkami prawa handlowego, próbowano wielokrotnie nałożyć kaganiec. Zmiany dotyczyły też samorządowej polityki mieszkaniowej. Zmieniał się też, acz powoli, rynek deweloperski, którego filozofia budownictwa wydaje się przeczyć społecznemu wymiarowi mieszkalnictwa. Rozbudowywał się system podatkowy, powoli, konsekwentnie zacieśniając politykę fiskalną. Jakie zmiany postrzega Pan jako pozytywne, a które były zwyczajnie niepotrzebne, utrudniające porządkowanie i rozwój rynku?

Zobacz także: Spółdzielnia a spółka – analiza wybranych różnic

MB: To prawda. Rynek nieruchomości, ze wszystkimi swoimi sprzężeniami wewnętrznymi, działa w otoczeniu prawnym, ale także społecznym, ekonomicznym i politycznym, co przedstawiłem w książce „Rynek nieruchomosci – system i funkcjonowanie” z 2006 i 2008 roku. Wystarczy wspomnieć tylko zmiany instrumentów wspierania mieszkalnictwa – 4 rodzaje ulg podatkowych, w tym jedna dla mieszkań na wynajem, i co najmniej dwa, ważne programy „Mieszkanie dla Młodych” i „Rodzina na swoim”. A to wszystko w 30 lat. Zatem trudno jest się nie zgodzić z tym, że główną cechą rynku mieszkaniowego, a szerzej – rynku nieruchomosci, jest zmienność. Ta zmienność wynika z tych czterech systemów otoczenia rynku i częściowo jest uzasadniona, bo zmienia się wiele.

Co mi się podobało? Odejście od ulgi podatkowej dla tych, co inwestowali w mieszkania na wynajem, ponieważ jest to wynajem komercyjny. Zatem nie ma sensu do takich inwestycji dochodowych dopłacać z naszych wspólnych pieniędzy. Nie podobały mi się ustawowe ingerencje w spółdzielczość mieszkaniową, której członkowie, właśnie dlatego że są członkami spółdzielczej społeczności powinni sami decydować o przyszłości swoich organizacji, a tym samym o swojej.

Nie podoba mi się, modne ostatnio, napadanie na deweloperów i oskarżanie ich o tzw. patodeweloperkę. To tani sposób zyskania poklasku, bez wnikania w uwarunkowania procesu inwestycyjnego. Deweloperzy są przedsiębiorcami walczącymi o zyski, co jest naturalne, a przy tym jest mnóstwo firm, które dbają o swój image i starają się dostarczać klientowi towar wysokiej jakości; przestrzegają Kodeksu Dobrych Praktyk PZFD, itd., zatem wszelkie uogólnienia są zwyczajnie nieuprawnione. Jeśli zaś trafiają się przypadki źle zaprojektowanych i wybudowanych domów, to: po pierwsze – ktoś je kupuje, czyli rynek je akceptuje. A po drugie, skoro to jest złe, to nasuwa się pytanie – dlaczego tak się dzieje? Kto to zaakceptował? Kto udzielił pozwolenia na taką budowę? Zdecydowanie prostacka jest odpowiedź, że to chciwy deweloper.

O tych i o innych zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności mieszkań, będziemy rozmawiać na Konferencji Budować – Mieszkać – Myśleć, 26 i 27 czerwca br.1 Dyskusje w 9 panelach, pomiędzy deweloperami, samorządowcami, naukowcami, władzami i przedstawicielami niezależnych stowarzyszeń, zapowiadają się niezwykle ciekawie. Korzystając z okazji zapraszam na stronę konferencji: www.sgh.waw.pl/budowac-mieszkac-myslec.

 

SA: Dziękuję za rozmowę!

Komentarze

Powiązane

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać...

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto przy tym mieć na uwadze, że termomodernizacja domu to przede wszystkim szereg korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Pierwsze z nich zauważysz w swoim portfelu.

OTIS Sp. z o.o. OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym...

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym świecie, a także w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych – wszędzie tam, gdzie ludzie pozostają w ruchu. Możemy poszczycić się portfolio usług konserwacyjnych, obejmującym ponad dwa miliony wind i schodów ruchomych – produktów, które każdego dnia transportują około dwóch...

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

Anna Ruszczak news Kontynuacja korekty cen materiałów budowlanych

Kontynuacja korekty cen materiałów budowlanych Kontynuacja korekty cen materiałów budowlanych

Kolejne zmiany cen materiałów budowlanych, które nastąpiły w październiku 2023 roku, wpływają na sytuację inwestorów i klientów indywidualnych.

Kolejne zmiany cen materiałów budowlanych, które nastąpiły w październiku 2023 roku, wpływają na sytuację inwestorów i klientów indywidualnych.

Anna Ruszczak news Rośnie popularność budownictwa modułowego

Rośnie popularność budownictwa modułowego Rośnie popularność budownictwa modułowego

W Polsce nawet 98 proc. budynków mieszkalnych powstaje metodą tradycyjną, jednak coraz bardziej popularne staje się budownictwo modułowe. Przy wysokiej inflacji, wzroście kosztów materiałów budowlanych...

W Polsce nawet 98 proc. budynków mieszkalnych powstaje metodą tradycyjną, jednak coraz bardziej popularne staje się budownictwo modułowe. Przy wysokiej inflacji, wzroście kosztów materiałów budowlanych i robocizny oraz wysokich cenach energii, ten segment budownictwa ma szansę na szybki rozwój.

Redakcja AiMN Wspólnota mieszkaniowa cofa zgodę na przebudowę

Wspólnota mieszkaniowa cofa zgodę na przebudowę Wspólnota mieszkaniowa cofa zgodę na przebudowę

Co mogę zrobić, jakie kroki podjąć, gdy wspólnota mieszkaniowa cofnęła mi zgodę na przebudowę, a ja już poniosłem koszty z nią związane?

Co mogę zrobić, jakie kroki podjąć, gdy wspólnota mieszkaniowa cofnęła mi zgodę na przebudowę, a ja już poniosłem koszty z nią związane?

Redakcja Zbycie praw partycypacji w TBS

Zbycie praw partycypacji w TBS Zbycie praw partycypacji w TBS

Czy mogę zbyć moją partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w KOB? Zaznaczam, że umowę w sprawie partycypacji zawarłem w 2016 roku – pyta Czytelnik.

Czy mogę zbyć moją partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w KOB? Zaznaczam, że umowę w sprawie partycypacji zawarłem w 2016 roku – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych

Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych Zakwestionowanie pozwolenia na budowę części wspólnych

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólnotę mieszkaniową lub taka nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania budynku, to jako stronę postępowania należy przede...

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy nieruchomości stanowiącej wspólnotę mieszkaniową lub taka nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania budynku, to jako stronę postępowania należy przede wszystkim dopuścić wspólnotę mieszkaniową, a na indywidualny wniosek, właścicieli poszczególnych lokali.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

Sabina Augustynowicz Odczarować lustracje

Odczarować lustracje Odczarować lustracje

Z Joanną Koch-Kubas, prezesem zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach, na temat m.in. znaczenia lustracji spółdzielni mieszkaniowych i jej miejsca w polskim systemie...

Z Joanną Koch-Kubas, prezesem zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach, na temat m.in. znaczenia lustracji spółdzielni mieszkaniowych i jej miejsca w polskim systemie prawnym, rozmawia Sabina Augustynowicz.

Sabina Augustynowicz Po co komu KZN?

Po co komu KZN? Po co komu KZN?

Z Arkadiuszem Borkiem – zastępcą prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości rozmawia Sabina Augustynowicz.

Z Arkadiuszem Borkiem – zastępcą prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości rozmawia Sabina Augustynowicz.

Ewelina Świstak-Święch Komunikacja w spółdzielniach i wspólnotach

Komunikacja w spółdzielniach i wspólnotach Komunikacja w spółdzielniach i wspólnotach

Jak burzyć komunikacyjny mur i budować relacje na linii administracja-mieszkańcy? – wyjaśnia Ewelina Świstak-Święch, ekspertka ds. komunikacji i PR.

Jak burzyć komunikacyjny mur i budować relacje na linii administracja-mieszkańcy? – wyjaśnia Ewelina Świstak-Święch, ekspertka ds. komunikacji i PR.

Sabina Augustynowicz Trzeba mieć duszę poszukiwacza

Trzeba mieć duszę poszukiwacza Trzeba mieć duszę poszukiwacza

Z Beatą Perską – kuratorem spadku i zarządcą nieruchomości, na temat działalności kuratorów spadku, rozmawia Sabina Augustynowicz.

Z Beatą Perską – kuratorem spadku i zarządcą nieruchomości, na temat działalności kuratorów spadku, rozmawia Sabina Augustynowicz.

Helena Śpiewak Problem to pseudo-zarządcy!

Problem to pseudo-zarządcy! Problem to pseudo-zarządcy!

Na rynku coraz częściej pojawiają się osoby oferujące usługi zarządzania kiepskiej jakości, ale za to za niskie wynagrodzenie. Kiedy pojawiają się kłopoty, to przez pryzmat działalności konkretnego zarządcy,...

Na rynku coraz częściej pojawiają się osoby oferujące usługi zarządzania kiepskiej jakości, ale za to za niskie wynagrodzenie. Kiedy pojawiają się kłopoty, to przez pryzmat działalności konkretnego zarządcy, oceniane jest całe środowisko - z Hanną Kowalkowską, Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, rozmawia Helena Śpiewak.

Sabina Augustynowicz Nie bójmy się zieleni

Nie bójmy się zieleni Nie bójmy się zieleni

O zielonych inwestycjach, taksonomii i skutkach jej wprowadzenia do budownictwa i obsługi rynku nieruchomości z Bolesławem Meluchem ze Związku Banków Polskich rozmawia Sabina Augustynowicz.

O zielonych inwestycjach, taksonomii i skutkach jej wprowadzenia do budownictwa i obsługi rynku nieruchomości z Bolesławem Meluchem ze Związku Banków Polskich rozmawia Sabina Augustynowicz.

Sabina Augustynowicz Ceny mieszkań szaleją

Ceny mieszkań szaleją Ceny mieszkań szaleją

Z profesorem Markiem Bryxem na temat szalejących cen mieszkań – rozmawia redaktor naczelna Sabina Augustynowicz

Z profesorem Markiem Bryxem na temat szalejących cen mieszkań – rozmawia redaktor naczelna Sabina Augustynowicz

Helena Śpiewak Będę się starała być prezydentem „wszystkich”!

Będę się starała być prezydentem „wszystkich”! Będę się starała być prezydentem „wszystkich”!

Z Renatą Piechutko, Prezydentem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, rozmawia Helena Śpiewak.

Z Renatą Piechutko, Prezydentem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, rozmawia Helena Śpiewak.

Local Network Monitoring RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego,...

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego, w którym operatorzy wspierani patrolami interwencyjnymi pilnują bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, obserwując obraz z kamer przez 24 godziny na dobę, robiąc to znacznie taniej od tradycyjnej ochrony.

Local Network Monitoring Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Kim zastąpić czujnego sąsiada? Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum...

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum monitoringu wizyjnego, czynne przez 24 godziny na dobę.

Local Network Monitoring Dbamy o bezpieczeństwo mieszakańców osiedli w całej Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona

Dbamy o bezpieczeństwo mieszakańców osiedli w całej Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona Dbamy o bezpieczeństwo  mieszakańców osiedli w całej  Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.

Local Network Monitoring Centrum Monitoringu – koszty spadają, bezpieczeństwo rośnie

Centrum Monitoringu – koszty spadają, bezpieczeństwo rośnie Centrum Monitoringu – koszty spadają, bezpieczeństwo rośnie

Rozmawiamy z dyrektorem generalnym Local Network, Aleksandrem Mrozkiem. Firma od ponad 12 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce....

Rozmawiamy z dyrektorem generalnym Local Network, Aleksandrem Mrozkiem. Firma od ponad 12 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. Od stycznia 2017 roku uruchamia największe w Polsce centrum monitoringu wizyjnego, w którym operatorzy, wspierani patrolami interwencyjnymi, będą pilnować bezpieczeństwa mieszkańców przez 24 godziny na dobę.

Local Network Monitoring Centrum Monitoringu – obserwacja kamer monitoringu przez 24 godziny na dobę

Centrum Monitoringu – obserwacja kamer monitoringu przez 24 godziny na dobę Centrum Monitoringu – obserwacja kamer monitoringu przez 24 godziny na dobę

Rozmawiamy z Aleksandrem Mrozkiem – dyrektorem generalnym Local Network.

Rozmawiamy z Aleksandrem Mrozkiem – dyrektorem generalnym Local Network.

Redakcja news Strefy czystego transportu

Strefy czystego transportu Strefy czystego transportu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) informuje, że w tym roku pojawi się ustawa zobowiązująca duże polskie miasta do tworzenia stref czystego transportu. Mowa o Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. W Warszawie...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) informuje, że w tym roku pojawi się ustawa zobowiązująca duże polskie miasta do tworzenia stref czystego transportu. Mowa o Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. W Warszawie strefa czystego transportu działa od 1 lipca 2024.

Redakcja news Strefy Czystego Transportu

Strefy Czystego Transportu Strefy Czystego Transportu

Od 1 lipca 2024 r. w centrum Warszawy obowiązywać będzie Strefa Czystego Transportu. Oznacza to, że właściciele starych pojazdów nie będą mogli się nimi poruszać po centrum stolicy.

Od 1 lipca 2024 r. w centrum Warszawy obowiązywać będzie Strefa Czystego Transportu. Oznacza to, że właściciele starych pojazdów nie będą mogli się nimi poruszać po centrum stolicy.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.