administrator24.info

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości
www.sxc.hu

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości


www.sxc.hu

Gminie nie wolno utrzymywać dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, ani partycypować w kosztach ich remontu. To samo tyczy się kosztów utrzymania oznakowania takich dróg.

Zobacz także

Portal PRO Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości

Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości

Codzienne wyzwania zarządcy nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia. Bezpłatna aplikacja PortalPRO optymalizuje pracę, pozwala oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.

Codzienne wyzwania zarządcy nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia. Bezpłatna aplikacja PortalPRO optymalizuje pracę, pozwala oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. MPGM S.A. o zarządzaniu nieruchomościami

MPGM S.A. o zarządzaniu nieruchomościami MPGM S.A. o zarządzaniu nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych...

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i proszą nas o przygotowanie oferty na zarządzanie, ponieważ nie są zadowolone ze współpracy z dotychczasowym zarządcą.

dr Kazimierz Dudziński Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania

Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania

Pomimo obowiązywania nowych przepisów, zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest przeciwny instalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Na zebraniu taki wniosek zarządu uzyskał większość głosów. Czy jest to...

Pomimo obowiązywania nowych przepisów, zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest przeciwny instalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Na zebraniu taki wniosek zarządu uzyskał większość głosów. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Co można zrobić, aby doprowadzić do opomiarowania budynku?

Jak regulować ruch na drodze?

Samo wybudowanie drogi nie rozwiązuje wszystkich problemów z dojazdem do nieruchomości. Częstokroć, w miarę zwiększania się ruchu na drogach dojazdowych do nieruchomości, pojawia się problem nie z samym dojazdem (drogą) do nieruchomości, ale z organizacją ruchu.

Problem ten pojawia się zwłaszcza dlatego, ponieważ większość dróg dojazdowych do nieruchomości to drogi wewnętrzne, które zasadniczo, tj. z mocy prawa, nie są objęte działaniem przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Aby na takich drogach obowiązywały przepisy ruchu drogowego, należy oznaczyć je odpowiednimi znakami: D-52 („strefa ruchu”) oraz D-40 („strefa zamieszkania”). 

Kwestie odpowiedzialności

Na drogach, które nie podlegają przepisom ustawy – Prawo ruchu drogowym, za zaistniałe tam zdarzenia będziemy mieli zasadniczo do czynienia z odpowiedzialnością cywilistyczną.

Najczęściej będzie tu wchodziła w grę odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę. Odpowiedzialność za przestępstwa bądź wykroczenia w ruchu drogowym określa bowiem kodeks karny, a także kodeks wykroczeń.

Elektroniczne zestawy hydroforowe 1/2/3 KVC AD