administrator24.info

Kluczowe problemy rynku nieruchomości - XI Forum dla Zarządców Nieruchomości

Redakcja | Administrator i Menedżer Nieruchomości 9/2021 | 2021-09-17
Kadr z jednego z paneli dyskusyjnych podczas XI Forum dla Zarządców Nieruchomości; fot. NG

Kadr z jednego z paneli dyskusyjnych podczas XI Forum dla Zarządców Nieruchomości; fot. NG

„Kluczowe problemy rynku nieruchomości” – to temat przewodni tegorocznego Forum dla Zarządców Nieruchomości. Po raz 11. spotkaliśmy się w gronie osób, firm, organizacji aktywnie działających w branży zarządzania nieruchomościami, aby dyskutować i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami na temat obecnego stanu rynku nieruchomości.

Zobacz także

Redakcja news Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę

Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę Polska w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2020 r. wzrosła o 200%. Według najnowszych prognoz, do końca 2021 r. moc zainstalowana w PV nadal będzie rosła i może przekroczyć 6 GW. Przytoczone dane plasują...

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2020 r. wzrosła o 200%. Według najnowszych prognoz, do końca 2021 r. moc zainstalowana w PV nadal będzie rosła i może przekroczyć 6 GW. Przytoczone dane plasują Polskę w czołówce państw europejskich inwestujących w fotowoltaikę.

Redakcja news Smart city – czym jest i czy istnieje w Polsce?

Smart city – czym jest i czy istnieje w Polsce? Smart city – czym jest i czy istnieje w Polsce?

Smart city to certyfikat ISO 37120 nadawany miastom, które stawiają na proekologiczne i ekonomiczne rozwiązania oraz e-usługi i cyfryzację. Zdobycie certyfikatu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu...

Smart city to certyfikat ISO 37120 nadawany miastom, które stawiają na proekologiczne i ekonomiczne rozwiązania oraz e-usługi i cyfryzację. Zdobycie certyfikatu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań. Tytuł można uzyskać na dwóch szczeblach – międzynarodowym lub krajowym. Obecnie odznaczeniem „smart city” mogą pochwalić się takie miasta, jak Singaupr, Londyn, Amsterdam, Barcelona, Los Angeles, Nowy Jork, Oslo, Toronto, Buenos Aires, Melbourne czy Taipei. Pierwsze inteligentne miasta...

Redakcja news Rząd zapowiada kolejne zmiany na rynku mieszkań. Hurtowe kupno mieszkań będzie zabronione?

Rząd zapowiada kolejne zmiany na rynku mieszkań. Hurtowe kupno mieszkań będzie zabronione? Rząd zapowiada kolejne zmiany na rynku mieszkań. Hurtowe kupno mieszkań będzie zabronione?

Hurtowe kupowanie mieszkań przez zagraniczne fundusze nie jest obce polskiemu rynkowi nieruchomości. Ilość sprzedanych lokali, przy transakcjach z tego typu klientem w przeciągu roku, potrafi sięgać nawet...

Hurtowe kupowanie mieszkań przez zagraniczne fundusze nie jest obce polskiemu rynkowi nieruchomości. Ilość sprzedanych lokali, przy transakcjach z tego typu klientem w przeciągu roku, potrafi sięgać nawet kilkunastu tysięcy. W transakcjach tych rządzący upatrują jednej z przyczyn stale utrzymujących się wysoko cen nieruchomości. Zapowiadają prace mające znaleźć rozwiązanie problemu.

7 września po raz jedenasty redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info zorganizowała Forum dla Zarządców Nieruchomości na terenie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Prelegenci, przedstawiciele organizacji branżowych, osoby zawodowo związane z nieruchomościami lub zainteresowane tematyką przybyły z różnych stron kraju do stolicy, aby dzielić się wiedzą, dyskutować, wspólnie poszukiwać rozwiązań trudnych dla branży problemów.

XI Forum, już tradycyjnie prowadziła Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu www.administrator24.info.

W związku z tym, że wydarzenie było transmitowane, pokaźna grupa Uczestników była z nami online.

Kluczowe problemy rynku nieruchomości

Wykład inaugurujący XI Forum wygłosił prof. Ryszard Źróbek – kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przedmiotem wykładu była analiza obecnego stanu rynku nieruchomości oraz kierunki rozwoju. Pan Profesor podkreślał, że uczymy się na tym, co było, aby reagować na to, co będzie.

O uwarunkowaniach prawnych, w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości, w tym o nowelizacjach ustaw, a tych w tym roku było niemało, mówiła znana i ceniona w branży ekspertka Eugenia Śleszyńska. Zwróciła ona uwagę, m.in. na grzechy zaniechania i wręcz błędy w stanowionych czy nowelizowanych przepisach różnych ustaw, bezpośrednio dotykających rynku nieruchomości.

Po wykładzie nastąpiło odczytanie, a następnie podpisanie rezolucji, zawierającej apel o większą staranność w dokonywaniu zmian regulujących gospodarkę nieruchomościami, ponieważ stanowienie prawa w sposób pośpieszny, chaotyczny i bez konsultacji ze środowiskiem, godzi w bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, a tym samym w zdrowie i mienie ich właścicieli i posiadaczy. Ponadto, nierównoprawne traktowanie w przepisach prawa wszystkich uczestników rynku nieruchomości utrudnia prawidłowe świadczenie usług przez zarządców na rzecz klientów.

Rezolucja powstała z inicjatywy redakcji „Administratora” przy wydatnej pomocy pani Eugenii Śleszyńskiej, a jej treść była konsultowana z organizacjami branżowymi. Adresatem uchwały Uczestników XI Forum jest m.in. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Rządowe Centrum Legislacji oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Forum >>

Ogromne zainteresowanie wzbudził panel, poświęcony finansowaniu modernizacji budynków.

Andrzej Rajkiewicz z Fundacji Poszanowania Energii, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, przybliżał Uczestnikom Forum zagadnienie nowych źródeł finansowania renowacji budynków. Uzupełnieniem jego wykładu był temat montażu finansowego, coraz częściej niezbędnego do realizacji kosztownych przedsięwzięć modernizacyjnych. O tych aspektach mówił Piotr Stawicki z Lakszmi.
Uzupełnieniem wcześniejszych tematów panelu był wykład dr Joanny Rucińskiej z Politechniki Warszawskiej, zajmującej się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Dr Rucińska przybliżyła problematykę ekonomicznych aspektów działań proekologicznych.

Wiele podczas XI Forum mówiło się o inwestycjach, o ich finansowaniu, o prawnych problemach z wdrażaniem. Czy tylko prawne przeszkody i utrudniony dostęp do finansowania uniemożliwiają czasami realizację planowanych inwestycji? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Grzegorza Okońskiego (MSM Energetyka).

Panelistami byli Jolanta Janasik (PFSZN) oraz Jacek Janas (PSZN, PFRN). Do toczącej się przy stole dyskusji dołączyli inni uczestnicy XI Forum, którzy zwrócili uwagę, że przeszkodą we wdrażaniu inwestycji, podnoszących wartość nieruchomości, są – poza formalnymi – bariery psychologiczne.

Zwrócono podczas dyskusji również uwagę na brak współpracy pomiędzy organizacjami i firmami zarządzającymi oraz brak standardów, regulujących pracę zarządcy.

Laureaci konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości”

Na koniec ogłoszone zostały wyniki konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2021”. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Zarządzanie nieruchomościami – to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”.

Jury w składzie: Andrzej Rajkiewicz (NAPE), Grzegorz Okoński (MSM Energetyka), Sabina Augustynowicz (red. nacz. miesięcznika i portalu „Administrator i Menedżer Nieruchomości”) w wyniku prac weryfikacyjnych i przeprowadzonych analiz nadesłanych dokumentacji wyłoniło liderów rynku w czterech kategoriach: firmy duże, średnie i małe oraz ZGN-y.

Duże firmy

W kategorii duże firmy nagrodę otrzymały dwie firmy: Atena&HJW z siedzibą we Wrocławiu oraz Integrum Management z siedzibą w Warszawie.

Nagroda dla Atena&HJW

Fot. Nagrodę odebrali: Anna Bodziak, Krystyna Masłyk, Marcin Zdybel, Dariusz Kutera z Atena&HJW z Wrocławia; fot. NG

Pierwsza z wymienionych – Atena&HJW – zarządzająca głównie starymi kamienicami, w latach 2019–2021 zrealizowała inwestycje podnoszące wartość nieruchomości na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Montaż nowoczesnych systemów monitorujących pracę węzłów cieplnych i pozwalających na optymalizację energii cieplnej to przedsięwzięcie warte podkreślenia. Nagrodzona firma dba również o dobre ubezpieczenie mienia wspólnot mieszkaniowych. Ponadto nie jest głucha na głos mieszkańców – przeprowadza ankiety wśród mieszkańców oraz bezpośrednie rozmowy z nimi w celu zebrania informacji na temat ich oczekiwań.

Nagroda dla Integrum

Fot. Nagrodę odebrali Łukasz Baryłka i Marek Hołówko z Integrum Management z Warszawy; fot. NG 

Integrum zarządza wartością nieruchomości, realizując inwestycje, obniżające koszty utrzymania nieruchomości i jednocześnie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podjęte inwestycje w tym zakresie w ciągu najbliższego roku powinny wygenerować łącznie oszczędności na poziomie 1,8 mln zł brutto. Obecnie firma stara się o białe certyfikaty. Ponadto innowacyjnym pomysłem, który pilotażowo aktualnie realizuje, jest wyposażenie budynku w inteligentny system monitorowania instalacji elektrycznych, ppoż. oraz kontroli dostępu. Oczekiwania czy opinie klientów/lokatorów poznaje poprzez ankiety online, natomiast jakość obsługi bada, m.in. poprzez „tajemniczego klienta”.

Średnie firmy

W kategorii średnie firmy tytuł lidera otrzymała firma FD Zarządzanie z Lublina.

Nagroda dla FD Zarządzanie

Fot.  Nagrodę odebrał Paweł Dziuba z FD Zarządzanie z Lublina; fot. NG

To firma skupiająca się na ograniczaniu kosztów eksploatacji zarządzanych nieruchomości poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, m.in. oświetlenia LED, dławików mocy biernej czy fotowoltaiki. W ramach ograniczania różnych ryzyk stale monitoruje stan zanieczyszczenia studzienek burzowych i linii odprowadzających wody deszczowe, by uniknąć podtopień. Dba o regularne przeglądy i ma stosowne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczenie członków zarządów wspólnot.

Małe firmy

W kategorii małe firmy, zatrudniające do 10 osób, wyróżniono firmę Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu.

Nagroda dla Zarządzanie Nieruchomościami

Fot. Nagrodę odebrał Sławomir Bryła z Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu; fot. NG

Realizuje ona inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące efekt energetyczny, w tym wymianę instalacji, doprowadzenie gazu do nieruchomości i likwidację pieców węglowych oraz ocieplanie budynków z wykorzystaniem kredytu termomodernizacyjnego. Wszystkie wspólnoty są ubezpieczone od różnych ryzyk. Informacje o potrzebach mieszkańców zbiera głównie podczas corocznych zebrań, ale także poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej firmy.

W ostatniej kategorii nagrodę przyznano: Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu.

Nagroda dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Fot. Nagrodę odebrała Wioletta Bielawska z ZGM w Piekarach Śląskich, fot. NG

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przeprowadził 79 kompleksowych termomodernizacji budynków wielorodzinnych, polegających na dociepleniu budynków oraz podłączeniu ich do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tylko w tym roku realizuje kompleksową termomodernizację 12 budynków.

Osobnym problemem, z którym musiał się zmierzyć Zakład, był azbest. Zakres robót odnoszący się do likwidacji azbestu został już wykonany, trwają jeszcze roboty wykończeniowe budynków. W zakresie porządkowania gospodarki śmieciowej postawiono na pojemniki półpodziemne z możliwością segregacji odpadów. ZGM dysponuje systemem oraz urządzeniami do radiowych odczytów wodomierzy. Mieszkańcy zasobów ZGM mogą korzystać z Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Nagroda dla MPGM

Fot. Nagrodę odebrał Paweł Kaczmarek z MPGM w Poznaniu; fot. NG

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu, zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi, w ponad 300 budynkach przeprowadziło termomodernizację, wymianę instalacji, roboty malarskie, prace na terenach przyległych. MPGM w Poznaniu zwraca uwagę na procedury i regulaminy, ubezpieczenia w szerszym zakresie (w tym m.in. z powodu występujących kataklizmów, ale także wandalizmu, zamieszek ulicznych, graffiti).

Ponadto, po raz pierwszy do konkursu zgłosiła się spółdzielnia mieszkaniowa – SM Suchanino – i również została wyróżniona. Ta spółdzielnia w ramach podnoszenia wartości wyodrębnionych nieruchomości inwestuje m.in. w wymianę wind czy instalacji gazowych. Wdrożyła we wszystkich zasobach wodomierze z odczytem radiowym poprzez koncentratory wraz z podzielnikami kosztów ciepła. W ramach zarządzania ryzykiem firma wymienia m.in. monitoring prewencyjny i klapy antyzalewowe. Rozmowy z mieszkańcami prowadzone są na bieżąco, a raz do roku rozprowadzane są ankiety satysfakcji klientów ze świadczonych usług.

Nagroda dla SM Suchanino

Fot. Nagrodę odebrały Ewelina Wojciechowska i Magdalena Niedbała z SM Suchanino; fot. NG

Dziękujemy patronom merytorycznym XI Forum: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, która udzieliła wydarzeniu patronatu naukowego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii za wsparcie i obecność.

Pragniemy również podziękować naszym partnerom, zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, firmom: Admify, Agencja Ochrony Kowalczyk, Arsanit, Chmielewski Dźwigi, Danfoss, iLift, iMieszkaniec, iMMERGAS, Skillmmersion, Sky Snap, Weles.

Uczestnikom XI Forum dziękujemy zaś za obecność, zaufanie i zapraszamy na kolejną edycję za rok!

Zapraszamy do śledzenia strony www.konferencja.administrator24.info oraz portalu www.administrator24.info, gdzie można obejrzeć relację video z XI Forum.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Piotr Trysła Piotr Trysła, 28.09.2021r., 17:03:59 Nagroda dla firmy Atena HJW to Bareizm jak rozumiem. Kompromitacja tej firmy staje się niestety także udziałem kapituły. Atena HJW to nie tylko najgorszy zarządca z jakim miałem do czynienia kiedykolwiek, ale i najgorsza firma z wszystkich branż, z którymi miałem do czynienia w mojej 30 letniej karierze. Nie odpowiadają na zgłoszenia, nie usuwają awarii, lekceważą wezwania i nie reagują na ponaglenia. Bagatelizują każdy problem. Procedurę remontu dachu czy elewacji potrafią ciągnąć latami (dokładnie dwoma w naszym przypadku). Zarzucają nieprawdę mieszkańcom i przerzucają na nich odpowiedzialność. W chwili obecnej, po miesiącu od zgłoszenia awarii kanalizacji z wylewającymi się nieczystościami do piwnicy i pomieszczeń wspólnych, ze stojącą wodą w budynku z ekskrementami, pomimo wielu telefonów, maili, próśb i gróźb, reagują dopiero na pismo z groźbą sądową i informacją do służb miejskich. Mieszkańcy od dwóch tygodni samodzielnie wiadrami wynoszą setki litrów ekskrementów i cuchnącej wody z piwnic. Podobną awarię w innej wspólnocie likwidowali pół roku. Nagroda? Gratuluję dobrego samopoczucia. Bareja wiecznie żywy.

Powiązane

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – przystąpienie wspólnoty do użytkowania przebudowanego budynku

#GorącaLinia – przystąpienie wspólnoty do użytkowania przebudowanego budynku #GorącaLinia – przystąpienie wspólnoty do użytkowania przebudowanego budynku

Pytanie: Kiedy można przystąpić do użytkowania przebudowanego budynku zgodnie z prawem budowlanym?

Pytanie: Kiedy można przystąpić do użytkowania przebudowanego budynku zgodnie z prawem budowlanym?

Redakcja news Domy i działki najgorętszym produktem na rynku

Domy i działki najgorętszym produktem na rynku Domy i działki najgorętszym produktem na rynku

Sytuacja na rynku nieruchomości bardzo się zmienia. Domy i działki to teraz najgorętszy produkt. Polacy wolą je zdecydowanie bardziej od mieszkań. Zmiana preferencji Polaków oznacza duży skok cen za metr...

Sytuacja na rynku nieruchomości bardzo się zmienia. Domy i działki to teraz najgorętszy produkt. Polacy wolą je zdecydowanie bardziej od mieszkań. Zmiana preferencji Polaków oznacza duży skok cen za metr ziemi.

Redakcja news Mieszkania już nie tylko do mieszkania

Mieszkania już nie tylko do mieszkania Mieszkania już nie tylko do mieszkania

Rynek nieruchomości bezustannie rośnie w siłę. Wszystko dlatego, że mieszkania nie są już tylko do mieszkania, ale coraz częściej służą jako lokata kapitału. Sprzyja temu pandemia, podczas której coraz...

Rynek nieruchomości bezustannie rośnie w siłę. Wszystko dlatego, że mieszkania nie są już tylko do mieszkania, ale coraz częściej służą jako lokata kapitału. Sprzyja temu pandemia, podczas której coraz więcej Polaków zaczęło rozmyślać nad zabezpieczeniem swoich pieniędzy. Jeśli sytuacja ta będzie się utrzymywać, to według analityków, ceny za metr kwadratowy mieszkania w 2023 roku wyniosą ponad 11 tys. zł.

Redakcja news Nie płacisz alimentów, a sprzedajesz nieruchomość?

Nie płacisz alimentów, a sprzedajesz nieruchomość? Nie płacisz alimentów, a sprzedajesz nieruchomość?

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości pracują nad przepisami mającymi ułatwić ściąganie zaległych alimentów. Nowe regulacje mają pozwalać komornikowi ściągać zaległości ze sprzedaży nieruchomości...

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości pracują nad przepisami mającymi ułatwić ściąganie zaległych alimentów. Nowe regulacje mają pozwalać komornikowi ściągać zaległości ze sprzedaży nieruchomości należących do dłużnika alimentacyjnego.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – co to jest użytkowanie budynku mieszkalnego?

#GorącaLinia – co to jest użytkowanie budynku mieszkalnego? #GorącaLinia – co to jest użytkowanie budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co nazywa się użytkowaniem obiektu budowlanego?

Pytanie: Co nazywa się użytkowaniem obiektu budowlanego?

Redakcja news Dopuszczalne formy płacenia przy zakupie nieruchomości

Dopuszczalne formy płacenia przy zakupie nieruchomości Dopuszczalne formy płacenia przy zakupie nieruchomości

To, jaka forma płatności jest dopuszczalna przy zakupie nieruchomości, zależy od źródła finansowania i stanu owej nieruchomości. Ma znaczenie nie tylko to czy mamy własny kapitał, czy korzystamy z kredytu,...

To, jaka forma płatności jest dopuszczalna przy zakupie nieruchomości, zależy od źródła finansowania i stanu owej nieruchomości. Ma znaczenie nie tylko to czy mamy własny kapitał, czy korzystamy z kredytu, ale również to, czy nieruchomość jest w budowie czy została już ukończona.

Redakcja news Czy jest szansa, że mieszkania stanieją?

Czy jest szansa, że mieszkania stanieją? Czy jest szansa, że mieszkania stanieją?

Rynek nieruchomości jest jednym z tych sektorów, którym pandemia koronawirusa nie zaszkodziła. Zainteresowanie nieruchomościami jest tak duże, że eksperci mocno dyskutują nad tym, kiedy bańka w końcu pęknie....

Rynek nieruchomości jest jednym z tych sektorów, którym pandemia koronawirusa nie zaszkodziła. Zainteresowanie nieruchomościami jest tak duże, że eksperci mocno dyskutują nad tym, kiedy bańka w końcu pęknie. W związku z tym rodzi się pytanie, czy jest szansa, że mieszkania w najbliższym czasie stanieją.

Redakcja news Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować?

Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować? Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować?

Unia Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych – Fit for 55 – mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent względem 1990 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2030 roku....

Unia Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych – Fit for 55 – mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent względem 1990 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2030 roku. Jakie zmiany niesie za sobą wprowadzenie Fit for 55?

Redakcja news Jak będzie wyglądać w przyszłości polskie budownictwo?

Jak będzie wyglądać w przyszłości polskie budownictwo? Jak będzie wyglądać w przyszłości polskie budownictwo?

Jakie trendy zapanują na polskim rynku nieruchomości w przyszłości? Czy faktycznie pójdzie on w stronę ekologicznych i wysokowydajnych energetycznie domów? Choć odpowiedzi mogą być różne, to jedno jest...

Jakie trendy zapanują na polskim rynku nieruchomości w przyszłości? Czy faktycznie pójdzie on w stronę ekologicznych i wysokowydajnych energetycznie domów? Choć odpowiedzi mogą być różne, to jedno jest pewne – deweloper zawsze najpierw zastanowi się nad tym, do kogo kieruje daną ofertę, a dopiero potem rozważy trendy.

Redakcja news #GorącaLinia – zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

#GorącaLinia – zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego #GorącaLinia – zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Pytanie: Co powinno zawierać zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co powinno zawierać zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego?

Redakcja news Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem?

Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem? Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem?

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Tylko w przeciągu ostatniego roku w państwach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 19 GW mocy. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki...

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Tylko w przeciągu ostatniego roku w państwach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 19 GW mocy. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki rośnie też zapotrzebowanie na utylizację paneli. Jak wygląda sytuacja recyklingu paneli PV w Polsce?

XI Forum dla Zarządców Nieruchomości

XI Forum dla Zarządców Nieruchomości XI Forum dla Zarządców Nieruchomości

Już na początku września po raz jedenasty spotkamy się na Forum dla Zarządców Nieruchomości. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Kluczowe problemy gospodarki nieruchomościami". Zapraszamy wszystkich zawodowo...

Już na początku września po raz jedenasty spotkamy się na Forum dla Zarządców Nieruchomości. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Kluczowe problemy gospodarki nieruchomościami". Zapraszamy wszystkich zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz zainteresowanych tematyką!

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – remont budynku

#GorącaLinia – remont budynku #GorącaLinia – remont budynku

Pytanie: Co nazywamy remontem budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co nazywamy remontem budynku mieszkalnego?

Redakcja Administratora news Deklaracja do CEEB – ile zostało czasu na jej złożenie?

Deklaracja do CEEB – ile zostało czasu na jej złożenie? Deklaracja do CEEB – ile zostało czasu na jej złożenie?

Zgodnie z nowelizacją ustawy termomodernizacyjnej Polacy muszą złożyć do CEEB deklaracje dotyczące zainstalowanego w domu źródła ciepła. Niezłożenie deklaracji będzie skutkować karami pieniężnymi. Od lipca...

Zgodnie z nowelizacją ustawy termomodernizacyjnej Polacy muszą złożyć do CEEB deklaracje dotyczące zainstalowanego w domu źródła ciepła. Niezłożenie deklaracji będzie skutkować karami pieniężnymi. Od lipca br. właściciele domów jednorodzinnych i zarządcy nieruchomości mają rok na złożenie deklaracji. Inaczej sprawy mają się w przypadku osób wymieniających źródło ciepła lub budujących domy po 1 lipca. Osoby te na złożenie deklaracji mają o wiele mniej czasu.

Redakcja news Nieruchomości niezamieszkałe objęte komunalnym systemem odbioru odpadów

Nieruchomości niezamieszkałe objęte komunalnym systemem odbioru odpadów Nieruchomości niezamieszkałe objęte komunalnym systemem odbioru odpadów

Sejm przeprowadził kolejne prace nowelizacyjne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od teraz nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Zmiany te...

Sejm przeprowadził kolejne prace nowelizacyjne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od teraz nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Zmiany te mogą wywołać monopol.

Redakcja news Kolejność prac przy termomodernizacji

Kolejność prac przy termomodernizacji Kolejność prac przy termomodernizacji

Termomodernizacja to doskonały sposób na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji także na oszczędności finansowe. Aby termomodernizacja była w pełni skuteczna, wymagane są dwa...

Termomodernizacja to doskonały sposób na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji także na oszczędności finansowe. Aby termomodernizacja była w pełni skuteczna, wymagane są dwa czynniki. Pierwszy – muszą zostać wykonane wszelkie prace określone w audycie poprzedzającym rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych. Drugi czynnik – to odpowiednia kolejność wykonywania prac.

Redakcja news Banki zwlekają z wydawaniem decyzji kredytowych – skąd takie opóźnienia?

Banki zwlekają z wydawaniem decyzji kredytowych – skąd takie opóźnienia? Banki zwlekają z wydawaniem decyzji kredytowych – skąd takie opóźnienia?

Zgodnie z przepisami bank musi przekazać decyzję w sprawie udzielenia kredytu w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku. Obecnie jednak w niektórych bankach na taką decyzję trzeba poczekać nawet 2-3 miesiące....

Zgodnie z przepisami bank musi przekazać decyzję w sprawie udzielenia kredytu w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku. Obecnie jednak w niektórych bankach na taką decyzję trzeba poczekać nawet 2-3 miesiące. Dlaczego banki mają takie opóźnienia? Czy mają prawo tak długo zwlekać z wydaniem decyzji o kredycie?

Redakcja news Mieszkanie na własność

Mieszkanie na własność Mieszkanie na własność

Każdy chciałby mieć własny kąt. Obecnie istnieją dwie drogi do posiadania mieszkania na własność – zakup lub najem z późniejszym wykupem. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na skorzystanie z tych opcji....

Każdy chciałby mieć własny kąt. Obecnie istnieją dwie drogi do posiadania mieszkania na własność – zakup lub najem z późniejszym wykupem. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na skorzystanie z tych opcji. Rząd postanowił wyjść naprzeciw takim osobom, proponując nową opcje i pomoc finansową.

Redakcja news W polskim mieście powstaje mural, który ma zachęcić do budowania sąsiedzkich relacji

W polskim mieście powstaje mural, który ma zachęcić do budowania sąsiedzkich relacji W polskim mieście powstaje mural, który ma zachęcić do budowania sąsiedzkich relacji

Na pograniczu łódzkiego Śródmieścia i Widzewa powstaje mural promujący budowanie dobrosąsiedzkiego klimatu. Praca o wielkości 550 mkw. zdobić będzie ścianę kamienicy przy Targowej 55, usytuowanej naprzeciwko...

Na pograniczu łódzkiego Śródmieścia i Widzewa powstaje mural promujący budowanie dobrosąsiedzkiego klimatu. Praca o wielkości 550 mkw. zdobić będzie ścianę kamienicy przy Targowej 55, usytuowanej naprzeciwko Diasfery Łódzkiej.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – legalizacja budynku mieszkalnego

#GorącaLinia – legalizacja budynku mieszkalnego #GorącaLinia – legalizacja budynku mieszkalnego

Pytanie: Co nazywany legalizacją budynku mieszkalnego?

Pytanie: Co nazywany legalizacją budynku mieszkalnego?

Redakcja news Jak koszt zakupu gruntu wpływa na cenę mieszkania?

Jak koszt zakupu gruntu wpływa na cenę mieszkania? Jak koszt zakupu gruntu wpływa na cenę mieszkania?

Jakie ceny osiągają grunty pod budowę mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach największych miast? Jak wartość zakupu działki przedkłada się na rentowność inwestycji i ceny mieszkań? Jaka jest dostępność...

Jakie ceny osiągają grunty pod budowę mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach największych miast? Jak wartość zakupu działki przedkłada się na rentowność inwestycji i ceny mieszkań? Jaka jest dostępność ziemi?

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Międzyresortowy zespół rozpoczął pracę nad ustawą dotyczącą REIT-ów

Międzyresortowy zespół rozpoczął pracę nad ustawą dotyczącą REIT-ów Międzyresortowy zespół rozpoczął pracę nad ustawą dotyczącą REIT-ów

REIT-y mogą być atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Jednak aby móc w nie bezpiecznie inwestować, należy je uregulować prawnie. Właśnie dlatego powołano międzyresortowy zespół do opracowania ustawy...

REIT-y mogą być atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Jednak aby móc w nie bezpiecznie inwestować, należy je uregulować prawnie. Właśnie dlatego powołano międzyresortowy zespół do opracowania ustawy w sprawie REIT-ów. Prace nad regulacjami już ruszyły.

Redakcja news Chcesz wynająć mieszkanie? Oto co musisz wiedzieć o kaucji

Chcesz wynająć mieszkanie? Oto co musisz wiedzieć o kaucji Chcesz wynająć mieszkanie? Oto co musisz wiedzieć o kaucji

W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące kaucji przy wynajmowaniu mieszkania. Dowiesz się, ile powinna wynosić, czy jest zwrotna i jak ją odzyskać.

W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące kaucji przy wynajmowaniu mieszkania. Dowiesz się, ile powinna wynosić, czy jest zwrotna i jak ją odzyskać.

Wybrane dla Ciebie

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu » Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego? Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli? Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca? Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka » Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu » Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania » Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple » Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić? Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Sprytny sposób na podłogę pływającą » Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni » Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych » Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie » Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym » Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem? Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni » Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy » Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian! Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.