administrator24.info

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Redakcja news Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku? Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części...

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części wspólne i dostępne dla wszystkich. Dlatego, choć mamy odrębne lokale, ale dzielimy budynek z innymi, obowiązują nas zasady użytkowania nie tylko części wspólnych, ale i własnej przestrzeni.

Dachy w budynkach wielorodzinnych - bezpłatny e-book

Dachy w budynkach wielorodzinnych - bezpłatny e-book Dachy w budynkach wielorodzinnych - bezpłatny e-book

Ludzie, kupując mieszkania, chcą w nich bezpiecznie, wygodnie i bezawaryjnie mieszkać. Tymczasem w wielu budynkach dachy są tak zaprojektowane, że ich funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Źle zaprojektowany...

Ludzie, kupując mieszkania, chcą w nich bezpiecznie, wygodnie i bezawaryjnie mieszkać. Tymczasem w wielu budynkach dachy są tak zaprojektowane, że ich funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Źle zaprojektowany dach skutkuje trudnościami w spełnieniu podstawowych funkcji. Dla przypomnienia: dach ma osłaniać budynek i jego mieszkańców przed wpływami czynników atmosferycznych i cywilizacyjnych (hałasem), a jednocześnie spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Kluczowe problemy rynku nieruchomości - XI Forum dla Zarządców Nieruchomości

Redakcja | Administrator i Menedżer Nieruchomości 9/2021 | 2021-09-17
Kadr z jednego z paneli dyskusyjnych podczas XI Forum dla Zarządców Nieruchomości; fot. NG

Kadr z jednego z paneli dyskusyjnych podczas XI Forum dla Zarządców Nieruchomości; fot. NG

„Kluczowe problemy rynku nieruchomości” – to temat przewodni tegorocznego Forum dla Zarządców Nieruchomości. Po raz 11. spotkaliśmy się w gronie osób, firm, organizacji aktywnie działających w branży zarządzania nieruchomościami, aby dyskutować i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami na temat obecnego stanu rynku nieruchomości.

Zobacz także

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Redakcja news Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkalne

Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkalne Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkalne

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni...

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych i umożliwić w większym stopniu wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych.

7 września po raz jedenasty redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info zorganizowała Forum dla Zarządców Nieruchomości na terenie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Prelegenci, przedstawiciele organizacji branżowych, osoby zawodowo związane z nieruchomościami lub zainteresowane tematyką przybyły z różnych stron kraju do stolicy, aby dzielić się wiedzą, dyskutować, wspólnie poszukiwać rozwiązań trudnych dla branży problemów.

XI Forum, już tradycyjnie prowadziła Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu www.administrator24.info.

W związku z tym, że wydarzenie było transmitowane, pokaźna grupa Uczestników była z nami online.

Kluczowe problemy rynku nieruchomości

Wykład inaugurujący XI Forum wygłosił prof. Ryszard Źróbek – kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przedmiotem wykładu była analiza obecnego stanu rynku nieruchomości oraz kierunki rozwoju. Pan Profesor podkreślał, że uczymy się na tym, co było, aby reagować na to, co będzie.

O uwarunkowaniach prawnych, w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości, w tym o nowelizacjach ustaw, a tych w tym roku było niemało, mówiła znana i ceniona w branży ekspertka Eugenia Śleszyńska. Zwróciła ona uwagę, m.in. na grzechy zaniechania i wręcz błędy w stanowionych czy nowelizowanych przepisach różnych ustaw, bezpośrednio dotykających rynku nieruchomości.

Po wykładzie nastąpiło odczytanie, a następnie podpisanie rezolucji, zawierającej apel o większą staranność w dokonywaniu zmian regulujących gospodarkę nieruchomościami, ponieważ stanowienie prawa w sposób pośpieszny, chaotyczny i bez konsultacji ze środowiskiem, godzi w bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, a tym samym w zdrowie i mienie ich właścicieli i posiadaczy. Ponadto, nierównoprawne traktowanie w przepisach prawa wszystkich uczestników rynku nieruchomości utrudnia prawidłowe świadczenie usług przez zarządców na rzecz klientów.

Rezolucja powstała z inicjatywy redakcji „Administratora” przy wydatnej pomocy pani Eugenii Śleszyńskiej, a jej treść była konsultowana z organizacjami branżowymi. Adresatem uchwały Uczestników XI Forum jest m.in. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Rządowe Centrum Legislacji oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Forum >>

Ogromne zainteresowanie wzbudził panel, poświęcony finansowaniu modernizacji budynków.

Andrzej Rajkiewicz z Fundacji Poszanowania Energii, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, przybliżał Uczestnikom Forum zagadnienie nowych źródeł finansowania renowacji budynków. Uzupełnieniem jego wykładu był temat montażu finansowego, coraz częściej niezbędnego do realizacji kosztownych przedsięwzięć modernizacyjnych. O tych aspektach mówił Piotr Stawicki z Lakszmi.
Uzupełnieniem wcześniejszych tematów panelu był wykład dr Joanny Rucińskiej z Politechniki Warszawskiej, zajmującej się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Dr Rucińska przybliżyła problematykę ekonomicznych aspektów działań proekologicznych.

Wiele podczas XI Forum mówiło się o inwestycjach, o ich finansowaniu, o prawnych problemach z wdrażaniem. Czy tylko prawne przeszkody i utrudniony dostęp do finansowania uniemożliwiają czasami realizację planowanych inwestycji? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Grzegorza Okońskiego (MSM Energetyka).

Panelistami byli Jolanta Janasik (PFSZN) oraz Jacek Janas (PSZN, PFRN). Do toczącej się przy stole dyskusji dołączyli inni uczestnicy XI Forum, którzy zwrócili uwagę, że przeszkodą we wdrażaniu inwestycji, podnoszących wartość nieruchomości, są – poza formalnymi – bariery psychologiczne.

Zwrócono podczas dyskusji również uwagę na brak współpracy pomiędzy organizacjami i firmami zarządzającymi oraz brak standardów, regulujących pracę zarządcy.

Laureaci konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości”

Na koniec ogłoszone zostały wyniki konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2021”. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Zarządzanie nieruchomościami – to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”.

Jury w składzie: Andrzej Rajkiewicz (NAPE), Grzegorz Okoński (MSM Energetyka), Sabina Augustynowicz (red. nacz. miesięcznika i portalu „Administrator i Menedżer Nieruchomości”) w wyniku prac weryfikacyjnych i przeprowadzonych analiz nadesłanych dokumentacji wyłoniło liderów rynku w czterech kategoriach: firmy duże, średnie i małe oraz ZGN-y.

Duże firmy

W kategorii duże firmy nagrodę otrzymały dwie firmy: Atena&HJW z siedzibą we Wrocławiu oraz Integrum Management z siedzibą w Warszawie.

Nagroda dla Atena&HJW

Fot. Nagrodę odebrali: Anna Bodziak, Krystyna Masłyk, Marcin Zdybel, Dariusz Kutera z Atena&HJW z Wrocławia; fot. NG

Pierwsza z wymienionych – Atena&HJW – zarządzająca głównie starymi kamienicami, w latach 2019–2021 zrealizowała inwestycje podnoszące wartość nieruchomości na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Montaż nowoczesnych systemów monitorujących pracę węzłów cieplnych i pozwalających na optymalizację energii cieplnej to przedsięwzięcie warte podkreślenia. Nagrodzona firma dba również o dobre ubezpieczenie mienia wspólnot mieszkaniowych. Ponadto nie jest głucha na głos mieszkańców – przeprowadza ankiety wśród mieszkańców oraz bezpośrednie rozmowy z nimi w celu zebrania informacji na temat ich oczekiwań.

Nagroda dla Integrum

Fot. Nagrodę odebrali Łukasz Baryłka i Marek Hołówko z Integrum Management z Warszawy; fot. NG 

Integrum zarządza wartością nieruchomości, realizując inwestycje, obniżające koszty utrzymania nieruchomości i jednocześnie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podjęte inwestycje w tym zakresie w ciągu najbliższego roku powinny wygenerować łącznie oszczędności na poziomie 1,8 mln zł brutto. Obecnie firma stara się o białe certyfikaty. Ponadto innowacyjnym pomysłem, który pilotażowo aktualnie realizuje, jest wyposażenie budynku w inteligentny system monitorowania instalacji elektrycznych, ppoż. oraz kontroli dostępu. Oczekiwania czy opinie klientów/lokatorów poznaje poprzez ankiety online, natomiast jakość obsługi bada, m.in. poprzez „tajemniczego klienta”.

Średnie firmy

W kategorii średnie firmy tytuł lidera otrzymała firma FD Zarządzanie z Lublina.

Nagroda dla FD Zarządzanie

Fot.  Nagrodę odebrał Paweł Dziuba z FD Zarządzanie z Lublina; fot. NG

To firma skupiająca się na ograniczaniu kosztów eksploatacji zarządzanych nieruchomości poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, m.in. oświetlenia LED, dławików mocy biernej czy fotowoltaiki. W ramach ograniczania różnych ryzyk stale monitoruje stan zanieczyszczenia studzienek burzowych i linii odprowadzających wody deszczowe, by uniknąć podtopień. Dba o regularne przeglądy i ma stosowne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczenie członków zarządów wspólnot.

Małe firmy

W kategorii małe firmy, zatrudniające do 10 osób, wyróżniono firmę Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu.

Nagroda dla Zarządzanie Nieruchomościami

Fot. Nagrodę odebrał Sławomir Bryła z Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu; fot. NG

Realizuje ona inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące efekt energetyczny, w tym wymianę instalacji, doprowadzenie gazu do nieruchomości i likwidację pieców węglowych oraz ocieplanie budynków z wykorzystaniem kredytu termomodernizacyjnego. Wszystkie wspólnoty są ubezpieczone od różnych ryzyk. Informacje o potrzebach mieszkańców zbiera głównie podczas corocznych zebrań, ale także poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej firmy.

W ostatniej kategorii nagrodę przyznano: Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu.

Nagroda dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Fot. Nagrodę odebrała Wioletta Bielawska z ZGM w Piekarach Śląskich, fot. NG

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przeprowadził 79 kompleksowych termomodernizacji budynków wielorodzinnych, polegających na dociepleniu budynków oraz podłączeniu ich do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tylko w tym roku realizuje kompleksową termomodernizację 12 budynków.

Osobnym problemem, z którym musiał się zmierzyć Zakład, był azbest. Zakres robót odnoszący się do likwidacji azbestu został już wykonany, trwają jeszcze roboty wykończeniowe budynków. W zakresie porządkowania gospodarki śmieciowej postawiono na pojemniki półpodziemne z możliwością segregacji odpadów. ZGM dysponuje systemem oraz urządzeniami do radiowych odczytów wodomierzy. Mieszkańcy zasobów ZGM mogą korzystać z Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Nagroda dla MPGM

Fot. Nagrodę odebrał Paweł Kaczmarek z MPGM w Poznaniu; fot. NG

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu, zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi, w ponad 300 budynkach przeprowadziło termomodernizację, wymianę instalacji, roboty malarskie, prace na terenach przyległych. MPGM w Poznaniu zwraca uwagę na procedury i regulaminy, ubezpieczenia w szerszym zakresie (w tym m.in. z powodu występujących kataklizmów, ale także wandalizmu, zamieszek ulicznych, graffiti).

Ponadto, po raz pierwszy do konkursu zgłosiła się spółdzielnia mieszkaniowa – SM Suchanino – i również została wyróżniona. Ta spółdzielnia w ramach podnoszenia wartości wyodrębnionych nieruchomości inwestuje m.in. w wymianę wind czy instalacji gazowych. Wdrożyła we wszystkich zasobach wodomierze z odczytem radiowym poprzez koncentratory wraz z podzielnikami kosztów ciepła. W ramach zarządzania ryzykiem firma wymienia m.in. monitoring prewencyjny i klapy antyzalewowe. Rozmowy z mieszkańcami prowadzone są na bieżąco, a raz do roku rozprowadzane są ankiety satysfakcji klientów ze świadczonych usług.

Nagroda dla SM Suchanino

Fot. Nagrodę odebrały Ewelina Wojciechowska i Magdalena Niedbała z SM Suchanino; fot. NG

Dziękujemy patronom merytorycznym XI Forum: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, która udzieliła wydarzeniu patronatu naukowego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii za wsparcie i obecność.

Pragniemy również podziękować naszym partnerom, zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, firmom: Admify, Agencja Ochrony Kowalczyk, Arsanit, Chmielewski Dźwigi, Danfoss, iLift, iMieszkaniec, iMMERGAS, Skillmmersion, Sky Snap, Weles.

Uczestnikom XI Forum dziękujemy zaś za obecność, zaufanie i zapraszamy na kolejną edycję za rok!

Zapraszamy do śledzenia strony www.konferencja.administrator24.info oraz portalu www.administrator24.info, gdzie można obejrzeć relację video z XI Forum.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Piotr Trysła Piotr Trysła, 28.09.2021r., 17:03:59 Nagroda dla firmy Atena HJW to Bareizm jak rozumiem. Kompromitacja tej firmy staje się niestety także udziałem kapituły. Atena HJW to nie tylko najgorszy zarządca z jakim miałem do czynienia kiedykolwiek, ale i najgorsza firma z wszystkich branż, z którymi miałem do czynienia w mojej 30 letniej karierze. Nie odpowiadają na zgłoszenia, nie usuwają awarii, lekceważą wezwania i nie reagują na ponaglenia. Bagatelizują każdy problem. Procedurę remontu dachu czy elewacji potrafią ciągnąć latami (dokładnie dwoma w naszym przypadku). Zarzucają nieprawdę mieszkańcom i przerzucają na nich odpowiedzialność. W chwili obecnej, po miesiącu od zgłoszenia awarii kanalizacji z wylewającymi się nieczystościami do piwnicy i pomieszczeń wspólnych, ze stojącą wodą w budynku z ekskrementami, pomimo wielu telefonów, maili, próśb i gróźb, reagują dopiero na pismo z groźbą sądową i informacją do służb miejskich. Mieszkańcy od dwóch tygodni samodzielnie wiadrami wynoszą setki litrów ekskrementów i cuchnącej wody z piwnic. Podobną awarię w innej wspólnocie likwidowali pół roku. Nagroda? Gratuluję dobrego samopoczucia. Bareja wiecznie żywy.
  • ano ano, 20.05.2022r., 01:09:50 Bo to był konkurs NAJGORSZEJ firmy w zarządzaniu. Integrum zarządza podobnie "świetnie. Zalanie w budynku niezgłoszone do ubezpieczyciela. Zadłużenie budynku ja 40+k pln i to tylko rośnie. Nikt nie zgadza się na ich wymyślne podwyżki więc na koniec roku stwierdzają, że ups wydaliśmy więcej (na ich wypłaty) niż było zaplanowane. "Sprzątanie garażu" to podłączenie maszyny do prądu w garażu, nic więcej. Wrzucają nam 'przez przypadek' rachunki za budynek obok. Elewacja na piętrze -1 w piwnicach ciągle podchodzi wodą, ściany spuchnięte, grzyb, pleśń, a działań brak. Sami lokatorzy muszą działać. Rachunki niepopłacone i lecą odsetki, lokatorzy 5 miesięcy nie wiedzieli o zadłużeniu, ale Integrum się nie poczuwa, oczywiście sobie wypłaca.. Solary nie działają, ale skoro na kontroli działały i papierek podpisany to kogo to obchodzi. Co zimę nie ma ciepłej wody, trzeba garnki gotować..prądem..bardzo eko...płacimy za 'ciepłą' wodę, która jest lodowata, piec w tym czasie stara się to nadrobić, ale nie jest w stanie więc płacimy kilkukrotnie więcej za nagrzanie (bezskuteczne) pieca oraz za prąd do ugotowania kilkudziesięciu litrów wody, żeby się umyć.. Gdzie w tym jest 'eko'? Gdzie te miliony oszczędności? Administracja i księgowa najdalej co dwa lata się zmieniają, żeby machlojki nie wyszły jasno na jaw. Absurd. DanBud i Integrum to jeden przekręt. Rączka rączkę myje. Mamy sprawy z nimi w sądzie i kolejne nadchodzą. Nie ma co się prosić z takimi.

Powiązane

Redakcja news Podwyżki czynszów – czy wynajmujących obowiązują limity?

Podwyżki czynszów – czy wynajmujących obowiązują limity? Podwyżki czynszów – czy wynajmujących obowiązują limity?

Popularność najmu na dość krótki okres wśród właścicieli mieszkań wynika z faktu, że ochrona lokatorów w takim przypadku ma mniejszy zakres.

Popularność najmu na dość krótki okres wśród właścicieli mieszkań wynika z faktu, że ochrona lokatorów w takim przypadku ma mniejszy zakres.

Redakcja news Jak zmieniają się domy, kiedy pojawia się nowy członek rodziny?

Jak zmieniają się domy, kiedy pojawia się nowy członek rodziny? Jak zmieniają się domy, kiedy pojawia się nowy członek rodziny?

Jakie decyzje wnętrzarskie podejmują rodzice, czekając na pojawienie się dziecka?

Jakie decyzje wnętrzarskie podejmują rodzice, czekając na pojawienie się dziecka?

Redakcja news Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Tarcza antyinflacyjna przedłużona Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT przedłużającą rozwiązania tarczy antyinflacyjnej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT przedłużającą rozwiązania tarczy antyinflacyjnej.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – ustalenie drogi koniecznej dla nieruchomości w zabudowie śródmiejskiej

#GorącaLinia – ustalenie drogi koniecznej dla nieruchomości w zabudowie śródmiejskiej #GorącaLinia – ustalenie drogi koniecznej dla nieruchomości w zabudowie śródmiejskiej

Czy ustalenie drogi koniecznej względem wspólnoty położonej w zabudowie śródmiejskiej jest realne?

Czy ustalenie drogi koniecznej względem wspólnoty położonej w zabudowie śródmiejskiej jest realne?

news Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych

Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych Projektowanie i wykonywanie dachów w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych

Dach to przegroda zewnętrzna chroniąca zarówno wnętrze, konstrukcję, jak i inne części budynku przed niekorzystnym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Dach jest też szczególnie narażony na obciążenia...

Dach to przegroda zewnętrzna chroniąca zarówno wnętrze, konstrukcję, jak i inne części budynku przed niekorzystnym działaniem różnych czynników zewnętrznych. Dach jest też szczególnie narażony na obciążenia oraz uszkodzenia mechaniczne, dlatego stawia się mu wysokie wymagania techniczne i użytkowe.

Redakcja Czy obywatele Ukrainy kupują mieszkania w Polsce?

Czy obywatele Ukrainy kupują mieszkania w Polsce? Czy obywatele Ukrainy kupują mieszkania w Polsce?

Czy obywatele z Ukrainy są zainteresowani kupnem mieszkań w Polsce? Jakimi lokalami z rynku pierwotnego się interesują?

Czy obywatele z Ukrainy są zainteresowani kupnem mieszkań w Polsce? Jakimi lokalami z rynku pierwotnego się interesują?

Piotr Pałka news Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 października 2021 r., której celem jest eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków, stanowiących wymagany przez...

26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 października 2021 r., której celem jest eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków, stanowiących wymagany przez bank wkład własny.

Jacek Janas news I my, zarządcy, będziemy mieli swoje święto!

I my, zarządcy, będziemy mieli swoje święto! I my, zarządcy, będziemy mieli swoje święto!

Większość profesji, z  którymi jesteśmy związani jako zarządcy nieruchomości ma  w  kalendarzu swoje święta. A  my, zarządcy, kiedy mamy swoje?

Większość profesji, z  którymi jesteśmy związani jako zarządcy nieruchomości ma  w  kalendarzu swoje święta. A  my, zarządcy, kiedy mamy swoje?

Anna Ruszczak news CEEB – obowiązek dla zarządców nieruchomości i surowe kary za spóźnienie

CEEB – obowiązek dla zarządców nieruchomości i surowe kary za spóźnienie CEEB – obowiązek dla zarządców nieruchomości i surowe kary za spóźnienie

Tylko do końca czerwca br. właściciele lub zarządcy nieruchomości mają czas na złożenie deklaracji do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) odnośnie sposobu ogrzewania. Brakuje 2,5 mln uprawnionych,...

Tylko do końca czerwca br. właściciele lub zarządcy nieruchomości mają czas na złożenie deklaracji do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) odnośnie sposobu ogrzewania. Brakuje 2,5 mln uprawnionych, a za spóźnienie grożą wysokie kary.

Sabina Augustynowicz news Mieszkanie w fatamorganie

Mieszkanie w fatamorganie Mieszkanie w fatamorganie

Już nie zaskakują rosnące ceny nieruchomości, których tempo wzrostu w niektórych miastach jest nawet dwucyfrowe, a w skrajnych przypadkach rosną one nawet o jedną czwartą.

Już nie zaskakują rosnące ceny nieruchomości, których tempo wzrostu w niektórych miastach jest nawet dwucyfrowe, a w skrajnych przypadkach rosną one nawet o jedną czwartą.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – wynagrodzenie za ustanowienia służebności drogi koniecznej

#GorącaLinia – wynagrodzenie za ustanowienia służebności drogi koniecznej #GorącaLinia – wynagrodzenie za ustanowienia służebności drogi koniecznej

Pytanie: czy można ustanowić na rzecz wspólnoty wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Pytanie: czy można ustanowić na rzecz wspólnoty wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Anna Ruszczak news Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez KE warunkowo

Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez KE warunkowo Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez KE warunkowo

2 czerwca br. w Warszawie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa KE spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz...

2 czerwca br. w Warszawie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa KE spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Podkreśliła, że kamienie milowe muszą być wypełnione, zanim jakiekolwiek pieniądze zostaną wypłacone, mając na myśli niezawisłość sądów w Polsce.

Redakcja news W KPO 3,5 mld euro na renowację budynków. Konieczne przyspieszenie przed trudną zimą

W KPO 3,5 mld euro na renowację budynków. Konieczne przyspieszenie przed trudną zimą W KPO 3,5 mld euro na renowację budynków. Konieczne przyspieszenie przed trudną zimą

– Nie ma lepszego momentu, byśmy w Polsce zaczęli mówić o ograniczeniu zużycia energii przez budynki. Bruksela zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy, którego kluczowym elementem jest właśnie efektywność...

– Nie ma lepszego momentu, byśmy w Polsce zaczęli mówić o ograniczeniu zużycia energii przez budynki. Bruksela zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy, którego kluczowym elementem jest właśnie efektywność energetyczna budynków. Mniejsze zużycie energii to już nie tylko fantazja ekologów, tylko kwestia strategiczna. Energetyczna wojna trwa, a w zimie będzie jej bardzo trudny moment – mówił Michał Kurtyka – były minister Klimatu i Środowiska – na konferencji Stowarzyszenia Fala Renowacji.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Redakcja news Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy

Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy

Przez ponad dwa lata, bo do końca lipca 2024 roku, samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców.

Przez ponad dwa lata, bo do końca lipca 2024 roku, samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców.

Redakcja news mObywatel pełnoprawnym dokumentem – trwają prace

mObywatel pełnoprawnym dokumentem – trwają prace mObywatel pełnoprawnym dokumentem – trwają prace

Cyfryzacja KPRM podaje, że już prawie 8 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Aplikacja pozwala potwierdzić swoją tożsamość, okazać prawo jazdy, sprawdzić wystawione e-recepty.

Cyfryzacja KPRM podaje, że już prawie 8 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Aplikacja pozwala potwierdzić swoją tożsamość, okazać prawo jazdy, sprawdzić wystawione e-recepty.

Redakcja news Jerzyki 2022 – ptasi lokatorzy na dachach

Jerzyki 2022 – ptasi lokatorzy na dachach Jerzyki 2022 – ptasi lokatorzy na dachach

Są małych rozmiarów, a poruszają się błyskawicznie – nawet do 200 km/h, większość czasu spędzają w powietrzu, odżywiają się drobnymi owadami i piją wodę z kropli deszczu – mowa o jerzykach.

Są małych rozmiarów, a poruszają się błyskawicznie – nawet do 200 km/h, większość czasu spędzają w powietrzu, odżywiają się drobnymi owadami i piją wodę z kropli deszczu – mowa o jerzykach.

Redakcja news Jak drogie kredyty inwestycyjne wpłyną na rynek mieszkaniowy?

Jak drogie kredyty inwestycyjne wpłyną na rynek mieszkaniowy? Jak drogie kredyty inwestycyjne wpłyną na rynek mieszkaniowy?

Czy pozyskanie kapitału na inwestycje w bankach, które jest teraz obarczone wyższymi kosztami spowoduje ograniczenie ilości projektów wprowadzanych na rynek i ceny mieszkań?

Czy pozyskanie kapitału na inwestycje w bankach, które jest teraz obarczone wyższymi kosztami spowoduje ograniczenie ilości projektów wprowadzanych na rynek i ceny mieszkań?

Redakcja news PE ws. propozycji mających pomóc osiągnąć cele klimatyczne

PE ws. propozycji mających pomóc osiągnąć cele klimatyczne PE ws. propozycji mających pomóc osiągnąć cele klimatyczne

W dniu 8 czerwca br. Parlament Europejski przyjmie stanowisko w sprawie ośmiu propozycji, które mają pomóc UE osiągnąć założone cele klimatyczne.

W dniu 8 czerwca br. Parlament Europejski przyjmie stanowisko w sprawie ośmiu propozycji, które mają pomóc UE osiągnąć założone cele klimatyczne.

Redakcja news Wykorzystanie własnych surowców i możliwości może zapewnić Polsce bezpieczeństwo

Wykorzystanie własnych surowców i możliwości może zapewnić Polsce bezpieczeństwo Wykorzystanie własnych surowców i możliwości może zapewnić Polsce bezpieczeństwo

Ograniczenie roli gazu jako paliwa przejściowego w okresie transformacji, wykorzystanie nowoczesnych technologii węglowych, wdrożenie energetyki jądrowej oraz rozbudowa połączeń sieciowych na linii północ-południe...

Ograniczenie roli gazu jako paliwa przejściowego w okresie transformacji, wykorzystanie nowoczesnych technologii węglowych, wdrożenie energetyki jądrowej oraz rozbudowa połączeń sieciowych na linii północ-południe – to rozwiązania, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

Redakcja news RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe

RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe RPP po raz dziewiąty podnosi stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Tym razem o 75 pb. do poziomu 6 proc., który jeszcze niedawno przewidywano jako docelowy.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Tym razem o 75 pb. do poziomu 6 proc., który jeszcze niedawno przewidywano jako docelowy.

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

Redakcja news Nieprzewidywalność – największy obecnie problem mieszkaniówki

Nieprzewidywalność – największy obecnie problem mieszkaniówki Nieprzewidywalność – największy obecnie problem mieszkaniówki

Sprzedaż na rynku mieszkaniowym spadła o 50 proc., nadal rosną koszty materiałów i usług, jednak nie to jest największym problemem dla branży mieszkaniowej, znacznie większym jest nieprzewidywalność –...

Sprzedaż na rynku mieszkaniowym spadła o 50 proc., nadal rosną koszty materiałów i usług, jednak nie to jest największym problemem dla branży mieszkaniowej, znacznie większym jest nieprzewidywalność – do takich wniosków doszli uczestnicy debaty przygotowanej przez PAP podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Redakcja news Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Polskie samorządy wezmą udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu.

Polskie samorządy wezmą udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę? Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku? Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów -  archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.