administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

To nie jest ekościema!

Helena Śpiewak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 4/2022 | 2022-05-05
To nie jest ekościema!, fot. pixabay

To nie jest ekościema!, fot. pixabay

Dla 70% uczniów tematyka dotycząca zmian klimatu jest istotna, tylko 17% angażuje się w aktywności i działania na rzecz klimatu, 60% nie jest zadowolonych z edukacji ekologicznej w swojej szkole – tak wynika z badań „Uczniowie wobec zmian klimatu”.

Zobacz także

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową...

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych.

UNIQA Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki

Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki

Pożary instalacji fotowoltaicznych i banków energii to już nie rzadkość, a ich liczba systematycznie wzrasta wraz ze zwiększeniem zainstalowanych rozwiązań na rynku. Z uwagi na to, że liczba tego typu...

Pożary instalacji fotowoltaicznych i banków energii to już nie rzadkość, a ich liczba systematycznie wzrasta wraz ze zwiększeniem zainstalowanych rozwiązań na rynku. Z uwagi na to, że liczba tego typu instalacji stale rośnie, warto wiedzieć co zrobić, jeśli dojdzie do pożaru.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK

Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK

Panele fotowoltaiczne z coraz większym natężeniem wrastają w miejską tkankę, uwalniając nas od wysokich rachunków za prąd. Montowane są nie tylko na dachach domków jednorodzinnych czy biurowców, ale również...

Panele fotowoltaiczne z coraz większym natężeniem wrastają w miejską tkankę, uwalniając nas od wysokich rachunków za prąd. Montowane są nie tylko na dachach domków jednorodzinnych czy biurowców, ale również uczelni, szkół, bibliotek czy kompleksów rekreacyjnych. Nadchodzące inicjatywy UE zobowiążą właścicieli budynków do instalowania paneli fotowoltaicznych na płaskich dachach powyżej 250 m2 na budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych od 2027 r., wspierając przyspieszony wzrost do 600 GW.

Badanie „Uczniowie wobec zmian klimatu” prowadzono w ramach projektu wyszehradzkiego „Edukacja Humanistyczna dla Klimatu”, a realizowane było przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. Uczniów zaproszono do wypełnienia ankiety m.in. poprzez stronę internetową UŚ, stronę projektu wyszehradzkiego, przez Facebooka i Instagram.

W związku z tym, że udział był dobrowolny, stawiam tezę, że ankietą wypełnili raczej uczniowie już interesujący się problematyką ekologiczną. Jednak, mimo, że nie jest to reprezentatywna próba polskich uczniów, na pewno ich wypowiedzi można potraktować jako ważny głos pokolenia.

W badaniu wzięli udział uczniowie w wieku 10–19 lat, głównie z województwa śląskiego (97%). Największą grupę stanowiły nastolatki w przedziale wieku 15–18 lat (72%). W sumie w badaniu uczestniczyło 2 181 uczniów. Dane zbierano w listopadzie i grudniu 2021 roku.

Celem badania było poznanie postaw uczniów wobec kryzysu klimatycznego oraz ich wiedzy w tym zakresie. Mogli oni również wyrazić swoją opinię na temat form i poziomu edukacji klimatycznej w szkołach.

Wiedza, „zielone” kompetencje i zaangażowanie 

Wiadomo, że aby przygotować społeczeństwo do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym niezbędna jest edukacja ekologiczna. Edukacja dotycząca kryzysu klimatycznego powinna być jednym z podstawowych elementów szkolnych programów nauczania, nie może być spychana na margines. Powinna być w centrum systemów nauczania, zwłaszcza w krajach, które są odpowiedzialne za ten kryzys. Natomiast obecnie, jak podaje raport UNESCO, kraje, które najchętniej włączają treści dotyczące zmian klimatu do swoich programów nauczania, to te najbardziej narażone na ich skutki. A powinny to być przede wszystkim kraje, które są za zmiany klimatu odpowiedzialne.

Edukacja na temat kryzysu klimatycznego powinna być zintegrowana na wszystkich poziomach kształcenia i w możliwie wielu dyscyplinach nauczania. Tylko poprzez całościowe, wręcz holistyczne programy nauczania możemy zapewnić uczniom wiedzę, „zielone” kompetencje i potrzebę zaangażowania.

Jak najszybciej należy zapewnić wiedzę, skuteczne metody i narzędzia edukacyjne (także nauczycielom), by zachęcić dzieci i młodzież do przyjęcia postawy obejmującej zmianę całego życia, „bezprecedensową zmianę w historii świata z gospodarek wydobywczych do nowych systemów, zbudowanych na zasadach współżycia z naturą i szacunku dla niej”.

Analizując wyniki raportu „Uczniowie wobec zmian klimatu”, nie możemy, jak podkreślają autorzy, oprzeć się porównaniu z głośnym filmem Nie patrz w górę! (Don’t look up!)

Okazuje się, że mimo nieustannego dostarczania faktów naukowych (np. raporty IPCC, omawiane także w naszym cyklu STOP SMOG), ludzie nie bardzo przejmują się zagrożeniami klimatycznymi. W Polsce w ostatnich latach obserwujemy nie tylko brak porządnej edukacji klimatycznej, bezczynność rządu i lokalnych władz, ale także bardzo konsumpcyjne postawy społeczeństwa. Nie ograniczamy spożycia mięsa, prowadzimy destrukcyjną wycinkę drzew, produkujemy za dużo śmieci… Dodajmy tu jeszcze autorów nowego szkolnego przedmiotu: historia i teraźniejszość (HiT), którzy kładą akcent na koszty finansowe i społeczne „polityki klimatycznej” oraz rozróżniają między ekologią, a ekologizmem! Prof. Szymon Malinowski w filmie Można panikować! przywołuje wypowiedzi dziennikarzy, którzy powiedzieli mu: „niech Pan nie mówi takich strasznych rzeczy, bo ludzie nie będą chcieli tego słuchać, to jest program poranny, śniadaniowy”. Musimy się jak najszybciej zatrzymać i zmienić kierunek (rozwoju?!) cywilizacji. Po to, żeby ostatnie zdania z filmu Nie patrz w górę!, wypowiedziane na chwilę przed katastrofą, nie stały się dla nas realnym zagrożeniem: „Tak naprawdę niczego nam w życiu nie brakowało. Powiedzcie sami.”

Co czytają nastolatki? 

Na pytanie, czy czytają książki o tematyce związanej ze zmianami klimatu, tylko 8% uczestników badania podaje, że sięga po książki o tej tematyce. Oznacza to, że czyta je tylko co dziesiąty uczeń! Trochę to niepokojące, biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z osobami z kręgu już zainteresowanych ekologią. Pytanie, ilu uczniów czyta dziś w ogóle książki?

W tej sytuacji interesujące, co czytają ci, co czytają. Wielokrotnie powtarzają się tytuły (przytoczę tylko kilka z nich): „Jak uratować świat?” Arety Szpury, „Wilki” Adama Wajraka, „Życie na naszej planecie” Davida Attenborough. Uczestnicy ankiety wymieniają też lekturę czasopism „Cogito” oraz „National Geographic”, podręczników do przyrody, geografii oraz języka angielskiego. Wskazują także na blogi oraz fora internetowe.

Co nastolatki oglądają? 

32% badanych uczniów podało, że zna filmy, które poruszają tematykę związaną ze zmianami klimatu, ale 68% nie zna tytułów takich filmów, czyli tylko co 3. uczestnik badania ogląda filmy ekologiczne. Wniosek? Z oglądaniem jest wśród uczniów nieco lepiej niż z czytaniem tekstów. To raczej nie dziwi w czasach smartfonów i innych elektronicznych mediów.

Zobaczmy, jakie filmy oglądają ci, którzy podali, że je oglądają. W odpowiedziach najczęściej powtarzają się: filmy Davida Attenborough, film animowany „WALL-E” oraz reportaże Martyny Wojciechowskiej. Częste były też odpowiedzi typu ogólnego: oglądam filmy na National Geographic, Nat Geo Wild, BBC, na YouTube i Netfliksie.

Co robią na rzecz klimatu? 83% ankietowanych odpowiada, że nic

Uczestnicy ankiety zostali poproszeni o ustosunkowanie się do twierdzenia: Globalne ocieplenie spotęgowane emisją gazów cieplarnianych jest faktem. Zdecydowana większość badanych (75%) zgadza się z tym, prawie 5% badanych uważa, że nie jest to prawda, 20% nie zna odpowiedzi.

70% uczniów odpowiedziało, że tematyka proklimatyczna jest dla nich ważna. 9% podało, że nie jest ona dla nich istotna. 21% nie ma zdania na ten temat.

Natomiast na pytanie: Czy brałeś udział/bierzesz udział w aktywnościach/działaniu, które uwzględniają/uwzględnia edukację klimatyczną? Jeśli tak, podaj przykłady tylko 17% badanych podało, że angażuje się w aktywności/działania na rzecz klimatu. Aż 83% przyznało, że nie angażuje się w takie działania i aktywności, czyli nie robi nic!

Ci uczniowie, którzy angażują się w proekologiczne aktywności wskazują na działania:

  • w domu (segregowanie odpadów, kupowanie używanych ubrań, redukowanie plastiku w życiu, oszczędzanie wody i energii, zbieranie wody deszczowej, sadzenie roślin, korzystanie z komunikacji miejskiej, zaprzestanie jedzenia mięsa),
  • w mediach społecznościowych (udostępnianie postów o takiej tematyce), akcje organizowane w szkole (sprzątanie świata, konkursy ekologiczne, sadzenie drzew i sprzątanie na Dzień Ziemi, Tydzień Edukacji Globalnej, kółko przyrodnicze, marsze przeciw smogowi), konkursy i akcje o zasięgu miejskim i ogólnopolskim, obowiązkowe zajęcia szkolne (obowiązkowe projekty, udział w zajęciach „zrównoważony rozwój”),
  • działania aktywistyczne i edukatorskie, działania w organizacjach młodzieżowych i pomoc w akcjach z zakresu edukacji dla klimatu.

Autorytety i wzory

Uczniowie pytani byli też, kto ich zdaniem powinien przekazywać wiedzę na temat zmian klimatu (mogli wskazać 2 odpowiedzi). 67% odpowiedziało, że nauczyciele. 47% wskazało na ekologów, 30% – na rodziców, 26% – na polityków, 23% – na organizacje pozarządowe. Ok. 22% ankietowanych odpowiedziało, że szukają takiej wiedzy sami.

59% nastolatków podało, że nie zna żadnej osoby, instytucji czy organizacji, która by była dla nich autorytetem/ wzorem w zakresie rozwijania aktywności na rzecz klimatu. 41% uczniów odpowiedziało, że ma taki autorytet/ wzór inspirujący.

Pytani, kto jest dla nich wzorem/ autorytetem w tej dziedzinie wskazywali najczęściej na najbliższe otoczenie: rodzinę i przyjaciół, dalej na organizacje proekologiczne, inne organizacje, partie polityczne i polityków, zespoły muzyczne i wokalistów, nauczycieli, naukowców, badaczy, edukatorów, a także influencerów, filantropów i przedsiębiorców, telewizję i dziennikarzy, konkretne kraje, proekologiczne działania firm i koncernów, strony internetowe i programy telewizyjne.

Lęk o przyszłość związany z kryzysem klimatycznym odczuwa 56% badanych. 26% nie odczuwa takiego lęku. 18% odpowiedziało, że nie wie!

70% badanych wierzy, że poprzez różnorodne działania można powstrzymać katastrofę klimatyczną. 9% uważa, że nie da się powstrzymać, a 21% nie ma w ogóle zdania na ten temat.

56% respondentów odpowiedziało, że zdaje sobie sprawę, że ochrona planety oznacza rezygnację z pewnych udogodnień współczesnej cywilizacji. Odmienne zdanie ma 23% ankietowanych, a 22% nie ma zdania na ten temat.

Opinie uczniów o edukacji dla klimatu

Blisko 60% biorących udział w badaniu uczniów uważa, że edukacja dotycząca zmian klimatu nie jest w ich szkole satysfakcjonująca. Tylko 13% z nich jest zadowolonych z jakości edukacji ekologicznej w swojej szkole. I znów aż 27% uczniów nie ma zdania na ten temat.

Na pytanie, czy na lekcjach poruszana jest problematyka dotycząca zmian klimatycznych prawie 2/3 uczniów (63%) odpowiedziało, że nie. Zdaniem pozostałych (37%) tematyka zmian klimatycznych jest na lekcjach podejmowana. Jak wskazali respondenci, wątki klimatyczne pojawiają się najczęściej w ramach następujących przedmiotów: geografia, biologia, język angielski, język polski, WOS.

Dla 22% ankietowanych lekcje o tematyce klimatycznej są interesujące. 19% uważa, że nie są one ciekawe. 60% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie!

Uczniowie wysoko oceniają lekcje, które pozwalają im zaangażować się w dyskusję i dogłębnie wyjaśniają przekazywane treści. Cenią sobie zaangażowanie prowadzącego, dyskusje i debaty, a zatem formy aktywizujące ich do myślenia i krytycznej refleksji. Zdecydowanie gorzej oceniają lekcje, na których nauczyciele korzystają wyłącznie z wykładów i pracy z podręcznikiem.

Tylko 26% respondentów informuje, że w szkole uczestniczą w jakichś formach aktywności ekologicznej. Prawie 3/4 ankietowanych (74%) nie wskazało/nie potrafiło wskazać żadnych form aktywności związanych z edukacją dla klimatu w swojej szkole!

Intrygujący, z socjologicznego punktu widzenia, jest bardzo duży odsetek odpowiedzi typu: „nie wiem” i „nie mam zdania”. Warto może przeprowadzić osobne badania na temat, dlaczego tak dużo młodych osób w kwestiach związanych z klimatem nie ma zdania.

Zdaniem uczniów edukacja dla klimatu powinna być: 

  • praktyczna (wspólne akcje, takie jak sprzątanie planety, zajęcia w terenie, debaty oksfordzkie), 
  • prowadzona przez profesjonalistów (ekspertów i osoby o wykształceniu kierunkowym), 
  • „i prowadzona z pasją”, co miałoby wpływ na motywację do aktywnego działania na rzecz klimatu.

Nadzieja w młodych? 

W świetle omawianych badań powstaje pytanie, czy całej młodzieży zależy na takich celach, czy jednak dla niektórych to tylko ekościema. Niektóre z wyników raportu budzą nadzieję i są dobrym prognostykiem. Niestety jest dużo takich, które zaskakują i niepokoją. Do najbardziej niepokojących zaliczam niskie zaangażowanie nastolatków (tylko 17%) w działania i aktywności związane z edukacją dla klimatu oraz informację, że prawie 60% badanych uważa, że edukacja ekologiczna w ich szkole nie odpowiada ich potrzebom. Niestety, poziom edukacji klimatycznej w polskiej szkole jest wciąż niski. Prezentowany powyżej rozkład odpowiedzi wskazuje, że raczej nie sprzyja ona budowaniu przekrojowej wiedzy, dotyczącej m.in. kryzysu klimatycznego, czy globalnego ocieplenia, a tym bardziej aktywizowaniu u nastolatków postaw proekologicznych. Wyraźnie świadczy o potrzebie systemowych zmian w edukacji, o których wszyscy mówią, a inne państwa od dawna praktykują. Trzeba, zdaniem ekspertów, jak najszybciej zmienić podstawę programową i podręczniki zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Brak takich działań może oznaczać nieodwracalne skutki dla kolejnych pokoleń Polaków. Bez wątpienia wprowadzenie systemowych zmian i nowoczesnych zajęć na temat klimatu i kryzysu bioróżnorodności w polskich szkołach – to jedno z najpilniejszych zadań. Pytanie: dla kogo?  

Komentarze

Powiązane

news Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości

Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości

Podstawy prawne gospodarki wodnej, rodzaje korzystania z wód, zgody wodnoprawne, prawo wodne w procesie budowlanym, stosunki wodne w nieruchomości, formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w...

Podstawy prawne gospodarki wodnej, rodzaje korzystania z wód, zgody wodnoprawne, prawo wodne w procesie budowlanym, stosunki wodne w nieruchomości, formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w wodę oraz odprowadzeniem nieczystości do gruntu, podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza nad wodą – to tylko wybrane zagadnienia, które będą prezentowane na czerwcowym szkoleniu. Zapraszamy!

TAURON Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać?

Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać? Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać?

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje realne korzyści, pozwala na podjęcie współpracy z siecią energetyczną i stanowi niewyczerpalne źródło energii. Nie bez powodu coraz częściej pojawia się na dachach...

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje realne korzyści, pozwala na podjęcie współpracy z siecią energetyczną i stanowi niewyczerpalne źródło energii. Nie bez powodu coraz częściej pojawia się na dachach domów jednorodzinnych, budynków firmowych i komercyjnych. Czy mieszkając w bloku, również można korzystać z odnawialnych źródeł energii? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Redakcja news Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy

Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy

Radni sejmiku województwa mazowieckiego zaostrzyli uchwałę antysmogową dla Warszawy. Od października 2023 roku na terenie Warszawy będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania mieszkań węglem.

Radni sejmiku województwa mazowieckiego zaostrzyli uchwałę antysmogową dla Warszawy. Od października 2023 roku na terenie Warszawy będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania mieszkań węglem.

Redakcja Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi

Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi

Woda zajmuje aż 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany.

Woda zajmuje aż 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany.

Redakcja news Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Anna Ruszczak news Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny

Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny

Zmiany klimatu stały się jakby nieważne w czasie pandemii i wojny. Tymczasem zagrożenia środowiskowe wzrosły. Więcej odpadów i większe marnotrawstwo żywności przekłada się na zwiększony ślad węglowy, co...

Zmiany klimatu stały się jakby nieważne w czasie pandemii i wojny. Tymczasem zagrożenia środowiskowe wzrosły. Więcej odpadów i większe marnotrawstwo żywności przekłada się na zwiększony ślad węglowy, co wpływa katastrofalnie na klimat. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainaugurowało na początku kwietnia kampanię Nasz Klimat.

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Eko osiedla przyszłością budownictwa

Eko osiedla przyszłością budownictwa Eko osiedla przyszłością budownictwa

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko, jednak każdą inwestycję da się zrealizować w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Ekologiczne osiedla to przyszłość...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko, jednak każdą inwestycję da się zrealizować w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Ekologiczne osiedla to przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Polsce i na świecie. Jakie rozwiązania w zakresie zielonych technologii już dziś są stosowane na osiedlach?

Sabina Augustynowicz Cyfrowe technologie a zielona energia

Cyfrowe technologie a zielona energia Cyfrowe technologie a zielona energia

Innowacyjne technologie cyfrowe mogą pomóc zredukować globalne emisje gazów cieplarnianych nawet o 15% – wskazuje Komisja Europejska, podkreślając że są one kluczem do osiągnięcia celów zielonej transformacji...

Innowacyjne technologie cyfrowe mogą pomóc zredukować globalne emisje gazów cieplarnianych nawet o 15% – wskazuje Komisja Europejska, podkreślając że są one kluczem do osiągnięcia celów zielonej transformacji ujętych w Zielonym Ładzie.

Anna Ruszczak Transformacja energetyczna w Polsce

Transformacja energetyczna w Polsce Transformacja energetyczna w Polsce

Wojna w Ukrainie spowodowała, że kontynuacja dotychczasowej polityki energetycznej stała się niemożliwa. Miesiąc przed odcięciem gazu przez Rosję, polski rząd zaktualizował założenia Polityki Energetycznej...

Wojna w Ukrainie spowodowała, że kontynuacja dotychczasowej polityki energetycznej stała się niemożliwa. Miesiąc przed odcięciem gazu przez Rosję, polski rząd zaktualizował założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii jest absolutnie konieczne.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Helena Śpiewak Kryzys klimatyczny i mózg

Kryzys klimatyczny i mózg Kryzys klimatyczny i mózg

Nasz mózg posiada sporo narzędzi neutralizujących poczucie winy. Ludzie zawsze znajdą sposób, by nie dostrzegać problemu lub by go bagatelizować czy zmniejszyć poczucie winy. Jeśli chodzi o niszczenie...

Nasz mózg posiada sporo narzędzi neutralizujących poczucie winy. Ludzie zawsze znajdą sposób, by nie dostrzegać problemu lub by go bagatelizować czy zmniejszyć poczucie winy. Jeśli chodzi o niszczenie środowiska, czę­sto wskazujemy innych, jako bardziej win­nych.

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

Redakcja news Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Polskie samorządy wezmą udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu.

Polskie samorządy wezmą udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu.

Redakcja news Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Redakcja news Susza nadciąga – straszenie czy edukowanie?

Susza nadciąga – straszenie czy edukowanie? Susza nadciąga – straszenie czy edukowanie?

Z roku na rok odnotowujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk – lokalne podtopienia czy susze. A sytuacja hydrologiczna jest naprawdę poważna

Z roku na rok odnotowujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk – lokalne podtopienia czy susze. A sytuacja hydrologiczna jest naprawdę poważna

Sabina Augustynowicz Programy wsparcia renowacji budynków

Programy wsparcia renowacji budynków Programy wsparcia renowacji budynków

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość...

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość wsparcia jest uzależniona od osiągniętego efektu energetycznego.

Sabina Augustynowicz Dla ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego

Dla ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego Dla ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego

Wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zakresu modernizacji energetycznej budynków, a wspólne programy, strategie mają na celu nie tylko ochronę klimatu, ale także zagrożone...

Wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zakresu modernizacji energetycznej budynków, a wspólne programy, strategie mają na celu nie tylko ochronę klimatu, ale także zagrożone obecnie bezpieczeństwo energetyczne.

Helena Śpiewak Trujący smog umysłowy

Trujący smog umysłowy Trujący smog umysłowy

Nazwa SMOG pochodzi od zbitki angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła), idealnie określając zjawisko zanieczyszczenia powietrza. Przypomnijmy – smog to mieszanina trujących zanieczyszczeń powietrza,...

Nazwa SMOG pochodzi od zbitki angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła), idealnie określając zjawisko zanieczyszczenia powietrza. Przypomnijmy – smog to mieszanina trujących zanieczyszczeń powietrza, która utworzyła się jako efekt szkodliwych działań człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych. Jego negatywne skutki bezpośrednio wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt oraz powodują skażenie środowiska.

Anna Ruszczak news Projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej przyjęty przez rząd

Projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej przyjęty przez rząd Projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która przewiduje między innymi, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być postawiona tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania...

Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która przewiduje między innymi, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być postawiona tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Anna Ruszczak news Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową

Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową

Parlament Europejski zdecydował, że inwestycje w energetykę gazową i jądrową będą uznawane za zrównoważone klimatycznie. Skorzysta na tym Polska, która musi odchodzić od węgla. Krytycy zwracają uwagę na...

Parlament Europejski zdecydował, że inwestycje w energetykę gazową i jądrową będą uznawane za zrównoważone klimatycznie. Skorzysta na tym Polska, która musi odchodzić od węgla. Krytycy zwracają uwagę na podważenie wiarygodności taksonomii.

Redakcja news Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce?

Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce? Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce?

Miasta coraz większy nacisk kładą na energooszczędność i optymalne zarządzanie wodą. Sposobów na oszczędzanie jest wiele, co udowadniają miasta, takie jak: Warszawa, Koszalin czy Białystok.

Miasta coraz większy nacisk kładą na energooszczędność i optymalne zarządzanie wodą. Sposobów na oszczędzanie jest wiele, co udowadniają miasta, takie jak: Warszawa, Koszalin czy Białystok.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków » Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne -  co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.