administrator24.info

Środowisko pracy zarządcy. Cechy i umiejętności zarządcy nieruchomości

Środowisko pracy zarządcy. Cechy i umiejętności zarządcy nieruchomości

Środowisko pracy zarządcy. Cechy i umiejętności zarządcy nieruchomości

Przez wiele lat ciążył nad nami mit dozorcy, ale dziś zarządca to wysokiej klasy manager, bez którego wiedzy, asertywności i organizacji pracy, trudno wyobrazić sobie zarządzanie nieruchomościami, w szczególności komercyjnymi.

Zobacz także

Piotr Żołądkowski Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe? Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%)...

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%) czy zaburzenia nastrojów (3%).

Piotr Żołądkowski Zarządzanie zadaniami w czasie

Zarządzanie zadaniami w czasie Zarządzanie zadaniami w czasie

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik...

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik ten wprost przekłada się na wysoki poziom stresu, a ten z kolei jest zasadniczym powodem, który wpływa na wypalenie zawodowe.

Wiesław Pawelec Facility Management

Facility Management Facility Management

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni...

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni się Facility Management od zarządzania nieruchomościami i w jakim celu obszary standardowo kojarzone z zarządzaniem nieruchomościami zaczęły należeć do Facility Management.

Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać zarządca nieruchomości, by właściwie wykonywać powierzone mu zadania? Kilkanaście lat temu, wielu z nas nie wiedziałoby co odpowiedzieć. Prekursorzy zawodu wspominają do dziś jak ciężko było dogadać się z dostawcami wody czy prądu i wytłumaczyć im dlaczego to oni występują w imieniu właścicieli, i dlaczego umowę w imieniu właścicieli podpisuje ktoś inny. Przez wiele lat ciążył nad nami mit dozorcy, ale dziś zarządca to wysokiej klasy manager, który świetnie zarządza ludźmi, jest dobrze zorganizowany, stanowczy, asertywny, potrafi utrzymać dyscyplinę. Właściciele zarówno nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkaniowych na pewno przekonali się, że bez dobrego zarządcy sukces nieruchomości jest niemożliwy.

Komunikatywność przede wszystkim

Warunkiem koniecznym do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości jest posiadanie umiejętności interpersonalnych i tak zwana komunikatywność. Praca zarządcy opiera się w głównym stopniu na relacjach międzyludzkich. Zarządca działa w imieniu właściciela, reprezentuje go, współpracuje z najemcą i nadzoruje prace firm obsługujących nieruchomość. Każda z tych relacji jest inna. Zarządca funkcjonuje między właścicielem i najemcą, którzy z założenia mają różne cele. Zarządca powinien umieć znaleźć nić porozumienia, dlatego w tym zawodzie umiejętności mediacyjne są niezbędne.

Zarządca nadzoruje pracę firm wykonawczych. Musi umieć wymagać, ale i motywować do solidnej pracy. W tych zadaniach pomocna jest umiejętność kierowania ludźmi i pewność siebie. Jeśli przy tym zarządca jest osobą o pogodnym usposobieniu, łatwiej mu będzie współpracować z ludźmi i odnieść sukces zawodowy.

Szalenie ważna jest praca nad zadowoleniem najemcy, bo to w końcu najemca jest źródłem dochodu dla właściciela. Zadowolony najemca daje gwarancje na pozostanie w budynku i przedłużenie umowy najmu na kolejne lata, a tym samym zapewni stabilizację i stały dochód właścicielowi.

Zarządca powinien być dobrym obserwatorem, być spostrzegawczy, co pozwoli mu zauważyć nieprawidłowości i usterki pojawiające się w nadzorowanej przez niego nieruchomości. Niejednokrotnie czujne oko uratowało wielu z nas przed katastrofą. Traktując prezesów z takim samym szacunkiem jak np. osoby sprzątające, zarządca dokładnie wie co dzieje się na terenie nieruchomości. Zarządca może interweniować odpowiednio wcześnie i dzięki temu unikać wielu nieprzyjemności.

Wiedza i kreatywność

Dobry zarządca powinien znać budynek, którym zarządza, jak własną kieszeń. Wiedzieć, jak funkcjonują urządzenia i instalacje. Dzisiejsze nowoczesne budynki, już nie tylko biurowe, ale i mieszkaniowe, wyposażone są w ogromną ilość urządzeń, instalacji. Systemy są skomputeryzowane, zainstalowany jest monitoring, system DSO, a wszystkim kieruje BMS (Building Management Systemem). Zarządca musi posiadać dużą wiedzę techniczną, by w tym wszystkim sprawnie się poruszać. Zwykle do obsługi skomplikowanych systemów zatrudniane są specjalistyczne firmy, ale to zarządca w imieniu właściciela podpisuje umowę. Powinien zatem orientować się o czym rozmawiają i czego należy wymagać od wykonawców.

Zarządca powinien być osobą kreatywną. Większość udogodnień i zmian w nieruchomości powinno zaczynać się od jego pomysłu. Zarządca musi mieć wizję i wiedzieć, jaki wpływ na wartość nieruchomości mogą mieć planowane zmiany. Planowane prace trzeba wcielić w życie i doprowadzić do końca. Żeby nad tym zapanować, niezbędna jest dobra organizacja pracy i dyscyplina. Zarządca powinien znać nowoczesne techniki zarządzania czasem, ustalania priorytetów zadań, korzystania z innych pomocnych narzędzi, które pomogą mu w efektywnym organizowaniu pracy. Powinien pamiętać, że w planie dnia musi być zarezerwowany czas na zadania nieprzewidziane i niezaplanowane, bo takie mają miejsce na porządku dziennym.

Zarządca musi umieć pracować nie tylko samodzielnie, ale również i w grupie, bo przy niektórych projektach konieczne jest działanie zespołowe. Zarządzanie niektórymi nieruchomościami z uwagi na wielkość lub charakter, opiera się na pracy kilku osób. Zwykle zadania są podzielone i każdy odpowiada za swój obszar. W takiej sytuacji zarządca jest jedną z osób z zespołu zarządzającego nieruchomością. Przy zarządzaniu centrami handlowymi zespół może liczyć od kilku do kilkunastu osób. Oprócz tego, że przy zarządzaniu taką nieruchomością zarządca musi wykazać się umiejętnością pracy w zespole, to konieczne jest poczucie odpowiedzialności i chęć współpracy, czyli dbanie o dobry przepływ informacji. A przy tym ważny jest brak chęci zdominowania współpracowników, należy podporządkować się sytuacji, że wszyscy są na tych samych warunkach i praca każdego jest równie ważna, a z drugiej strony wyłamanie się jednego z ogniw zniszczy całą maszynę.

Odpowiedzialność za mienie i ludzi

Nie sposób wyobrazić sobie dobrego zarządcy, który nie posiada takich cech jak rzetelność, uczciwość i sumienność. Zarządca musi mieć świadomość, że odpowiada za powierzone mienie. Należy przy tym zauważyć, że wartość nieruchomości często przekracza kilka, a nawet kilkanaście milionów złotych. Zarządca rozporządza i inwestuje w nieruchomość pieniądze właściciela. Dlatego przy podejmowaniu decyzji musi kierować się wielką starannością i poczuciem rozsądku. Należy zwrócić uwagę, że jednym z elementów zarządzania jest podejmowanie decyzji. Zarządca musi umieć samodzielnie podejmować trudne decyzje i ustalać priorytety.

Zarządca musi mieć też świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi przebywających w nieruchomości, którą zarządza. Dlatego osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być odpowiedzialna i skrupulatna, powinna pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów, a przede wszystkim o przeglądach i kontrolach bo od tego zależy bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości. Zarządca odpowiada także za budżet i sprawy finansowe. Przy codziennej pracy musi pamiętać choćby o terminach płatności. Przestrzeganie tych terminów jest konieczne, jeśli chcemy utrzymać prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości.

W swojej praktyce każdy zarządca spotka sytuacje awaryjne, nagłe, nieprzewidziane i kryzysowe. Bez umiejętności opanowania i pracy w trudnych, a czasami skrajnych sytuacjach nie ma szans na wykonywanie tego zawodu. Musi wykazać się dużą odpornością psychiczną, bo właśnie wtedy spotyka się z atakiem. Zarządca działa w takich sytuacjach pod presją czasu. Musi umieć ocenić, jakie działania mają być wykonane natychmiast, a które w dalszej kolejności. Zarządca musi zmobilizować się i zorganizować w sytuacji krytycznej, gdyż często od jego decyzji i szybkości reakcji zależy czas usunięcia awarii i bezpieczeństwo ludzi.

Podnoszenie kwalifikacji

Zarządca powinien regularnie się dokształcać, śledzić zamiany w przepisach prawnych i pilnować nowinek technologicznych. Dlatego regularne uczestniczenie w szkoleniach jest wartością dodaną i nie tylko dlatego, że jest to wymóg ustawowy. Głównym celem zarządcy jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a zatem zarządca potrzebuje również znajomości wiedzy prawnej i zastosowania jej w praktyce. Wykorzystuje ją podczas zawierania umów najmu lub umów na prace remontowe i modernizacyjne, umów na obsługę techniczną, ochronę lub utrzymanie czystości.

Omnibus

Jak nietrudno zauważyć, analiza niezbędnych umiejętności i konieczność posiadania wszechstronnej wiedzy wskazują, że zarządca musi być omnibusem: specjalistą technicznym, księgowym, analitykiem i negocjatorem, psychologiem i prawnikiem. Co prawda w praktyce wygląda to tak, że każdy ma swoje mocne i słabe strony i w razie problemów zwraca się do specjalistów, którzy wesprą go swoją wiedzą. Należy jednak podkreślić, że osoba decydująca się na zawód zarządcy nieruchomości będzie miała do czynienia na co dzień ze wszystkimi tymi aspektami, że czeka ją naprawdę ciężka, ale dająca ogromną satysfakcję praca.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Beata Beata, 29.08.2016r., 14:25:45 Widzę, że dobrym rozwiązaniem była decyzja o wynajęciu firmy zewnętrznej do zarządzania nieruchomością.
  • topac topac, 01.03.2017r., 12:18:59 Co ciekawe, nie widać ofert dla tej branży. I teraz pytanie - z czego to dokładnie wynika? Czy jest mało specjalistów, czy może w inny sposób szuka się fachowców do tej branzy?

Powiązane

dr Renata Gabryelczyk, dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów...

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów organizacji.

mgr Anna Dessoulavy-Śliwińska Moja rola w zespole

Moja rola w zespole Moja rola w zespole

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności...

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności z najgłębszymi potrzebami, typem osobowości czy przekonaniami, może zaowocować syndromem wypalenia zawodowego.

Katarzyna Czajkowska Serwerownia w upale

Serwerownia w upale Serwerownia w upale

Za oknem gorąco, słupki rtęci od rana do wieczora przekraczają najwyższe dopuszczalne przez nasze organizmy normy… ale nie o tym mowa. Budynki biurowe to też takie, wcale nie małe, organizmy i one również...

Za oknem gorąco, słupki rtęci od rana do wieczora przekraczają najwyższe dopuszczalne przez nasze organizmy normy… ale nie o tym mowa. Budynki biurowe to też takie, wcale nie małe, organizmy i one również mają pomieszczenia, które - tak jak my - ciężko znoszą upał, a ich przegrzanie niesie za sobą ogromne problemy.

Patronat medialny Administratora Zarządzanie organizacją z Business Intelligence

Zarządzanie organizacją z Business Intelligence

Business Intelligence to narzędzie przekształcające dane w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza ta z kolei jest niezbędna w dążeniu do dobrego zarządzania organizacją.

Business Intelligence to narzędzie przekształcające dane w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza ta z kolei jest niezbędna w dążeniu do dobrego zarządzania organizacją.

Katarzyna Czajkowska Harmonogram przeglądów

Harmonogram przeglądów

Początek roku to czas wcielanie w życie planów i postanowień zaplanowanych na najbliższe miesiące. Planujemy budżet, planujemy prace modernizacje i remonty, które chcemy lub też musimy wykonać w danym...

Początek roku to czas wcielanie w życie planów i postanowień zaplanowanych na najbliższe miesiące. Planujemy budżet, planujemy prace modernizacje i remonty, które chcemy lub też musimy wykonać w danym roku. To również dobry czas, by zastanowić się, kiedy które działania chcemy podjąć. Najważniejsze jednak jest zaplanowanie harmonogramu przeglądów i konserwacji wymaganych przez prawo budowlane, rozporządzenia oraz instrukcje i DTR-ki urządzeń.

Katarzyna Czajkowska Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania. Biorą one pod uwagę parametry techniczne...

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania. Biorą one pod uwagę parametry techniczne konstrukcji oraz instalacji, a także źródła ciepła. Właścicielowi, nabywcy lub nowemu lokatorowi pozwalają sprawdzić, ile wyniosą koszty eksploatacyjne domu czy mieszkania.

mgr Jarosław Kowszuk Strona w postępowaniu administracyjnym

Strona w postępowaniu administracyjnym Strona w postępowaniu administracyjnym

Ustalenie kwestii, czy w danym postępowaniu administracyjnym danej osobie przysługuje przymiot strony, ma bardzo praktyczny skutek, ponieważ od tego zależy, czy będzie ona mogła bronić swoich interesów.

Ustalenie kwestii, czy w danym postępowaniu administracyjnym danej osobie przysługuje przymiot strony, ma bardzo praktyczny skutek, ponieważ od tego zależy, czy będzie ona mogła bronić swoich interesów.

Katarzyna Czajkowska Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego

Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego

Aby skutecznie przeanalizować wymagania instalacyjne dla oświetlenia awaryjnego, niezbędne jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czego wymagają obowiązujące przepisy i które z nich należy...

Aby skutecznie przeanalizować wymagania instalacyjne dla oświetlenia awaryjnego, niezbędne jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czego wymagają obowiązujące przepisy i które z nich należy traktować jako obowiązujące.

Redakcja Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe...

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role, mimo trwającej pandemii koronawirusa. Raport PRFM jest pierwszym opracowaniem wskazującym na rolę tej branży w polskiej gospodarce.

Redakcja Parkingi biurowców puste

Parkingi biurowców puste Parkingi biurowców puste

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Wiesław Pawelec Facility Management

Facility Management Facility Management

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni...

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni się Facility Management od zarządzania nieruchomościami i w jakim celu obszary standardowo kojarzone z zarządzaniem nieruchomościami zaczęły należeć do Facility Management.

Piotr Żołądkowski Zarządzanie zadaniami w czasie

Zarządzanie zadaniami w czasie Zarządzanie zadaniami w czasie

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik...

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik ten wprost przekłada się na wysoki poziom stresu, a ten z kolei jest zasadniczym powodem, który wpływa na wypalenie zawodowe.

Wybrane dla Ciebie

Czy zarządca może zapewnić bezpieczne osiedle?

Czy zarządca może zapewnić bezpieczne osiedle? Czy zarządca może zapewnić bezpieczne osiedle?

Sposób na regularne przeglądy i konserwację urządzeń systemu ppoż. »

Sposób na regularne przeglądy i konserwację urządzeń systemu ppoż. » Sposób na regularne przeglądy i konserwację urządzeń systemu ppoż. »

Dlaczego warto dokładnie przyjrzeć się swoim rachunkom za energię elektryczną?

Dlaczego warto dokładnie przyjrzeć się swoim rachunkom za energię elektryczną? Dlaczego warto dokładnie przyjrzeć się swoim rachunkom za energię elektryczną?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni? Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu? Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu » Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Zobacz, jak naprawić nieszczelne pokrycie dachowe »

Zobacz, jak naprawić nieszczelne pokrycie dachowe » Zobacz, jak naprawić nieszczelne pokrycie dachowe »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%?

Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%? Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%?

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu? Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych » Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła? Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych? Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach» Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje? Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.